Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn sawl un o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan, rwyf wedi gweld nad yw'r drysliadau a achosir gan y LADM yn gysylltiedig o reidrwydd i'w ddeall fel norm ISO, ond yn hytrach wrth weddill ei gwmpas cysyniadol o'i senario mecanolegol technolegol. Mewn geiriau eraill, ar sut i'w weithredu.

Dylai fod yn glir nad yw'r LADM yn safon ISO confensiynol, fel y byddai safon ar gyfer rheoli metadata (ISO-19115), er enghraifft, neu safon ar gyfer arsylwadau a mesuriadau (ISO-19156). Maent yn gyfartal yn yr ystyr eu bod yn cael eu cymhwyso i ddisgyblaeth arbenigol, ni all y naill safonau hyn yn deall defnyddiwr heblaw geomateg ymroddedig i ddarllen a egeomates parthau da ymchwil sy'n gysylltiedig; gymaint â'i fod yn gwybod sut i wneud ffurflenni siâp neu radiate â gorsaf gyfanswm; Mae angen hyfforddi bob amser i wybod sut i weithredu safon ISO.

Mae'r mater y mae safon ISO yn ei gwneud yn ofynnol i feistroli arbenigedd (busnes) yw'r hyn sy'n gwneud y safon ISO-19152 a elwir yn LADM yn llawer anoddach i'w weithredu; oherwydd bod gweinyddu tir yn bwnc lle mae disgyblaethau arbenigol helaeth yn ymyrryd, mae gyrfa sydd hyd yn hyn mewn ychydig o brifysgolion yn cael ei wasanaethu gyda'r dimensiwn hwnnw yn unig.

Mae gwybod y LADM yn llawer mwy i ddeall sut mae pecynnau, dosbarthiadau a subclasses gwaith UML; mae angen gwybod cyd-destun gweinyddu hawliau go iawn; y ddau o ochr ac o'r Chofrestru Stentaidd a mapio, cyfraith breifat, cyfraith gyhoeddus, cyfreithiol a dyletswyddau gweinyddol. Yn hytrach na dysgu sut i droi RRR cofrestru sedd, mae'r LADM pryderu bod ymdrech yn cael ei wneud mor syml â phosibl, i safoni yr hyn sy'n digwydd eisoes mewn bywyd go iawn, y telerau gaffael gan y cyd-destun a deddfwriaeth genedlaethol, fel y dim ond y canlyniad ewyllys y partďon a oedd yn chwarae notari, a ffurfioli farddonol mewn sgript, a oedd yn cyd-fynd cyfrwng gwybodaeth yn deall dystysgrif stentaidd, sydd yn ei dro yn ddehongliad fod y syrfëwr unwaith y bydd y RRR yn gwneud realiti corfforol, a bod ar ôl gwaith caled y dehongli a atgoffa meddyliol o ofynion y mae'n rhaid i rhagbrofol gorchymyn i gael ei drawsgrifio gan amanuensis, yn olaf i gyrraedd y cofrestrydd yn dychwelyd i geisio dehongli'r hyn a ysgrifennodd y amanuensis, y mae ef chwaraeodd y rhagbrofol, a chwaraeodd y notari, a dehongli ewyllys y partďon i lofnodi ar gofrestriad car neu wrthod ... yno os oedd unrhyw un o'r rhain i gyd yn anghywir yn eu dehongliad!

Mae modelu yn un o'r heriau y dywedodd Geofumadados Y Tu hwnt i Gadastro 2014 yno ar gyfer 1994, y byddai heddiw yn arferol iawn. Yn gywir, roedden nhw'n iawn, ac er bod modelu yn weithred o synnwyr cyffredin pur, maent yn anghofio mai dyma'r synnwyr lleiaf cyffredin mewn bodau dynol. Mae modelu yn cynnwys ymarfer negodi ymysg gweithwyr proffesiynol busnes: Notari, syrfëwr, geomateg, syrfëwr, cofrestrydd, sy'n gorfod dysgu UML sylfaenol; a defnyddwyr cyfrifiaduron y mae'n rhaid eu llwytho i lawr i ddeall bywyd go iawn yr hyn y maent yn ceisio ei awtomeiddio.

Mae deall gweinyddu tir yn awgrymu cael gwybod am egwyddorion y gofrestrfa sydd ag ymagwedd gyffredinol, o leiaf mewn rhan helaeth o'r byd gorllewinol:

Egwyddor Gweddïo, sy'n atal math gyfyngiad hawlrwym neu atebolrwydd yn cael ei adeiladu yn awtomatig, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu, yr egwyddor o ganiatâd sy'n nodi y gall deddfwriaeth a basiwyd gan gyngres cenedlaethol neu awdurdod cyfrifol gwireddu fel rhybudd neu rybudd rhybuddiol, yr egwyddor o gyhoeddusrwydd sy'n nodi bod yn rhaid i unrhyw ddefnyddiwr o ffynnon yn gwybod bod consesiwn cloddio neu ardal o drefn arbennig yn effeithio ar eu perchnogaeth, defnyddio neu alwedigaeth, yr arbenigedd sy'n gwahanu'r pwerau gofrestru gyda thir, yr egwyddor o gofrestru sy'n awgrymu gwrthrych tiriogaethol yn gofyn mynd trwy llif er mwyn cael cymhwysedd cyfreithiol ... ac yn y blaen i drosi sefydliad cyfreithiol system o reolau sy'n hwyluso'r LADM hirach cerdd gynllun gweithredu anodd diffinio er gwaethaf proffil UML wedi neu sylfaen rhesymegol yn rhoi peswch corfforol; Mae ei angen yn fwy na bod yn fardd yn ei chymryd â system o bolisïau, rheolau, prosesau a gweithdrefnau.

deall-y-ladm

Ar ôl fy nghyflwyniad yn yr Instituto Agustín Codazzi o fewn fframwaith yr ICDE a fy nghyflwyniad yr wythnos hon mewn gwlad Ganolog America, byddaf yn gallu dilyn y pwnc. Am nawr, mae ychydig o atebion du a gwyn:

Mae gweithredu LADM yn newid y ffordd yr ydym yn ei wneud Cofrestru?

Ei weithredu Na'i ddeall yn rhannol. Fe'i gwnewch yn fecanyddol, yn bendant ie.

A oes angen i ddefnyddwyr ardal gadarn (busnes) wybod y LADM?

Deallwch hynny ydw. Sut i'w weithredu ... nid o reidrwydd.

A ellir datblygu system newydd heb fabwysiadu'r LADM?

Ydw Ond ...

A oes angen newid y ddeddfwriaeth neu'r fframwaith sefydliadol i weithredu'r LADM?

Rhif

A oedd yn rhaid i'r LADM fod yn ISO?

Ar ôl gweld offer o'r fath yn wahanol, dylai'r anawsterau o integreiddio cofrestrfa â chastri a chostau uchel rhyngweithredu, bendant fod wedi bodoli ers tro. Mae'r LADM yn helpu i gynnal y busnes, a fydd byth yn newid, er bod rhaid ail-ail-lenwi'r offeryn bob blwyddyn 10.

Beth yw'r camau i ddeall y LADM?

Darllenwch Y tu hwnt Stentiau 2014 deall y drefn stentaidd, deall y broses notarial, deall y drefn gofrestru, deall cyfreithiau drefn arbennig, dehongli yn seiliedig ar y ISO-19152, cwrdd profiadol, profiadau da a drwg cyn darllen ar ...

Beth yw'r camau i addasu proffil LADM?

Cymerwch proffil generig, ar wahân i mewn pedwar cwadrant, lleygwyr o faes cyfreithiol i adeiladu'r dosbarthiadau BA_Unit, pobl o dir i adeiladu dosbarthiadau gofodol a topograffig, yn gosod y ddau i adeiladu cysylltiadau cyfraith breifat lleyg, yn annerch deddfwriaeth cyfraith gyhoeddus ac adeiladu tab a phroses afael â deddfwriaeth arall yn raddol, symleiddio'r ffynhonnell.

Beth yw'r camau i weithredu'r LADM mewn system newydd?

Safoni proffil rhesymegol generig, y symlach y gorau. Adeiladu proffil ffisegol, gwneud cais yn offeryn ar gyfer rheoli trafodion a fersiynu, addasu prosesau, datblygu neu addasu'r offeryn gyda methodoleg sy'n cadw cylch bywyd ... yn well i newid trefn y protocol yn dibynnu ar y cyd-destun gwledig.

Ble allwch chi weld enghreifftiau o weithredu LADM yn y cyd-destun Sbaenaidd?

Os ydych chi am weld ymarfer cyntefig gyda'r CCDM cyn iddo gael ei alw'n safon ISO-19152, mae'n werth gweld SINAP yn Honduras. Nid yn unig y system offeryn technolegol Unedig Cofnodion SURE, ond y ddeddfwriaeth a roddodd fywyd i gyfraith eiddo a chyfraith gorchymyn tiriogaethol. Yn y tymor canolig, mae'n werth gweld esblygiad SURE, sef proses sydd ar y gweill o dan bartneriaeth gyhoeddus-breifat, o bosibl gyda bolckchain.

Os ydych am weld yn offeryn trefol sy'n bodloni'r LADM, gallwch weld SIGIT yn y Gymanwlad Puerto Cortes, Omoa Puerto Barrios rhwng Guatemala a Honduras, gyda offeryn cleient we ar OpenLayers, haen stentiau detachably a hyd yn oed gofrestru eiddo o dan ffocws canolfan gysylltiedig yr endid cenedlaethol. Er bod y gost yn cael ei weithredu fel y dylai fod, mae'r model yn swm geofumada, efallai tenta cercanso ffrwythau mewn cyd-destun o El Salvador.

Os ydych am weld yn offeryn ar gyfer cynnal a chadw stentaidd lleol wasanaethau GML / WFS gyda system genedlaethol, gallant weld y Municipal SIT yng Nghymdeithas Bwrdeistrefi o Honduras, a ddatblygwyd ar lefel cleientiaid QGIS, yn ogystal â pherlysiau eraill ar gyfer rhyngweithredu hyd at BentleyMap V8i heb Rwy'n-model.

Os ydych chi eisiau gweld proses ar waith, mae hyn yn addawol iawn, bron fel y bwriadodd Duw, weld profiad cyfredol Sefydliad Agustín Codazzi ac Uwcharolygedd y Gofrestrfa a'r Notarïau, arddull platanizada Colombia. Gan ddefnyddio INTERLIS i symleiddio'r gweithrediad, her dda o opensource a ESRI sy'n cydfodoli a IDE sy'n gweithredu fel nod o Weinyddiaeth Tir.

Os ydych chi am weld ymarfer addawol, a fydd yn cymryd peth amser ond yn y diwedd cyflawni methodoleg Tropicalized awgrymu dilyn datblygiad SIICAR2 yn Nicaragua.

Ac os oes gennych chi amheuon ... mae fy post.

nicargua

editor@geofumadas.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.