Top 40 Geospatial Twitter

Mae Twitter wedi dod i ddisodli llawer o'r canlynol yr oeddem yn arfer eu gwneud trwy borthwyr traddodiadol. Mae'n amheus pam mae hyn wedi digwydd, ond efallai mai un rheswm yw effeithlonrwydd torri newyddion o'r ffôn symudol a'r posibilrwydd o hidlo i restrau sy'n gadael cynnwys nad yw o ddiddordeb i ni. Yn fy achos i, rwy'n dilyn i fyny gan ddefnyddio Flipboard, ond yn ymarferol bob dydd mae'r cynnwys a welaf yno yn fwy na chyfrifon Twitter wedi'u hidlo a rhai gwefannau yr wyf yn gwybod eu diweddaru gyda chyfnodoldeb clir.

Mae'n amlwg, mae gan gynnwys Twitter hyd oes o oriau, rhywbeth fel y papur newydd printiedig traddodiadol; Nid oes neb yn edrych ar gynnwys ddeuddydd yn ôl sydd wedi mynd i’r affwys, yn union fel mai prin y defnyddiwyd papur newydd ddoe i lapio cig a gorchuddio piñatas. Mae gan Twitter, yn wahanol i Facebook, ddefnydd mwy amhersonol, gyda llawer o ganlyniadau ar gyfer hysbysu newyddion; Felly, mae'n cael ei ddefnyddio llawer gan artistiaid a bron unrhyw gwmni sy'n edrych ar yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol gyda Rhyngrwyd yn seiliedig ar ddylanwad. Yn achos cyhoeddi blogiau sy'n arbenigo mewn pwnc, mae'r cynnwys yn aros am oes, yn cael ei adfywio wrth i Google ei fynegeio ac ailgylchu mwy o ymwelwyr a sylwadau. Wrth gwrs, anfantais y blog yw bod y gyfradd gyhoeddi yn arafach, gan adael llawer o'r nofel neu gynnwys tramor i fynd i'ch cyfrifon Twitter. Hefyd mae llawer o blogwyr yn penderfynu nad Twitter yw eu peth.

Heddiw, rwyf am restru 37 o gyfrifon sy'n gysylltiedig â'r thema geo-ofodol yr wyf yn cadw golwg arnynt, rhai ohonynt yr wyf wedi bod yn eu monitro ers tro. Rwyf wedi ei alw’n Gran Cola mewn delwedd a ollyngwyd ychydig ddyddiau yn ôl, gan gyfeirio at y model sydd yn y byd digidol hwn yn gwrth-ddweud y cynllun Pareto traddodiadol, gan wneud pob cyfrif werth y cyfraniad y mae’n ei wneud i’r ecosystem, lle nad yw’r gwerth yn y cynhyrchion seren ond yn swm y we pry cop cyfan. Damcaniaethau mewn dosbarthiadau rhyfedd yn y Prifysgolion yn unig oedd hanner hyn, ac mae yna foment sy'n dal i fod yn anodd ei deall:

Heddiw, ni fyddai cyfrif super yn gwneud llawer gyda Twit, os nad oes cyfres o Ymddeoliadau sy'n dosbarthu'r newyddion i'r we gymdeithasol. Yn achos cyhoeddiadau print, roedd rhediad print mawr yn fawr ar ei ben ei hun.

Yr ydym wedi gwneud o'r blaen olrhain ac argymhelliad cyfrif, roedd yr un olaf union flwyddyn yn ôl. Heddiw, rydw i'n mynd i ddefnyddio'r duedd esbonyddol, i rannu'r grŵp hwn o 37 cyfrif yn o leiaf 5 segment, gan ddefnyddio Mai 24, 2014 fel cyfeiriad. Er bod y rhestr hon wedi'i nodi gan ffocws Sbaenaidd Geofumadas, mae'n cynnwys 12 cyfrif yn Saesneg. a dau mewn Portiwgaleg.

 

Gadewch i ni weld beth rydym yn ei alw'n 40 Top Geofumadas ar Twitter.

Y Top Geospatial, y cyfrifon Twitter mawr.

Gan gymhwyso dull esbonyddol i'r 37 cyfrif, mae'n adlewyrchu tuedd croestoriad o 13,920 o ddilynwyr.

cyfrifon twitter geofumed geo

Mae 4 o'r rhain o darddiad Eingl-Sacsonaidd (wedi'i farcio ynddi coch) tra bod un o darddiad Portiwgalig (wedi'i farcio i mewn) verde), yna mae pedwar o darddiad Sbaenaidd, er ein bod yn ymwybodol nad yw Peirianneg Goch a Pheirianneg Blog yn benodol yn geo-ofodol, rydyn ni'n eu gosod yno oherwydd eu bod yn feincnod ar gyfer cyfrifon a all dyfu'n gystadleuol, yn ogystal â Gerson Beltrán sy'n un o yr ychydig gyfrifon ag enw personol yn y rhestr gyfan hon.

Mae'r holl segment hwn yn dangos gwahaniaethau arwyddocaol rhwng un a'r llall, gyda neidiau sydd bron yn y dilynwyr 20,000, yn erbyn y rhai sy'n unol â'r graff tueddiad yn y dilynwyr 7,000.

Uwchben y llinell duedd mae cyfrifon rhwng 10,000 ac 20,000 o ddilynwyr. Go brin y byddwch chi'n newid hyn mewn adolygiad yn y dyfodol y byddwn ni'n ei wneud ym mis Rhagfyr:

1 @geospatialnews      19,914

2 @gisuser       16,845

3. @engineered 13,066

4. @blogingenieria 12,241

5 @MundoGEO        11,958

6. @gersonbeltran 9,519

 

Mae 2 yn union ar duedd, wedi'u gwahanu'n gyfartal â gweddill y ciw:

7 @ dyddday 7,261

8 @directionsmag 6,919

Rhywbeth diddorol am y gylchran gyntaf hon hefyd yw cwmpas cylchgronau digidol sy'n gysylltiedig â hyrwyddo digwyddiadau byd-eang, sy'n gadael i'r cylchgronau lefel nesaf a oedd yn draddodiadol yn bodoli mewn print, megis achosion GIM International a GeoInformatics.

 

Gweddill Cyfrifon y Cyfrifon Geospatial

Gweld hynny os byddaf yn gwahanu'r cyfrifon blaenorol, mae gen i graff newydd y gellir gwahaniaethu pedair grŵp, gan ddechrau'n union o'r cyfrif Geofumadas, gyda chyriad tuedd o bron i ddilynwyr 5,000.

cyfrifon twitter geofumed geo

Os ydym yn cynrychioli'r un graff mewn ffordd ddosbarthu, gwelwn weledigaeth fwy cynrychioliadol o'r hyn sydd yn y casgliad hwn o 29 cyfrif, mewn segmentau o 25% yr un, yr ydym yn eu galw'n Q1, Q2, Q3 a Q4:

cyfrifon twitter geofumed geo

Q1: cyfrifon 3

Just 3 25% gyfrifon cynrychioli'r dilynwyr cronnus, sef ESRI Sbaen yw'r unig ystyriaeth Im 'yn cynnwys meddalwedd, bod yn cyfeirio diddorol yn y sector geo-ofodol.

9. @geofumadas 4,750

10. @Esri_Spain 4,668

11 @URISA        4,299

Yn y gylchran hon mae Geofumadas. Mae wedi bod yn brofiad diddorol yn benodol, o'm gwrthwynebiad cychwynnol i fodel na welais unrhyw sylfaen ynddo, i'r esblygiad a welwn nawr yn y siartiau FollowerWonk canlynol:

Roedd hyn ym mis Rhagfyr 2012, pan nad oedd gennym ond un nod dros 100 o ddilynwyr ym Mesoamerica ac un yn Sbaen dros 400. Mae'r nodau oren yn cynrychioli dwsinau ac mae'r nodau glas yn cynrychioli llai na 10 o ddilynwyr.

Roedd hyn cyn i ni gyrraedd y nod cyntaf o ddilynwyr 1,000, a dim ond un yn yr Unol Daleithiau.

Dyma'r map cyfredol o'n dilynwyr. Gydag un nod gwych yn Sbaen, dau yn yr Unol Daleithiau, un ym Mecsico a thri yn Ne America, gan gynnwys un ym Mrasil.

geofumadas follwerwonk

Q2: Cyfrifon 5

Mae gan y 25% hwn, yn wahanol i'r un blaenorol, dri chyfrif Eingl-Sacsonaidd a dau gyfrif Sbaenaidd. Mae hyn yn dangos oedi'r rhai a esgeulusodd fynd i mewn i Twitter ar yr amser a nodwyd, er eu bod yn gyfeirnod yn yr amgylchedd Eingl-Sacsonaidd, fel Geoinformatics, a gollodd y cyfle hyd yn oed i gadw'r enw ac a oedd yn gorfod caffael Geoinformatics1. Diddorol hefyd yw achos MappingGIS sy'n gymharol newydd ond sydd wedi dringo camau ymosodol, ac mae cyfrif Orbemapa yma hefyd, sy'n eithaf anactif ac o bosibl yn yr adolygiad nesaf y bydd yn Ch3.

12 @Geoinformatics1           3,656

13 @pcigeomatics      2,840

14. @mappinggis 2,668

15. @orbemapa 2,541

16 @Cadalyst_Mag           2,519

Torri tyfiant «annaturiol«, Nid yw hynny'n dod â mwy na cholli bri ac ychydig o awdurdod i gyfrif, mae hefyd yn ddiddorol gweld, bod y twf«naturiol»Ar Twitter mae ganddo duedd fras o 25% y flwyddyn mewn cyfrifon nad ydyn nhw'n fwy na 10,000 o ddilynwyr. Felly, yr hiraf y mae'n ei gymryd i gwmni fynd i mewn «dylai hynny fod ar Twitter«, Po fwyaf o diriogaeth y bydd eich cystadleuaeth yn ei hennill. Erys bwlch oni wneir ymdrech sylweddol i wella ansawdd cyhoeddi, gwreiddioldeb a chysondeb; fel y gallai 500 o ddilynwyr gwahaniaeth rhwng un cyfrif a'r llall fod yn gyson.

 

Q3: Cyfrifon 7

Yma mae gennym gyfrif o darddiad Portiwgaleg, a dim ond dau o darddiad Eingl-Sacsonaidd, cylchgronau union enwog mewn fformat print (Point of Beginning a GIM International). Gobeithio y bydd cyfrif Cymuned IGN, sy'n eithaf anactif, a NosoloSIG yma, sy'n ddiweddar ond gyda thwf parhaus.

17 @gim_intl     2,487

18 @ClickGeo     2,239

19. @Geoactual 2,229

20. @Tel_y_SIG 2,209

21. @nosolosig 2,184

22 @POBMag     1,754

23. @comunidadign 1,731

 

Q4: Cyfrifon 13

Gallai'r rhestr hon fod yn ddiddiwedd, gyda chyfrifon yn amrywio o 500 o ddilynwyr i 1,600. Dau yn unig sydd ar gyfer cynnwys yn Saesneg.

24. @gisandchips 1,643

25. @comparteSig 1,520

26. @masquesig 1,511

27. @COITTopograffeg 1,367

28 @egeomate           1,339

29. @revistamapping 1,277

30. @PortalGeografos 1,259

31 @NewOnGISCafe           1,187

32. @SIGdeletras 1,146

33. @franzpc 1,105

34. @cartolab 787

35. @ZatocaConnect 753

36. @Cartesia_org 540

37. @COMMUNITY_SIG 430

Mewn 6 mis byddwn yn cynnal adolygiad newydd, i weld beth sydd wedi digwydd. Mae'n debygol y bydd rhywfaint o gyfrif yr ydym wedi'i adael allan yn cael ei ystyried i drin cyfanswm o 40, dim ond 28 sydd gan y siart ac nid 29 fel yn y rhestr. Mae ein dewis y tu allan i fod yn gapricious oherwydd cyfrifon yr ydym yn eu dilyn yn aml o Geofumadas, felly os ydych chi'n gwybod cyfrif sy'n fwy na 500 o ddilynwyr a'ch bod chi'n ystyried bod ganddo gyhoeddiad disgybledig ...

Mae croeso i'r awgrym!

Yma gallwch chi weld y rhestr o'r Top40 hwn ar Twitter

Un Ymateb i "40 Geo-ofodol Gorau Twitter"

  1. Diolch am sôn am @masquesig! Anrhydedd i ymddangos yn y rhestr hon.

    Llongyfarchiadau am eich gwaith a'r holl bobl y tu ôl i'r cyfrifon hyn. Os byddwch yn penderfynu eu dilyn, gallwch fod yn siŵr y byddant yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi gyda'r diweddaraf yn y byd geosodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.