Prosiect Mapio Land Securities yn America Ladin a'r Caribî

mewnosod tir

Mae Sefydliad Polisïau Tir Lincoln yn gwahodd gwirfoddolwyr o holl ddinasoedd America Ladin a'r Caribî i gymryd rhan yn y gwaith o adeiladu Map o Werthoedd Tir ar gyfer y rhanbarth. Bydd y gweithgaredd hwn yn digwydd rhwng Chwefror 8 a Mawrth 31, 2016.

Mae gwybod ymddygiad marchnadoedd tir yn berthnasol er mwyn diffinio polisïau trefol yn well. Felly, bydd datblygu banc gwybodaeth georeferenced a systematig o gwmpas rhanbarthol a mynediad am ddim yn offeryn allweddol i gynllunwyr trefol.

"Data 5 i'ch dinas!" Mae cymryd rhan yn y fenter hon yn syml. Mae'n ofynnol yn unig eich bod chi'n darparu data 5 neu fwy o werthoedd tir cyfredol yn eich dinas a chofrestru fel defnyddiwr o'r We GIS map i'w lleoli ar y map.
Mae cyfranogiad yn rhad ac am ddim ac am ddim. Fe'i hanelir at weithwyr proffesiynol, academyddion a swyddogion cyhoeddus sy'n gysylltiedig â pholisïau tir trefol. Bydd gwirfoddolwyr yn ymddangos fel cyfranwyr anhysbys ar wefan y prosiect ac mewn adroddiad diweddarach o'r astudiaeth.

Mae'r presennol yn brosiect a gynlluniwyd ac a gyfarwyddwyd gan Mario Piumetto a Diego Erba, mewn cydweithrediad â'r Rhaglen ar gyfer America Ladin a'r Caribî o Sefydliad Lincoln. Am fwy o wybodaeth am y prosiect a sut i gymryd rhan, cysylltwch â Valor Suelo América Latina.

 

Ynglŷn â'r Prosiect

Mae'r marchnadoedd tir yn dylanwadu'n gryf ar ddatblygiad dinasoedd, ceir pwysigrwydd eu gwybodaeth i wella polisïau trefol.

Mae gwerthoedd pridd yn amrywiol iawn ledled y rhanbarth, yn ogystal â gweithrediad y marchnadoedd hyn, fodd bynnag, nid oes banc gwybodaeth o'r pynciau hyn, georeferenced, cwmpas rhanbarthol a mynediad am ddim sy'n cefnogi tasg y cynllunwyr trefol a gwireddu astudiaethau cymharol.

Mae gan y prosiect fel Amcan canolog i adeiladu map o werthoedd cyfeirio tir trefol yn America Ladin a'r Caribî yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan wirfoddolwyr yn fframwaith galwad enfawr, am ddim ac agored (crowdsourcing). Bydd cofrestru a systematization y data yn cael ei wneud ar lwyfan GIS yn y cwmwl.

Mae'r gwahoddiad yn cael ei gyfeirio at weithwyr proffesiynol, academyddion a swyddogion cyhoeddus sy'n gysylltiedig â pholisïau tir, ac mae'n ddilys tan 31 mis Mawrth. Bydd gwirfoddolwyr yn ymddangos fel cydweithredwyr a chyfeiriadau dinas ar y wefan ac yn yr adroddiadau a gyhoeddir, a bydd ganddynt fynediad at wybodaeth o werthoedd y pridd a gynhyrchir.

"Data 5 eich dinas"! Dyna slogan yr alwad. Mae'r cyfranogiad yn syml, yn gofyn am gyfraniad o ddata 5 o leiaf (pwyntiau ar y map) o werthoedd tir cyfredol yn y ddinas a arolygwyd.

Pa fath o ddata y disgwylir ei gasglu

Data i gyfrannu

Disgwylir Data gwerth ddinas 5; os gallwch chi gyfrannu mwy, bydd yn rhagorol a bydd yn ei gwneud hi'n bosibl cael gwybodaeth o ansawdd gwell.

Eiddo sydd eu hangen ar werth, o berthnasau, cydnabyddiaethau, yn y gymdogaeth, mewn papurau newydd, mewn gwefannau neu gylchgronau arbenigol sy'n cael eu hystyried o ansawdd; Gallwch hefyd ymgynghori â gweithwyr proffesiynol sydd wedi ymarfer gwerthusiad penodol.

Ym mhob achos, mae'n rhaid i chi ddarparu data o ardaloedd trefol, gwerthoedd cyfredol y farchnad y dim ond o'r ddaear, o lawer heb ddehongliadau neu o achosion lle mae gwerth eu disgownt.

Ar gyfer pob data, disgwylir i chi gasglu'r wybodaeth ganlynol

  • Lleoliad: cyfeiriad neu leoliad bras, sy'n caniatáu ei fewnosod yn gywir ar y map.
  • Gwerth presennol y llawr, fesul metr sgwâr ac mewn doleri.
  • Gwasanaethau ar gael Dewisir un o'r opsiynau canlynol: 1- dŵr a golau, 2- dŵr, golau a phafin neu 3- heb wasanaethau.
  • Dadansoddwyd maint y lot. un o'r opsiynau canlynol yn cael eu dewis: 1- m1.000 llai na 2, 2 1.000 a 5.000- rhwng m2, 3- rhwng 5.000 10.000 a 2- m4 neu'n fwy na 10.000 m2.
  • Ffynhonnell wybodaeth Dewisir un o'r opsiynau canlynol: 1- gwerthu, 2- arfarniad / arfarniad preifat, 3- cynnig wedi'i lywio gan y cynigydd, 4- cynnig wedi'i gyhoeddi neu 5- gwybodaeth a ddarperir gan hysbysydd cymwys.

introd-41

Sut i gymryd rhan

Mae'r Ffenestr yn dangos cynnydd y Map Gwerthoedd yn GIS Cloud

3 Ymatebion i "Brosiect Mapio Gwerthoedd Tir yn America Ladin a'r Caribî"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.