Y persbectif Geo-ofodol a SuperMap

Cysylltodd Geofumadas â Wang Haitao, Is-lywydd SuperMap International, i weld yn uniongyrchol yr holl atebion arloesol yn y maes geo-ofodol, a gynigir gan SuperMap Software Co, Ltd.

1.Pewelwch wrthym am daith esblygiadol SuperMap fel prif gyflenwr gwerthwr GIS yn Tsieina

Mae SuperMap Software Co, Ltd yn ddarparwr meddalwedd a gwasanaethau platfform GIS arloesol. Fe'i sefydlwyd ym 1997 yn Beijing (pencadlys). Y garreg filltir bwysicaf yw mai SuperMap oedd y cwmni meddalwedd GIS rhestredig cyntaf yn Tsieina yn 2009. Mae SuperMap wedi canolbwyntio ar ddatblygu meddalwedd platfform GIS, meddalwedd cymhwysiad a gwasanaethau cwmwl ar-lein ers ei sefydlu ym 1997. Gan Nawr, mae SuperMap wedi ymuno â mwy na 1,000 o bartneriaid gwyrdd i rymuso gwybodaeth gan lywodraethau, sefydliadau a busnesau mewn amrywiol ddiwydiannau. Yn y cyfamser, mae SuperMap yn ymroddedig i ddatblygu'r farchnad dramor. Erbyn hyn, mae SuperMap wedi llwyddo i fynd i mewn i Asia, Ewrop, Affrica a De America a gwledydd a rhanbarthau eraill ac wedi datblygu dosbarthwyr a phartneriaid o fwy na 30 o wledydd a defnyddwyr terfynol o fwy na 100 o wledydd.

2. Beth yw eich cynigion diweddaraf?

Y cynnyrch diweddaraf gan SuperMap yw SuperMap GIS 10i, sy'n cynnwys GIS Server, Edge GIS Server, Terminal GIS, Platfform GIS Ar-lein. Yn ogystal, mae SuperMap GIS 10i yn integreiddio technoleg AI GIS ac yn arloesi ymhellach Big Data GIS, New 3D GIS, Cloud Native GIS a Cross Platform GIS i sefydlu system o bum technoleg "BitCC" allweddol ar gyfer meddalwedd platfform GIS.

3. Pa rôl y gall GIS ei chwarae wrth reoli dinasoedd craff yn effeithiol? Pa un o'ch cynhyrchion sydd wedi'i fwriadu'n benodol ar gyfer dinasoedd craff? Sut mae'ch cynnyrch yn wahanol i feddalwedd GIS mwy poblogaidd arall?

Oherwydd eu nodweddion gofodol, mae GIS yn chwarae rhan anhepgor mewn dinasoedd craff. Yn gyntaf, y wybodaeth sy'n gysylltiedig â GIS yw'r wybodaeth sylfaenol ar gyfer rheoli dinasoedd craff; yn ail, mae GIS yn darparu darparwr effeithiol ar gyfer gwahanol fathau o gymwysiadau gwybodaeth drefol integredig, a all helpu i integreiddio adnoddau gwybodaeth yn effeithiol a sicrhau gwell datblygiad a defnydd o adnoddau; Yn drydydd, gall defnyddio technoleg GIS ddarparu cefnogaeth ar gyfer delweddu daearyddol, penderfyniad daearyddol, cynllun daearyddol, a rheolaeth ddaearyddol ar gyfer cymwysiadau dinas craff.

Ym maes dinasoedd craff, mae SuperMap yn cynnig atebion cynhwysfawr "un platfform, un rhwydwaith, un cae" yn seiliedig ar ddinasoedd, ardaloedd, siroedd, strydoedd, parciau a hyd yn oed adeiladau. Mae 'un platfform', hynny yw, platfform data mawr gofodol-amserol y ddinas glyfar, yn darparu platfform unedig ar gyfer integreiddio, rheoli a chyfnewid adnoddau gwybodaeth rhanbarthol. Mae "rhwydwaith" yn cyfeirio at gymwysiadau rheoli dinasoedd rhwydwaith, llywodraethu cymdeithasol, llywodraethu stryd a gwledig ac eraill. Ar gyfer llywodraethu trefol, mae'n darparu rheolaeth ddigidol mewn llywodraethu trefol, monitro deinamig o gyflwr y ddinas a dadansoddi a barnu'r sefyllfa drefol i wella lefel llywodraethu trefol yn gynhwysfawr. Mae "un wedi'i ffeilio", sef, yn cyfeirio at barciau craff, caeau craff a chymwysiadau eraill, yn bennaf ar ffurf parciau a safleoedd. Mae'n integreiddio BIM â GIS i ddarparu cymwysiadau gwasanaeth a rheoli mireinio ar gyfer cynllunio, adeiladu a rheoli caeau a pharciau, a gwella galluoedd gwasanaeth rheoli a chystadleurwydd yn y maes.

O'i gymharu â gwerthwyr meddalwedd GIS eraill, mae gan SuperMap fanteision mawr mewn data mawr gofodol a thechnoleg GIS 3D newydd. Yn ogystal, gall SuperMap ddarparu atebion cynhwysfawr i ddefnyddwyr mewn cynllunio dinas craff + cynllunio trefol, adeiladu, rheoli ac eraill.

4. Sut mae integreiddio BIM a GIS o fudd i'r sector adeiladu? A yw Supermap wedi gallu creu brand mewn adeiladu digidol? Rhannwch eich astudiaeth achos integreiddio BIM + GIS orau.

Mae integreiddiadau BIM a GIS yn caniatáu i ddefnyddwyr adeiladu gyflwyno'r cyd-destun daearyddol mawr gwirioneddol o fewn prosiect i asesu effaith amgylcheddol yn gywir, cyflymu cyflawniad prosiect, a gwella gweithrediadau a chynnal a chadw asedau gorffenedig.

Un achos o'r fath yw Llwyfan Goruchwylio Adeiladu Clyfar Beijing Subcentre. Yn yr achos hwn, mae integreiddio di-dor BIM a GIS yn rhoi gwybodaeth geo-ofodol i dimau dylunio ac adeiladu er mwyn deall yr amodau diweddaraf yn well a'u helpu i sicrhau canlyniadau yn fwy effeithlon a chywir o dan amserlen adeiladu gyfyngedig iawn.

At hynny, yn seiliedig ar dechnegau GIS 3D rhagorol a data IoT, gall y platfform roi efelychiad amser real o gynnydd adeiladu i arbenigwyr a rhanddeiliaid eraill er mwyn gwerthuso a rheoli a chynnal a chadw'r cylch bywyd cyfan yn well.

5.Sut mae mabwysiadu cynhyrchion SuperMap wedi bod hyd yn hyn? Pa gamau ydych chi'n eu cymryd i gynyddu ymwybyddiaeth a mabwysiadu?

Am y tro, “Mae gan SuperMap y drydedd gyfran fwyaf o'r farchnad GIS fyd-eang, a'r gyfran fwyaf gyntaf o farchnad Asia GIS. Yn y cyfamser, mae’r adroddiad yn nodi, gyda thwf cyflym mewn mwy nag 20 mlynedd, mai SuperMap Software bellach yw’r gwerthwr GIS Tsieineaidd mwyaf, a’r gwerthwyr GIS gorau yn y farchnad Tsieineaidd, ”yn ôl Adroddiad yr Astudiaeth Ymchwil i’r Farchnad o Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a gyhoeddwyd gan ARC Advisory Group.

Er mwyn gwella brand SuperMap ymhellach a chynyddu mabwysiadu, mae SuperMap yn parhau i ganolbwyntio ar ddatblygu a darparu cynhyrchion a thechnolegau datblygedig a chystadleuol yn y diwydiant. Ac mae SuperMap wedi mynnu mai ansawdd yw'r brif flaenoriaeth ers ei sefydlu. Ar yr un pryd, ym maes busnes, mae SuperMap wedi ymuno â phartneriaid i gynnal cydweithrediad prosiect, gan ddarparu datrysiadau a chymwysiadau aml-ddiwydiant llwyddiannus. At hynny, mae gan SuperMap berthnasoedd da â llawer o brifysgolion ledled y byd ac mae'n cyfrannu at ddarparu meddalwedd a chefnogaeth dechnegol ar gyfer gwell addysg GIS. Yn ogystal, mae SuperMap wedi datblygu meddalwedd ffynhonnell agored SuperMap GIS yn ogystal â SuperMap iClient ac eraill ar gyfer defnyddwyr difreintiedig ledled y byd.

6. Ble ydych chi'n gweld SuperMap yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf?

Yn y dyfodol agos, bydd SuperMap yn cymryd rhan weithredol ym meysydd dylunio trefol, dinas glyfar, BIM + GIS, AI GIS ac eraill, yn ôl datblygiad technolegau SuperMap o Big Data GIS, 3D GIS, AI GIS, yn ogystal â'r mathau o ddefnyddwyr a seiliau defnyddwyr ledled y byd fel llywodraethau, prifysgolion.

7. Pa gamau ydych chi'n eu cymryd i wneud GIS yn ddoethach yn oes AI?

Lansiodd SuperMap y SuperMap GIS 10i yng Nghynhadledd Technoleg Meddalwedd GIS 2019. Mae SuperMap GIS 10i yn integreiddio technoleg deallusrwydd artiffisial yn llawn i adeiladu systemau technoleg o "BitCC", a ychwanegodd AI GIS yn ddiweddar at y system gynnyrch.

Ar gyfer yr AI GIS, mae'n cynnwys 3 rhan:

  • GeoAI: Algorithm dadansoddi a phrosesu data gofodol sy'n integreiddio AI ac yn gynnyrch AI a GIS.
  • AI ar gyfer GIS: Defnyddio galluoedd AI i wella nodweddion meddalwedd GIS a phrofiad y defnyddiwr.
  • GIS ar gyfer AI: defnyddio technoleg dadansoddi a delweddu GIS i berfformio delweddu gofodol a dadansoddiad gofodol pellach o ganlyniadau allbwn AI.

Bydd SuperMap yn ymarfer GIS doethach trwy ddilyn y drioleg IA GIS flaenorol.

8. Beth yw'r safonau pwysicaf y mae eich meddalwedd yn eu cymhwyso ar gyfer rhyngweithredu â'r diwydiannau geo-ofodol, peirianneg a gweithrediadau?

Yn 2017, agorodd SuperMap fanyleb data model gofodol 3D safonol agored (S3M) ar gyfer ffrydio, uwchlwytho, arddangos data geo-ofodol 3D enfawr a heterogenaidd ar draws dyfeisiau a llwyfannau lluosog. Ac mae wedi galluogi nid yn unig delweddu, ond hefyd ymholiad gofodol 3D a dadansoddiad o ddata gofodol mawr. At hynny, S3M yw'r safon data grŵp cyntaf a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Gwybodaeth Gwybodaeth Geo-ofodol Cymdeithas Tsieina. Nawr mae S3M wedi'i fabwysiadu'n eang mewn mwy nag 20 o gwmnïau nodedig mewn amrywiol ddiwydiannau, megis DJI, Altizure, ac ati.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.