Meistr mewn Dylunio a Chynllunio Trefol [UJCV]

Mae hwn yn un o'r rhai mwyaf diddorol mewn graddau Central America meistr, gan ystyried pa mor bwysig i lywodraethau lleol a di-droi'n ôl brys ymhlyg disgyblaethau ddim mewn rheolaeth tir gyda ffocws ar ddatblygiad dynol.

meistrolaeth mewn cynllunio trefol ujcv

Dod ar adeg ddiddorol, pan fydd y José Prifysgol Cecilio del Valle yn adnewyddu ei strategaeth ar ei weledigaeth i fod Prifysgol Entrepreneuraidd o Honduras, gyda thueddiadau tuag diddorol virtualization bron pob un o'i brosesau a gontract allanol o wasanaethau yn golygu dod o hyd i proffiliau, monitro, mentora; model diddorol os ydym o'r farn bod y flaenoriaeth yr academi yw dysgu, ymchwilio ac yn cael effaith ar anghenion cymdeithas.

Ynglŷn â meistroli.

Mae gan y Meistr mewn Dylunio a Chynllunio Trefol y fantais o gael ei lunio o fewn fframwaith Cytundeb Cydweithrediad y Brifysgol hon, gyda Sefydliad Han-Sefydliad Ymchwil Trefol Gweriniaeth Korea a gyda Chwmni Peirianneg Soosung, un o'r rhai mwyaf peirianneg a phensaernïaeth Korea. Fe'i diffinnir fel rhaglen ôl-raddedig effaith uchel, gyda'r nod o gyfoethogi a gwella gweithgaredd proffesiynol i ddarparu datrysiad cynhwysfawr i ddylunio a chynllunio trefol, elfennau sylfaenol i wella datblygiad y wlad, ac sy'n ofynnol gan y sector busnes, y sector cyhoeddus. , cymdeithasau sifil a chydweithrediad rhyngwladol, yn unol â normau a safonau rhyngwladol sefydledig.

Nodau'r ras.

 • gweithwyr proffesiynol Trên gallu canfod problemau trefol, yn cwmpasu cyd-destunau economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a gofodol, trwy gymhwyso offer technegol ac egwyddorion dylunio gyda sail ddamcaniaethol a thechnegol cadarn ar gyfer llunio a gwerthuso prosiectau ac ymyriadau corfforol-ofodol gyda'r nod o wella bywyd trefol.
 • Trên proffesiynol ag ymrwymiad cymdeithasol a moesegol uchel, gyda throsolwg o'r hyn y mae'r ymyriad dinas, gan ddarparu methodolegau concrid ar gyfer datrys problemau trefol a phensaernïol, gan ganiatáu ailgynllunio'r gofod ffisegol a ddefnyddir gan y dyn yn y bywyd presennol .
 • Ffurfio datblygwyr trefol ymwybodol o'u cyfrifoldeb cymdeithasol, gallu datblygu prosiectau sy'n canolbwyntio ar archebu neu sy'n rhoi cyfarwyddyd twf dinasoedd yn unol ag amodau'r penodol yr amgylchedd, ac offerynnau cynllunio i sicrhau hyfywedd prosiectau trefol.

Proffil y graddedig.

meistrolaeth mewn cynllunio trefol ujcvMeistr mewn Dylunio a Chynllunio Trefol UJCV yn cynhyrchu proffesiynol gyda chefndir cryf mewn Dylunio Trefol, Cynllunio Trefol, Rheolaeth a Rheoli Prosiectau Trefol a Datblygu Rhanbarthol, sydd â gwybodaeth am agweddau methodolegol a thechnolegol sy'n eu caniatáu i gynllunio priodol, sefydliad, yswiriant gweithredu a chydlynu adnoddau a phobl i gyflawni'r amcanion, canlyniadau a thargedau datblygu trefol, trefol-ymylol, lleol a rhanbarthol.

Dull meistrolaeth.

Am y tro, mae'r radd meistr yn cyfuno potensial rhithwir â chyfranogiad wyneb yn wyneb o 6 i 8 AC yn Tegucigalpa, Honduras. Er na fyddwn yn synnu pe baent yn ei wneud yn rhithwir cyn bo hir -sydd bellach yn ymddangos yn anfantais ddifrifol- nid yn unig oherwydd bod hyn yn anghildroadwy, ond oherwydd bod nifer o ddosbarthiadau eisoes â'u holl gynnwys rhithwir.

Y cyfnod o hyd yw 20 mis (Blwyddyn 8 blwyddyn), cyfnod yn ystod y defnyddir deunyddiau 12 a datblygir prosiect traethawd ymchwil.

Dosbarthu cynnwys.

Mae cynnwys y deunyddiau yn cael ei ddosbarthu mewn pedair bloc, sydd, fel y gwelwch, nid yn unig yn canolbwyntio ar dechnegol technegol traddodiadol gan gyfeiriadedd aml tuag at Beirianwyr a Phensiri; gall y meistri ymgeisio gweithwyr proffesiynol o feysydd cymdeithasol fel y mae'n digwydd mewn gwledydd eraill. 

1. Bloc Rheoli

 • Cynllunio Strategol
 • Rheoli a Dull Strategol
 • Cyflwyniad i Reoli Prosiectau

2. Bloc Dadansoddi Trefol

  • Perimedrau Trefol
  • Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
  • Rheoli Seico-Gymdeithasol y Rhan Drefol

3. Bloc Dylunio

  • Dylunio Trefol
  • Offer a Strwythurau Trefol
  • Safonau, Rheoliadau, a Rheoli Contractau

4. Bloc cynllunio.

 • Yr Amgylchedd mewn Prosiectau Trefol
 • Llunio a Rheoli Prosiectau Tai Cymdeithasol
 • Rheoli tir

Yn olaf, cynhelir y seminar Traethawd Ymchwil. Un agwedd sy'n tynnu fy sylw ac sy'n ymddangos yn llwyddiannus iawn i mi yw bod y myfyrwyr yn cymryd bron pob un o'r dosbarthiadau ar yr un prosiect, y maen nhw'n ei gwblhau yn ystod y gwahanol raddau meistr. Yn y diwedd, mae cyflwyniad y Traethawd Ymchwil yn dod allan yn llawer haws ond hefyd nid yw'r defnydd o wybodaeth yn ddim llai addawol.

Mae proffil y gweithwyr proffesiynol sy'n gwasanaethu'r dosbarthiadau nid yn unig yn awgrymu hyfforddiant gyda pharadeimau o wledydd datblygedig, ond hefyd y broses o ddysgu ac ymrwymo i gymwyseddau strategol, rheolaethol a busnes. Er enghraifft, nid oes gan y dull "tai cymdeithasol" unrhyw beth i'w wneud â thai bach dosbarth is wedi'u hadeiladu â bondiau'r llywodraeth, ond yn hytrach y cysyniad o ddefnydd craff o ofodau â gwahanol lefelau o statws economaidd.

Credaf fod y meistrolaeth hon, sydd wedi'i datblygu'n dda -ar wahān i'r lefel dechnegol- gall wneud gweithwyr proffesiynol â'r sgiliau hanfodol yn y maes hwn, fel negodi, trosglwyddo syniadau ac ymagwedd at y cyfyngiad cyson mewn Cynllunio Tiriogaethol, sef adeiladu offeryn a allai fod yn ymarferol ymarferol i swyddog bwrdeistref y mae Nid yw'n ddefnyddiol ar gyfer cerdd ar ffurf PDF ac mae angen canllaw ar gyfer monitro a gwneud penderfyniadau bob blwyddyn pan fydd yn rhaid i chi lunio eich cyllideb a'ch cynllun buddsoddi.

Am fwy o wybodaeth:

UJCV - Tudalen Meistri yn Honduras neu i'r post graddedig (ar) ujcv.edu.hn

Un Ymateb i "Meistr mewn Dylunio a Chynllunio Trefol [UJCV]"

 1. Gwych! Mae hyfforddi gweithwyr proffesiynol newydd ar gyfer prosiectau trefol â meistr arbenigol yn ddefnyddiol iawn i'r sector, sy'n gwella ar hyn o bryd.

  cyfarchion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.