15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG - diwrnod 1

Dechreuodd y 15fed Gynhadledd Ryngwladol gvSIG ar Dachwedd 6, yn Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig - ETSIGCT. Agorwyd y digwyddiad gan awdurdodau Prifysgol Polytechnig Valencia, y Generalitat Valenciana a Chyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas gvSIG Alvaro Anguix. Mae'r dyddiau hyn newydd gyd-fynd â gvSIG Desktop 2.5, sy'n barod i'w lawrlwytho.

Fel Geofumadas rydym wedi penderfynu mynychu'r digwyddiad hwn yn bersonol, yn ystod y tridiau, yn ymwybodol o'r hyn y mae'r fenter feddalwedd rydd hon wedi'i gynrychioli, a fu heddiw'r fenter a anwyd yn y cyd-destun Sbaenaidd sydd â'r cwmpas mwyaf o ryngwladoli.

Ar y diwrnod cyntaf hwn o'r dydd roedd y sesiwn gyntaf o gyflwyniadau, yng ngofal cynrychiolwyr yr Institut Cartografic Valencià - Generalitat Valenciana, y CNIG - Canolfan Genedlaethol Gwybodaeth Ddaearyddol Sbaen a phersonoliaethau Llywodraeth Uruguay, a gyflwynodd IDE Uruguay wedi'i weithredu yn gvSIG Ar-lein.

Yn dilyn hynny, parhaodd yr ail sesiwn, lle byddai IDE's yn cael eu trafod. Ar yr achlysur hwn roedd cynrychiolwyr Canolfan Thematig Ewropeaidd Prifysgol Malaga yn cyflwyno eu hastudiaethau achos, a siaradodd amdanynt PANACEA Bioamrywiaeth MED. Yna, cymerodd Raúl Rodríguez de Tresca - IDB y llawr, gan gyflwyno'r drafft Geoportal ar gyfer rheoli ffyrdd yn y Weriniaeth Ddominicaidd, cynhyrchu technoleg gymorth wrth reoli rhestr o rwydweithiau ffyrdd a phontydd. Yn ogystal, dywedodd Rodriguez bwysigrwydd ei waith yw bod mwy o bobl yn cael ymwybyddiaeth ofodol,

"Yr hyn yr ydym wedi'i gyflawni yw meddyliau agored, ar hyn o bryd mae pobl gyffredin yn gysylltiedig â phrosiectau sy'n gofyn am eu cynnwys i gael mynediad i'r llwyfannau a chynhyrchu-rheoli data."

Yn yr un bloc thematig hwn, dangosodd Ramón Sánchez de Sans2 Innovación Sostenible SL, Roedd gvSIG Applience yn canolbwyntio ar reoli seilwaith, hynny yw, sut i gysylltu systemau gwyliadwriaeth a'i integreiddio â GvSIG GIS am ddim, i hyrwyddo rheolaeth ar isadeileddau ac ymatebion effeithiol ar adeg digwyddiad.

Roedd trydydd bloc y dydd yn ymwneud ag integreiddiadau, a gynhaliwyd gan Joaquín del Cerro, cynrychiolydd Cymdeithas gvSIG, yn cyflwyno'r gwelliannau a'r diweddariadau system ar gyfer Rheoli damweiniau ac integreiddio â ARENA2 o'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Traffig yn gvSIG Desktop. Oscar Vegas ar y llaw arall, cyflwynodd y Sectorio modelau rhwydwaith cyflenwi dŵr â llaw o gvSIG gyda chymorth offer ConvertGISEpanet a RunEpanetGIS, sy'n offer i gynhyrchu modelau hydrolig o rwydweithiau cyflenwi dŵr, a wnaed yn weladwy sut i drosglwyddo'r wybodaeth i'r GIS, yn ogystal â rhwyddineb trosi ffeiliau a chyflwyno data.

Rydym yn parhau â chyflwyniad olaf bloc 4to gyda chyflwyniad Iván Lozano de Vinfo VAL, a arddangosodd fel VinfoPol, wedi gwella'r holl brosesau sy'n gynhenid ​​i faes yr heddlu, o leoliadau, nodi proffiliau troseddol, bodolaeth dirwyon ymhlith eraill. Mae'r offeryn hwn wedi'i ffurfweddu fel sgrin, lle gallwch reoli holl ddigwyddiadau ardal weithredu'r heddlu, "rydym yn creu rheolaeth gynhwysfawr i reoli'r system gyfan y mae'r heddlu'n gweithio gyda hi o un rhaglen."

Yn olaf, rydym yn dod i ddiwedd y sesiynau gyda'r thema Dyfeisiau Symudol. Yn yr adran hon, cyflwynwyd achosion llwyddiant a gynhaliwyd gyda dyfeisiau symudol, er enghraifft, arddangosodd Ms Sandra Hernández o Brifysgol Ymreolaethol Talaith Mecsico wybodaeth am y Trefnu a chasglu data yn y maes trwy gymwysiadau a dyfeisiau symudol, ar gyfer gwerthuso'r gallu i gerdded yng Nghanolfan Hanesyddol Toluca. Gyda'r prosiect hwn, roedd y mynychwyr yn gallu delweddu'r gwaith maes a wnaed gyda'r cymhwysiad symudol gvSIG, sy'n rhad ac am ddim ac yn gweithio all-lein heb gysylltu â Wi-Fi neu rwydwaith data, bydd yr holl wybodaeth hon a gesglir yn ddiweddarach yn cael ei phrosesu a'i dadansoddi yn gvSIG Desktop, i gynhyrchu adroddiadau ar y symudedd sydd gan ddinasyddion Toluca a'r isadeiledd sydd ganddynt ar gyfer eu cludo am ddim.

Mae Cymdeithas gvSIG yn hyrwyddo cynnwys sefydliadau neu gwmnïau mawr yn y gynhadledd nid yn unig, ond gwnaeth hefyd waith un o'i myfyrwyr, Glene Clavicillas, yn weladwy gyda'i phrosiect Cyflawni cartograffeg amaethyddol trwy ddadansoddiad aml-dymor o ddelweddau lloeren a chartograffeg stentaidd.

Parhaodd gweddill y prynhawn gyda'r gweithdai, lle cofrestrodd llawer am ddim. Roedd y gweithdai yn cynnwys pynciau fel gvSIG ar gyfer dechreuwyr, dadansoddi data gyda gvSIG neu ConvertGISEpanet - RunEpanetGIS - gvSIG ar gyfer trin gwybodaeth mewn rhwydweithiau cyflenwi dŵr.

Os ydych chi un cam i ffwrdd o Valencia, mae dau ddiwrnod ar ôl o hyd; rydym yn gobeithio ymdrin â chyfweliadau â chwaraewyr allweddol a fydd yn rhoi eu gweledigaeth inni o ble maen nhw'n meddwl y bydd gvSIG yn mynd yn y blynyddoedd canlynol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.