Meistr mewn Cynllunio Tiriogaethol yr UNAH

Mae'r Radd Meistr mewn Rheoli Tir a Chynllunio a gynigir gan Brifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Honduras (UNAH), yn rhaglen academaidd sydd, ers ei chreu yn 2005, wedi'i datblygu ar y cyd ag Adran Daearyddiaeth Prifysgol Alcalá (Sbaen). . Oherwydd ymholiad a ddaeth atom ychydig ddyddiau yn ôl, gwnaethom achub ar y cyfle i hysbysu'r pethau sylfaenol ynglŷn â'r radd meistr hon, er gwaethaf y ffaith eu bod wedi ymgolli ym mhrosesau Hunanwerthuso Gyrfa a Diweddaru'r Rhaglen Academaidd y bydd yr hyrwyddiad newydd yn dechrau yng nghanol 2013 2013. Gobeithiwn hefyd y gall fod yn fewnbwn i ryw brifysgol arall sy'n bwriadu cynnig gwasanaeth tebyg.

meistroli

Mae'r broses hon yn cael ei gefnogi gan y Gyfadran Gwyddorau Gofodol (WYNEBAU / UNAH) a'r Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Alcalá (Sbaen), gyda chyfeiriadedd i weithwyr proffesiynol y brifysgol sydd â gwybodaeth a / neu brofiad mewn rheoli tir, trefol a chynllunio gwledig, rheoli naturiol adnoddau, defnydd cynaliadwy o dir, a'r defnydd o ddata gofodol a lloeren delweddau synhwyro o bell.

PROFFIL GRADUEDIG

 • Mae graddedig y Meistr mewn: Cynllunio a Thiriogaeth, yn weithiwr proffesiynol gyda hyfforddiant arbenigol mewn Technoleg Gwyddoniaeth a Gofod Sylfaenol.
 • Mae'n broffesiynol a all weithredu fel Cyfarwyddwr, Rheolwr neu Weinyddwr System Gwybodaeth Ddaearyddol.
 • Mae'n proffesiynol sy'n gwneud cais ei wybodaeth hunan-feirniadol a sefyllfaoedd gweinyddol rhagweithiol, rheoli dull rheoli tir a gallu i ddylunio a datblygu cynlluniau meistr, prosiectau arbenigol, ac yn sylfaenol, stentaidd, thematig a parthau mapiau ar raddfa leol, trefol, rhanbarthol a chenedlaethol integredig cynllunio tiriogaethol.
 • Bydd yn gallu dylunio, rheoli a deall gweithrediad amrywiol offerynnau geodetig a chyfarpar a meddalwedd cyfrifiadurol ar gyfer caffael, rheoli, prosesu a dadansoddi data geosodol.
 • Mae'n proffesiynol gydag agwedd o hyfforddiant parhaus, gan ddiweddaru eu gwybodaeth gyda darganfyddiadau newydd sydd wedi cael eu gwneud yn eu maes a thechnegau caffael newydd, dehongli a dadansoddi data geo-ofodol.
 • Bydd proffesiynol y Meistr hwn yn deall y cyfrifoldeb i ddiogelu dibynadwyedd y data geosodol sy'n cael eu trin yn ei faes.

 

CYNLLUN ASTUDIO

Mae'r Rhaglen Feistr yn cynnwys pynciau 19 a ddosberthir yn y cylchoedd 7 canlynol:

Ciclo1: Daearyddiaeth ac Hanfodion Sefydliad Tiriogaethol

CTE-501 Daearyddiaeth a Chynllunio Gofodol

Hanfodion Rheoli Tir CTE-502

Cylch 2: Geodesi a Chartograffeg

CTE-511 Hanfodion Geodesi a Chartograffeg

Ffotogrammetreg CTE-512 a Systemau Geopositioning Byd-eang

Mapiau CTE-513: Layout, Layout, Layout and Print

CTE-514 Atlas Electronig a Chyhoeddiad Mapiau Gwe

Cylch 3: Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

CTE-521 Hanfodion Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

CTE-522 System Gwybodaeth Ddaearyddol - Raster

System Gwybodaeth Ddaearyddol CTE-523 - Vector

Rhaglennu CTE-524 a gymhwyswyd i amgylchedd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Cylch 4: Canfyddiad anghysbell

CTE-531 Egwyddorion Ffisegol o Synhwyro'n bell

Platfformau CTE-532, Synwyryddion a Chyfleusterau Hyper-Sbectrol

CTE-533 Dehongliad Gweledol Delweddau

Prosesu a Dehongli Delweddau Digidol CTE-534

Cylch 5: Cynllunio Tiriogaethol

Gweinyddiaeth Tiriogaeth CTE-541 - Ceisiadau

Cynllunio Tiriogaethol CTE-542 - Ceisiadau

Rheoli Tiriogaethol CTE-543 - Ceisiadau

Cylch 6: Ymarfer Proffesiynol

Ymarfer Proffesiynol CTE-600 wedi'i gymhwyso i Gynllunio Tiriogaethol

Cylch 7: Prosiect Meistr

Prosiect Ymchwil CTE-700 (Thesis).

Methodoleg:

Datblygir y Meistr mewn modd lled-gyflwyniadol, sy'n cynnwys:

· Dosbarthiadau Rhithwir (ar-lein): Ar gyfer pob pwnc, mae myfyrwyr yn gweithio ar-lein am oddeutu pedair wythnos ar lwyfan technolegol rhithwir (Moodle). Mae Athro gyda nhw; pwy fydd hefyd yn rhoi cyfeiriadau llyfryddol iddynt.

· DosbarthiadauAr gyfer pob cwrs myfyrwyr yn mynychu gwersi yn yr ystafell ddosbarth a wasanaethir gan 8: 00 17 i: Oriau 00, dydd Llun i ddydd (oriau 48 cyfanswm) Sadwrn.

· Gweithgareddau Ymarferol a Chyflenwol: Mewn dosbarthiadau wyneb yn wyneb a rhithwir, mae myfyrwyr yn datblygu gweithgareddau ymarferol. Mae gan fyfyrwyr y sgript ar gyfer y gweithgareddau hyn, yn ogystal â delweddau lloeren, awyrluniau a data arall o'r SIG-FACES / UNAH. Yn ogystal, maent yn cynnal gweithgareddau a phrosiectau yn rhai o fwrdeistrefi Honduras, er budd eu hyfforddiant eu hunain a thrigolion y cymunedau.

Ymchwil: Mae'r myfyriwr yn cyflawni ymchwil gwyddonol gwreiddiol a gynhaliwyd gan yr Athro Tiwtor, sydd â'r diben o gyfrannu at greu a / neu ddehongliad atebion arfaethedig i broblemau cenedlaethol a / neu ranbarthol, gan ddiweddu gyda pharatoi, amddiffyn a chymeradwyo traethawd gradd.

Am fwy o wybodaeth:

http://faces.unah.edu.hn/mogt

5 Yn ymateb i "Meistr mewn Cynllunio Tiriogaethol yr UNAH"

 1. Prynhawn Da
  Iveth Levoyer ydw i o Ecwador, roedd gen i ddiddordeb mewn gradd meistr o ran fy ngyrfa. Rwy'n Beiriannydd Daearyddol a Chynlluniwr Tiriogaethol a raddiodd o Brifysgol Gatholig Esgobol Ecwador, yr hyn rydw i'n edrych amdano yw gradd meistr sy'n gysylltiedig â fy ngyrfa ond ar-lein, os gallwch chi fy helpu. Byddwn yn ddiolchgar iawn ...

 2. Mae'r cynllun meistr cyfredol yn gofyn am wythnos wyneb yn wyneb ar gyfer pob dosbarth. Tua bob pum wythnos, mae angen mynychu'r dosbarth o 8 AM i 5 PM o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae hyn, oherwydd bod y mwyafrif o athrawon o'r tu allan i'r wlad; mynychu'r cwrs ar ddechrau'r dosbarth yn bersonol ac yna dilynwch trwy'r platfform.

 3. Mae'n para dwy flynedd. Ar hyn o bryd, mae'r pedwerydd dyrchafiad yn dechrau, mae'r cwrs cyn-therapiwtig a chyn-ddewis ymgeiswyr wedi pasio. Nawr bydd yn rhaid i chi aros i'r hyrwyddiad nesaf ddechrau, o bosibl ar 2016.

 4. Pa mor hir yw'r radd meistr a beth yw ei gost, anfonwch y wybodaeth ataf at fy e-bost. Byddwn yn ei werthfawrogi'n fawr oherwydd fy mod i'n hoffi UNAH

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.