4 Awgrymiadau ar gyfer llwyddiant ar Twitter - Top40 2015 Medi Geospatial

Daeth Twitter i aros, yn enwedig y ddibyniaeth gynyddol ar y Rhyngrwyd gan ddefnyddwyr mewn defnydd bob dydd. Amcangyfrifir y bydd y 2020% o ddefnyddwyr ar gyfer 80 yn cysylltu â'r Rhyngrwyd o ddyfeisiau symudol.

Waeth beth yw eich maes, os ydych chi'n ymchwilydd, ymgynghorydd, arddangoswr, entrepreneur neu annibynnol, someday na allwch chi edifarhau heb ddechrau gyda Twitter mewn ffordd gynhyrchiol. Peidiwch â synnu bod pennaeth yn dweud wrthych yn eich cyfweliad swydd nesaf:

Yn y cwmni hwn rydym yn ystyried dylanwad gwerth ein cydweithwyr. A allech chi ddweud wrthyf faint o ddilynwyr sydd â'ch cyfrif Twitter, os gwelwch yn dda?

Gall yr awgrymiadau hyn fod yn ddefnyddiol, p'un a ydych chi eisoes yn ei ddefnyddio neu'n ymarfer ymwrthedd.

1. Peidiwch ag anwybyddu Twitter.

Mae pob cwmni'n defnyddio Twitter -maent yn deall y weithdrefn neu beidio - ac er y bydd un diwrnod yn newid i rywbeth arall, o leiaf tra'i fod yn fodd o ddylanwadu, peidiwch â'i anwybyddu.

Mae bob amser yn bwysig defnyddio dull o fesur dylanwad. Mae gan Twitter ei system ei hun ar gyfer mesur Retweets a Favourites, ond mae hynny'n mynd i'r abyss, felly ffordd ymarferol yw defnyddio byrrach sy'n eich galluogi i fesur dylanwad a dysgu pa faterion yr ydych yn cynhyrchu traffig arnynt Karmacracy.

Yn ddelfrydol, mae'n rhaid i chi ddefnyddio cais i weld Twitter. Fy ffefrynnau yw Flipboard o ffôn symudol a Twitdeck o'r bwrdd gwaith. Gyda'r cyntaf gallwch ddilyn llawer o bethau ar wahân i Twitter, gyda'r ail gallwch ddilyn pynciau penodol.

2. Defnyddio tactegau i'w gweld.

Mae Twitter yn wahanol iawn i rwydweithiau cymdeithasol eraill. Bydd Linkedin yn gwneud rhwydwaith gwerthfawr o weithwyr proffesiynol, Facebook i gynnal cyswllt â phobl - sydd bellach yn symud i Watsapp-. Mae Twitter i fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd, felly, dylech wybod bod gan neges uchafswm o 10 munud o fywyd i ddefnyddwyr sy'n dilyn cyfrifon o fewn yr un pwnc. Felly, yn hytrach nag aros iddynt eu dilyn, dylech ddisgwyl bod y rhai sy'n eich darllen o leiaf yn eu darllen. Ar gyfer hyn, argymhellir:

 • Mae defnyddio delweddau mewn cyhoeddiadau yn achosi mwy o effaith. Peidiwch â cham-drin â delweddau wedi'u hanimeiddio.
 • Os ydych chi'n mynd i gyhoeddi ychydig o weithiau y dydd, defnyddiwch amserlenni allweddol. Rhwng 7 AC a 3 PM amser America, Rhwng 1 PM a 9 PM o Orllewin Ewrop.
 • Peidiwch â chystadlu, ond byddwch yn rhan o'r ecosystem. Mae angen rhai bach ar y ddau gyfrif mawr ac mae gan rai bach beth i'w ddysgu o rai mawr.
 • Mae retweet yn arwydd o gael argraff, mae gwneud ffefryn yn gordiality, gan fod ymateb i Deit yn ddilys dim ond mewn achosion posibl ac anfon negeseuon uniongyrchol yn swyddogaeth ddiwerth o Twitter.
 • Peidiwch byth â rhoi neges awtomatig i'r rhai sy'n eich dilyn, mae hynny'n wastraff amser a diffyg creadigrwydd.
 • Ceisiwch fod ar restrau, gan nad yw pobl yn dilyn cyfrifon unigol, ond dilynwch eu rhestrau eu hunain y maent wedi'u creu neu eraill o werth.
 • Peidiwch â gadael eich cyfrif heb ddelwedd, sy'n achosi argraff o ddiogi.
 • Peidiwch â chyhoeddi eich cynnwys eich hun yn unig. Gellir ailweirio llawer o gynnwys eraill, ond hefyd gyhoeddi pennawd gwell, gyda delwedd well, ac os yn bosibl, clod y sawl a ddywedodd hynny o'r blaen. Mae gan newyddion Tweeting past 80%.
 • Peidiwch â defnyddio mwy na chymeriadau 100 a bydd gennych 17% gyda'r effaith fwyaf.
 • Defnyddiwch hashiau sy'n gysylltiedig â'ch pwnc yn unig, cynyddwch y cyrhaeddiad mewn% 100. Peidiwch â defnyddio mwy na dau hashtag os nad ydych am golli effaith 17%.

3. Peidiwch â defnyddio tactegau i'ch casáu.

 • Os nad oes rhaid i chi drydaru, nid ydych chi'n ei wneud yn well. Gall gwneud hynny drwy beidio â diflannu wneud i chi golli dilynwyr.
 • Os oes rhaid i chi drydar, ond bod gennych lai o amser neu y byddwch chi'n teithio, yna dewiswch bynciau gwerthfawr rydych chi wedi'u gweld yno, ac atodwch o leiaf ddau y dydd. Gallwch ei ddefnyddio Tweetdeck, bob amser yn defnyddio delwedd ac amserlenni 9 AC a 1 PM, amser Americanaidd.
 • Peidiwch â defnyddio tactegau niweidiol i ddod o hyd i ddilynwyr. Bydd y rhai a gyflawnir ar sail tâl yn gwneud i chi golli dylanwad, gall y rhai a gyflawnir gan ddefnyddio triciau dilynol / dilynol arwain at gosbau. Y ffordd orau o ddod o hyd i ddilynwyr yw trwy drydar deunydd o ansawdd a dilyn cyfrifon o ddiddordeb.

4. Nodwch ble rydych chi'n cael eich cymharu ag eraill.

Er nad yw hon yn gystadleuaeth, mae'n werthfawr gwybod sut mae'ch cyfrif yn tyfu. Mae twf o 11% mewn chwe mis yn arwydd o iechyd ar gyfer cyfrifon islaw dilynwyr 10,000. Mae twf uwchlaw 20% mewn chwe mis yn arwydd o wneud gwaith gwych o ddod o hyd i ddilynwyr a chyhoeddi deunydd o ansawdd.

Mae'r infograffeg ganlynol yn cyfateb i'r rhestr Top40 Geo-ofodol, a ddiweddarwyd i fis Medi 2015. Rydym wedi dilyn arsylwadau a wnaed yn ein cyhoeddiadau blaenorol; Yn y rhestr, rydym wedi gwahanu cyfrifon 21 o darddiad Lloegr, o'r 25 o darddiad Ibero-Americanaidd. Rydym wedi dileu cyfrifon rhy anweithredol, rydym wedi ychwanegu rhai newydd i gydbwyso, yn enwedig mewn Saesneg i lefel fel man cychwyn mewn dilynwyr 160,000 yr ochr; rydym hefyd wedi gadael tua chwech ar ôl (mae cyfanswm o 46 bellach).

Ymysg y cyfrifon newydd, maent yn rhagori qgis y GvSIG Rydym wedi penderfynu eu cofnodi am y pwysigrwydd sydd ganddynt ar gyfer ein themâu. Rydym wedi eu gosod yn y ganolfan wrth ymyl ESRI_Sain, sef yr unig dri chyfrif yn ymwneud â meddalwedd.

Sefwch allan ymhlith y cyfrifon newydd sydd wedi'u hintegreiddio uwchlaw'r TailQ1: geoawesomeness, geoworldmedia, maps_me, cholegeographs.

Isod rydym wedi integreiddio i underdarkGIS, Gis Daearyddiaeth, geoblogger, mondegeospatial, geone_ws a geoinquiets.

Infographics Top40 Geo-ofodol 2015

Na Cyfrif Medi-15 Twf Cronni Unigol Tails Iaith
1 @geospatialnews 26,928 4% 17% 17% Top English
2 @gisuser 20,704 3% 29% 13% English
3 @ dyddday 13,874 11% 38% 9% English
4 @geoawesomeness 13,405 2% 46% 8% English
5 @Qgis 12,066 54% 7% Pontio English
6 @geoworldmedia 10,848 2% 60% 7% English
7 @directionsmag 9,577 5% 66% 6% Tail Q1 English
8 @MAPS_ME 7,397 71% 5% Tail Q2 English
9 @egeomate 6,422 130% 75% 4% Tail Q2 English
10 @URISA 5,723 3% 78% 4% English
11 @Geoinformatics1 5,578 5% 82% 3% Tail Q3 English
12 @GisGeography 5,317 85% 3% English
13 @underdarkGIS 4,166 2% 88% 3% English
14 @pcigeomatics 4,118 4% 90% 3% English
15 @gim_intl 3,738 12% 93% 2% Tail Q4 English
16 @Cadalyst_Mag 3,021 2% 95% 2% English
17 @NewOnGISCafe 2,722 8% 96% 2% English
18 @POBMag 2,460 5% 98% 2% English
19 @GeoNe_ws 2,089 99% 1% English
20 @MondeGeospatial 794 100% 0% English
21 @geoblogger 793 100% 0% English
Saesneg: 161,740
1 @CivilGeeks 22,489 14% 14% Top 1 Español
2 @ingenieriared 18,400 4% 25% 11% Español
3 @geofumadas 17,221 55% 36% 11% Español
4 @blogingenieria 16,650 3% 46% 10% Español
5 @MundoGEO 14,795 2% 55% 9% Pontio Português
6 @gersonbeltran 11,437 2% 62% 7% Español
7 @colegeografos 6,958 1% 66% 4% Español
8 @ESRI_Sain 6,062 3% 70% 4% Tail Q1 Español
9 @Gvsig 6,052 74% 4% Español
10 @mappinggis 5,296 10% 77% 3% Tail Q2 Español
11 @nosolosig 4,158 10% 80% 3% Español
12 @masquesig 3,518 10% 82% 2% Tail Q3 Español
13 @Geactual 3,228 4% 84% 2% Español
14 @ClickGeo 3,059 4% 86% 2% Português
15 @Tel_y_SIG 3,019 3% 88% 2% Español
16 @orbemapa 2,795 6% 89% 2% Español
17 @MappingInteract 2,681 8% 91% 2% Tail Q4 Español
18 @comparteSig 2,480 6% 92% 2% Español
19 @geoinquiets 2,408 4% 94% 1% Catalaneg
20 @gisandchips 2,315 3% 95% 1% Español
21 @COITTopography 2,018 3% 97% 1% Español
22 @ZatocaConnect 1,648 75% 98% 1% Español
23 @SIGdeletras 1,511 3% 99% 1% Español
24 @franzpc 1,345 2% 99% 1% Español
25 @COMMUNITY_SIG 997 9% 100% 1% Español

Ibero-America

162,540

O ran ein rhagfynegiadau blaenorol, mae wedi'i gyflawni eisoes: Syrthiodd URISA i'r TailQ2 ac fe'i disodlwyd gan egeomate, disgynnodd MundoGEO i'r parth trawsnewid. Gellir cyflawni'r rhagfynegiadau eraill ar ddiwedd mis Rhagfyr, sef yr amcanestyniad chwe mis a wnaethom.

Croesewir arsylwadau.

Ychydig o bethau allai newid yma i Ionawr o 2016.

I ddilyn y rhestr hon ar Twitter:

https://twitter.com/geofumadas/lists/top40geofumadas/members

Diweddariad i Fehefin 2017

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.