4 Awgrym i lwyddo ar Twitter - Top40 Geo-ofodol Medi 2015

Mae Twitter yma i aros, yn enwedig y ddibyniaeth gynyddol ar y Rhyngrwyd gan ddefnyddwyr mewn defnydd bob dydd. Amcangyfrifir y bydd 2020% o ddefnyddwyr yn cysylltu â'r Rhyngrwyd o ddyfeisiau symudol erbyn 80.

Waeth bynnag eich maes, os ydych chi'n ymchwilydd, ymgynghorydd, arddangoswr, entrepreneur neu'n annibynnol, un diwrnod efallai y byddwch yn difaru nad ydych wedi dechrau gyda Twitter mewn ffordd gynhyrchiol. Peidiwch â synnu bod pennaeth yn eich cyfweliad swydd nesaf yn dweud wrthych:

Yn y cwmni hwn rydym yn ystyried gwerth dylanwad ein cydweithwyr. A allech chi ddweud wrthyf faint o ddilynwyr sydd gan eich cyfrif ar Twitter?

Gall yr awgrymiadau hyn fod yn ddefnyddiol, p'un a ydych chi eisoes yn ei ddefnyddio neu'n ymarfer ymwrthedd.

1. Peidiwch ag anwybyddu Twitter.

Mae pob cwmni'n defnyddio Twitter -maent yn deall y weithdrefn neu beidio - ac er y bydd un diwrnod yn newid i rywbeth arall, o leiaf tra'i fod yn fodd o ddylanwadu, peidiwch â'i anwybyddu.

Mae bob amser yn bwysig defnyddio dull o fesur dylanwad. Mae gan Twitter ei system fesur ei hun ar gyfer Retweet a Ffefrynnau, ond mae hynny'n mynd i'r affwys, felly ffordd ymarferol yw defnyddio cwtogwr sy'n eich galluogi i fesur dylanwad a dysgu beth yw'r pynciau rydych chi'n cynhyrchu traffig ynddynt, fel Karmacracy.

Yn ddelfrydol, rhaid i chi ddefnyddio cymhwysiad i weld Twitter. Fy ffefrynnau yw Flipboard o symudol a Twitdeck o'r bwrdd gwaith. Gyda'r cyntaf gallwch ddilyn llawer o bethau ar wahân i Twitter, gyda'r ail gallwch ddilyn pynciau penodol.

2. Defnyddiwch dactegau i gael sylw.

Mae Twitter yn wahanol iawn i rwydweithiau cymdeithasol eraill. Mae Linkedin i wneud rhwydwaith gwerthfawr o weithwyr proffesiynol, Facebook i gadw cysylltiad â phobl - sydd bellach yn symud i Watsapp-. Mae Twitter i fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd, felly, dylech wybod mai dim ond uchafswm o 10 munud sydd gan neges i fyw i ddefnyddwyr sy'n dilyn cyfrifon o fewn yr un thema. Felly, yn hytrach na disgwyl iddyn nhw eich dilyn chi, dylech chi ddisgwyl i'r rhai sydd o leiaf yn eich darllen chi. Ar gyfer hyn, argymhellir:

 • Mae defnyddio delweddau mewn pyst yn cael mwy o effaith. Peidiwch â cham-drin gyda delweddau wedi'u hanimeiddio.
 • Os mai dim ond ychydig weithiau'r dydd rydych chi'n eu postio, defnyddiwch amseroedd allweddol. Rhwng 7 AC a 3 PM yn America, Rhwng 1 PM a 9 PM yng Ngorllewin Ewrop.
 • Peidiwch â chystadlu, ond byddwch yn rhan o'r ecosystem. Mae angen cyfrifon bach ar gyfrifon mawr ac mae angen i gyfrifon bach ddysgu oddi wrth rai mawr.
 • Mae retweet yn arwydd o gael argraff, mae gwneud ffefryn yn gordiality, gan fod ymateb i Deit yn ddilys dim ond mewn achosion posibl ac anfon negeseuon uniongyrchol yn swyddogaeth ddiwerth o Twitter.
 • Peidiwch byth â rhoi neges awtomatig i'r rhai sy'n eich dilyn, mae hynny'n wastraff amser a diffyg creadigrwydd.
 • Ceisiwch fod ar restrau, gan nad yw pobl yn dilyn cyfrifon unigol, ond dilynwch eu rhestrau eu hunain y maent wedi'u creu neu eraill o werth.
 • Peidiwch â gadael eich cyfrif heb ddelwedd, sy'n achosi argraff o ddiogi.
 • Peidiwch â phostio'ch cynnwys eich hun yn unig. Gellir ail-drydar llawer o gynnwys y bobl eraill, ond hefyd ei gyhoeddi eto, gyda delwedd well, pennawd gwell ac, os yn bosibl, clod pwy bynnag a'i dywedodd o'r blaen. Mae gan newyddion trydar ddal 80%.
 • Peidiwch â defnyddio mwy na chymeriadau 100 a bydd gennych 17% gyda'r effaith fwyaf.
 • Defnyddiwch hashnodau sy'n gysylltiedig â'ch pwnc yn unig, cynyddwch y cyrhaeddiad 100%. Peidiwch â defnyddio mwy na dau hashnod os nad ydych chi eisiau colli effaith o 17%.

3. Peidiwch â defnyddio tactegau i wneud iddyn nhw eich casáu chi.

 • Os nad oes raid i chi drydar, mae'n well ichi beidio. Gall gwneud hynny i osgoi diflannu beri ichi golli dilynwyr.
 • Os oes rhaid i chi drydar, ond bod gennych lai o amser neu y byddwch yn teithio, yna dewiswch bynciau gwerthfawr yr ydych wedi'u gweld yno, ac amserlennwch o leiaf dau y dydd. Gallwch ddefnyddio Tweetdeck, bob amser yn defnyddio delwedd ac amserlenni 9 AC a 1 PM, amser Americanaidd.
 • Peidiwch â defnyddio tactegau niweidiol i ddod o hyd i ddilynwyr. Bydd y rhai sy'n cael eu cyflawni mewn ffordd â thâl yn gwneud ichi golli dylanwad, gall y rhai sy'n cael eu cyflawni gan ddefnyddio triciau dilyn / dad-arwain arwain at gosbau. Y ffordd orau o ddod o hyd i ddilynwyr yw trwy drydar deunydd o safon a dilyn cyfrifon diddorol.

4. Nodwch ble rydych chi'n cael eich cymharu ag eraill.

Er nad yw hon yn gystadleuaeth, mae'n werthfawr gwybod sut mae'ch cyfrif yn tyfu. Mae twf o 11% mewn chwe mis yn arwydd o iechyd ar gyfer cyfrifon o dan 10,000 o ddilynwyr. Mae twf o dros 20% mewn chwe mis yn arwydd o wneud gwaith annatod gwych o ddod o hyd i ddilynwyr a chyhoeddi deunydd o safon.

Mae'r ffeithlun isod yn cyfateb i restr Geo-ofodol Top40, a ddiweddarwyd ym mis Medi 2015. Rydym wedi dilyn arsylwadau a wnaed yn ein swyddi blaenorol; Yn y rhestr, rydym wedi gwahanu 21 cyfrif o darddiad Seisnig, o'r 25 o darddiad America Ladin. Rydym wedi digomisiynu cyfrifon rhy anactif, rydym wedi ychwanegu rhai newydd i'w cydbwyso, yn enwedig yn Saesneg i lefel fel man cychwyn ar 160,000 o ddilynwyr yr ochr; Rydym hefyd wedi gadael tua chwech ar stop (Mae yna gyfanswm o 46 bellach).

Ymysg y cyfrifon newydd, maent yn rhagori qgis y GvSIG ein bod wedi penderfynu mynd i mewn iddynt oherwydd maint eu pwysigrwydd i'n themâu. Rydyn ni wedi eu rhoi yn y ganolfan wrth ymyl ESRI_Sain, sef yr unig dri chyfrif yn ymwneud â meddalwedd.

Sefwch allan ymhlith y cyfrifon newydd sydd wedi'u hintegreiddio uwchlaw'r TailQ1: geoawesomeness, geoworldmedia, maps_me, cholegeographs.

Isod rydym wedi integreiddio i underdarkGIS, Gis Daearyddiaeth, geoblogger, mondegeospatial, geone_ws a geoinquiets.

Infographics Top40 Geo-ofodol 2015

Na Cyfrif Medi-15 Twf Cronni Unigol Tails  Iaith 
1 @geospatialnews      26,928 4% 17% 17% Top  English 
2 @gisuser      20,704 3% 29% 13%  English 
3 @ dyddday      13,874 11% 38% 9%  English 
4 @geoawesomeness      13,405 2% 46% 8%  English 
5 @Qgis      12,066   54% 7% Pontio  English 
6 @geoworldmedia      10,848 2% 60% 7%  English 
7 @directionsmag        9,577 5% 66% 6% Tail Q1  English 
8 @MAPS_ME        7,397   71% 5% Tail Q2  English 
9 @egeomate        6,422 130% 75% 4% Tail Q2  English 
10 @URISA        5,723 3% 78% 4%  English 
11 @Geoinformatics1        5,578 5% 82% 3% Tail Q3  English 
12 @GisGeography        5,317   85% 3%  English 
13 @underdarkGIS        4,166 2% 88% 3%  English 
14 @pcigeomatics        4,118 4% 90% 3%  English 
15 @gim_intl        3,738 12% 93% 2% Tail Q4  English 
16 @Cadalyst_Mag        3,021 2% 95% 2%  English 
17 @NewOnGISCafe        2,722 8% 96% 2%  English 
18 @POBMag        2,460 5% 98% 2%  English 
19 @GeoNe_ws        2,089   99% 1%  English 
20 @MondeGeospatial            794   100% 0%  English 
21 @geoblogger            793   100% 0%  English 
   Saesneg:    161,740        
1 @CivilGeeks      22,489   14% 14% Top 1  Español 
2 @ingenieriared      18,400 4% 25% 11%  Español 
3 @geofumadas      17,221 55% 36% 11%  Español 
4 @blogingenieria      16,650 3% 46% 10%  Español 
5 @MundoGEO      14,795 2% 55% 9% Pontio  Português 
6 @gersonbeltran      11,437 2% 62% 7%  Español 
7 @colegeografos        6,958 1% 66% 4%  Español 
8 @ESRI_Sain        6,062 3% 70% 4% Tail Q1  Español 
9 @Gvsig        6,052   74% 4%  Español 
10 @mappinggis        5,296 10% 77% 3% Tail Q2  Español 
11 @nosolosig        4,158 10% 80% 3%  Español 
12 @masquesig        3,518 10% 82% 2% Tail Q3  Español 
13 @Geactual        3,228 4% 84% 2%  Español 
14 @ClickGeo        3,059 4% 86% 2%  Português 
15 @Tel_y_SIG        3,019 3% 88% 2%  Español 
16 @orbemapa        2,795 6% 89% 2%  Español 
17 @MappingInteract        2,681 8% 91% 2% Tail Q4  Español 
18 @comparteSig        2,480 6% 92% 2%  Español 
19 @geoinquiets        2,408 4% 94% 1%  Catalaneg 
20 @gisandchips        2,315 3% 95% 1%  Español 
21 @COITTopography        2,018 3% 97% 1%  Español 
22 @ZatocaConnect        1,648 75% 98% 1%  Español 
23 @SIGdeletras        1,511 3% 99% 1%  Español 
24 @franzpc        1,345 2% 99% 1%  Español 
25 @COMMUNITY_SIG            997 9% 100% 1%  Español 
 

Ibero-America

162,540          

O ran ein rhagfynegiadau blaenorol, eisoes wedi'i gyflawni: cwympodd URISA i TailQ2 a chafodd ei oddiweddyd gan egeomate, syrthiodd MundoGEO i'r parth trosglwyddo. Gellir cyflawni'r rhagfynegiadau eraill ddiwedd mis Rhagfyr, sef yr amcanestyniad chwe mis a wnaethom.

Croesewir arsylwadau.

Ychydig o bethau allai newid yma i Ionawr o 2016.

I ddilyn y rhestr hon ar Twitter:

https://twitter.com/geofumadas/lists/top40geofumadas/members

 

Diweddariad i Fehefin 2017

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.