#BIM - Systemau hydrosanitary gan ddefnyddio Revit MEP

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra.

Croeso i'r cwrs hwn o Cyfleusterau Glanweithdra gydag ASE Revit.

Manteision:

 • Byddwch yn dominyddu o'r rhyngwyneb i greu cynlluniau.
 • Byddwch chi'n dysgu gyda'r mwyaf cyffredin, prosiect preswyl 4 lefel go iawn.
 • Fe'ch tywysaf gam wrth gam, ni fyddaf yn tybio eich bod yn gwybod unrhyw beth amdano Revit, nac am Glanweithdra.
 • Os ydych yn difaru ai peidio yr hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, gallwch ofyn am eich dychweliad.
 • Bydd yn parhau i ddatblygu dros amser, gan ychwanegu gwelliannau a diweddariadau.

NODYN: Cynnwys YouTubeMae'n eich dysgu sut i ddefnyddio'r rhaglen ond mae'n anhrefnus ac nid yw'n gwybod unrhyw reolau na meini prawf dylunio. Gwybod sut i ddefnyddio ASE DIWYGIO nid yw'n gwybod Hydrosanitary, neu unrhyw gangen dechnegol arall fel trydanol neu strwythurol. Rwy'n eich gwahodd i edrych arno'ch hun.

Yma byddwch chi'n dysgu defnyddio'r offer angenrheidiol i greu awyrennau hydrosanitary ar gyfer unrhyw brosiect adeiladu. Gellir dosbarthu cynnwys y cwrs hwn yn wahanol adrannau, lle mae pob un yn datblygu cam pwysig o'r dyluniad hydrosanitary:

Disgrifiad o'r Cynnwys:

Dŵr Oer a Poeth gydag ASE Revit.

Modiwl Cyntaf o'r rhaglen BIM gyda Revit: Gosodiadau Glanweithdra.

Yma byddwch chi'n dysgu defnyddio'r offer angenrheidiol i gychwyn prosiect Revitllwyth teuluoedd iechyd a chreu systemau pibellau dŵr poeth ac oer. Byddwch hefyd yn dysgu hunan-ddimensiwn y systemau hyn gyda'r offer cyfrifo a gynigir gan y rhaglen.

 • Adran Gyntaf - Cyflwyniad a Dyfeisiau:
  • Dysgu llwytho cynllun pensaernïol ac offer misglwyf.
 • Ail Adran - Systemau Pibellau:
  • Dysgu llwytho a chysylltu pibellau â llaw ac yn awtomatig.
 • Y Drydedd Adran - Dŵr Poeth a Diamedrau:
  • Dysgu integreiddio dŵr poeth a chyfrifo diamedrau yn awtomatig.

Draenio ac Awyru gydag ASE Revit.

Ail Fodiwl o'r rhaglen BIM gyda Revit: Gosodiadau Glanweithdra.

Yma byddwch chi'n dysgu defnyddio'r offer angenrheidiol i greu systemau draenio ac awyru, gan gynnwys cydrannau pwysig fel seiffonau. Yn ogystal, bydd gennych y gallu i greu atgynyrchiadau o ddyluniad i weithio prosiectau ac adeiladau cymesur yn gyflym.

 • Adran Gyntaf - Draeniau:
  • Dysgu gosod draeniau a chreu systemau draenio
 • Ail Adran - Siffonau:
  • Dysgu golygu teuluoedd a chywiro ymyrraeth rhwng systemau.
 • Y Drydedd Adran - Atgynyrchiadau:
  • Dysgu dyblygu dyluniadau wrth weithio gydag adeiladau neu blanhigion cymesur.
 • Y Bedwaredd Adran - Awyru:
  • Dysgu creu fentiau i'w cysylltu â'r system ddraenio.

Cydrannau Hydrosanitary gyda Revit ASE.

Trydydd Modiwl o'r rhaglen BIM gyda Revit: Gosodiadau Glanweithdra.

Yma byddwch chi'n dysgu llwytho neu fodelu pympiau, awtoclafau, tanciau, boncyffion, septig, trapiau saim a chydrannau eraill hydrosanitary mewn gwahanol ffyrdd

 • Adran Gyntaf - Cydrannau Cyflenwi:
  • Dysgu llwytho bomiau a thanciau. Hefyd dysgwch fodelu seston.
 • Ail Adran - Cydrannau Casglu:
  • Dysgu modelu cofnodion a thrapiau saim mewn gwahanol ffyrdd.

Creu Cynlluniau gydag ASE Revit.

Pedwerydd Modiwl o'r rhaglen BIM gyda Revit: Gosodiadau Glanweithdra.

Yma byddwch yn dysgu creu labeli, galwadau, adrannau, tablau, manylion ac elfennau eraill sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflwyno'r awyrennau hydrosanitary o unrhyw brosiect adeiladu.

 • Adran Gyntaf - Cynlluniau, Labeli a Galwadau:
  • Dysgu labelu pibellau a dyfeisiau, ychwanegu nodiadau technegol a gweithio gyda gwahanol raddfeydd ar yr un awyren.
 • Ail Adran - Tablau, Adrannau a Manylion:
  • Dysgu meintioli'r elfennau gyda thablau meintiau a mewnforio manylion pwysig o wahanol ffynonellau allanol.

NODYN: Datblygwyd y cwrs hwn gyda fersiwn 2018. Mae 99% o'r cynnwys yn aros yr un fath, fodd bynnag, gwiriwch y fforymau trafod am unrhyw newidiadau mawr.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

 • Caffael trwydded myfyriwr Revit
 • Sefydlu prosiect yn Revit
 • Creu, trin ac addasu systemau hydrosanitary
 • a llawer mwy!

Rhagofynion Cwrs

 • Argymhellir gwybodaeth sylfaenol am Revit, ond nid yw'n angenrheidiol.
 • Argymhellir gwybodaeth sylfaenol am Gosodiadau Glanweithdra, er nad yw'n angenrheidiol.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

 • Gweithwyr Proffesiynol Peirianneg neu Bensaernïaeth
 • Myfyrwyr Peirianneg neu Bensaernïaeth
 • Technegwyr Plymio / Plymio
 • Masnachwyr a Gwneuthurwyr Rhannau

mwy o wybodaeth

Mae'r cwrs hefyd ar gael yn Sbaeneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.