Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn sawl un o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan ynddynt, rwyf wedi gweld nad yw'r dryswch a achosir gan LADM o reidrwydd yn gysylltiedig â'i ddeall fel safon ISO, ond ag ynysu ei gwmpas cysyniadol o'i senario mecaneiddio technolegol. Hynny yw, sut i'w weithredu.

Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn safon ISO gonfensiynol, gan y byddai'n safon ar gyfer rheoli metadata (ISO-19115), i roi enghraifft, neu safon ar gyfer arsylwadau a mesuriadau (ISO-19156). Maent yr un peth yn yr ystyr eu bod yn cael eu cymhwyso i ddisgyblaeth arbenigol, ni fydd yr un o'r ddwy norm hyn yn gallu deall defnyddiwr nad yw'n geomatist sy'n ymroddedig i ddarllen parthau cysylltiedig ac ymchwil geofumed yn dda; ni waeth faint rydych chi'n gwybod sut i wneud ffeiliau siâp neu belydru â chyfanswm gorsaf; mae hyfforddiant bob amser yn angenrheidiol i wybod sut i weithredu safon ISO.

Mae'r mater y mae safon ISO yn ei gwneud yn ofynnol i feistroli arbenigedd (busnes) yw'r hyn sy'n gwneud y safon ISO-19152 a elwir yn LADM yn llawer anoddach i'w weithredu; oherwydd bod gweinyddu tir yn bwnc lle mae disgyblaethau arbenigol helaeth yn ymyrryd, mae gyrfa sydd hyd yn hyn mewn ychydig o brifysgolion yn cael ei wasanaethu gyda'r dimensiwn hwnnw yn unig.

Mae gwybod LADM yn llawer mwy na deall sut mae pecynnau, dosbarthiadau ac is-ddosbarthiadau UML yn gweithio; mae'n ofynnol iddo wybod y cyd-destun gweinyddu hawliau go iawn; o ochr y Gofrestrfa ac o Cadastre a chartograffeg, cyfraith breifat, cyfraith gyhoeddus, taliadau cyfreithiol a gweinyddol. Yn hytrach na dysgu trosi cofnod cofrestru yn RRR, mae'r LADM yn mynnu bod ymdrech yn cael ei gwneud mor syml â phosibl, i safoni'r hyn sydd eisoes yn digwydd mewn bywyd go iawn, y telerau y maent yn eu caffael yn ôl y cyd-destun a deddfwriaeth genedlaethol, ers hynny Nid yw'r RRR hwn ond yn ganlyniad ewyllys y partïon a ddehonglwyd gan notari, a brotocoliodd yn farddol mewn gweithred, a ddaeth gyda'r wybodaeth yr oedd yn hanner ei deall o dystysgrif stentaidd, sydd yn ei dro yn ddehongliad y bu'r syrfëwr unwaith wedi'i wneud o realiti corfforol, ac, ar ôl gwaith llafurus o ddehongli ac atgoffa meddyliol o ofynion, bod cymhwysydd wedi gorchymyn iddo gael ei drawsgrifio gan glerc, i gyrraedd y recordydd o'r diwedd y mae'n rhaid iddo geisio dehongli eto, yr hyn a ysgrifennodd y clerc, a ddehonglodd y cymhwysydd, a ddehonglodd y notari, a ddehonglodd ewyllys y partïon, i arwyddo cofrestriad neu wadiad ... yno os oes unrhyw un o bawb roedd peswch yn anghywir yn ei ddehongliad!

Mae modelu yn un o'r heriau a ddywedodd geofumados Beyond Catastro 2014 yn ôl ym 1994, a fyddai heddiw yn normal iawn. Roeddent yn onest gywir, ac er bod modelu yn weithred o synnwyr cyffredin pur, fe wnaethant anghofio mai dyma'r synnwyr lleiaf cyffredin mewn bodau dynol. Mae modelu yn cynnwys ymarfer negodi rhwng gweithwyr proffesiynol busnes: notari, syrfëwr, geomatist, syrfëwr, recordydd, y mae'n rhaid iddo ddysgu UML sylfaenol; a defnyddwyr cyfrifiaduron y mae'n rhaid iddynt gamu i lawr i ddeall bywyd go iawn yr hyn y maent yn ceisio ei awtomeiddio.

Mae deall gweinyddu tir yn awgrymu cael gwybod am egwyddorion y gofrestrfa sydd ag ymagwedd gyffredinol, o leiaf mewn rhan helaeth o'r byd gorllewinol:

Egwyddor Gweddïo, sy'n atal math gyfyngiad hawlrwym neu atebolrwydd yn cael ei adeiladu yn awtomatig, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu, yr egwyddor o ganiatâd sy'n nodi y gall deddfwriaeth a basiwyd gan gyngres cenedlaethol neu awdurdod cyfrifol gwireddu fel rhybudd neu rybudd rhybuddiol, yr egwyddor o gyhoeddusrwydd sy'n nodi bod yn rhaid i unrhyw ddefnyddiwr o ffynnon yn gwybod bod consesiwn cloddio neu ardal o drefn arbennig yn effeithio ar eu perchnogaeth, defnyddio neu alwedigaeth, yr arbenigedd sy'n gwahanu'r pwerau gofrestru gyda thir, yr egwyddor o gofrestru sy'n awgrymu gwrthrych tiriogaethol yn gofyn mynd trwy llif er mwyn cael cymhwysedd cyfreithiol ... ac yn y blaen i drosi sefydliad cyfreithiol system o reolau sy'n hwyluso'r LADM hirach cerdd gynllun gweithredu anodd diffinio er gwaethaf proffil UML wedi neu sylfaen rhesymegol yn rhoi peswch corfforol; Mae ei angen yn fwy na bod yn fardd yn ei chymryd â system o bolisïau, rheolau, prosesau a gweithdrefnau.

deall-y-ladm

Ar ôl fy nghyflwyniad yn Sefydliad Agustín Codazzi o fewn fframwaith yr ICDE a fy arddangosfa yr wythnos hon mewn gwlad yng Nghanol America, byddaf yn gallu mynd ar drywydd y pwnc. Am nawr ychydig o atebion mewn du a gwyn:

Mae gweithredu LADM yn newid y ffordd yr ydym yn ei wneud Cofrestru?

Ei weithredu Na. Deallwch ef yn rhannol. Mecaniwch ef, yn bendant ie.

A oes angen i ddefnyddwyr ardal gadarn (busnes) wybod y LADM?

Deallwch ie. Sut i'w weithredu ... nid o reidrwydd.

A ellir datblygu system newydd heb fabwysiadu'r LADM?

Ydw. Ond…

A oes angen newid y ddeddfwriaeth neu'r fframwaith sefydliadol i weithredu'r LADM?

Rhif

A oedd yn rhaid i'r LADM fod yn ISO?

Ar ôl gweld offer mor wahanol, anawsterau integreiddio cofrestrfa â chastastre, a chostau uchel rhyngweithredu, mae'n rhaid ei fod wedi bod oddeutu amser maith yn ôl. Mae'r LADM yn helpu i gynnal y busnes, nad yw byth yn newid, er bod yn rhaid adnewyddu'r offeryn bob 10 mlynedd.

Beth yw'r camau i ddeall y LADM?

Darllenwch Beyond Cadastre 2014, deall y weithdrefn stentaidd, deall y weithdrefn notarial, deall gweithdrefn y gofrestrfa, deall y ddeddfwriaeth cyfundrefn arbennig, dehongli ISO-19152 yn seiliedig ar hyn, dysgu am brofiadau, drwg a da cyn darllen ymlaen ...

Beth yw'r camau i addasu proffil LADM?

Cymerwch broffil generig, ei wahanu yn bedwar cwadrant, eistedd y bobl o'r ardal gyfreithiol i adeiladu'r dosbarthiadau BA_Unit, eistedd pobl y cadastre i adeiladu'r dosbarthiadau gofodol a thopograffig, eistedd y ddau i adeiladu perthnasoedd cyfraith breifat, mynd i'r afael â a deddfwriaeth cyfraith gyhoeddus ac adeiladu ffeil a gweithdrefn, mynd i’r afael â’r ddeddfwriaeth arall yn raddol, symleiddio’r ffynhonnell.

Beth yw'r camau i weithredu'r LADM mewn system newydd?

Safoni proffil rhesymegol generig, y symlaf y gorau. Adeiladu proffil corfforol, cymhwyso offeryn ar gyfer rheoli trafodion a fersiwn, addasu prosesau, datblygu neu addasu'r offeryn gyda methodoleg sy'n cadw'r cylch bywyd ... os yw'n well newid y drefn yn seiliedig ar gyd-destun protocol y wlad.

Ble allwch chi weld enghreifftiau o weithredu LADM yn y cyd-destun Sbaenaidd?

Os ydych chi eisiau gweld ymarfer cyntefig gyda'r CCDM cyn iddo gael ei alw'n safon ISO-19152, mae'n werth gweld SINAP yn Honduras. Nid yn unig offeryn technolegol System Gofrestrfa Unedig SURE, ond hefyd y ddeddfwriaeth a roddodd fywyd i'r gyfraith eiddo a chyfraith defnydd tir. Yn y tymor canolig, mae'n werth gweld esblygiad SURE, sy'n broses barhaus o dan bartneriaeth gyhoeddus-preifat, o bosibl gyda bolckchain.

Os ydych chi eisiau gweld teclyn trefol sy'n cydymffurfio â'r LADM, gallwch weld SIGIT yng nghymuned Puerto Cortés, Omoa Puerto Barrios rhwng Guatemala a Honduras, gydag offeryn gwe cleient ar OpenLayers, haen stentiau datodadwy a hyd yn oed cofrestru eiddo o dan ffocws o canolfan gysylltiedig yr endid cenedlaethol. Er ei bod wedi bod yn anodd iddo gael ei weithredu fel y dylai fod, mae'r model o faint geofumed, sydd efallai'n dod â ffrwythau agos yng nghyd-destun El Salvador.

Os ydych am weld yn offeryn ar gyfer cynnal a chadw stentaidd lleol wasanaethau GML / WFS gyda system genedlaethol, gallant weld y Municipal SIT yng Nghymdeithas Bwrdeistrefi o Honduras, a ddatblygwyd ar lefel cleientiaid QGIS, yn ogystal â pherlysiau eraill ar gyfer rhyngweithredu hyd at BentleyMap V8i heb Rwy'n-model.

Os ydych chi eisiau gweld proses ar waith, mae hyn yn addawol iawn, bron fel y bwriadodd Duw, weld profiad cyfredol Sefydliad Agustín Codazzi ac Uwcharolygedd y Gofrestrfa a'r Notarïau, arddull platanizada Colombia. Gan ddefnyddio INTERLIS i gyflymu'r gweithredu, her dda gan Openource ac ESRI yn cydfodoli a DRhA sy'n gweithredu fel nod Gweinyddu Tir.

Os ydych chi am weld ymarfer addawol, a fydd yn cymryd peth amser ond yn y diwedd cyflawni methodoleg Tropicalized awgrymu dilyn datblygiad SIICAR2 yn Nicaragua.

Ac os oes gennych chi amheuon ... mae fy post.

nicargua

editor@geofumadas.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.