Rincón del Vago: Yr adnoddau hynny a wnaeth ni allan o drafferth unwaith

Yn aml, dywedir mai cyfnod y myfyriwr yw'r mwyaf ymlacio a'r gorau o bob cyfnod ym mywyd dynol. Dyma'r cyfnod hwnnw o fywyd pan fydd un yn byw yn anffodus, heb orfod meddwl cymaint am waith a pheidio â phoeni am y dyfodol; y cyfnod o fywyd pan fo'r unig bryder sydd gennych chi oherwydd rhywfaint o waith sydd ar ddod neu arholiad sydd i'w gymeradwyo.

Fodd bynnag, yn sicr, mae pob un ohonom wedi cwrdd rywbryd mewn bywyd cyn tasg nad yw'n cymell llawer ni, ac nid yn unig hynny, mae'n anodd inni ei wneud neu ei wneud yn dda. Yn union am y rhesymau hyn, mae angen bod yn ymwybodol o fodolaeth a faint o wybodaeth ddefnyddiol y gellir ei drosglwyddo i ni gan y wefan https://www.rincondelvago.com. Nid oes gwahaniaeth os yw'n adolygiad o lyfr neu os oes rhaid ichi ddod o hyd i'r ateb i'r cwestiwn beth i'w wneud rhag ofn ffrwydro folcanig, ar y wefan hon gallwch ddod o hyd i gynnwys o bob math.

Nawr, dychmygwch fod gan fyfyriwr ysgol uwchradd sydd â diddordeb mewn peirianneg neu feddyginiaeth ysgrifennu astudiaeth feirniadol am brif gymeriadau Don Quixote neu unrhyw glasur arall. Gyda chyn lleied o gymhelliant a chymaint o ddiffyg diddordeb, mae'r dasg hon yn ymddangos bron yn amhosibl, iawn? Yn yr un modd, os oes rhaid i fyfyriwr sy'n caru llenyddiaeth wneud gwaith cartref ar gyfer cwrs cemeg neu ffiseg, gall y dasg fod yr un mor anodd neu hyd yn oed yn fwy. Mae'r tasgau hyn yn aml yn orfodol ac nid ydynt yn ystyried llawer o fuddiannau'r myfyrwyr. I'r gwrthwyneb, y myfyriwr sydd bron ar fai am beidio â chwblhau tasg yn llwyddiannus neu am beidio â gwneud gwaith cartref mewn pryd. Ar sawl achlysur mae'r system addysg yn nodweddu myfyrwyr fel myfyrwyr "diog" neu "ddim yn weithgar iawn." Ond gan fod gan "bobl ddiog" eu "cornel" mae'r sefyllfa'n llawer gwell.

Mae'r wefan hon yn rhoi amrywiaeth eang o gynnwys i fyfyrwyr, o wahanol feysydd astudio a phynciau gwahanol. Ond efallai mai'r peth pwysicaf i bwysleisio yma yw bod y dudalen yn cwmpasu'r holl bynciau sydd o ddiddordeb i gyd o ran gweithio mewn ysgolion neu brifysgolion. Felly, mae'n rhaid i fyfyrwyr nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu cymell i wneud gwaith cartref pwnc yn unig wybod bod yr ateb yn bodoli a dylent wybod ble i edrych.

Rincón del Vago yn darparu pob math o gynnwys, boed yn ymwneud â mathemateg, hanes, ieithoedd, coginio neu gyfraith. Yn ogystal, mae'r cynnwys ar y dudalen hon yn cael ei drefnu'n dda iawn yn ôl pwnc, gyda'r nod o alluogi myfyrwyr i gael mynediad a chwilio am y wybodaeth sydd ei hangen. I'w gael unwaith y pwnc, mae gan fyfyrwyr ar gael iddynt yr angen i baratoi cynnwys prawf, gwneud gwaith cartref neu ysgrifennu papur. A gorau oll yn gwybod bod, yn wahanol adegau blaenorol pan oedd y cynnwys yn gwyddoniaduron ar y silffoedd o lyfrgell, mae'r wybodaeth hon ar flaenau eich bysedd, i ffwrdd o un clic, a gellir eu gweld yn unrhyw adeg ac o unrhyw le.

Yn yr un modd, ar wahān i'r cynnwys sydd ei angen i wneud swydd nad yw'n ein cymell, ar y dudalen hon gallwn ni ddod o hyd i lawer o gynnwys o ddisgyblaethau sydd o ddiddordeb i ni. Er enghraifft, gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn peirianneg darganfod beth ydych eisiau i ysgrifennu traethawd ar gyfer y dosbarth Saesneg, ond hefyd yn gallu dod o hyd erthyglau gan eich maes diddordeb. Gallwch ddod o hyd i gyflwyniadau amdanyn nhw 40 o flynyddoedd o dechnoleg gelloedd symudol, lle'r ydym yn sôn am ddatblygiad y ddyfais hon yr ydym i gyd yn ei ddefnyddio cymaint heddiw. Yn yr un modd, os oes gennym ddiddordeb mewn daearyddiaeth, gallwn ni lawrlwytho ysgrifennu sy'n siarad am lefydd nad ydynt mor adnabyddus yn y byd Gorllewinol, fel Afghanistan, neu gyfandir Affrica.

Mae hefyd yn bwysig sôn am Gylchgrawn Rincón del Vago, sef tudalen - cylchgrawn y wefan hon lle cyhoeddir newyddion yn ymwneud â maes addysg. Mae newyddion o'r fath yn aml yn cynnwys gwybodaeth werthfawr nid yn unig i fyfyrwyr, ond hefyd i athrawon mewn gwahanol feysydd. Er enghraifft, mae'r cylchgrawn hwn yn cynnwys erthyglau ar ddatblygiadau technolegol newydd, dulliau addysgu, dysgu ar-lein neu eraill a all gynnig offer defnyddiol i ni ar gyfer ein proses dysgu neu ddysgu. Yn yr un modd, cyhoeddir cylchgronau yma i weithwyr proffesiynol o wahanol feysydd sy'n aml yn gallu bod yn eithaf diddorol ac yn fuddiol i'w cydweithwyr. Yn ogystal, mae'r cylchgrawn hwn yn cyhoeddi gwybodaeth am gyrsiau ar-lein a allai fod o ddiddordeb iddynt, waeth beth fo'r pwnc a natur y cwrs ei hun.

Ar gyfer pob un a ddywedwyd yn flaenorol, gellir ystyried Rincón del Vago fel "ein cydymaith ddigidol", y partner hwnnw sydd bob amser yn meddu ar yr holl nodiadau ac yr ydym oll wedi cael y nodiadau. Yr unig wahaniaeth yw rhwyddineb cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnom, oherwydd mae hyn, fel y crybwyllwyd eisoes, yn un clic ac ar gael bob amser.

I gloi, mae'n bwysig cael ffynhonnell wybodaeth fel hyn, sy'n barod i roi'r cynnwys a ddymunir i ni ar achlysuron anoddach. Ond dylid nodi hefyd ei bod hi'n hynod o bwysig gwybod sut i ddefnyddio cynnwys o'r fath, hynny yw, bod yn glir iawn mai dim ond cyfeirnod yw hwn a bod ein copi yn cynnwys ein gwaith dan unrhyw amgylchiadau oherwydd byddai hynny'n golygu llên-ladrad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.