Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd yr YII2019 i mi!

Pan ddywedon nhw wrtha i y byddwn i'n cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe wnaeth i mi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda swyddogion gweithredol gorau Bentley Systems, Topcon ac eraill, cynadleddau deinamig a sesiynau gwybodus iawn. Mae Bentley Systems wedi adfywio'r cysyniad o "efeilliaid digidol" a pha ffordd well o weld y chwyldro yn y diwydiant adeiladu na bod gyda'r gwneuthurwyr eu hunain. Roedd y mecca isadeiledd wedi dwyn ynghyd arweinwyr deallusol bron pob diwydiant ac roedd cyfnewid gwybodaeth, rhwydweithiau a chydweithio a ddigwyddodd y tu hwnt i eiriau.

Roeddwn i yn y lle iawn i fwydo fy angerdd am ysgrifennu am y diwydiant adeiladu. O Academïau Advance Digital i ddefnyddio achosion, roeddwn i eisiau dal popeth yn fy nghof ac yna ei droi’n stori unigryw. Yn llawn gwybodaeth, unwaith yn ôl, roeddwn i'n gallu creu rhai ysgrifau cymhellol i'm darllenwyr. Roedd yr awydd i gwrdd â diamod y diwydiant adeiladu y flwyddyn nesaf yn fyw ac yn weithgar, hyd yn oed yn fwy felly oherwydd bod Singapore yn agos iawn at adref. Gyda dim ond oriau 5 a munudau 55 o hyd hedfan, allwn i ddim ei fethu!

Cyrhaeddodd Hydref 20 o 2019 ac roeddwn i yn y Marina BaySands godidog, Singapore. Pan archwiliais ardal eich pwll Infinity Rooftop, dyblodd fy mrwdfrydedd. Mae'n rhyfeddod pensaernïol ynddo'i hun, fel tref fach gyda chanolfan siopa, canolfan arddangos, disgo, casino, cwrt bwyd a beth ddim mwy ...

Dechreuodd Diwrnod Cyfryngau YII2019 hir-ddisgwyliedig ar fore dymunol Hydref 21. Datgelodd y gynhadledd i'r wasg hynod egnïol newyddion pwysig fel:

Mae Geofumadas wedi mynychu'r digwyddiad hwn am 11 o flynyddoedd yn olynol, yn fy achos i dyma'r ail dro cyntaf fel rhan o gylchgrawn TwinGeo / Geofumadas. Roedd y cyfweliadau cyflym â swyddogion gweithredol gorau Bentley Systems yn brofiad ysgogol a ehangodd fy ngwybodaeth am efeilliaid digidol, peirianneg geodechnegol, peirianneg strwythurol, dinasoedd digidol a llawer mwy ...

Roedd rhwydweithio, cysylltiad â ffrindiau hen a newydd yn ystod amser cinio a the yn gwneud pob eiliad yn bleserus; Yn llythrennol, mi wnes i ddal hanfod y dydd mewn neges drydar a ddaeth yn boblogaidd.

Daeth y diwrnod a aeth heibio i ben gyda chinio coeth wedi'i drefnu ar Bier hynod ddiddorol Clifford yng Ngwesty Bae Fullerton.

Y dyddiau canlynol, fe wnaeth 22, 23 a 24 o Hydref trwy sesiynau diddorol o ACCELERATE, sesiynau briffio diwydiant, fy helpu i ddyfnhau byd yr efeilliaid digidol. Bob amser yn dueddol o wybod sut mae pethau'n cael eu cymhwyso a chynhyrchu newidiadau yn y byd go iawn, defnyddiodd achosion a chyflwyniadau yn y rownd derfynol fy nghadw i wedi gwirioni. Mae angen sôn yn arbennig am noson Gwobrau YII gyda'i hudoliaeth a'i gwenau.

Y prif gyhoeddiadau a wnaed yn y digwyddiad oedd:

By Shimonti Paul, Golygydd Ymgynghorol, TwinGeo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.