Meistr mewn Cynllunio Dylunio a Threfol [UJCV]

Mae hwn yn un o'r rhai mwyaf diddorol mewn graddau Central America meistr, gan ystyried pa mor bwysig i lywodraethau lleol a di-droi'n ôl brys ymhlyg disgyblaethau ddim mewn rheolaeth tir gyda ffocws ar ddatblygiad dynol.

meistrolaeth mewn cynllunio trefol ujcv

Dod ar adeg ddiddorol, pan fydd y José Prifysgol Cecilio del Valle yn adnewyddu ei strategaeth ar ei weledigaeth i fod Prifysgol Entrepreneuraidd o Honduras, gyda thueddiadau tuag diddorol virtualization bron pob un o'i brosesau a gontract allanol o wasanaethau yn golygu dod o hyd i proffiliau, monitro, mentora; model diddorol os ydym o'r farn bod y flaenoriaeth yr academi yw dysgu, ymchwilio ac yn cael effaith ar anghenion cymdeithas.

Ynglŷn â meistroli.

Mae gan y Meistr Dylunio a Chynllunio Trefol yn fantais llunio o fewn fframwaith cytundeb cydweithredu o Brifysgol hon, mae'r Han-Sefydliad Trefol Ymchwil Gweriniaeth Corea a'r cwmni Soosung Peirianneg, un o'r rhai mwyaf o beirianneg a phensaernïaeth Korea. Fe'i diffinnir fel un o raddedigion y rhaglen effaith fawr, a gynlluniwyd i gyfoethogi a gwella gweithgarwch proffesiynol i ddarparu ateb cynhwysfawr i ddylunio a chynllunio trefol, yn sylfaenol i roi hwb i elfennau datblygiad y wlad, sy'n ofynnol gan y sector busnes, y sector cyhoeddus , cymdeithasau sifil a chydweithrediad rhyngwladol, yn ôl normau a safonau rhyngwladol sefydledig.

Nodau'r ras.

 • gweithwyr proffesiynol Trên gallu canfod problemau trefol, yn cwmpasu cyd-destunau economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a gofodol, trwy gymhwyso offer technegol ac egwyddorion dylunio gyda sail ddamcaniaethol a thechnegol cadarn ar gyfer llunio a gwerthuso prosiectau ac ymyriadau corfforol-ofodol gyda'r nod o wella bywyd trefol.
 • Trên proffesiynol ag ymrwymiad cymdeithasol a moesegol uchel, gyda throsolwg o'r hyn y mae'r ymyriad dinas, gan ddarparu methodolegau concrid ar gyfer datrys problemau trefol a phensaernïol, gan ganiatáu ailgynllunio'r gofod ffisegol a ddefnyddir gan y dyn yn y bywyd presennol .
 • Ffurfio datblygwyr trefol ymwybodol o'u cyfrifoldeb cymdeithasol, gallu datblygu prosiectau sy'n canolbwyntio ar archebu neu sy'n rhoi cyfarwyddyd twf dinasoedd yn unol ag amodau'r penodol yr amgylchedd, ac offerynnau cynllunio i sicrhau hyfywedd prosiectau trefol.

Proffil y graddedig.

meistrolaeth mewn cynllunio trefol ujcvMeistr mewn Dylunio a Chynllunio Trefol UJCV yn cynhyrchu proffesiynol gyda chefndir cryf mewn Dylunio Trefol, Cynllunio Trefol, Rheolaeth a Rheoli Prosiectau Trefol a Datblygu Rhanbarthol, sydd â gwybodaeth am agweddau methodolegol a thechnolegol sy'n eu caniatáu i gynllunio priodol, sefydliad, yswiriant gweithredu a chydlynu adnoddau a phobl i gyflawni'r amcanion, canlyniadau a thargedau datblygu trefol, trefol-ymylol, lleol a rhanbarthol.

Dull meistrolaeth.

Ar hyn o bryd, mae'r radd meistr yn cyfuno'r potensial rhithwir gyda chyfraniad wyneb yn wyneb mewn amserlenni 6 i 8 AM yn Tegucigalpa, Honduras. Er na fyddwn i'n synnu pe bai yn fuan yn ei wneud yn rhithwir -sydd bellach yn ymddangos yn anfantais ddifrifol- nid yn unig oherwydd bod hyn yn anadferadwy, ond oherwydd bod nifer o ddosbarthiadau eisoes gyda'u holl gynnwys wedi'u rhithweithio.

Y cyfnod o hyd yw 20 mis (Blwyddyn 8 blwyddyn), cyfnod yn ystod y defnyddir deunyddiau 12 a datblygir prosiect traethawd ymchwil.

Dosbarthu cynnwys.

Mae cynnwys y deunyddiau yn cael ei ddosbarthu mewn pedair bloc, sydd, fel y gwelwch, nid yn unig yn canolbwyntio ar dechnegol technegol traddodiadol gan gyfeiriadedd aml tuag at Beirianwyr a Phensiri; gall y meistri ymgeisio gweithwyr proffesiynol o feysydd cymdeithasol fel y mae'n digwydd mewn gwledydd eraill.

1. Bloc Rheoli

 • Cynllunio Strategol
 • Rheoli a Dull Strategol
 • Cyflwyniad i Reoli Prosiectau

2. Bloc Dadansoddi Trefol

  • Perimedrau Trefol
  • Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
  • Rheoli Seico-Gymdeithasol y Rhan Drefol

3. Bloc Dylunio

  • Dylunio Trefol
  • Offer a Strwythurau Trefol
  • Safonau, Rheoliadau, a Rheoli Contractau

4. Bloc cynllunio.

 • Yr Amgylchedd mewn Prosiectau Trefol
 • Llunio a Rheoli Prosiectau Tai Cymdeithasol
 • Rheoli tir

Yn olaf, cynhelir seminar y Thesis. Un agwedd sy'n denu fy sylw ac sy'n ymddangos i mi fod yn llwyddiannus iawn yw bod y myfyrwyr yn cymryd bron cyfanswm y dosbarthiadau ar yr un prosiect, y maent yn ei gwblhau yn ystod y meistri gwahanol. Yn y pen draw, mae cyflwyniad y Thesis yn llawer haws ond hefyd nid yw'r defnydd o wybodaeth ychydig yn llai nag addawol.

Mae proffil y gweithwyr proffesiynol sy'n gwasanaethu'r dosbarthiadau nid yn unig yn awgrymu hyfforddiant gyda phaentigau o wledydd datblygedig, ond hefyd y broses o ddysgu a mynd i'r afael â chymwyseddau strategol, rheolaethol a busnes. Er enghraifft, nid oes gan y dull "tai cymdeithasol" unrhyw beth i'w wneud â thai incwm isel bach a adeiladwyd gyda bondiau'r llywodraeth, ond yn hytrach y cysyniad o ddefnydd deallus o fannau â gwahanol lefelau o statws economaidd.

Ymddengys i mi, sydd wedi datblygu'n dda, y meistrolaeth hon -ar wahān i'r lefel dechnegol- medru gwneud gweithwyr proffesiynol â'r sgiliau hanfodol yn y maes hwn, fel trafodaethau, trosglwyddo syniadau a dull o fynd i'r cyfyngiad aml yn yr Ordinhad Tiriogaethol, sef adeiladu offeryn a allai fod â chymhwysedd ymarferol ar gyfer swyddog o fwrdeistref y mae Nid yw'n ddefnyddiol i gerdd yn PDF ac mae angen arweiniad ar gyfer monitro a gwneud penderfyniadau bob blwyddyn pan fydd yn rhaid i chi lunio'ch cyllideb a'ch cynllun buddsoddi.

Am fwy o wybodaeth:

UJCV- Tudalen Meistri yn Honduras neu i'r post graddedig (ar) ujcv.edu.hn

Un Ateb i "Meistr Dylunio a Chynllunio Trefol [UJCV]"

 1. Gwych! Mae hyfforddi gweithwyr proffesiynol newydd ar gyfer prosiectau trefol â meistr arbenigol yn ddefnyddiol iawn i'r sector, sy'n gwella ar hyn o bryd.

  cyfarchion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.