Archifau ar gyfer

Rheoli tir

Gorchymyn Tiriogaethol. Cynllun Cynllunio Tiriogaethol

System Genedlaethol Gweinyddiaeth Eiddo SINAP

Sinap
Mae'r System Gweinyddu Eiddo Genedlaethol (SINAP) yn blatfform technolegol sy'n integreiddio'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag adnodd ffisegol a rheoliadol y genedl, lle mae'r gwahanol actorion ac unigolion cyhoeddus a phreifat yn cofnodi'r holl drafodion sy'n gysylltiedig ag asedau eiddo. eiddo, sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfansoddiad a deinameg marchnad ...

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn sawl un o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan ynddynt, rwyf wedi gweld nad yw'r dryswch a achosir gan y LADM o reidrwydd yn gysylltiedig â'i ddeall fel safon ISO, ond wrth ynysu ei gwmpas cysyniadol o'i senario mecaneiddio technolegol. Hynny yw, sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...

Camau 20 i adeiladu dinas o'r dechrau

Eitem casglwr yw hwn ar gyfer cariadon Datblygu Trefol a Chynllunio Gofodol, sydd y tu hwnt i ysmygu mewn dinasoedd craff sy'n ymddangos fel ystrydeb sy'n pwyntio at y blas ar gyfer cymhlethu pethau, yn codi mewn 20 cam symlach, yr her y maent yn betio arni. gwledydd fel yr Aifft a Gini Cyhydeddol yn y ...

Esbonio Gorchymyn Tiriogaethol

Offeryn ar gyfer defnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy yw Cynllunio Tiriogaethol. Am nifer o flynyddoedd mae tiriogaeth Periw wedi cael ei meddiannu o dan resymeg gwneud y gorau o adnoddau naturiol, gan achosi effeithiau negyddol ar ecosystemau a sylfaen gynhyrchiol y wlad mewn rhai achosion, gan gynhyrchu hefyd ...

Cwrs Mapper Byd-eang a 3 arall yn cael eu cynnig gan Civile

Mae Civile yn gwmni sy'n cynnig gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi amrywiol mewn cynghrair â sefydliadau eraill yn y sector, ar faterion fel datblygu prosiectau peirianneg, cynllunio defnydd tir a'r amgylchedd. Yn yr achos hwn rydym yn tynnu sylw at o leiaf 4 cwrs sydd ar fin cychwyn, pob un i'w gynnal yn Seville: MODEL OF FLOWS, MODFLOW East ...

Meistr mewn Cynllunio Tiriogaethol yr UNAH

Mae'r Radd Meistr mewn Rheoli Tir a Chynllunio a gynigir gan Brifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Honduras (UNAH), yn rhaglen academaidd sydd, ers ei chreu yn 2005, wedi'i datblygu ar y cyd ag Adran Daearyddiaeth Prifysgol Alcalá (Sbaen). . Oherwydd ymholiad a ddaeth atom ychydig ddyddiau yn ôl, manteisiwyd ar y cyfle i ...

Symposiwm Rhyngwladol Cadair Rhyngwladol

Gyda chyd-nawdd Coleg Daearyddwyr Periw ac UNIGIS, mae Geowebss yn cyflwyno'r symposiwm "Sefyllfa gyfredol y cadastre a strategaethau adnewyddu cyfrifiaduron a thelemateg", a fydd yn digwydd ddydd Gwener 10fed a dydd Sadwrn 11eg Awst 2012. bydd digwyddiad wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal ym Mheriw ond bydd defnyddwyr i gyd ...

Gwerth strategol gwybodaeth diriogaethol

O fewn fframwaith cyflwyno Map Daearegol yr Ynysoedd Dedwydd, cynhelir y Gynhadledd Dechnegol ar Werth Strategol Gwybodaeth Diriogaethol. Bydd echel sylfaenol yr un peth yn canolbwyntio ar wybodaeth ddaearyddol, sydd fel dull rhesymol a chydlynol o wybodaeth am yr amgylchedd daearol ffisegol a'i esblygiad yn ...

Y Trans 450, Bws Transit Cyflym ar gyfer Tegucigalpa

Mae hwn yn brosiect diddorol sydd bellach yn cael ei ddatblygu yn Honduras, o dan gymedroldeb y Bws Transit Transit (BTR). Er ei bod bellach ar y cam hwnnw o ddealltwriaeth gerbron cludwyr nad oes ganddynt eglurder sut mae dinasoedd yn esblygu, mae'n ymddangos i ni un o'r cerrig milltir sy'n gweithio yn natblygiad yr echel thematig ...

Pynciau Cyngres Arolygu Guatemala

Ychydig ar ôl y gyngres Gweinyddu Tir ac Arolygu a gynhaliwyd yn Guatemala y mis diwethaf, postiwyd cyflwyniadau’r arddangoswyr. Maent ar gael mewn un dudalen, er ei bod yn fwy ymarferol eu gweld yn Slideshare, lle gellir eu lawrlwytho. Rwy'n awgrymu eu lawrlwytho a'u cadw mewn ffeil bersonol, gan ystyried hynny yn yr amseroedd hyn ...