Fforwm America Ladin ar Offerynnau Nodedig Ymyrraeth Drefol

Mae'r Rhaglen ar gyfer America Ladin a'r Caribî o Bolisïau Sefydliad Tir Lincoln yn cyhoeddi'r fforwm pwysig hwn, a fydd yn cael ei gynnal yn Quito, Ecwador. 5 i'r 10 o Fai 2013.

fforwm America Lladin trefol

Wedi'i drefnu ar y cyd â Banc y Wladwriaeth Gweriniaeth Ecwador, mae'n anelu at ledaenu, rhannu a gwerthuso set o offerynnau ymyrraeth drefol nodedig a ddatblygwyd ac a weithredwyd yn effeithiol yn ninasoedd America Ladin. Mae'n set o 20 offeryn, rhai ohonynt ychydig yn hysbys ac wedi'u dewis o dan y meini prawf perthnasedd i ddylanwadu ar faterion beirniadol, bodolaeth gwerthusiad penodol, a'r potensial i'w dyblygu mewn awdurdodaethau eraill yn y rhanbarth.

Y cymhelliant gwreiddiol ar gyfer y fenter hon yw gwirio bodolaeth (a'u gweithredu'n effeithiol) offerynnau sy'n effeithio ar broblemau critigol yn yr agenda gyhoeddus drefol yn y rhanbarth. Yn bwysicach fyth, nid yw cynllunwyr trefol (neu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn gyffredinol) yn gwybod am rai o'r offerynnau hyn bob amser, er enghraifft, y Tystysgrifau Potensial Adeiladu Ychwanegol (CEPAC), a ddefnyddir yn effeithiol yn São Paulo. Er bod offerynnau eraill yr un mor nodedig, er eu bod yn fwy adnabyddus, yn 4 efallai na chânt eu hystyried yn anfwriadol, naill ai oherwydd rhagfarnau neu wybodaeth wael am amodau penodol eu gweithrediad, fel y dangosir yn dda gan gyfraniad y gwelliannau.

Caiff offerynnau cyfreithiol, cyllidol a gweinyddol eu dadansoddi, sy'n effeithio ar reoleiddio a theitlo tir, hawliau datblygu, parthau buddiant cymdeithasol, rheoli gwerthoedd eiddo tiriog, defnyddio systemau gwybodaeth ddaearyddol, gwella cymdogaethau, gweithredu preifat mewn datblygu trefol, caffael tir yn gyhoeddus, trethu eiddo, a chynaliadwyedd newidiadau mewn defnydd tir, ymhlith eraill.

Mae'r Fforwm yn cyfuno darlithoedd â chyflwyniadau meistr ar yr offerynnau, ac yna cyrsiau bychain a gynigir ar yr un pryd, fel bod cyfranogwyr â diddordeb yn cael cyfle i ddyfnhau agweddau damcaniaethol a gweithredol pob offeryn. Bydd y cynadleddau a'r cyrsiau bach yn cael eu haddysgu gan arbenigwyr America Ladin sydd â phrofiad cydnabyddedig yn yr offerynnau ymyrraeth trefol arfaethedig.

Mae'r gweithgaredd wedi'i anelu at awdurdodau, swyddogion a thechnegwyr llywodraethau lleol America, rhanbarthol a chenedlaethol sy'n ymwneud â llunio a gweithredu offerynnau ymyrryd a rheoli polisïau tir, yn ogystal ag academyddion a thechnegwyr prifysgolion o sefydliadau anllywodraethol. llywodraeth, gyda diddordeb a phrofiad yng nghynnwys y fforwm.

fforwm America Lladin trefol

Ymhlith y pynciau i'w trafod mae:

 • Cyfraniad gwelliannau
 • Caffael tir drwy'r sianeli cyllidol a rheoleiddiol
 • Adennill enillion cyfalaf ar gyfer hawliau adeiladu
 • Integreiddio cymdeithasol trefol
 • Cydnabyddiaeth gyhoeddus o hawliau deiliadaeth
 • Camau ataliol i anffurfioldeb
 • Darparu tir ar gyfer tai cymdeithasol5
 • Ymyriadau gan asiantau preifat
 • Dewisiadau treth eiddo tiriog arall
 • Ymddiswyddiadau i wneud tai cymdeithasol yn hyfyw
 • Ailddatblygu trefol

Bydd ceisiadau ar-lein ar agor rhwng y Ionawr 25 a 18 Chwefror a rhaid eu gwneud mewn dwy ran. Gwneir y rhan gyntaf o dudalen y cwrs:

 • Fforwm Fforwm Rhan 1

a'r ail un mewn dolen ar wahân:

 • Fforwm Fforwm Rhan 2

Mae'n ofynnol iddo lenwi'r ddwy ffurflen waeth a ydych am gymryd rhan yn y cynadleddau yn unig neu yn y cynadleddau a'r cyrsiau bach.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Cynnwys y Fforwm:
Catalina Molinatti
cmolinatti@yahoo.com.ar

Y broses ymgeisio:
Laura Mullahy
lmullahy@gmail.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.