Top 40 Geospatial Twitter

Mae Twitter wedi dod i gymryd lle llawer o'r tracio yr oeddem yn arfer ei wneud â phorthiant traddodiadol. Mae'n amheus pam mae hyn wedi digwydd, ond efallai mai un rheswm yw effeithlonrwydd newyddion sy'n torri o'r ffôn symudol a'r posibilrwydd o hidlo ar restrau sy'n neilltuo cynnwys sydd allan o'n diddordeb. Yn fy achos i, rwy'n dilyn i fyny gan ddefnyddio Flipboard, ond yn ymarferol bob dydd y cynnwys a welaf mae mwy na chyfrifon Twitter wedi'u hidlo a rhai safleoedd yr wyf yn gwybod eu bod yn cael eu diweddaru gyda chyfnod amser clir.

Mae'n amlwg, mae cynnwys Twitter yn cynnwys oriau bywyd, rhywbeth fel y papur newydd printiedig traddodiadol; nid oes unrhyw un yn edrych ar gynnwys ddeuddydd yn ôl sydd wedi mynd i'r abyss, yn union fel nad oedd papur newydd ddoe yn ddigon i lapio berdys a phibellau llinell. Mae gan Twitter, yn wahanol i Facebook, ddefnydd amhersonol mwy, gyda llawer o ganlyniadau ar gyfer hysbysu newyddion; dyna pam mae artistiaid yn ei ddefnyddio llawer a bron unrhyw gwmni sy'n edrych ar yr hyn sy'n dod i fyny gyda Rhyngrwyd yn seiliedig ar ddylanwad. Yn achos cyhoeddi blogiau sy'n arbenigo mewn thema, mae'r cynnwys yn parhau am oes, wedi'i adfywio fel Google yn mynegeio ac yn ailgylchu mwy o ymwelwyr a sylwadau. Wrth gwrs, anfantais y blog yw bod cyfradd y cyhoeddi yn is, gan adael llawer o'r cynnwys newydd neu gynnwys arall i fynd i'ch cyfrifon Twitter. Hefyd mae llawer o flogwyr yn penderfynu nad Twitter ydynt.

Heddiw, rydw i eisiau rhestru cyfrifon 37 sy'n gysylltiedig â'r thema geo-ofodol y mae gennyf y trac iddi, y bues i'n ei monitro ryw dro yn ôl. Fe wnes i ei alw'n Big Tail mewn delwedd a ddatgelwyd ychydig ddyddiau yn ôl, gan gyfeirio at y model sydd yn y byd digidol hwn yn gwrthddweud y cynllun Pareto traddodiadol, gan wneud gwerth pob cyfrif yn cyfrannu at yr ecosystem, lle nad yw'r gwerth yn y cynhyrchion seren ond yng nghyfanswm y we. Roedd hanner hwn yn ddamcaniaethau mewn dosbarthiadau rhyfedd yn y Prifysgolion, ac mae amser anodd i'w ddeall o hyd:

Heddiw, ni fyddai cyfrif super yn gwneud llawer gyda Twit, os nad oes cyfres o Ymddeoliadau sy'n dosbarthu'r newyddion i'r we gymdeithasol. Yn achos cyhoeddiadau printiedig, roedd rhediad print mawr yn wych ar ei ben ei hun.

Yr ydym wedi gwneud o'r blaen olrhain ac argymhelliad cyfrifon, dim ond blwyddyn yn ôl yr oedd yr un olaf. Heddiw, byddaf yn defnyddio'r duedd esbonyddol, i rannu'r grŵp hwn o gyfrifon 37 yn segmentau 5 o leiaf, gan ddefnyddio'r 24 o 2014 fel cyfeirnod. Er bod y rhestr Sbaenaidd hon wedi'i marcio gan agwedd Sbaenaidd, mae'n cynnwys cyfrifon 12 yn Saesneg a dau yn Portiwgaleg.

Gadewch i ni weld beth rydym yn ei alw'n 40 Top Geofumadas ar Twitter.

Y Top Geospatial, y cyfrifon Twitter mawr.

Gan ddefnyddio dull esbonyddol i'r cyfrifon 37, mae'n adlewyrchu tuedd croestoriadol o ddilynwyr 13,920.

cyfrifon twitter geofumed geo

Mae 4 o'r rhain o darddiad Eingl-Sacsonaidd (wedi'i farcio ynddi coch) tra bod un o darddiad Portiwgalig (wedi'i farcio i mewn) verde), yna mae pedwar o darddiad Sbaenaidd, er ein bod yn ymwybodol nad yw Ingeniería en Red a BlogIngeniería yn perthyn yn benodol i'r segment geo-ofodol, rydym yn eu lleoli yno oherwydd eu bod yn feincnod ar gyfer cyfrifon sy'n gallu tyfu'n gystadleuol, yn ogystal â Gerson Beltrán, sy'n un o'r yr ychydig gyfrifon sydd ag enw personol yn y rhestr hon.

Mae'r holl segment hwn yn dangos gwahaniaethau arwyddocaol rhwng un a'r llall, gyda neidiau sydd bron yn y dilynwyr 20,000, yn erbyn y rhai sy'n unol â'r graff tueddiad yn y dilynwyr 7,000.

Top y llinell duedd yw'r cyfrifon rhwng y dilynwyr 10,000 a 20,000. Prin y bydd yn newid hyn mewn adolygiad nesaf y byddwn yn ei wneud ym mis Rhagfyr:

1 @geospatialnews 19,914

2 @gisuser 16,845

3. @Next Xingen

4. @blogingenieria 12,241

5 @MundoGEO 11,958

6. @gersonbeltran 9,519

Mae 2 yn union yn y duedd, wedi'i gwahanu'n gyfartal â gweddill y ciw:

7 @ dyddday 7,261

8 @directionsmag 6,919

Rhywbeth diddorol am y segment cyntaf hwn hefyd, yw cyrhaeddiad cylchgronau digidol sy'n gysylltiedig â hyrwyddo digwyddiadau byd-eang, sy'n gadael i'r cylchgronau lefel nesaf a oedd yn bodoli'n draddodiadol ar ffurf brintiedig, fel achosion GIM International a GeoInformatics.

Gweddill Cyfrifon y Cyfrifon Geospatial

Gweld hynny os byddaf yn gwahanu'r cyfrifon blaenorol, mae gen i graff newydd y gellir gwahaniaethu pedair grŵp, gan ddechrau'n union o'r cyfrif Geofumadas, gyda chyriad tuedd o bron i ddilynwyr 5,000.

cyfrifon twitter geofumed geo

Os ydym yn cynrychioli'r un graff mewn ffordd ddosbarthiadol, gwelwn farn fwy cynrychioliadol o'r hyn sydd yn y casgliad hwn o gyfrifon 29, mewn segmentau o 25% pob un yr ydym yn ei alw Q1, Q2, Q3 a Q4:

cyfrifon twitter geofumed geo

Q1: cyfrifon 3

Just 3 25% gyfrifon cynrychioli'r dilynwyr cronnus, sef ESRI Sbaen yw'r unig ystyriaeth Im 'yn cynnwys meddalwedd, bod yn cyfeirio diddorol yn y sector geo-ofodol.

9. @geofumadas 4,750

10. @Esri_Spain 4,668

11 @URISA 4,299

Yn y segment hwn mae Geofumadas. Yn arbennig, mae wedi bod yn brofiad diddorol, o'm gwrthwynebiad cyntaf i fodel lle na welais unrhyw sail, tan yr esblygiad a welwn yn awr yn y graffeg Dilyniant canlynol:

Roedd hyn ym mis Rhagfyr 2012, pan oedd dim ond un nod yn uwch na'r dilynwyr 100 mewn meso america ac un yn Sbaen uwchlaw'r 400. Mae'r nodau oren yn cynrychioli degau ac mae'r nodau glas yn cynrychioli dilynwyr 10.

Roedd hyn cyn i ni gyrraedd y nod cyntaf o ddilynwyr 1,000, a dim ond un yn yr Unol Daleithiau.

Dyma'r map cyfredol o'n dilynwyr. Gyda chôd super yn Sbaen, dau yn yr Unol Daleithiau, un ym Mecsico a thri yn Ne America sy'n cynnwys un ym Mrasil.

geofumadas follwerwonk

Q2: Cyfrifon 5

Mae gan y 25% hwn, yn wahanol i'r un blaenorol, dri chyfrif Eingl-Sacsonaidd a dau gyfrif Sbaenaidd. Mae hyn yn dangos yr oedi cyn i'r rhai a esgeulusodd fynd i mewn i Twitter ar yr amser a nodwyd, er gwaethaf y ffaith eu bod yn gyfeiriadau yn yr amgylchedd Eingl-Sacsonaidd, yn yr un modd ag yn achos Geoinformatics a gollodd y cyfle hyd yn oed i gadw'r enw a dylent fod wedi caffael Geoinformatics1. Mae hefyd yn ddiddorol achos MappingGIS sy'n gymharol newydd ond sydd wedi dringo camau ymosodol, a dyma hefyd y cyfrif Orbemapa, sy'n eithaf segur ac o bosibl yn yr adolygiad nesaf bydd yn y Q3.

12 @Geoinformatics1 3,656

13 @pcigeomatics 2,840

14. @mappinggis 2,668

15. @orbemapa 2,541

16 @Cadalyst_Mag 2,519

Torri tyfiant «annaturiol«, Nid yw hynny'n dod â mwy na cholli bri ac ychydig o awdurdod i gyfrif, mae hefyd yn ddiddorol gweld, bod y twf«naturiol»Ar Twitter mae tuedd fras o 25% y flwyddyn mewn cyfrifon nad ydynt yn fwy na'r dilynwyr 10,000. Felly, po hiraf y mae'n ei gymryd i ymuno â chwmni «dylai hynny fod ar Twitter«, Bydd mwy o diriogaeth yn ennill eich cystadleuaeth. Mae bwlch yn cael ei gynnal oni wneir ymdrech sylweddol i wella ansawdd cyhoeddiadau, gwreiddioldeb a chysondeb; fel y gallai dilynwyr 500 o wahaniaeth rhwng un a chyfrif arall fod yn gyson.

Q3: Cyfrifon 7

Yma mae gennym hanes o darddiad Portiwgaleg, a dim ond dau o darddiad Eingl-Sacsonaidd, yn union gylchgronau mewn fformat printiedig (Pwynt Dechrau a GIM Rhyngwladol). Gyda rhywfaint o lwc, mae cyfrif IGN Community, sy'n eithaf anweithgar, ac yma NosoloSIG eisoes yn ddiweddar, ond gyda thwf parhaus.

17 @gim_intl 2,487

18 @ClickGeo 2,239

19. @Geactual 2,229

20. @Tel_y_SIG 2,209

21. @nosolosig 2,184

22 @POBMag 1,754

23. @comunidadign 1,731

Q4: Cyfrifon 13

Gallai'r rhestr hon fod yn ddiderfyn, gyda chyfrifon yn amrywio o'r dilynwyr 500 i'r 1,600. Dim ond dau sydd o gynnwys yn Saesneg.

24. @gisandchips 1,643

25. @comparteSig 1,520

26. @masquesig 1,511

27. @COITTopografia 1,367

28 @egeomate 1,339

29. @Newyddi XRUMI

30. @PortalGeografos 1,259

31 @NewOnGISCafe 1,187

32. @SIGdeletras 1,146

33. @franzpc 1,105

34. @cartolab 787

35. @ZatocaConnect 753

36. @Cartesia_org 540

37. @COMMUNITY_SIG 430

Mewn misoedd 6 byddwn yn gwneud adolygiad newydd, i weld beth ddigwyddodd. Mae'n debygol bod rhyw gyfrif yr ydym wedi'i adael allan yn cael ei ystyried i drin cyfanswm o 40, hyd yn oed y graff yn unig sydd ag 28 ac nid 29 fel yn y rhestr. Mae ein dewis y tu allan i fod yn fympwyol yn ufuddhau i gyfrifon a ddilynwn yn aml gan Geofumadas, felly os ydych chi'n gwybod cyfrif sy'n rhagori ar y dilynwyr 500 a'ch bod yn ystyried bod ganddo gyhoeddiad disgybledig ...

Mae croeso i'r awgrym!

Yma gallwch chi weld y rhestr o'r Top40 hwn ar Twitter

Un Ateb i "The Top 40 Geospatial Twitter"

  1. Diolch am sôn am @masquesig! Anrhydedd i ymddangos yn y rhestr hon.

    Llongyfarchiadau am eich gwaith a'r holl bobl y tu ôl i'r cyfrifon hyn. Os byddwch yn penderfynu eu dilyn, gallwch fod yn siŵr y byddant yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi gyda'r diweddaraf yn y byd geosodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.