Mae Geofumadas yn eich gwahodd i wybod y cyhoeddiadau ar-lein ar borth IGN Sbaen!

Blaenorol: Mae delio â phopeth sy'n ymwneud â daearyddiaeth a datblygu cartograffeg ym mhob gwlad wedi creu creu asiantaethau'r llywodraeth sy'n gyfrifol am y dasg bwysig hon. Mewn rhai achosion yn ddibynnol ar y Weinyddiaeth Amddiffyn neu'r llall yn ôl siart trefniadaeth fewnol pob gwlad, gall y math hwn o sefydliad gymryd enwau gwahanol. Felly mae gennym y Sefydliad Daearyddol Milwrol(IGM) yn Ecwador neu'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol mewn gwledydd fel Sbaen, Guatemala neu Periw. Cafodd rhai, fel yr Ariannin, eu geni fel IGM ac yn ddiweddarach daeth yn IGN. Ond hyd yn oed, waeth beth fo'i weinyddiaeth sifil neu filwrol, mae'r swyddogaeth wreiddiol yr un fath. "

Er bod gan y rhan fwyaf o'r endidau hyn ar y lefel ryngwladol borth ar y Rhyngrwyd, ychydig iawn ohonynt sydd ar gael ar wybodaeth ddefnyddiol, ansawdd a defnyddiol i'r cyhoedd. yn anad dim am ddim.

Dyna pam, heddiw, rydym yn bwriadu gwneud ymweliad rhithwir er mwyn gwybod rhywfaint o'r deunydd y mae'r IGN Sbaen yn darparu ar gael i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd. Ymwelwch â hynny, gan ddefnyddio rhyw fath o ffug-metaweb y byddwn yn ei alw Ibero  a'n diweddaraf avatar (y ddelwedd ar y dde), byddwn yn ymweld â'r lleoedd hynny a ddenodd ein sylw ac, gobeithiwn, ein bod yn ein cymell i ymchwiliad manylach yn nes ymlaen. Ydych chi'n mynd gyda ni?

Dechrau'r daith

I fynd i mewn Ibero rhaid i ni deithio trwy'r gofod a lleoli ein hunain ym Madrid, Sbaen. Yn benodol yn Calle Gral. Ibáñez de Ibero, 3 28003. Felly, gwnaethom addasu ein gwregysau diogelwch, a gadawsom. Mae'r daith yn gyflym ac ychydig eiliadau'n ddiweddarach rydyn ni'n gweld y lle.

Fe gyrhaeddon ni'n ddiogel. Rydym yn disgyn ac mae set o adeiladau lliw brics o'n cwmpas. Cyfrolau sy'n mynd allan ac yn dod i mewn. Ffenestri bach y mae eu fframiau gwyn yn cwblhau'r set. Rydym yn symud ymlaen trwy'r prif batio ac rydym o flaen y drws mynediad. Rydyn ni'n mynd i mewn. Felly, mae gennym bwrpas diffiniedig, ar ôl y trwyddedau cyfatebol, awn i'r ardal Cyhoeddiadau. Maen nhw'n dweud wrthym fod ffordd gyflym ac uniongyrchol i gyrraedd yno. Rydym yn croesawu'r awgrym ac mae ein sylw bellach yn canolbwyntio ar leoli'r llwybr byr. Pe byddem yn defnyddio'r 'map confensiynol' a ddarperir i'r cyhoedd byddem yn cyrraedd fel hyn:

Yn dangos y wybodaeth storio

Gyda llawer o ddisgwyliad aethom i'r lle dynodedig ac ar ôl croesi coridor, fe wnaethom ddod o hyd i dri drys, pob un â arwydd arwyddol. Rhaid inni ddewis pa un i ddechrau. Rydym yn dechrau gyda'r un ar y chwith:

a) Llyfrau'r drws

Yr ydym o flaen silff sy'n cynyddu maint ei gyfrolau bob tro. Dangosir y copïau fel hyn:

Ar hyn o bryd mae gan yr ardal hon Copïau 28 Gellir eu darllen a'u llwytho i lawr am ddim mewn gwahanol fformatau.

Tip Cyntaf: Gan fod y teitlau'n cwmpasu meysydd a diddordebau amrywiol, credwn y gall fod yn ddefnyddiol categoreiddio y copïau a gyflwynwyd, mae hyn fel cymorth i hwyluso'r chwiliad:

 

Categori

gwarantau

Dadansoddiad a Newyddion · Argyfwng, globaleiddio ac anghydbwysedd cymdeithasol a thiriogaethol yn Sbaen
Cartograffeg Cartograffwyr Sbaeneg

Hanes amcanestyniadau cartograffig

Byd y mapiau

· Cartograffeg Meddiannaeth Tir yn Sbaen. SIOSE prosiect.

Geodesi a Seryddiaeth Cwestiynau Seryddiaeth

Mesuriad y Ddaear rhwng 1816 a 1855

Hanesyddol · Arolygon Topograffig-Parseli y Bwrdd Ystadegau Cyffredinol ym mwrdeistref Almería (1867-1868)

· Arolygon Topograffig-Parseli y Bwrdd Ystadegau Cyffredinol ym Mwrdeistref Soria (1867-1869)

· Planimetreg Drefol Granada a luniwyd gan y Bwrdd Ystadegol Cyffredinol (1867-1868): prosiect anorffenedig

· Prosiectau Cartograffig Cenedlaethol Mawr yr XNUMXeg ganrif. Cynrychiolaeth y diriogaeth yn Castilla y León

Mapiau a chartograffwyr yn Rhyfel Cartref Sbaen (1936-1939)

· Planimetreg Madrid yn y ganrif XIX

· Hanes Terfyniad y Ffin Sbaenaidd-Ffrangeg: O Gytundeb y Pyreneau (1659) i Gytuniadau Bayonne (1856-1868)

Amrywiol Straeon Syrfëwr Maes

Taith i'r Sierra de Segura

O'r cefnfor i Fenws

Rheolau Canllaw Safonau

Proffil America Ladin Fersiwn 2 Metadata LAMP

Seismigrwydd · Damcaniaeth am luosogi tonnau seismig. Tonnau Lg

· Diweddariad o fapiau peryglon seismig Sbaen 2012

IDEE - Data Gofodol Isadeiledd · Cynhadledd III Iberia ar Seilwaith Data Gofodol (2012)

Cynhadledd IV Iberia ar Seilwaith Data Gofodol (2013)

Cyflwyniad i Seilwaith Data Gofodol

Blog IDEE, 1000 post

· Hanfodion Seilwaith Data Gofodol

Hysbysfraint Canllawiau Toponymig ar gyfer defnydd rhyngwladol ar gyfer cyhoeddwyr mapiau a chyhoeddiadau eraill

· Enw mawr: Safonau ar gyfer y MTN25. Cysyniadau a therminoleg sylfaenol

Mae gan bob cyfrol "ffeil gatalog" gysylltiedig sy'n rhoi disgrifiad byr i ni o'i chynnwys yn ogystal â data fel yr Awdur, Dyddiad yr Argraffiad a Nifer y tudalennau. Ar ôl i'r teitl gael ei ddewis, rydyn ni'n darganfod y fformatau sydd ar gael ac yn cael gafael ar "copi " ohono Syml, dde?

Ail Gyngor: Gadewch i ni gymryd unrhyw ddau lyfr i roi sylwadau ar ein hargraffiadau. Adnabyddus yw ein cariad o fapiau felly nid yw ein dewis cyntaf yn syndod i chi. Mae'r ail ddewis yn gysylltiedig â phrofiadau ein gwaith. Gadewch i ni weld:

Byd y Mapiau Fe'i nodweddir gan ei ddarllen a'i ddealltwriaeth hawdd. Os edrychwn ar y mynegai cyffredinol, rydyn ni'n sylwi ar strwythur cynnwys wedi'i drefnu'n dda iawn gan themâu. Yn ddelfrydol fel testun cyfeirio ar gyfer dechreuwyr a hefyd yn cychwyn. Argymhellir yn bendant. Pwyntiwch o blaid.

Straeon o syrfëwr maes sydd wedi'i leoli yn y categori Amrywiol, gall y llyfr darllen pleserus hwn roi momenton dymunol inni a bydd yn sicr yn ein gwneud yn cofio storïau sy'n byw neu glywed gan ein cydweithwyr. Ac er ein bod ni'n rhybuddio peidio â chwympo deffro, gall darllen fel hyn ein helpu i orffwys yn ein hamser hamdden. Pwyntiwch o blaid y llyfr.

 

b) Y Bwletinau Drws

Bwriad Bwletinau'r IGN a'r CNIG yw lledaenu gweithgareddau'r sefydliad. Yn hygyrch mewn fformat PDF, mae'r un olaf a gyhoeddwyd yn dod o fis Mai Medi. Fel y disgwyliwyd, gallwch gael mynediad i'r rhifau blaenorol trwy ddewis y flwyddyn ac yna mis y cylchlythyr dymunol.

 

c) Cyhoeddi'r drws

Yr ydym yn wynebu drws olaf ein taith rithwir. Rydym yn gorffwys munud cyn parhau. Maent yn nodi bod llawer o wybodaeth yn yr ystafell olaf hon. Gadewch i ni ei wirio Rydym yn mynd i mewn Rydym o flaen pedair ystafell. Dechreuwch ni:

c-1) Adroddiad Gweithgareddau. Os ydych chi am gael adroddiad blynyddol o'r gweithgareddau a gynhaliwyd gan yr IGN a'r CNIG, dyma'r lle iawn. Gofynnwn am hyn a dywedant fod y ddogfen ddiwethaf yn dyddio o'r flwyddyn 2015.

c-2) Cyhoeddiadau a Bwletinau Seismig. Yn sicr, yr ystafell sy'n cynnwys y wybodaeth fwyaf. Bydd yr ymchwilwyr geofumed yn hapus yma heb unrhyw amheuaeth. Mae'n gofyn am "drochi dwfn" yng nghynnwys y pedair (4) gwahanol silffoedd:

  • Adroddiadau a Chyhoeddiadau eraill
  • Catalogau seismig
  • Astudiaethau o ddaeargrynfeydd unigol
  • Chwiliwch am Fwletinau

Fel rhagolwg fechan, fe'ch hysbyswn chi i weld cynnwys y silff "Adroddiadau a chyhoeddiadau eraill":

c-3) Peirianwyr Daearyddol: Rhaglen Sylfaenol a Llyfryddiaeth (blwyddyn 2008). Mae'r ardal hon yn cynnwys y maes llafur sylfaenol a'r llyfryddiaeth a argymhellir er mwyn helpu wrth baratoi i gael gwrthwynebiadau fel Peiriannydd Daearyddol. Wrth adolygu'r Llyfryddiaeth, gallwch ddod o hyd i fynediad at wahanol ddogfennau a gyhoeddir ar y Rhyngrwyd. Gwahoddir y rhai sy'n dymuno adolygu cysyniadau am adolygiad trylwyr:

c-4) Calendrau. Ydych chi am gael calendr ac ad portas y flwyddyn nesaf? Wel, mae'r IGN yn rhoi i chi un fel cofroddiad eich ymweliad. Rydym yn ddiolchgar iawn ac rydym yn awgrymu: Cymerwch y cyfle!

Casgliad

Bu taith hir, heb amheuaeth, ar y ffordd allan, maent yn dweud hwyl fawr yn garedig iawn ac yn ein gwahodd i ddychwelyd pan ddymunwn, yr ydym yn ei werthfawrogi. Nawr mae'n rhaid inni ddychwelyd a gadael Ibero. Countdown Rydym yn dychwelyd heb ddigwyddiad. Gobeithio eich bod chi wedi dod o hyd i'r daith yn ddiddorol ac yn gyfarwydd. Cofiwch mai'r cyfeiriad yw www.ign.es. Tan gyfle newydd!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.