Archifau ar gyfer

Rheoli tir

Gorchymyn Tiriogaethol. Cynllun Cynllunio Tiriogaethol

Cynllun Rheoli Argyfyngau (GEMAS) dewiswch gvSIG

Fe'n hysbyswyd am y broses hon o gymhwyso cymwysiadau gvSIG i brosesau sy'n canolbwyntio ar reoli argyfwng, felly rydym yn ei ledaenu gan gredu y gall fod yn ddefnyddiol i lawer. Mae Talaith Mendoza yng Ngweriniaeth yr Ariannin yn diriogaeth fregus oherwydd ei chyflwr daearyddol ac mae gwahanol ffenomenau naturiol yn effeithio arni o bryd i'w gilydd: ...

Cyngres Gweinyddu Tir ac Arolygu

Rhwng Hydref 25 a 27, 2011, cynhelir yr Ail Gyngres Gweinyddu Tir ac Arolygu yn Guatemala dan yr enw "Cydosod y darnau ar gyfer gweinyddiaeth a datblygiad tiriogaethol." Gyda boddhad mawr rydym yn hyrwyddo'r fenter hon, sy'n ymuno â thuedd barhaus yn y wlad hon yn y blynyddoedd diwethaf, lle ...

Cwrs ar farchnadoedd tir anffurfiol a rheoleiddio

Sut mae (dimensiynau) aneddiadau anffurfiol yn cael eu diffinio a'u mesur? Sut mae aneddiadau anffurfiol yn cael eu cynhyrchu? Beth yw terfynau posibilrwydd (gwerthuso effeithiolrwydd) rhaglenni rheoleiddio? Beth yw'r newidiadau a'r tueddiadau yn natur aneddiadau anffurfiol yn America Ladin? Pam mae cynhyrchu anffurfioldeb yn parhau ...

Cwrs Rhithwir o Drefn Tiriogaethol

Mae Canolfan Astudiaethau Amlddisgyblaethol Bolifia (CEBEM) a Chanolfan Astudiaethau Prifysgol Uwch Maer Universidad de San Simón (CESU-UMSS) yn cyhoeddi'r 8fed. Fersiwn o'r cwrs rhagarweiniol hwn ar Reoli Tir, wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol o bob maes a phobl sydd â diddordeb mewn gwybod, dyfnhau, dadansoddi a chyfnewid meini prawf ar rôl ...

Ariannu Datblygu Trefol

Dyma enw'r fforwm rhyngwladol a gynhelir yn Tijuana, Mecsico, rhwng Medi 24 a 26, 2009. Mae'n ymddangos i ni yn fater pwysig iawn i amgylchedd America Ladin, yn enwedig oherwydd ei fod yn seiliedig ar brofiadau o'r gwledydd hyn. Ac a yw'r rhai ohonom sydd wedi gweld ymagweddau at gynllunio defnydd tir yn cael eu hystyried yn ...

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol ar gyfer Guatemala sy'n cael ei baratoi gan Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y cyflwyniad fideo o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4ydd. cynadleddau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad soniasant fod y DRhA ...

Rydych chi ar fin dechrau'r diploma mewn ThG

Mae dyddiad cychwyn rhifyn newydd o'r Diploma Uwch mewn Rheoli a Chynllunio Tir (DSPOT) yn agosáu yn semester cyntaf 2009. Bydd hwn yn cael ei gynnal yn Antigua Guatemala, wedi'i hyrwyddo gan sylfaen DEMUCA a chyda chyfranogiad Sefydliad Lincoln. . Mae'r DSPOT wedi'i anelu at awdurdodau a swyddogion ...

I Gyngres America Ladin o Valorization

Er mwyn darparu’r posibilrwydd o gyrchu gwybodaeth a phrofiad arbenigwyr rhyngwladol a chenedlaethol ar bwnc prisio, mae Sefydliad Lincoln yn cyhoeddi cyngres brisio Gyntaf America Ladin, sy’n dysgu am brofiadau gwahanol ddinasoedd Colombia ac eraill gwledydd, er mwyn sefydlu'r ...

Seminar Ryngwladol ar Gynllunio Gofodol

Rhwng Ionawr 27 a 29, 2009 bydd seminar ar Reoli Tir yn cael ei gynnal yn Lima, wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol (gan gynnwys gwleidyddion) sy'n gweithio ar bwnc rheoli tir, ymhlith yr arddangoswyr mae Brasilwyr, Periwiaid a Pharagiaid. Yn ymwybodol, wrth i'r maes hwn ddod yn bwnc o ...

Cwrs Rheoleiddio Eiddo yn Guatemala

Rhwng Tachwedd 23 a 28, cynhelir seithfed rhifyn y Cwrs ar Farchnadoedd Tir Anffurfiol a Rheoleiddio Aneddiadau yn America Ladin yn Guatemala, a fydd yn cael ei ddysgu yn Guatemala. Mae'r cwrs hwn yn cael ei hyrwyddo gan Sefydliad Lincoln mewn cydweithrediad â Chymdeithas Gwella Tai Guatemala (MEJORHA), y Gyfadran ...

Cyfraith Ordinhad Tiriogaethol Guatemala, V4

Mae'r bedwaredd fersiwn o Gyfraith Rheoli Tir Guatemalan ar gael, gwaith sy'n cynrychioli ymrwymiad a chefnogaeth llawer o bobl sy'n ymwneud â gwneud y cynnig newydd hwn yn ddogfen well strwythuredig. Mae'r fersiwn hon yn dal i fod yn ddrafft, felly mae croeso i sylwadau. Mae'n edrych yn gyflawn iawn, mae ganddo rai themâu ...

Cyrsiau rhyngweithiol ar-lein 7 am ddim

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi cyrsiau newydd Sefydliad Polisi Tir Lincoln sydd newydd lansio 7 cyfle newydd, pob un o bell, ar-lein ac am ddim. Maent i gyd yn cychwyn ar Fedi 1 ac yn gorffen ar Hydref 19, 2008, felly maent yn ddwys. Bydd y term i wneud cais yn cau ar ...

Cyngres y Byd Cynllunwyr

Gofynnodd y Rhwydwaith Cynllunwyr Byd-eang y mis hwn am gymorth i ledaenu agwedd ar eu gwaith a fydd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer trafodaethau am 4ydd Fforwm Trefol y Byd (WUFXNUMX) Cynefin y Cenhedloedd Unedig, a gynhelir yn Nanjing eleni. . Cyn pedwerydd rhifyn y WUF, roedd Cyngres y Byd ...

Geofumadas: o Gastell Amliffiniol

Yma, gadawaf ichi graffig cynhadledd yr wyf newydd ei rhoi, ar y cadastre amlbwrpas, ei chysylltiad â datganiadau Cadastre 2014 a gwyrdroadau eraill. Er ei bod yn teimlo'n well ei ddangos yn PowerPoint, dyma rai casgliadau: 1. Yr hyn rydyn ni'n ei alw'n "bwrpas" Mae'r lletem amlbwrpas wedi'i phriodoli ers cryn amser, ...

Hyfforddi Cadastre ym Periw

Yn y pen draw, mae Sefydliad Cadastral Lima (ICL) yn cynnal hyfforddiant mewn materion stentaidd a GIS, y mae'n ceisio ardystio personél a all ddarparu eu gwasanaethau o dan safonau swyddogol wrth ffurfio sylfaen dechnegol ar gyfer prosesau trosglwyddo'r llywodraeth. Mae'r ILC yn gorff cyhoeddus datganoledig o fwrdeistref fetropolitan ...

Sut i Kill Traeth

Daw'r lluniau a ddangosir o Bella Vista, Panama ac maent yn dangos sut mae traeth a chors mangrof yn diflannu yn y broses esblygiadol / ddinistriol o adeiladu trefol heb gynllunio. Yn y llun hwn, dangosir y traeth ym 1953, heb unrhyw ffordd eto, gyda'r mangrof cyfan ar ben y ddelwedd. Yn y llun hwn, ym 1959, ...