Y Trans 450, Bws Transit Cyflym ar gyfer Tegucigalpa

Mae hwn yn brosiect diddorol sydd bellach yn cael ei ddatblygu yn Honduras, o dan gymedroldeb y Bws Transit Transit (BTR). Er ei fod bellach yn y cam hwnnw o ddealltwriaeth gerbron y cludwyr nad oes ganddynt eglurder sut mae'r dinasoedd yn esblygu, mae'n ymddangos i ni yn un o'r cerrig milltir yn natblygiad echel thematig Cynllunio Tiriogaethol a Symudedd Trefol Tegucigalpa.

Mae'r cysyniad yn ddiweddar yng ngwledydd ardal Canolbarth America er iddo ddechrau yn y blynyddoedd 70 ym Mrasil, lle mae wedi cyrraedd llawer o wledydd yn yr America fel Colombia, Ecwador, yr Ariannin, Periw, Chile, Mecsico, Canada, yr Unol Daleithiau ac mewn gwahanol wledydd yn Ewrop ac Affrica Mae'n boblogaidd iawn mewn gwledydd sydd â dinasoedd gorlawn fel China ac India.

Ac nid dim ond mwy o fysiau sy'n cael eu dal gan y ciw, ond methodoleg sy'n cynnwys adeiladu systemau cefnffyrdd yn raddol sy'n gweithredu heb effeithio ar weddill y traffig, gyda phorthwyr, lôn unigryw, system ddiogelwch, llwybrau rhestredig, geo-leoli a gydag o leiaf ddau brif fwriad: Bod yn system drafnidiaeth gyflym a chynnal gwasanaeth o ansawdd. Y ddwy her yw prif broblemau systemau trafnidiaeth traddodiadol a lle mae'n sicr y bydd llawer i weithio y tu hwnt i'r agwedd dechnegol yn un o'r dinasoedd gyda pherlysiau drwg diweddar o ran diogelwch a rheolaeth.

Mae gan y Trans 450 dudalen gyda gwybodaeth a ddylai fod o ddiddordeb i bob un ohonom sy'n gysylltiedig â materion Cynllunio Tiriogaethol, mae dadansoddi ei esblygiad a'i effaith yn fwy na defnyddiol. Rydyn ni'n ei hyrwyddo oherwydd dylai'r pethau da sy'n digwydd ein cymell i wrthweithio yr ysbryd besimistaidd hwnnw i gredu nad oes gennym ateb.

Felly dyma ddwy agwedd bwysig y dudalen Trans 450.

Cynllunio a strwythuro astudiaethau o'r cam cyntaf.

Mae hyn yn cynnwys dwy ddogfen, y diagnosis a chyflwyniad gyda'r dadansoddiad o lwybrau 12 cyfredol, gan ddangos yr ymddygiad ar ddiwrnod gwaith ac un Nadoligaidd o ran yr SUBE / ISEL.

 

  • Gyda hyn rydym yn gwybod patrwm symudedd defnyddwyr ym maes dylanwad.
  • Mae'r proffiliau llwyth hefyd yn cael eu pennu trwy faint o deithwyr fesul stop o'r llwybrau a arolygwyd

 

450 traws

 

Mae'r map uchod yn dangos y trychineb gan fod y 12 llwybr hynny bellach yn gweithredu. Arhosodd anhrefn bws hanner awr mewn gorsaf, stopio mewn lleoedd heb eu nodi, rhwystro dwy lôn am rwystro'r un nesaf ... i gyd oherwydd bod yr un teithiwr yn ymladd.

 

450 traws

Mae'r mapiau hyn yn dangos galw defnyddwyr yn ôl gorsaf stopio, ar yr un diwrnod gwaith cywir, mewn llwyd yr SUBE ac mewn glas yr ISEL. Dewch i weld sut ar yr holl ddiwrnod gwaith mae'r holl anafusion wedi'u crynhoi ar y pwynt gorffen tra ar y diwrnod nad yw'n waith y gorsafoedd stop yw canolfannau masnachol y ffordd.

Mae'r systemau BTR yn gweithredu yn ôl y llwybr ac nid y teithiwr sy'n cael ei ddal, a all gynnig gwarant o amser a chyfnodoldeb i'r defnyddiwr. Mae llawer i'w ddysgu o'r ddwy ddogfen, er mai dim ond crynodeb o'r astudiaeth gyflawn yw'r cyflwyniad, mae'n dangos rhwng y llinellau sut mae'r model cysyniadol yn gweithio, sut mae'r cyfraddau a'r mynegiant sefydliadol yn gweithio fel ei fod yn gyhoeddus ond yn cynnal ei ansawdd.

Gweler yr astudiaethau

Mapio System

Mae hwn wedi'i osod ar API Google Earth ac mae'n dangos gwybodaeth llog strwythuredig yn yr haenau canlynol:

  • Gweinyddol Dyma'r terfyn trefol, y terfyn trefol a'r cymdogaethau / cymdogaethau
  • Llwybrau 450 Trans. Gyda geometregau llinol y boncyffion a'r porthwyr
  • Gorsafoedd stopio
  • Cyfnodau adeiladu
  • Nodweddu Mae hwn yn ymddangos i ni yn gategori diddorol, lle mae graddfa'r bregusrwydd cymdeithasol a'r galw am thema'r cytrefi.

450 traws

Er eu bod yn haenau kml gyda rhyngwyneb AJAX, mae'n ymddangos yn fenter werthfawr i ddangos i'r boblogaeth sydd â mynediad i'r Rhyngrwyd yr hyn nad yw'n hawdd ei egluro mewn adroddiad teledu byr a bydd yn sicr o gael mwy o wybodaeth fel datblygiad y gwaith.

450 traws

Dyma'r model sydd wedi'i osod TransCAD, Meddalwedd CAD / GIS gan Caliper

Gweler tudalen y map

Yn gyffredinol, mae'n ymddangos yn fenter ddiddorol nad yw bellach yn newydd i wledydd eraill a thu hwnt i'r dull penodol yr ydym wedi'i gymryd tuag at ddelwedd dda'r wefan, ar gyfer Honduras mae'n gam pwysig yn moderniaeth ei phrifddinas. Bron ag ysbrydoliaeth debyg i strôc ddylunio ei brif rhodfeydd a'i fodrwy ymylol yn y saithdegau ...

http://www.trans450.org/

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.