15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG - Diwrnod 2

Roedd Geofumadas yn ymdrin yn bersonol â thridiau Diwrnod Rhyngwladol 15as gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod rhannwyd y sesiynau yn flociau thematig 4 yn union fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, cyflwynwyd popeth yn ymwneud â newyddion ac integreiddiadau i'r system yma.

Aeth siaradwyr y bloc cyntaf, holl gynrychiolwyr Cymdeithas gvSIG, i'r afael â materion fel

  • Beth sy'n newydd yn gvSIG Desktop 2.5? a gynhaliwyd gan Mario Carrera,
  • Generadur mynegiant newydd: lluosi posibiliadau gvSIG Desktop,
  • Darganfod y generadur ffurflen Pen-desg gvSIG newydd,
  • JasperSoft: enghreifftiau o ddefnyddio integreiddiad dylunydd adroddiadau yn gvSIG Desktop gan José Olivas.

Nesaf, roedd y bloc thematig yn cyfateb i Municipal Management, gan agor y cylch hwn Mr Álvaro Anguix, gyda'r papur Anghenion a buddion gweithredu DRhA ar y lefel ddinesig, a nododd nad yw'r data lleoliad / lleoliad lawer gwaith o reidrwydd yn brif gymeriad i ddiffinio rhai prosesau neu ffenomenau sy'n digwydd, ond, mae'n rhan allweddol o lawer iawn o ddata a fydd yn ddiweddarach yn darparu gwell rheolaeth fewnol a dinasyddion.

“Y realiti a welwn mewn gweinyddiaethau lleol, yw bod gwybodaeth yn bodoli, ond ni wyddys ei bod yn bodoli, hynny yw, nid yw’n cael ei chatalogio, ac nid yw’n hysbys, mae llawer llai yn cael ei rhannu ar y lefel ddinesig. Yn yr un modd, mewn llawer o achosion mae dyblygu gwybodaeth, nid oes gan fwrdeistrefi pwysig iawn gynllun stryd unigryw, ond, mae gan yr heddlu un, mae cynllunio trefol yn defnyddio un arall, a hynny yw bod yn rhaid i'r wybodaeth gartograffig lle mae'r holl wybodaeth yn cael ei gwagio fod yn unigryw a'i diweddaru i i gyd ”Álvaro Anguix.

Y cyflwyniad a barhaodd oedd cyflwyniad Eulogio Escribano, a ddangosodd sut y gall offer leddfu mater diboblogi, gyda'i thema AytoSIG. Seilwaith Data Gofodol mewn neuaddau tref bach.  Mae'r bwrdeistrefi bach y siaradodd Escribano amdanynt, yn cyfeirio at y rhai sydd wedi'u lleoli mewn rhanbarthau gwledig, nad oes ganddynt lawer o gyfalaf ac adnoddau ar gyfer eu gweithrediad delfrydol. Felly, beth oedd y cynnig, trwy gvSIG Online, fe wnaethant integreiddio cyfres o swyddogaethau fel bod angen i'r bobl sy'n gorfod cyflwyno'r wybodaeth i'r gymuned, fynd i mewn i'r system a defnyddio botwm i arddangos yr holl wybodaeth y gofynnwyd amdani.

"Gallwch ddod o hyd i'r defnydd o'r math hwn o offer GIS mewn bwrdeistrefi pwysig, lle mae yna lawer o bobl sy'n ymgynghori â'r wybodaeth, ond mae gan fwrdeistrefi bach eu heriau beunyddiol hefyd." Eulogio Escribano -AytoSIG

Daeth y bloc hwn i ben gyda chyflwyniadau Antonio García Benlloch Rheoli isadeiledd Dinas Bétera, A Vicente Bou o Gyngor Dinas Onda gyda Silvia Marzal UTE Pavapark-Nunsys, a gyflwynodd achos llwyddiannus o weithredu DRhA yng Nghyngor Dinas Onda. Roedd yr achos olaf hwn yn arbennig, oherwydd yn flaenorol roedd gan Gyngor Dinas Onda ddau ymgais fethu â strwythuro DRhA. Fodd bynnag, eisoes yn deall pwysigrwydd teclyn fel hwn, mae'n hanfodol cyflawni ei weithrediad, ynghyd â'r actorion lleol eraill, a fydd yn helpu i ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol i fwydo'r SDI hwn.

Ar y diwedd, codwyd pryderon gan y mynychwyr a'r cyfranogwyr, a nododd a fyddai posibilrwydd o normaleiddio neu hyrwyddo'r defnydd o enwad penodol i bawb. Ond nid sefydlu paramedrau penodol yn unig ar gyfer cyflwyno neu reoli'r data, gan fod hyn yn her fawr i'r rhai sy'n ymwneud â'r byd hwn o reoli data gofodol.

Os yw'n dasg gymhleth, i ddeall y pŵer y gall offer fel gvSig suite ei gynnig, dychmygwch geisio dod i gonsensws gyda'r rhai sy'n cymryd data, gydag awdurdodau, gyda phawb sy'n cymryd rhan yn y broses rheoli data hon, os fel y dywedodd Alvaro Anguix "Mae yna fodelau data heddiw a gallwch roi cynnig ar hyn yn gyntaf, ond ni all neb orfodi'r awdurdodau - y bwrdeistrefi yn yr achos hwn - i ddefnyddio / addasu i'r model data hwn."

"Yn y diwedd mae hyn i gyd yn swydd nad oes neb yn ei gorchymyn a neb yn ei thalu, ac mae'n gymhleth, ond gan fanteisio ar y geiriau" meddalwedd a chymuned am ddim ", gallai fod yn fan cychwyn i greu lle i gyfranogi gytuno ar ganllawiau, fodd bynnag, mae'n ymddangos i mi cymhleth iawn i lwyddo i grwpio'r holl farnau mewn un. Dyna pam mae cwmnïau preifat yn creu cyfenw penodol ac yna mae'r defnyddwyr / technegwyr eraill yn ymuno ag ef ”Eulogio Escribano - AytoSIG

Ar y llaw arall, mae'r anwybodaeth o gasglu a thrin data yn eithaf cain, gan fod rhywfaint o wybodaeth ofodol yn cael ei darparu a'i chlymu i gronfa ddata lawer gwaith, ac yna maent yn ei dychwelyd wedi'i dadleoli'n llwyr, gyda thabl priodoleddau sy'n ddychrynllyd i'w defnyddio. . Yn y bloc penodol hwn, roedd gwendidau sydd gan wledydd fel Sbaen yn dal i fod yn weladwy o ran rheoli data gofodol a defnyddio offer.

Cyfeiriodd y bloc thematig at Fioamrywiaeth a'r Amgylchedd, achosion lle defnyddiwyd data am ddim - delweddau lloeren am ddim - a gvSIG fel offeryn rheoli data gofodol, yn benodol y cyflwyniad Amcangyfrif tymheredd yr arwyneb mewn delweddau Landsat 5 hanesyddol trwy gywiriad atmosfferig un sianel yn y thermol ar gyfer basn afon Tempisque-Bebedero. Rubén Martínez (Prifysgol Costa Rica). Yn yr astudiaeth hon, dangoswyd y fethodoleg echdynnu data lloeren yn y bôn, ar gyfer monitro ardaloedd.

 Dechreuodd y sesiwn ddiwethaf, a oedd wedi'i chysegru i Geomatics, gydag araith Antonio Benlloch, a siaradodd am ddefnyddiau GIS gan weithwyr proffesiynol ym maes Geomatics, gan adolygu hanes, gan ddangos sut y defnyddiodd y strategwyr mwyaf gartograffeg i gael gafael Llwyddiant yn eich gweithredoedd. Parhaodd Benlloch gyda'r disgrifiad o'r meysydd cymhwysiad sydd gan weithwyr proffesiynol geomatics, i barhau i ddangos eu bod nid yn unig yn ymroddedig i ddylunio cartograffau.

Dangosodd Cymdeithas gvSIG ei bod yn parhau i betio ar y genhedlaeth newydd, gan gefnogi a gwahodd y myfyrwyr sy'n cynhyrchu ymchwil bwysig i'r Dyddiau hyn Rhyngwladol Yn y bloc Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd, cymerodd y myfyriwr Ángela Casas y llawr a siarad am y defnydd o gvSIG ar gyfer rheolaeth amgylcheddol, gyda'i thema Micro wrth gefn o fflora yn Sierra del Cid, Petrer (Alicante). O'i ran ef, cyflwynodd y myfyriwr Andrés Martínez González, o Brifysgol Ymreolaethol Mecsico Awtomeiddio Mynegai GINI fel offeryn ar gyfer cyfrifiadau ystadegol daearyddol trwy'r meddalwedd gvSIG.

Eisoes ar gyfer diwrnod olaf y Gynhadledd, presenoldeb cyfranogwyr a arferai gofrestru yn y gweithdai am ddim, fel 
Cyflwyniad i gvSIG Ar-lein a Synhwyro o Bell Thermol gyda gvSIG, lle byddant yn cael ardystiad gan y Gymdeithas gvSIG.

Pwysleisiwn ein bod wedi mynychu cynadleddau ymchwil fel yr un hon o'r blaen, ac mae'n werth cydnabod ymdrech Cymdeithas gvSIG i ddangos y gallwn wneud a rheoli pob math o ddata geo-ofodol gyda meddalwedd am ddim. Ar hyn o bryd mae llawer ynghlwm wrth feddalwedd perchnogol, am yr unig reswm na chaniatawyd iddynt weld ac archwilio holl fuddion hyn a rhai eraill nad ydynt yn berchnogol; ond hefyd oherwydd bod y gallu i werthu hyn o dan ddull cytbwys yn awgrymu cefnu ar swyddi eithafol a chanolbwyntio ar gystadleurwydd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.