Gwerth strategol gwybodaeth diriogaethol

Yng nghyd-destun cyflwyniad Map Geolegol Ynysoedd y Canari, y Cynadleddau Technegol Gwerth Strategol Gwybodaeth Tiriogaethol. Bydd echel sylfaenol y rhain yn canolbwyntio ar y gwybodaeth ddaearyddol, sydd fel modd rhesymegol a chydlynol o wybodaeth am yr amgylchedd ffisegol daearol a'i esblygiad dros amser, yn golygu elfen offerynnol strategol ar gyfer cynllunio ac astudiaeth flaenorol o weithredoedd dynol ar y diriogaeth, yn ogystal ag ar gyfer yr ymyriad neu drawsnewid yr un peth.

Gorchymyn tiriogaethol

Bydd y digwyddiad yn Tenerife - Canary Islands ar 4 a 5 dyddiau Gorffennaf o 2012. Mewn gwirionedd mae'n gydlifiad trawiadol a diddorol o bapurau lle bydd y pynciau, megis: angen, datblygiadau a heriau yn y broses o reoli data rhyng-sefydliadol.

 • Cnydau
 • amgylchedd
 • Risgiau
 • Cynhyrchu a lledaenu gwybodaeth ddaearyddol
 • Cofrestrau a Cadastre
 • Cynllunio trefol
 • Rhestrau seilwaith
 • Cyfrifiad poblogaeth
 • Gwybodaeth economaidd a chyllidebol

Ar wahân i'r cyflwyniadau lleol, bydd arddangoswyr o Fecsico, Tsieina, yr Eidal a Cape Verde yn cymryd rhan. Mae'r gofod a enillwyd gan y gvSIG Foundation yn ei strategaeth ledaenu hefyd yn arwyddocaol, gyda chyflwyniad ar bwysigrwydd manteisio ar dechnolegau rhydd wrth drin gwybodaeth ofodol.

Yn y seremoni agoriadol, bydd Sefydliad Daearegol a Mwyngloddio Sbaen (IGME) yn cyflwyno Map Ddaearegol Ynysoedd y Canari a chyflwynir copi o'r cyhoeddiad hwn at y seremoni agoriadol, yn ddiweddarach bydd y diwrnod yn cynnwys y pynciau a'r dadleuon canlynol:

Gorchymyn tiriogaetholGeostatistics:

 • Canlyniadau Modiwlau Amgylcheddol y Cyfrifiad Cenedlaethol o Lywodraethau Bwrdeistrefol a Dirprwyon 2011.
 • UNIFIES: System integredig o wybodaeth economaidd ac ariannol. Roedd dangosyddion tiriogaethol yn berthnasol i wneud penderfyniadau economaidd
 • Ystadegau, data cartograffeg a data agored: ychwanegu gwerth ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd
 • Fframwaith Cenedlaethol Geostatistig, Seilwaith ar gyfer gwybodaeth cyfrifiad, arolygon a chofnodion gweinyddol Georeferencing

Gorchymyn tiriogaetholCynllunio a Chynllunio Tiriogaethol

 • Cynllunio tiriogaethol yn yr Ynysoedd Canari
 • Gwneud safoni a safoni yn berthnasol i ysgrifennu Cynlluniau. Tryloywder wrth reoli'r diriogaeth: systemau cyhoeddi a
  cyfranogiad dinasyddion
 • Dilysrwydd dyfarniadau cynllunio'r system gynllunio a chyfuno ei gronfa ddata. 1995-2012, profiad y Cabildo o Gran Canaria.
 • Prosiect Ewropeaidd GABITEC MAC 2007-2013. Moderneiddio Undebau Cynllunio
 • Gwybodaeth ddaearyddol a gwneud penderfyniadau mewn cynllunio tir

Gorchymyn tiriogaetholCynhyrchu / lledaenu Gwybodaeth Ddaearyddol

 • Cynyrchiadau a defnyddiau cartograffeg o Tsieina
 • Cynhyrchu Daearyddol yn INEGI
 • Cydlyniad rhyng-weinyddol ar wybodaeth a gwasanaethau daearyddol ar lefel genedlaethol ac Ewropeaidd
 • Mynediad i wybodaeth ddaearyddol yn Sbaen trwy Isadeileddau Data Gofodol. INSPIRE-LISIGE
 • 5 Paratoi Map Meddiannaeth Tir Tsieina

Gorchymyn tiriogaetholCofnodion eiddo a chyfoeth tiriogaethol

 • Rhaglen Moderneiddio a Chysylltiadau Cofrestrfeydd Eiddo Cyhoeddus a Cadastre
 • Y cymhwyster cofrestru yn seiliedig ar y wybodaeth tiriogaethol sy'n gysylltiedig â chanolfannau cofrestrfa graffig
 • System Genedlaethol Cofrestrfa Tir Cape Verde
 • Gwybodaeth tiriogaethol a sicrwydd cyfreithiol: rhai enghreifftiau

Gorchymyn tiriogaetholAmgylchedd / Rheoli risg

 • Technoleg wrth wasanaeth diogelu'r amgylchedd yn APMUN
 • Mapiau Risg: cysyniadau a chyfleustodau yn Amddiffyn Sifil
 • Map o Ddatblygu'r Ynysoedd Canari. System reoli, ceisiadau a defnyddiau
 • Lleihau'r Risg Folcanig yn yr Ynysoedd Canari
 • Anialwch yn yr Ynysoedd Canari. Enghreifftiau o strategaethau rheoli
 • Banc Data Bioamrywiaeth. Offeryn rheoli a chadwraeth

Gorchymyn tiriogaetholLledaenu Gwybodaeth Ddaearyddol

 • Gweledyddion geostatistig o dan y llwyfan Map Ddigidol o Fecsico
 • Seilwaith Data Gofodol yr Ynysoedd Canari
 • Cyhoeddi, ymelwa a diweddaru gwybodaeth ddaearyddol. Rheoli cynnwys daearyddol ar gyfer cleientiaid heterogenaidd. GEOWEBENGINE (Ymchwil a Datblygu ac I)
 • gvSIG: technoleg am ddim ar gyfer rheoli gwybodaeth ddaearyddol
 • Prosiect i gefnogi moderneiddio swyddfeydd technegol trefol: model addasu ac effeithlon o gydweithrediad rhyng-weinyddol ar gyfer rheoli a rheoli tir

Gobeithio y bydd y papurau ar gael ar-lein.

http://jornadas2012.grafcan.es/

Ateb 2 i "Gwerth strategol gwybodaeth tiriogaethol"

 1. Mae twf dinasoedd yn cyflymu, yn enwedig mewn gwledydd sy'n datblygu fel rhan o drefoli dwys a phrosesau mudo gwledig - trefol. Mae gan ganolbwyntio poblogaeth, yn enwedig gan ganoli buddsoddiadau gofodol, ganlyniadau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol anochel; yn enwedig twf trosedd a throsedd, problemau llawer mwy difrifol mewn cymdeithasau sy'n dod i'r amlwg.
  Mae cael rheolaeth o reoli tiriogaethol yn helpu llawer i dwf dinasoedd mewn ffordd drefnus.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.