Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments? Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, fel manylion banc, ...

Camau i olrhain ffôn cell

Gan ystyried pwysigrwydd ffonau symudol yn ein bywydau beunyddiol heddiw, rydym yn tueddu i ofalu amdanynt fel plentyn, rhag prynu gorchuddion iddynt, gwydr tymer ar gyfer amddiffyn y sgrin, modrwyau ar y cefn i gael gafael a hyd yn oed amddiffynwyr ar gyfer y dŵr os nad yn brawf o ...

Skrill - dewis arall yn lle Paypal

Mae datblygiad technolegol wedi caniatáu i fodau dynol gyfathrebu o unrhyw le, ac yn ôl eu sgiliau neu eu proffesiynau mae'n bosibl cynnig pob math o wasanaethau ar lwyfannau fel Freelancer, Workana neu Fiver, sydd â chynghreiriaid o ran derbyn a darparu. o daliadau trwy wahanol ddulliau. Yn yr erthygl hon…

Dewis darparwr ar gyfer swmp-bost - profiad personol

Amcan unrhyw fenter fasnachol sydd â phresenoldeb ar y Rhyngrwyd yw cynhyrchu gwerth bob amser. Mae hyn yn berthnasol i gwmni mawr sydd â gwefan, sy'n gobeithio trosi ymwelwyr yn werthiannau, ac ar gyfer blog sy'n gobeithio ennill dilynwyr newydd a chadw teyrngarwch yn y rhai sy'n bodoli eisoes. Yn y ddau achos, mae'r ...

UPSOCL - Lle i ysbrydoli

Mae ei ryngwyneb yn syml, heb fariau ochr, heb hysbysebion, dim ond ffurflen chwilio a bwydlen bron yn anweledig gyda phum categori. Dyma'r safle UPSOCL sy'n siarad Sbaeneg, sy'n ymroddedig i rannu pethau sy'n bwysig i'r byd. Pethau sy'n ysbrydoli, pethau sy'n ddiddorol, a phethau y dylid eu gweld. Mae ei…

CartoDB, y gorau i greu mapiau ar-lein

mapiau postgis
CartoDB yw un o'r cymwysiadau mwyaf diddorol a ddatblygwyd ar gyfer creu mapiau lliwgar ar-lein mewn cyfnod byr iawn. Wedi'i osod ar PostGIS a PostgreSQL, yn barod i'w ddefnyddio, mae'n un o'r rhai gorau i mi ei weld ... a'i fod yn fenter o darddiad Sbaenaidd, yn ychwanegu gwerth iddo. Fformatau y mae'n eu cefnogi Oherwydd ei fod yn ddatblygiad â ffocws ...