Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments?

Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, megis manylion banc, data sy'n gysylltiedig â chyflwr corfforol, ac yn enwedig data lleoliad.

Yn ddiweddar cawsom y syndod o lansio cais newydd sy'n cyfuno cyflwr emosiynol, yr amgylchedd a lleoliad digwyddiad. Geomoments yw'r enw, cafodd ei greu yng nghanol 2020 yng nghanol pandemig, ac yn yr erthygl hon byddwn yn cynnal adolygiad. Yn ôl y datblygwr, mae'n rhwydwaith cymdeithasol, a ddisgrifiodd fel “rhwydwaith fyd-eang o eiliadau, neu brofiadau ... Warws enfawr lle rydyn ni'n storio ac yn rhannu ein munudau, profiadau, digwyddiadau sy'n digwydd i ni ar ddyddiad a lle penodol. ”.

Mae GeoMoMents yn gymhwysiad hybrid a ddatblygwyd gyda loníc, sy'n defnyddio adnoddau cwmwl Google, Fírebase, ar gyfer storio, negeseuon a chynnal. Mae'r wybodaeth yn cael ei storio yn Google Cloud Firestore, cronfa ddata noSql. Mae ffeiliau'r ffotograffau yn cael eu storio yn Google Cloud Storage. Defnyddir Firebase Messagíng ar gyfer negeseuon gwib.

Sut mae Geomoments yn gweithio?

Yn gyntaf, byddwn yn dangos y rhyngwyneb defnyddiwr i chi a sut y gallwch chi ddechrau casglu'ch Geomoments. Ar ôl lawrlwytho'r cais o Storfa chwarae (Android), ei osod ar y ddyfais symudol a'i agor, y peth cyntaf sy'n ymddangos yw disgrifiad manwl o sut mae GeoMoMents yn gweithio. Ar gyfer dyfeisiau iPhone, bydd y cymhwysiad ar gael yng nghanol 2021 Yn yr un modd, fe wnaethant ychwanegu botwm i fewngofnodi gyda Google yn gyflym, ac ymddengys bod rhybudd yn caniatáu lleoliad y ddyfais. Yn dilyn hynny, dangosir data cyfrif GeoMoMents (GMM), mae'n bosibl ychwanegu “llysenw” neu lysenw, ac mae'r wybodaeth y mae'r defnyddiwr wedi'i llwytho i fyny yn y cais hefyd yn cael ei harddangos.

 

Mae GeoMoMents yn ystorfa o eiliadau, lle penodol, ar ddyddiad penodol, emosiwn, cof i achub a rhannu gyda'r byd.

Yna gallwch gyrchu'r brif ddewislen, lle bydd gennych fynediad at wahanol gamau gweithredu: cychwyn, GMM newydd, fy GMM, map ar-lein GMMs, Archwilio (yn fuan), gemau ar-lein (yn fuan), ffurfweddu rhybuddion, cyfrif a helpu. Am y tro mae yna nifer ohonyn nhw nad ydyn nhw ar gael, ond rydyn ni'n arbrofi gyda'r rhai y mae gennym fynediad atynt. Yn ardal y cartref mae panel sylfaenol, lle gallwch ychwanegu GMM newydd, gweld GMMs, adolygu'r map GMMs ar-lein, a rheoli'r cyfrif defnyddiwr. Mae ychwanegu eiliad yn eithaf syml, rydym yn cyffwrdd â'r opsiwn "GMM Newydd" ac ar unwaith bydd sgrin newydd yn ymddangos gyda'r data y mae'n rhaid i ni ei ychwanegu.

 

Mae'n chwilfrydig ei fod yn cael ei reoli gydag emosiynau'r defnyddiwr, mae botwm "emosiynau" (1) lle gallwch ddewis un penodol iawn trwy Emoji, ynghyd â'r amgylchedd cymdeithasol (2) lle mae'r emosiwn hwnnw'n cael ei deimlo (cymdeithasol, teulu, ffrindiau, gwaith, ysgol neu dîm). Yn bersonol, rwy'n credu y byddwn i'n ychwanegu mwy o amgylcheddau cymdeithasol, ond gan mai'r rhain yw'r rhai mwyaf sylfaenol fel arfer, mae'r profiad ym mhob un ohonynt wedi'i gwmpasu.

Mae'r holl ddata yn GeoMoMents yn sbatio-amserol. Dim ond GeoMoMents sy'n agos o ran gofod ac amser i'ch GeoMoMent eich hun y gallwch chi ei weld a rhoi sylwadau arno.

Yna, byddwch chi'n dewis lefel dwyster yr emosiwn hwnnw ar raddfa o 0 i 10 (3), a hefyd os ydych chi am rannu'r foment yn gyhoeddus neu ei chadw'n ddienw yn yr app (4). Mae disgrifiad (5) yn bwynt pwysig os ydych chi am gofio beth yn union ddigwyddodd y diwrnod hwnnw, rhywbeth fel dyddiadur. Yn olaf, gallwn ychwanegu llun o'r digwyddiad a nododd y Geomoment hwnnw. Ar y diwedd, mae'r map yn ymddangos gyda'r union leoliad lle rydych chi'n recordio'r foment (6), er yn bersonol rwy'n ystyried ei fod yn opsiwn y gellid ei wella mewn diweddariadau yn y dyfodol, gan ychwanegu efallai'r posibilrwydd o symud y lleoliad lle rydych chi am gofnodi'r foment os yw'r person Nid yw'n gysylltiedig â Wi-Fi na data symudol.

Gellir ychwanegu ffotograff o'r foment at y cofnod hefyd (7). Pan fyddwch chi'n cyffwrdd â'r botwm arbed, mae'r rhaglen yn dangos y neges "GMM wedi'i chreu'n llwyddiannus", ac os ydyn ni'n lleoli "Fy GMMs" yn y brif ddewislen, bydd yr holl Geomoments rydyn ni wedi'u hychwanegu yn ymddangos wedi'u llwytho, gyda dyddiad ac amser y creu. Yn y rhan hon o'r cais gallwn: weld y cofnod, adnewyddu'r wybodaeth neu ddileu'r cofnod.

Rhywbeth y dylech chi ei wybod yw na allwch ychwanegu sawl Geomoment mewn egwyl llai na 6 awr, mae'r cais yn rhoi'r rhybudd nad oes digon o amser wedi mynd heibio eto, a allai hefyd gael ei ystyried yn ddiffyg - er ein bod ni'n deall mai hwn yw fersiwn gyntaf y cymhwysiad-, os yw'r defnyddiwr yn teithio ac yn ymweld â sawl man mewn llai na 6 awr, mae'n amhosibl cofnodi'r foment honno.

Ar ddiwedd y cofnodion, ym mhrif faes y cais, mae crynodeb o'r Geomoments sydd wedi'u creu yn ymddangos. Er enghraifft, y wybodaeth a ddangosir yw 1 GMM yn y cwmwl, 1 GMM lleol, mae'r data arall yn aros yn 0 nes bod y wybodaeth gyfatebol yn cael ei hychwanegu. Os nad ydych wedi defnyddio'r rhaglen ers amser maith, gallwch adnewyddu'r rhyngwyneb yn y botwm diweddaru. Un arall o'r rhybuddion y mae'r cais yn ei wneud yw peidio â cholli data'r cyfrif Google y mae'n cael ei gydamseru ag ef, oherwydd pe bai hynny'n digwydd byddai'n amhosibl cyrchu'r data sydd wedi'i gofrestru yn Geomoments.

Am yr Awdur

Fe’i crëwyd gan Fernando Zuriaga, myfyriwr Peirianneg Telathrebu sy’n byw ar hyn o bryd yn Valencia - Sbaen. Gallwch ymweld â'i flog trwy glicio aqui, lle gallant anfon negeseuon atoch am bryderon neu gyfraniadau am y cais.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.