Skrill - dewis arall yn lle Paypal

Mae'r blaen technolegol wedi caniatáu i bobl gyfathrebu o unrhyw le, ac yn ôl eu sgiliau neu broffesiynau mae'n bosibl cynnig pob math o wasanaethau ar lwyfannau megis Gweithwyr Llawrydd, Workana neu Pumr, sydd â chynghreiriaid o ran derbyn ac anfon taliadau trwy wahanol ddulliau. Bydd yr erthygl hon yn esbonio sut mae dau o'r llwyfannau anfon a derbyn yn talu, sy'n gysylltiedig â thudalennau gwe. llawrydd, yn gallu pennu ei fanteision ac anfanteision.

Paypal yw un o'r cewri o ran proseswyr talu (anfon a derbyn arian electronig), caiff ei ddefnyddio'n eang mewn unrhyw fath o drafod neu sector economaidd, ac mae ei phoblogrwydd wedi cynyddu diolch i luosi o gweithwyr llawrydd Ar draws y byd, caiff ei dderbyn fel ffordd o dalu ym mron pob gwlad a busnes.

Skrill ymddangos fel dewis arall i Paypal yn y flwyddyn 2001, a elwid gynt yn MoneyBookers, yn syml iawn i'w defnyddio platfform, y rhyngwyneb yn gwbl gyfeillgar ac nid yw'n caniatáu i'r defnyddiwr i golli allan ar y dudalen geisio dod o hyd rhywfaint o swyddogaeth. Os na chaiff ei ddefnyddio cyfrifiadur yn aml gallwch lawrlwytho'r cais i ffôn symudol yn gyfan gwbl rhad ac am ddim, a mynediad i'r holl swyddogaethau fel ar y wefan, bydd yn rhaid.

Er mwyn cymharu rhwng y ddau ddull talu, rydym yn disgrifio sefyllfa, lle derbyniwyd cais am waith ar gyfer prosiect ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, yn benodol, creu sawl map sy'n cynnwys gwybodaeth wedi'i phrosesu o ddelweddau lloeren. ac adroddiad dadansoddi ar gyfer pob un o'r cynhyrchion; Mae'r contractwr yn cynnig swm o $ 2.000,00 USD ar gyfer y prosiect hwn, y mae'n rhaid ei adneuo yng nghyfrif y llwyfannau cyflogaeth llawrydd ac yn rhwystro at ddibenion diogelwch taliad, ar ôl cwblhau'r gwaith yn foddhaol, caiff yr arian ei ryddhau i'r gweithiwr, a fydd â nifer o opsiynau tynnu'n ôl, ac o fewn y rheiny y gallant eu defnyddio yn PayPal a Skrill.

Cymhariaeth o blatfformau yn ôl yr achos damcaniaethol

Creu cyfrifon 

 • Yn PayPal: Creu cyfrif yn hawdd ac yn rhad ac am ddim broses, y broblem amlygu ei hun mewn siec, fel bod yn rhaid i'r cyfrif yn cael ei gwirio yn gysylltiedig â cherdyn credyd os nad oes gennych un, PayPal yn rhoi cyfyngiadau defnydd o'r cyfrif a symiau tynnu'n ôl yn fisol ac yn flynyddol. Mae'r broses hon fel arfer yn cymryd 24 i 48 oriau. Yn ogystal, mae cyfyngiadau eraill, dim ond yn cefnogi mathau 20 o ddarnau arian ac yn ôl i'r man lle cafodd ei greu cyfrif, mae'r ffioedd yn amrywio, os byddwch yn symud o country're teithio nad ydych yn gallu newid eich cyfeiriad, sylwch bod rhai cyfyngiadau a chomisiynau i'w defnyddio ym mhob gwlad.
 • Yn Skrill: mae creu cyfrif yr un mor hawdd ac yn rhad ac am ddim, nid oes angen cysylltu â cherdyn credyd, ond mae rhai yn derbyn taliad ac adnabod gwasanaeth, mae'r broses hon yn cymryd 24 awr neu lai. Gallwch agor y cyfrif mewn unrhyw wlad, gan ei bod yn derbyn mathau o arian 40, felly nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran defnydd, cyn belled â'r lleoliad.

Gallwch ychwanegu cymaint o gyfrifon banc yn y cyfred gofynnol, ac nid yw yn wir gyda PayPal sy'n caniatáu dim ond cyfrif personol a busnes, hefyd gallwch newid y balans y cyfrif criptomonedas (Bitcoin arian parod, Bitcoin, ethereum clasurol, Ethereum, Litecoin a 0x) yn yr un rhyngwyneb Skrill.

Comisiynau a ffioedd

 • Yn PayPal: Mae'r comisiynau yn eithaf uchel, yn ôl yr enghraifft rydym yn cyfrifo y canlynol: pan fydd y cwsmer yn gofyn anfon 2.000 $ y ffi berthnasol am bob llwyth yn 5,14 0,30% + $, hy $ 108,3, byddai cyfanswm person yn derbyn 1.891,7 $. Os ydych chi am dderbyn y cyfanswm, rhaid i'r person anfon 2.114,48 er mwyn derbyn 2.000 $.

Fel y symiau comisiwn mor uchel, mae'n rhaid i'r cyflogai ddewis codi tâl ar y swm llawn o waith, oherwydd os daliadau rhannol yn cael eu gwneud, bob tro y broses yn cael ei gwblhau, bydd y gyfradd hon 5,14 0.30 + $ yn cael ei godi. Mae'r ffi hefyd yn amrywio yn ôl gwlad wreiddiol (er enghraifft, i anfon taliadau i Brasil y ffi yw $ 7.4 0,50% +).

Os ydych chi am wneud addasiad arian yn ystod y broses dderbyn neu longio, codir 3,5% yn fwy ar y swm.

Mae PayPal yn gweithio o dan ddau gysyniad, (symiau net a symiau gros), felly mae'n rhaid ystyried y gwahaniaeth rhwng y ddau wrth gytuno i anfon a derbyn arian. Y swm net yw'r un sy'n cyrraedd pan fydd y contractwr yn rhagdybio'r comisiynau (yn yr achos hwn y swm net yw 2.114,48, fel bod y $ 2.000 llawn yn cyrraedd y gweithiwr), derbynnir y swm gros heb i'r contractwr dalu'r Mae comisiynau PayPal yn golygu bod y gweithiwr yn derbyn cyfanswm o $ 1.891,7.

 • Yn Skrill: mae'r comisiynau ar gyfer derbyn arian yn null, hynny yw, 0%, hynny yw, er enghraifft, os yw'r contractwr a'r gweithiwr yn penderfynu defnyddio'r dull talu hwn, bydd y gweithiwr yn derbyn y $ 2.000 llawn heb ostwng y swm ar gyfer comisiynau. Yn achos y contractwr, canran y comisiwn yw 1,45%, hynny yw, rhaid i'r contractwr ychwanegu $ 29 yn fwy at ei daliad, a fyddai $ 85,48 yn llai na'r comisiwn PayPal.

Cyfrifon cyswllt

Os ydych chi eisiau ychwanegu arian oddi wrth:

 • trosglwyddiad banc 0%
 • Bitcoin, neteller, Klarna, Paysafe arian parod, Trustlv: 1% comisiwn
 • Cerdyn credyd American Express, Diners, Meistr cerdyn, VISA, cerdyn paysafe: comisiwn 1%

I dynnu'r comisiynau yn ôl yw:

 • Euros: ewro 5,50
 • Visa: 7,50%
 • Swift: ewro 5,50

Os ydych chi eisiau trosi'r arian cyfred a dderbyniwyd i arian cyfred arall, codir y comisiwn 3,99% yn ôl yr arian cyfred.

gyda Skrill Mae'n bosibl cael cerdyn debyd, a roddir pan fydd symiau'r cyfrif yn fwy na $ 3000, pan fydd hyn yn digwydd mae'n dod yn aelod VIP (Efydd, Arian, Aur neu Ddiemwnt). Ei gost ymgeisio yw 10 ewro ac fe'i rhoddir rhwng 24 i 48 awr, gan ei dderbyn mewn uchafswm o 7 diwrnod busnes. Y comisiynau ar gyfer cyfnewid arian cyfred yw 2,49% ar gyfer defnyddwyr rheolaidd, ar gyfer cleientiaid VIP mae'n 1,75%.

Mae'r comisiynau ar gyfer defnyddio'r cerdyn hwn yn sero, ac i dynnu'n ôl o beiriannau ATM os oes gennych gyfrif efydd mae'n 1,90%, os ydych chi'n gleient VIP Arian, Aur neu Ddiemwnt nid oes canran o'r comisiwn i'w dynnu'n ôl, y terfyn tynnu'n ôl. Mae'n $ 900 i $ 5000 yn dibynnu ar y math o gyfrif. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n prynu ar-lein.

Skrill, yn cymryd cam ymlaen, gyda mynedfa o brynu a gwerthu criptomonedas, ffioedd yn amrywio yn dibynnu ar yr arian sydd gennych yn eich cyfrif, er enghraifft, os oes gan y cyfrif arian mewn doleri neu ewros ac am ei newid i criptomonedas, mae'r Comisiwn prynu neu werthu yn 1,50% ar gyfer arian cyfred eraill comisiwn yn 3% yn hyrwyddo'r defnydd o gamblo, felly y dull hwn o dalu yn cael ei dderbyn ym mron pob bwci a casinos ar-lein.

Fel ar gyfer diogelwch

 • Yn PayPal: Mae diogelwch cyfrif yn uchel iawn, os oes unrhyw gamgymeriad a'r contractwr ar gyfer y trafodiad talu, anfon arian i berson arall neu i'r cyfeiriad anghywir, gallwch weld ble mae'r arian wedi mynd a gofyn am ad-daliad gan y cwmni. Y sefyllfa arall yw, os yw PayPal yn amau ​​bod symudiadau'r cyfrif yn enillion anghyfreithlon i gau'r cyfrif. Ac yn ddiweddarach mae'n agor proses ymchwil ac yn rhewi'r cronfeydd nes bydd y tarddiad yn cael ei bennu.
 • Yn Skrill: yn cynnal polisi o beidio â rhannu data cwsmeriaid ag unrhyw fasnachwr, ar yr ochr honno mae'n ddiogel, oherwydd wrth ei dalu dim ond yr e-bost a'r cyfrinair sydd ei angen. Er mwyn cadw'r cyfrif yn ddiogel, fel ar gyfer y cofnod gan PC neu'r cymhwysiad symudol, gallwch actifadu Dilysu dau ffactor, sy'n cynhyrchu cod trwy Google Authenticator i allu cyrchu o unrhyw le neu ddyfais yn ddiogel. Mae yna hefyd raglen arian yn ôl ar gyfer yr holl gwsmeriaid hynny sy'n defnyddio'r rhaglen ddiogelwch dilysu dau gam.

Mae cymorth cwsmeriaid mewn ieithoedd 12 yn osgoi'r rhwystrau, yn ogystal â'ch oriau 24 o oriau busnes ar ddiwrnodau 7 yr wythnos.

Fel y gellid ei arsylwi, mae gan bob un fanteision ac anfanteision defnyddio, hyd at y defnyddiwr yw diffinio pwrpas ei gyfrif, ac oddi yno i benderfynu pa un ohonynt sy'n gweddu orau i'w anghenion, yn yr achos hwn Skrill Mae'n ddewis arall da i'r rheini sydd yn y byd llawrydd ac sydd angen taliadau cyson, gan osgoi lleihau incwm o gomisiynau, er nad yw mor boblogaidd ag y mae ei dwf yn y blynyddoedd diwethaf wedi'i gyflymu. Bydd PayPal yn parhau i fod yn un o'r dulliau mwyaf poblogaidd, mae wedi'i ennill trwy'r blynyddoedd, ymddiriedaeth ei gwsmeriaid, fodd bynnag, gall mater comisiynau fod ychydig yn ormodol i rai defnyddwyr.

Rhowch gynnig Skrill.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.