Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd YII2019 i mi!

Pan ddywedwyd wrthyf y byddwn yn cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe barodd imi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda swyddogion gweithredol gorau Bentley Systems, Topcon ac eraill, darlithoedd deinamig a sesiynau gwybodus iawn. Mae Bentley Systems wedi adfywio'r cysyniad o "efeilliaid digidol" a pha ffordd well o weld y chwyldro yn y diwydiant adeiladu na bod gyda'r adeiladwyr eu hunain. Roedd y mecca isadeiledd wedi dwyn ynghyd arweinwyr meddwl o bron pob diwydiant ac roedd y rhannu gwybodaeth, rhwydweithio a chydweithio a ddigwyddodd y tu hwnt i eiriau.

Roeddwn i yn y lle iawn i danio fy angerdd am ysgrifennu am y diwydiant adeiladu. O Academïau Hyrwyddo Digidol i ddefnyddio achosion, roeddwn i eisiau dal popeth yn fy nghof ac yna ei droi’n stori unigryw. Yn llawn gwybodaeth, unwaith yn ôl, roeddwn i'n gallu creu rhywfaint o ysgrifennu cymhellol i'm darllenwyr. Roedd yr awydd i gwrdd â hoelion wyth y diwydiant adeiladu y flwyddyn nesaf yn fyw ac yn iach, yn fwy felly oherwydd bod Singapore mor agos at adref. Gyda dim ond 5 awr a 55 munud o amser hedfan, allwn i ddim ei golli!

Cyrhaeddodd ar Hydref 20, 2019 ac roeddwn i yn y Marina BaySands godidog, Singapore. Pan archwiliais eu hardal pwll Infinity Rooftop, dyblodd fy mrwdfrydedd. Mae'n rhyfeddod pensaernïol ar ei ben ei hun, fel tref fach gyda chanolfan siopa, canolfan arddangos, clwb nos, casino, cwrt bwyd a beth ddim mwy ...

Dechreuodd Diwrnod Cyfryngau YII2019 hir-ddisgwyliedig ar fore dymunol Hydref 21. Datgelodd y gynhadledd i'r wasg hynod egnïol newyddion pwysig fel:

Mae Geofumadas wedi mynychu'r digwyddiad hwn am 11 mlynedd yn olynol, yn fy achos i, dyma'r eildro a'r cyntaf fel rhan o gylchgrawn TwinGeo / Geofumadas. Roedd y cyfweliadau cyflym ag uwch swyddogion gweithredol yn Bentley Systems yn brofiad gwefreiddiol a ehangodd fy ngwybodaeth am efeilliaid digidol, peirianneg geodechnegol, peirianneg strwythurol, dinasoedd digidol a llawer mwy ...

Roedd rhwydweithio, cysylltiad â ffrindiau hen a newydd yn ystod amser cinio a the yn gwneud pob eiliad yn bleserus; Yn llythrennol, mi wnes i ddal hanfod y dydd mewn neges drydar a ddaeth yn boblogaidd.

Daeth y diwrnod a aeth heibio i ben gyda chinio coeth wedi'i drefnu ar Bier hynod ddiddorol Clifford yng Ngwesty Bae Fullerton.

Fe wnaeth y dyddiau canlynol, Hydref 22, 23 a 24 trwy sesiynau ACCELERATE diddorol, sesiynau briffio diwydiant, fy helpu i ymchwilio i fyd yr efeilliaid digidol. Bob amser yn plygu ar wybod sut mae pethau'n cael eu cymhwyso a sbarduno newid yn y byd go iawn, roedd yr achosion defnydd a'r cyflwyniadau yn y rownd derfynol yn fy nghadw'n fachog. Mae angen sôn yn arbennig am noson Gwobrau YII gyda'i hudoliaeth a'i gwenau.

Y prif gyhoeddiadau a wnaed yn y digwyddiad oedd:

By Shimonti Paul, Golygydd Ymgynghorol, TwinGeo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.