Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Camau i olrhain ffôn cell

Gan ystyried pwysigrwydd cafell phones heddiw yn ein bywyd bob dydd, rydym yn tueddu i ofalu amdanynt fel plentyn, o brynu gorchuddion, gwydr wedi'i dymheru ar gyfer diogelu sgrin, modrwyau ar y cefn ar gyfer gafael a hyd yn oed amddiffynwyr ar gyfer y dŵr rhag ofn na fydd yn brawf o ...

Skrill - dewis arall i PayPal

Mae'r blaen technolegol wedi galluogi bodau dynol i gyfathrebu o unrhyw le, ac yn ôl eu sgiliau neu broffesiynau mae'n bosibl cynnig pob math o wasanaethau ar lwyfannau megis Freelancer, Workana neu Fiver, sydd â chynghreiriaid o ran derbyn ac anfon o daliadau gan wahanol ddulliau. Yn yr erthygl hon ...

Dewis Darparwr ar gyfer Post Maeth - Profiad Personol

Nod unrhyw fenter fasnachol sy'n gwneud ei bresenoldeb ar y Rhyngrwyd, bob amser a fydd yn cynhyrchu gwerth. Mae hyn yn berthnasol i gwmni mawr sydd â gwefan, sy'n disgwyl cyfieithu ymwelwyr i werthu, ac i flog sy'n disgwyl cael dilynwyr newydd a chadw teyrngarwch yn y rhai sy'n bodoli eisoes. Yn y ddau achos, mae'r ...

UPSOCL - Lle i gael ei ysbrydoli

Mae ei rhyngwyneb yn syml, heb sidebars, heb hysbysebion, dim ond ffurflen chwilio a dewislen bron anweledig gyda phum categori. Dyma'r safle UPSOCL o wledydd Sbaeneg, sy'n ymroddedig i rannu pethau sy'n bwysig i'r byd. Pethau sy'n ysbrydoli, pethau sy'n ymwthiol, a phethau y dylid eu gweld. Eich ...

CartoDB, y gorau i greu mapiau ar-lein

mapiau postgis
CartoDB yw un o'r ceisiadau mwyaf diddorol a ddatblygwyd ar gyfer creu mapiau ar-lein, yn lliwgar mewn cyfnod byr iawn. Wedi'i osod ar PostGIS ac PostgreSQL, yn barod i'w ddefnyddio, yw un o'r gorau yr wyf wedi'i weld ... ac mae hynny'n fenter o darddiad Sbaenaidd, yn ychwanegu gwerth. Fformatau y mae'n eu cefnogi Bod yn ddatblygiad sy'n canolbwyntio ...