Mae Bentley Systems Yn Cyhoeddi Caffaeliad SPIDA

Caffael Meddalwedd SPIDA

Heddiw, cyhoeddodd Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), y cwmni meddalwedd peirianneg seilwaith, gaffaeliad Meddalwedd SPIDA, datblygwyr meddalwedd arbenigol ar gyfer dylunio, dadansoddi a rheoli systemau polyn cyfleustodau. Fe'i sefydlwyd yn 2007 yn Columbus, Ohio, ac mae SPIDA yn darparu datrysiadau meddalwedd modelu, efelychu a rheoli data ar gyfer cwmnïau trydanol a chyfathrebu a'u darparwyr gwasanaeth peirianneg yn yr UD a Chanada. Bydd integreiddio SPIDA o fewn meddalwedd peirianneg OpenUtilities Bentley a gwasanaethau cwmwl gefell digidol y rhwydwaith yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau o drosglwyddo i ffynonellau ynni adnewyddadwy newydd, gan gynnwys gwefru cerbydau trydan, defnyddio cyfleustodau polion ar y cyd i gefnogi ehangu 5G ar rwydweithiau band eang a moderneiddio, a caledu’r grid pŵer i gynnal dibynadwyedd a gwytnwch

Gall efeilliaid digidol grid ddarparu cynrychioliadau geo-ofodol trochi ac wedi'u peiriannu'n fanwl gywir o'u hasedau trosglwyddo a dosbarthu, gan gyfuno gridiau craff a dadansoddiad strwythurol â realiti corfforol 3D a 4D wrth iddo weithredu. Mae datrysiadau gefell rhwydwaith digidol Bentley's OpenUtilities yn galluogi gweithredwyr pŵer a chynhyrchwyr i asesu gwrthbwyso a chyfleoedd y rhwydwaith, sydd bellach yn cwmpasu ffynonellau storio ynni traddodiadol, adnewyddadwy ac ynni. Gan eu bod yn darparu gwasanaethau i ateb y galw. Mae efeilliaid digidol yn hyrwyddo rheolaeth iechyd asedau trwy gydgyfeirio TG, OT, ac ET (modelu peirianneg ac efelychiadau) i drosoli ffynonellau data seilwaith IoT a dadansoddeg ragfynegol i wella diogelwch, perfformiad a dibynadwyedd. Gydag ychwanegu SPIDA, gellir ymestyn cyrhaeddiad efeilliaid digidol y rhwydwaith i strwythurau a rhwydweithiau polion cyfleustodau, gan ddarparu'r “filltir olaf” sy'n agored i niwed yn amgylcheddol o seilwaith critigol ar gyfer ynni a chyfathrebu hanfodol.

Mae cyfleustodau trydanol blaenllaw, gan gynnwys Ameren, EPCOR, Nashville Electric Service (NES), a Southern California Edison (SCE), yn dylunio effeithlonrwydd a gwytnwch eu systemau uwchben gan ddefnyddio meddalwedd SPIDA. Mae atebion polyn cyfleustodau SPIDA yn cynnwys SPIDAcalc i ddal, modelu a gwneud y gorau o asedau trosglwyddo a dosbarthu uwchben ar gyfer llwythi strwythurol. SPIDAsilk i ddadansoddi plygu cebl a dyluniad tensiwn ar gyfer priodweddau ffisegol ac amgylcheddol ar gyfer gosod dargludyddion yn gywir a thensiwn cebl; a SPIDAstudio, platfform wedi'i seilio ar gymylau sy'n olrhain ac yn rheoli cyflwr asedau a chyflwr ffisegol systemau aer yn ganolog.

Wrth i ehangu cyflym ffynonellau ynni adnewyddadwy barhau a bod galw cynyddol am ddefnyddio cerbydau trydan, mae ein seilwaith rhwydwaith yn cael ei orlwytho fwyfwy, ac am ddefnyddio band eang 5G wedi'i alluogi, mae polion cyfleustodau Mae cynulleidfaoedd rhwydwaith yn amhrisiadwy ar gyfer isadeiledd cynaliadwy cynaliadwy, "meddai Alan Kiraly, uwch is-lywydd, perfformiad rhwydwaith ac asedau, Bentley Systems.

Bydd caffael Meddalwedd SPIDA, er nad yw'n bwysig i ganlyniadau ariannol Bentley, yn ychwanegu 26 o gydweithwyr yng Ngogledd America. Cynghorodd 7 Mile Advisor reolwyr a chyfranddalwyr SPIDA ar y trafodiad.

Ein gweledigaeth gyda SPIDA erioed oedd darparu datrysiad cyflawn ac agored i gynnal a gwella iechyd a chywirdeb asedau seilwaith ynni a chyfathrebu ein defnyddwyr. O fewn tîm Bentley, rydym yn edrych ymlaen at gyflymu datrysiadau Twin Digital Grid, sy'n trosoli ein harbenigedd parth diwydiant ac yn ymgorffori dadansoddiad strwythurol SPIDA. Gall defnyddwyr SPIDA presennol ac yn y dyfodol edrych ymlaen yn hyderus at ysgogi efeilliaid digidol y rhwydwaith wrth iddynt uwchraddio, addasu, ehangu a rheoli eu systemau awyr. Brett Willitt, Llywydd Meddalwedd SPIDA

Beth mae'n ei olygu?

Diolch i'r caffaeliad newydd hwn o Bentley Systems i wella perfformiad a gwrthiant ei rwydwaith, mae'n cyd-fynd â gwasanaethau cwmwl efeilliaid digidol (DT) -Open Utilities - y mae'r cawr technolegol hwn wedi'i gynnig. Mae'r cyfuniad hwn o syniadau a systemateiddio prosesau yn caniatáu mynd i'r afael â'r heriau newydd sy'n gysylltiedig ag egni glân / adnewyddadwy, yn ogystal â gwella'r dadansoddiad o strwythurau offer sy'n gysylltiedig â gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Bentley yn dibynnu fwyfwy ar dechnolegau ar gyfer datblygu gofod cynhwysfawr a chynaliadwy. Pwysigrwydd cael datblygiadau o'r math hwn yw cael y seilwaith delfrydol ar gyfer defnyddio a chysylltedd cywir gwasanaethau 5G a chryfhau rhwydweithiau trydan a'u gwydnwch dros amser. Mae penderfyniadau doeth Bentley System wedi cael eu hadlewyrchu yn ei godiad ym mhris cyfranddaliadau ers y llynedd. Mae hyn yn dangos y bydd yn parhau i dyfu ac esblygu'n gyson, gan addasu ei atebion i realiti y 4ydd chwyldro diwydiannol hwn.

Rydym yn gyffrous i groesawu ein cydweithwyr newydd o SPIDA i Bentley Systems ac OpenUtilities, ac edrychwn ymlaen at barhau i integreiddio a globaleiddio meddalwedd SPIDA, a elwir eisoes yn beirianwyr dosbarthu pŵer diamod dibynadwy yn eu gwaith hanfodol i wella perfformiad a gwytnwch rhwydwaith. . »Ian Kiraly, uwch is-lywydd, perfformiad rhwydwaith ac asedau, Bentley Systems.

Ynglŷn â Bentley Systems 

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) yw'r cwmni meddalwedd peirianneg seilwaith. Rydym yn darparu meddalwedd arloesol i hyrwyddo seilwaith y byd, gan gynnal yr economi fyd-eang a'r amgylchedd. Defnyddir ein datrysiadau meddalwedd sy'n arwain y diwydiant gan weithwyr proffesiynol a sefydliadau o bob maint ar gyfer dylunio, adeiladu a gweithredu ffyrdd a phontydd, rheilffyrdd a thramwy, dŵr a dŵr gwastraff, gwaith cyhoeddus a chyfleustodau, adeiladau a champysau a chyfleusterau diwydiannol. Mae ein cynigion yn cynnwys cymwysiadau wedi'u seilio ar MicroStation ar gyfer modelu ac efelychu, ProjectWise ar gyfer cyflwyno prosiect, AssetWise ar gyfer perfformiad rhwydwaith ac asedau, a llwyfan iTwin ar gyfer efeilliaid digidol seilwaith. Mae System Bentley yn cyflogi mwy na 4000 o gydweithwyr ac yn cynhyrchu refeniw blynyddol o fwy na $ 800 miliwn mewn 172 o wledydd. www.bentley.com

 

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.