#LAND - Cwrs Sifil 3D ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau llinellol sylfaenol a gweithio gyda meddalwedd Autocad Civil3D a gymhwysir i Arolygu a Gwaith Sifil

Mae hyn yn y trydydd o set o Cyrsiau 4 o'r enw «Autocad Civil3D ar gyfer Arolygu a Gwaith Sifil» a fydd yn caniatáu ichi ddysgu sut i drin y feddalwedd Autodesk wych hon a'i chymhwyso i wahanol brosiectau a safleoedd adeiladu. Dewch yn arbenigwr yn y feddalwedd a gallwch gynhyrchu gwrthgloddiau, cyfrifo deunyddiau a phrisiau adeiladu a chreu dyluniadau gwych o ffyrdd, pontydd, carthffosiaeth ymhlith eraill.

Mae'r set hon o gyrsiau wedi bod yn gynnyrch oriau o gysegriad, gwaith ac ymdrech, gan grynhoi'r data pwysicaf ar bwnc Peirianneg Sifil a Thopograffig, gan grynhoi llawer iawn o theori a'u gwneud yn ymarferol, fel y gallwch ddysgu mewn ffordd hawdd a hawdd. Yn gyflym gyda dosbarthiadau byr ond penodol ar gyfer pob pwnc ac ymarfer gyda'r holl ddata (go iawn) ac enghreifftiau rydyn ni'n eu darparu yma.

Os ydych chi am ddechrau rheoli'r feddalwedd hon, bydd cymryd rhan yn y cwrs hwn yn arbed wythnosau o waith ichi trwy ymchwilio ar eich pen eich hun yr hyn yr ydym eisoes wedi ymchwilio iddo, gwneud y profion yr ydym wedi'u gwneud, a gwneud y camgymeriadau yr ydym eisoes wedi'u gwneud.

Gadewch inni eich cyflwyno i'r byd hwn o Autocad Civil3D, sy'n offeryn pwerus i leihau llawer iawn o amser yn dylunio a chyfrifo a hwyluso'ch gwaith yn y maes proffesiynol.

Pwy ydyw?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at dechnegwyr, technolegwyr a gweithwyr proffesiynol sydd â gwybodaeth mewn Arolygu, gweithiau sifil neu gysylltiedig, sydd am ddechrau ym myd dylunio ffyrdd, gwaith llinol, gwrthgloddiau ac adeiladu neu'r rhai sydd am gryfhau eu sgiliau wrth reoli Yr offeryn pwerus hwn.

CYNNWYS Y CWRS MIDDLE (3 / 4)

CYFLWYNO II
- Golygu model wyneb, rhyngosod, gwelliannau, allforio.
- Arddulliau modelau arwyneb, cyflwyniadau, dadansoddi mapiau.
- Troshaen enghreifftiol.
- Ciwbio, adroddiadau cyfaint rhwng gwahanol arwynebau.

HYFFORDDIANT GORFFENNOL II
- Rheoli arddull uwch
- Golygu ac adeiladu meini prawf a thablau dylunio.
- Argraffiad graffig, geometrig a thablau (uwch).
- Echelau cyfochrog a gor-ledau.
- Diffiniad a diagramau o gant.

DIGWYDDIADAU FERTIGOL II
- Adeiladu gyda byrddau dylunio.
- Troshaen proffil.
- Rhagamcanu gwrthrychau o'r planhigyn i'r proffil.
- Argraffiad graffig, geometrig a thablau (uwch).
- Trin arddulliau, bandiau yn uwch.

ADRAN TYPAIDD II
- Diffiniad o wasanaethau (strwythur). Uwch.
- Creu a chyflunio is-gynulliadau, codau a dolenni.
- Diffiniad o drawsnewidiadau llorweddol a fertigol

GWAITH LINEAR II
- Gwaith llinol gyda sawl aliniad.
- Gwaith llinol gyda gwahanol ranbarthau a strwythurau.
- Argraffiad uwch o waith llinellol, adrannau, amledd, rhanbarthau, arwynebau.

ADRANNAU CROES II
- Trin arddulliau, byrddau, gwrthrychau yn uwch i'w harddangos.
- Golygu llinellau samplu.
- Cyfluniad uwch o ddeunyddiau a phrisiau.
- Diagram torfol ac adroddiadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

 • Cymryd rhan mewn dylunio ffyrdd a phrosiectau sifil a thopograffig.
 • Wrth gynnal arolwg topograffig yn y maes, gallwch fewnforio'r pwyntiau tir hyn i Civil3D ac arbed llawer o amser wrth luniadu.
 • Creu arwynebau tir mewn dimensiynau 2 a 3 a chynhyrchu cyfrifiadau fel arwynebedd, cyfaint a gwrthglawdd
 • Adeiladu aliniadau llorweddol a fertigol sy'n caniatáu dylunio gwaith llinellol fel ffyrdd, camlesi, pontydd, rheilffyrdd, llinellau foltedd uchel, ymhlith eraill.
 • Paratoi cynlluniau proffesiynol i gyflwyno gweithiau yn y cynllun ac mewn proffil.

Rhagofynion

 • Cyfrifiadur â gofynion sylfaenol Disg Caled, RAM (lleiafswm 2GB) a Intel Processor, AMD
 • Meddalwedd Autocad Civil 3D unrhyw fersiwn
 • Gwybodaeth sylfaenol iawn am Arolygu, Sifil neu gysylltiedig

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i adeiladu ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu sut i drin y feddalwedd.
 • Technegwyr, Technolegwyr neu Weithwyr Proffesiynol mewn Arolygu, Sifil neu gysylltiedig sydd am wella eu cynhyrchiant a'u sgil gyda'r meddalwedd.
 • Unrhyw un sydd eisiau dysgu gwneud dyluniadau o weithiau llinol a phrosiectau topograffi.

mwy o wybodaeth

Mae'r cwrs hefyd ar gael yn Sbaeneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.