Camau 20 i adeiladu dinas o'r dechrau

Mae hwn yn eitem yn gasglwr ar gyfer cefnogwyr o Datblygu Trefol a Rheoli Tir, y tu hwnt i ysmygu mewn dinasoedd smart sy'n edrych fel ystrydeb pwyntio i flasu Cymhlethu'r materion a godwyd mewn camau 20 symleiddio, yr her y maent yn betio gwledydd fel yr Aifft a Guinea Gyhydeddol yn yr ail-lunio eu priflythrennau.

Mae'r ddogfen y cyfeiriaf ati, yr wyf yn ychwanegu dolenni ati ar ddiwedd yr erthygl, yn ddadansoddiad o ysgrifen yn Saesneg. Ni fwriedir iddo fod yn gynllun i'w ddilyn, ond yn hytrach mae'n caniatáu gwybod rhai newidynnau sydd wedi bod yn bresennol ym mhrosiectau adeiladu dinasoedd newydd trwy gydol hanes, yr arferion a gynhaliwyd mewn dinasoedd cyfredol sy'n cael eu hamlygu a'u dynwared yn y cynlluniau newydd. a beth yw'r eitemau y dylid rhoi mwy o berthnasedd iddynt, ymhlith materion eraill.

dinas smart

Crynodeb yr ugain cam:

1: Dewiswch le

2: Sicrhau cyflenwad dŵr yfed

3: Sicrhau cyflenwad dibynadwy o arian

4: Gweithio

Er mwyn i ddinas fod yn gynaliadwy yn economaidd, mae angen swyddi arni. Yn yr ystyr hwn, mae prifddinas newydd yr Aifft yn cynnig cyfleoedd gwell oherwydd bydd sefydliadau'r llywodraeth yn symud i'r ddinas newydd hon, yn ôl Herbert Girardet, awdur y llyfr "Creu dinasoedd cynaliadwy".

dinas smart

Mae'r sefyllfa hon wedi digwydd eisoes mewn dinasoedd eraill a wnaed o ddim fel Brasilia (Brasil), Canberra (Awstralia), Abuja (Nigeria), Ottawa (Canada) a New Delhi (India), yn cael eu sefydlu fel prifddinas newydd, gan ddod "Cyfleoedd gwaith a gwelliannau economaidd fel canolfan weinyddiaeth genedlaethol".

5: Peidiwch â Chofio'r Ymadroddion

6: Datblygu Cynllun Meistr

7: Integreiddio Trafnidiaeth

8: Ystyried gwaharddiad y car

9: Gwneud Sbwriel Smart

10: Cynyddu Cyswlltdeb

11: Yn ceisio bod yn Carbon Niwtral

12: Dechreuwch, anghofio y parciau

13: ... a diwylliant

14: Nid yw ynys arall mewn ffordd ddoniol

Nid yw'r dinasoedd risg a wneir o'r dechrau yn cynnig cyfleoedd un gyflogaeth, tai a chludiant ar gyfer y rhai sydd eisiau byw iddynt.

dinas smart

Mae hyd yn oed anthropolegydd ym Mhrifysgol Rhydychen, Nick Simcik Arese, yn dweud bod y mathau hyn o ddinasoedd yn dod i ben dosbarth apartheid, gan nad oes opsiynau ar gyfer y rhai hynny sydd â llai o adnoddau economaidd.

Dyna pam y dylai'r dinasoedd ganolbwyntio ar agweddau mwy trawsgynnol, megis bod yn gymdeithasol amrywiol.

15: Gwneud Datganiad

16: Trin gweithwyr â pharch

17: Adeiladu'n gyflym, nid yn gyflymach ...

18: Addysg ddinesig i ddinasyddion newydd

19: Os byddwch chi'n ei adeiladu, byddwch yn dod

20: Rhowch enw iddo

Er ei fod yn swnio'n rhesymegol, nid yw'n cael ei fwy gadw mewn golwg ar gyfer waeth beth ddigwyddodd gyda'r brifddinas newydd yr Aifft, sydd yn ei bedwar mis ar ei gyhoeddiad, eto i'w henwi.

 

Awgrymaf edrych ar y erthygl wreiddiol, neu'r fersiwn cychwynnol yn Sbaeneg.

2 Yn ymateb i "20 Cam i adeiladu dinas o'r dechrau"

  1. Nid ydym yn deall yn hollol, ond yr wyf am roi enghraifft. Mae gen i data yn y GPS ar X = 534787, Y = 9747800 fel y graffeg hyn ar google galon, p'un ai i fynd i mewn gradd, munud, eiliad neu fel arall, os oes gen i mewn graddau, munudau, eiliad ag y gallaf eu trosi i X, diolch Y.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.