Archifau ar gyfer

Rheoli tir

Gorchymyn Tiriogaethol. Cynllun Cynllunio Tiriogaethol

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn nifer o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan, rwyf wedi gweld y dryswch sy'n achosi LADM nid o reidrwydd yn gysylltiedig â deall fel ISO, ond i ynysu eu cwmpas cais ei gyfnod cysyniadol mecaneiddio technolegol. Mewn geiriau eraill, ar sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...

Camau 20 i adeiladu dinas o'r dechrau

Mae hwn yn eitem yn gasglwr ar gyfer cefnogwyr o Datblygu Trefol a Rheoli Tir, y tu hwnt i ysmygu mewn dinasoedd smart sy'n edrych fel ystrydeb pwyntio i flasu Cymhlethu'r materion a godwyd mewn camau 20 symleiddio, yr her y maent yn betio gwledydd fel yr Aifft a Guinea Gyhydeddol yn y ...

Esbonio Gorchymyn Tiriogaethol

Mae cynllunio defnydd tir yn offeryn ar gyfer defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol. Am nifer o flynyddoedd y diriogaeth Periw wedi cael ei hatafaelu o dan y rhesymeg i wneud y gorau o adnoddau naturiol, mewn rhai achosion, gan achosi effeithiau negyddol ar ecosystemau a'r sylfaen cynhyrchiol y wlad, hefyd yn cynhyrchu ...

Llywodraethu Daear: methodoleg LGAF

methodoleg lgaf gorchymyn tiriogaethol
Fe'i gelwir yn LGAF, y fethodoleg a elwir yn Sbaeneg yw'r Fframwaith ar gyfer Gwerthuso Llywodraethu Tir. Mae hwn yn offeryn y mae diagnosis statws cyfreithiol gwlad yn cael ei wneud, o ran deddfwriaeth ac arferion sy'n ymwneud â pholisi cyhoeddus yn benodol gyda deiliadaeth a ...

Cwrs Global Mapper a 3 yn fwy na chynigion Dinesig

Civile yn gwmni sy'n cynnig gwasanaethau ymgynghori amrywiol a hyfforddiant mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn y diwydiant ar faterion megis datblygu prosiectau peirianneg, cynllunio defnydd tir a'r amgylchedd. Yma rydym yn sefyll ar gyrsiau 4 leiaf ar fin dechrau, i gyd yn cael ei gynnal yn y model llif Seville, MODFLOW hwn ...

Gradd Meistr mewn Cynllunio Gofodol o'r UNAH

Meistr Cynllunio a Thir Rheoli gynigir gan y Brifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Honduras (UNAH), yn rhaglen academaidd ers ei sefydlu ym 2005, wedi bod yn datblygu ar y cyd â'r Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Alcalá (Sbaen) . Am ymholiad a ddaeth i ni ychydig ddyddiau yn ôl, rydym yn cymryd y cyfle i ...

Symposiwm Rhyngwladol Cadair Rhyngwladol

Gyda cyd-noddi Cymdeithas Daearyddwyr Periw a UNIGIS, Geowebss yn cyflwyno symposiwm "Statws presennol o stentiau a strategaethau gwybodeg a thelemateg adnewyddu" a fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn 10 11 2012 mis Awst. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn byw yn Peru, ond gall yr holl ddefnyddwyr yn cymryd rhan ...

Gwerth strategol gwybodaeth diriogaethol

O fewn fframwaith cyflwyniad Map Ddaearegol yr Ynysoedd Canari, cynhelir y Gweithdai Technegol ar Werth Strategol Gwybodaeth Tiriogaethol. Bydd echel sylfaenol y rhain yn canolbwyntio ar wybodaeth ddaearyddol, sydd fel modd rhesymegol a chydlynol o wybodaeth am amgylchedd ffisegol y ddaear a'i esblygiad yn ...

Y Trans 450, Fast Transit Bus i Tegucigalpa

Mae hwn yn brosiect diddorol sydd bellach yn digwydd yn Honduras, o dan y dull o Bus Rapid Transit (BTR). Er ei bod yn awr yn y cyfnod hwnnw o ddealltwriaeth cyn y cludwyr nad oes ganddynt eglurder sut mae'r dinasoedd yn esblygu, ymddengys i ni un o'r cerrig milltir wrth ddatblygu'r echelin thematig ...

Pynciau Cyngres Arolygu Guatemala

Wedi gorffen cyngres Gweinyddu Tir ac Arolygu a gynhaliwyd yn Guatemala, y mis blaenorol, cafodd cyflwyniadau yr arddangoswyr eu hongian. Maent ar gael ar un dudalen, er ei bod yn fwy ymarferol i'w gweld ar Slideshare, o'r lle y gellir eu llwytho i lawr. Awgrymaf eu lawrlwytho a'u cadw mewn ffeil bersonol, gan ystyried hynny yn yr amseroedd hyn ...