Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Mae'r mwyafrif o ddelweddau lloeren wedi'u diweddaru yn fforddiadwy ac yn hygyrch o fewn AutoCAD.

Yn dilyn partneriaeth strategol gyda Bird.i, cwmni sy'n cyfuno'r delweddau lloeren diweddaraf a deallusrwydd artiffisial i ddarparu gwybodaeth werthfawr, mae Plex.Earth Timeviews yn agor mynediad i ddelweddau lloeren diweddar iawn o brif ddarparwyr lloeren masnachol y byd: Maxar Technologies / DigitalGlobe, Airbus a Planet: rydym yn cyflwyno model prisio unigryw: gall unrhyw weithiwr proffesiynol AEC gael mynediad diderfyn ar unwaith i ddata lloeren premiwm Timeviews ar gyfer cynllunio gwell trwy danysgrifiadau Plex.Earth misol neu flynyddol fforddiadwy iawn.

Hyd heddiw, roedd defnyddio delweddau lloeren masnachol yn golygu cost uchel, oedi sylweddol a gofyniad lefel benodol o brofiad i brosesu a dadansoddi'r data. Yn ogystal, mae delweddau lloeren am ddim yn aml wedi dyddio, o ansawdd gwael ac nid ydynt bob amser yn darparu digon o drwyddedau ar gyfer defnydd masnachol na chreu gweithiau deilliadol. Ar y llaw arall, mae dronau ac astudiaethau daear yn gofyn am bresenoldeb ar y safle, sy'n arwain at oedi a chostau symud yr offer, ac maent yn destun cyfyngiadau posibl eraill (tywydd amhriodol, parthau hedfan heb dronau, ac ati). .

Mae Plex.Earth Timeviews yn rhoi diwedd ar y cyfyngiadau hyn trwy ddemocrateiddio mynediad at ddelweddau lloeren wedi'u diweddaru ac o ansawdd uchel yn AutoCAD, ac yn fuan i lwyfannau CAD eraill. Trwy gael mynediad hawdd a di-oed at ddata lloeren premiwm, gall gweithwyr proffesiynol AEC gael yr olwg fwyaf diweddar o’u hardal darged i ddeall amgylchedd eu prosiect yn well, gwneud penderfyniadau gwybodus ac osgoi camgymeriadau costus, o ddechrau’r broses ddylunio.
Yn ogystal, mae Timeviews yn caniatáu i gwmnïau o unrhyw faint fonitro cynnydd eu prosiectau parhaus (a rhai'r gystadleuaeth), gweld sut mae maes diddordeb yn esblygu dros amser neu asesu gwir effaith trychinebau naturiol ar safleoedd gwaith. .

"Ddeng mlynedd yn ôl, fel peiriannydd sifil, profais wir gost ailweithio, a barodd imi ddatblygu teclyn a oedd yn cysylltu AutoCAD a Google Earth yn uniongyrchol," meddai Lambros Kaliakatsos, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Plexscape. “Nawr, mae Plex.Earth yn ei bedwaredd genhedlaeth ac mae ein gweledigaeth yn aros yr un fath: dileu'r angen i beirianwyr setlo ar y safle ar gyfer cynllunio cysyniadol a dyluniad rhagarweiniol eu prosiectau. Mae Timeviews ™, ein gwasanaeth premiwm newydd, un cam y tu hwnt i'r nod hwn, gan ei fod yn agor mynediad am y tro cyntaf i bawb yn llwyr i'r delweddau lloeren mwyaf diweddar yn y byd ac i'r mewnwelediadau gwerthfawr y maent yn eu darparu. "

Ynglŷn â Plexscape

Mae Plexscape yn gwmni meddalwedd sydd wedi ymrwymo i newid y ffordd y mae peirianwyr yn gweithio ar brosiectau Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu (AEC), trwy ddatblygu atebion arloesol sy'n cau'r bwlch rhwng dylunio a'r byd go iawn.
Plex.Earth, ein cynnyrch blaenllaw, yw'r feddalwedd gyntaf yn y cwmwl a grëwyd ar y farchnad CAD ac yn un o'r offer mwyaf poblogaidd yn yr App App Autodesk. Mae ein datrysiad, a lansiwyd yn wreiddiol yn 2009, yn cael ei ddefnyddio gan filoedd o beirianwyr mewn mwy na 120 o wledydd ledled y byd, gan ganiatáu iddynt gael golwg ddaearyddol 3D gyflawn o'u safleoedd prosiect yn y byd go iawn mewn munudau, trwy o Google Earth, Mapiau Bing a gwasanaethau mapio eraill. a darparwyr lloeren masnachol blaenllaw (Maxar Technologies / DigitalGlobe, Airbus a Planet).

I ddysgu mwy am fanteision Plex.Earth, ewch i www.plexearth.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.