Delimiad eiddo tiriog a'r rhyngweithio â sefydliadau cyhoeddus

Dyma'r thema a fydd yn cael sylw yn Ail Gynhadledd yr Arbenigwr Geometer, a gynhelir yn 23 Hydref 2015 ym Madrid.

Yn ddiweddar, mae nifer o gyfreithiau o effaith fawr wedi'u cymeradwyo ar gyfer eiddo eiddo tiriog. Bydd y gynhadledd hon yn amlygu sut mae diwygiadau'r Gyfraith Morgeisi a'r stentiau, ynghyd â chyfraith newydd Awdurdodaeth Wirfoddol, mae'n debyg y bydd rhai camau o ganlyniadau arbennig iawn i'r defnyddwyr. Rhaid i weithredwyr preifat a sefydliadau cyhoeddus sicrhau bod prosesau rheoli a thrawsnewid eiddo tiriog yn cael eu cyflawni o dan y meini prawf ansawdd gorau ac yn sicrhau'r amddiffyniad mwyaf posibl i ddefnyddwyr a buddsoddwyr.

Mae'n gyfuniad diddorol o themâu, lle mae'n rhaid i ni fynnu'r awydd i wneud esblygiad technolegol yn cyd-fynd â'r cyd-destun technegol a chyfreithiol ymhlith gwahanol actorion y gadwyn Gweinyddu Tiriogaethol. Y safon LADM yn nodi ac yn ceisio safoni'r perthnasoedd hyn, gan eu bod wedi'u rhag-ddelweddu o'r model stentiau 2014, lle mae gweithwyr proffesiynol ardystiedig yn gweithredu o fewn fframwaith eu cymwyseddau a lle mae'r mecanwaith cyfreithiol yn wynebu cyfyngiadau ystwythder rhwng brys anochel y farchnad drafodion sy'n digwydd yn ymarferol a beth ddylai fod yn gofnod o gyfrifoldebau a rennir. Dyna oedd un o'r anawsterau i'w wneud yn gydnaws ag ymdrechion safoni fel INSPIRE, EULIS, NILS, LANDxml, a STDM -Byddai'n ddiddorol deall y syniad o FIG gyda'r cenedlaethau newydd-.

cadastre

Fel y dywedodd ein ffrind wrthym TxusMewn gwledydd â chymhlethdod sefydliadol mae llawer o dir i'w orchuddio. Mae ffigur y Geomedr-Arbenigwr yn cael ei gyflwyno fel dewis amgen ymarferol yn dechnegol ond yn weithredol gyda llawer i geofumar.

  • Nid yw unrhyw un o'r endidau cyfreithiol presennol mewn materion eiddo yn gwarantu uniondeb eiddo eiddo tiriog yn Sbaen.
  • El stentiau Mae ganddo natur treth yn unig, mae notaries yn notari cyhoeddus sy'n rhoi dilysrwydd i drafodion eiddo tiriog, ac mae'r Gofrestrfa Eiddo yn cofnodi taliadau a rhwymedigaethau'r eiddo. Fodd bynnag, nid yw unrhyw un o'r asiantau hyn yn ceisio diffinio a diffinio terfynau'r eiddo yn ddiamwys ac yn barhaol.
  • I lenwi'r angen hwn ac i ategu diogelwch cyfreithiol eiddo eiddo tiriog, yn unol â gwledydd Ewropeaidd eraill, daw ffigur (GEX) Geometrica-Experto® i'r amlwg.

Mae'r Geomedr-Arbenigol yn Dechnegydd Cymwys, gyda'r rhinweddau canlynol

  • Mae ganddo Radd Prifysgol a phrofiad technegol-gyfreithiol o'i gymharu a'i gymeradwyo gan Gymdeithas Geometreg-Arbenigwyr Sbaen (AEGEX).

Mae ganddo Yswiriant Atebolrwydd Sifil Proffesiynol sy'n cwmpasu'r deliadau a wnewch.

Mae'n ofynnol iddo gynnal hyfforddiant parhaus mewn eiddo eiddo tiriog, wedi'i ddilysu a'i reoli gan AEGEX.

Yn amodol ar reolaeth ddeontolegol llym, yn enwedig mewn perthynas ag ARBENIGRWYDD a manwl gywirdeb y gwaith o ddiffinio terfynau.

  • Mae'n cymhwyso'r safonau a'r protocolau delfrydol mwyaf cyfredol a ddiffinnir gan AEGEX

  • Yn cofrestru'r manylion yn y Gofrestrfa Ffiniau Genedlaethol i sicrhau ei sefydlogrwydd a'i gyhoeddusrwydd angenrheidiol.

Yn y system gyfreithiol gyfredol yn Sbaen, nid yw'n bosibl gwarantu terfynau'r eiddo os nad yw hynny drwy gytundeb rhwng y partïon neu'r penderfyniad barnwrol, ac nid ym mhob achos. Fodd bynnag, adroddiadau'r Geomedr-Arbenigol yw'r sail gyfreithiol-dechnegol orau i allu dangos i drydydd partïon gyfyngiadau eiddo eiddo tiriog, diolch i gymhwyso safonau rhyngwladol trylwyr ar y naill law, a didueddrwydd fel gofyniad sylfaenol ar gyfer diffiniad manwl, ar y llall.

Dyma'r agenda sydd wedi'i chyfleu ar gyfer y Gynhadledd II hon ar hyn o bryd:

9.00-9.30: Derbyn a chyflwyno dogfennau

9.30-10.00: Sefydlu

Y DEDDFAU MORGAIS NEWYDD, CATASTRO A JURISDICCIÓN GWIRFODDOLWR

10.00 10.40-: "Y Rhesymiad a'r cyfiawnhad"

D. Francisco Javier Orduña. Ynad Llys Goruchaf

10.40 11.20-: "Y ffeil parth a'r ffiniau yn y llys"

D. Rodrigo Lacueva. Ysgrifennydd Barnwrol Undeb Blaengar yr Ysgrifenyddion Llys

11.20 12.00-: Msgstr "Y ffeil parth a'r ffiniau mewn pencadlys notarial / registry"

D. Francisco Rosales de Salamanca: Notary o Alcalá de Guadaira (Seville)

12.00-12.30: Egwyl coffi

Y DOMAIN CYHOEDDUS

12.30 13.05-: "Y gweithredoedd sifil go iawn o ran tiroedd a gynhwysir yn y parth cyhoeddus ar y môr"

Ms. Cristina Mintegui. Trefolwr Cyfreithiwr ac Athro Meistr y Gyfraith o Brifysgol Malaga (Swyddfa Marbella)

13.05 13.40-: "Justiprecio: offeryn proffesiynol ar gyfer Geomedrau"

Dr. D. Manuel Alcázar. Athro ym Mhrifysgol Jaén

13.40-14.30: Bwrdd crwn

14.30-16.00: Bwyd

TRAWSNEWID Y FFYNHONNELL I FENTER PREIFAT DAN GYMERADWYO CYHOEDDUS

16.00 16.30- "The reparcelación trefol"

D. Francisco Merino. Pensaer a Phennaeth Gwasanaeth MI Ayuntamiento de Marbella

16.30 17.00-: "Crynodiad parseli"

D. Eugenio Ruiz de los Paños. Agronomegydd ETM, SL (Swyddfa ym Madrid)

17.30 17.30-: "Problem cymhwysiad ymarferol"

Mr José Díaz-Reixa. Cyfreithiwr Cynllunio Trefol (Swyddfa Santa Cruz de Tenerife)


17.30-18.30: Bwrdd crwn

18.30-19.00: Cau

Gobeithiwn ac fe wyddom y bydd yn ddefnyddiol. Cofrestrwch yma

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.