Skrill - dewis arall i PayPal

Mae'r blaen technolegol wedi caniatáu i bobl gyfathrebu o unrhyw le, ac yn ôl eu sgiliau neu broffesiynau mae'n bosibl cynnig pob math o wasanaethau ar lwyfannau megis Gweithwyr Llawrydd, Workana neu Pumr, sydd â chynghreiriaid o ran derbyn ac anfon taliadau trwy wahanol ddulliau. Bydd yr erthygl hon yn esbonio sut mae dau o'r llwyfannau anfon a derbyn yn talu, sy'n gysylltiedig â thudalennau gwe. llawrydd, yn gallu pennu ei fanteision ac anfanteision.

Paypal yw un o'r cewri o ran proseswyr talu (anfon a derbyn arian electronig), caiff ei ddefnyddio'n eang mewn unrhyw fath o drafod neu sector economaidd, ac mae ei phoblogrwydd wedi cynyddu diolch i luosi o gweithwyr llawrydd Ar draws y byd, caiff ei dderbyn fel ffordd o dalu ym mron pob gwlad a busnes.

Skrill ymddangos fel dewis arall i Paypal yn y flwyddyn 2001, a elwid gynt yn MoneyBookers, yn syml iawn i'w defnyddio platfform, y rhyngwyneb yn gwbl gyfeillgar ac nid yw'n caniatáu i'r defnyddiwr i golli allan ar y dudalen geisio dod o hyd rhywfaint o swyddogaeth. Os na chaiff ei ddefnyddio cyfrifiadur yn aml gallwch lawrlwytho'r cais i ffôn symudol yn gyfan gwbl rhad ac am ddim, a mynediad i'r holl swyddogaethau fel ar y wefan, bydd yn rhaid.

Er mwyn gwneud cymariaethau rhwng y ddau ddull o dalu, rydym yn disgrifio sefyllfa lle mae wedi derbyn cais am swydd ar gyfer prosiect ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, yn benodol, y nifer o fapiau sy'n cynnwys gwybodaeth prosesu delweddau lloeren creu ac adroddiad dadansoddi o bob un o'r cynhyrchion; mae'r contractwr yn cynnig swm o 2.000,00 USD $ ar gyfer y prosiect hwn, y mae'n rhaid ei adneuo yn cyfrif y llwyfannau cyflogaeth llawrydd ac yn rhwystro at ddibenion diogelwch taliad, ar ôl cwblhau'r gwaith yn foddhaol, caiff yr arian ei ryddhau i'r gweithiwr, a fydd â nifer o opsiynau tynnu'n ôl, ac o fewn y rheiny y gallant eu defnyddio yn PayPal a Skrill.

Cymhariaeth o blatfformau yn ôl yr achos damcaniaethol

Creu cyfrifon

 • Yn PayPal: Creu cyfrif yn hawdd ac yn rhad ac am ddim broses, y broblem amlygu ei hun mewn siec, fel bod yn rhaid i'r cyfrif yn cael ei gwirio yn gysylltiedig â cherdyn credyd os nad oes gennych un, PayPal yn rhoi cyfyngiadau defnydd o'r cyfrif a symiau tynnu'n ôl yn fisol ac yn flynyddol. Mae'r broses hon fel arfer yn cymryd 24 i 48 oriau. Yn ogystal, mae cyfyngiadau eraill, dim ond yn cefnogi mathau 20 o ddarnau arian ac yn ôl i'r man lle cafodd ei greu cyfrif, mae'r ffioedd yn amrywio, os byddwch yn symud o country're teithio nad ydych yn gallu newid eich cyfeiriad, sylwch bod rhai cyfyngiadau a chomisiynau i'w defnyddio ym mhob gwlad.
 • Yn Skrill: mae creu cyfrif yr un mor hawdd ac yn rhad ac am ddim, nid oes angen cysylltu â cherdyn credyd, ond mae rhai yn derbyn taliad ac adnabod gwasanaeth, mae'r broses hon yn cymryd 24 awr neu lai. Gallwch agor y cyfrif mewn unrhyw wlad, gan ei bod yn derbyn mathau o arian 40, felly nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran defnydd, cyn belled â'r lleoliad.

Gallwch ychwanegu cymaint o gyfrifon banc yn y cyfred gofynnol, ac nid yw yn wir gyda PayPal sy'n caniatáu dim ond cyfrif personol a busnes, hefyd gallwch newid y balans y cyfrif criptomonedas (Bitcoin arian parod, Bitcoin, ethereum clasurol, Ethereum, Litecoin a 0x) yn yr un rhyngwyneb Skrill.

Comisiynau a ffioedd

 • Yn PayPal: Mae'r comisiynau yn eithaf uchel, yn ôl yr enghraifft rydym yn cyfrifo y canlynol: pan fydd y cwsmer yn gofyn anfon 2.000 $ y ffi berthnasol am bob llwyth yn 5,14 0,30% + $, hy $ 108,3, byddai cyfanswm person yn derbyn 1.891,7 $. Os ydych chi am dderbyn y cyfanswm, rhaid i'r person anfon 2.114,48 er mwyn derbyn 2.000 $.

Fel y symiau comisiwn mor uchel, mae'n rhaid i'r cyflogai ddewis codi tâl ar y swm llawn o waith, oherwydd os daliadau rhannol yn cael eu gwneud, bob tro y broses yn cael ei gwblhau, bydd y gyfradd hon 5,14 0.30 + $ yn cael ei godi. Mae'r ffi hefyd yn amrywio yn ôl gwlad wreiddiol (er enghraifft, i anfon taliadau i Brasil y ffi yw $ 7.4 0,50% +).

Os ydych chi am wneud addasiad arian yn ystod y broses dderbyn neu longio, codir 3,5% yn fwy ar y swm.

PayPal gweithio o dan dau gysyniad, (symiau net a symiau gros), felly dylai gymryd i ystyriaeth y gwahaniaeth rhwng y ddau, wrth gytuno ar y anfon a derbyn arian. Y swm net yn un sy'n dod pryd y contractwr yn cymryd yn ganiataol comisiynau (yn yr achos hwn y swm net yn 2.114,48, fel ei fod yn cyrraedd y gweithiwr y 2.000 $ llawn), swm gros, yn cael ei dderbyn heb y clawr contractio comisiynau Mae PayPal yn golygu bod y gweithiwr yn derbyn cyfanswm 1.891,7 $.

 • Yn Skrill: Ffioedd ar gyfer derbyn arian yn null hy 0%, hy, er enghraifft hon, os bydd y Cyflogwr a'r gweithiwr yn penderfynu i ddefnyddio'r dull hwn o dalu, bydd y gweithiwr yn derbyn $ 2.000 yn gyfan heb leihau faint o gomisiynau. Yn achos contractio, mae'r canran comisiwn yn 1,45%, hy, rhaid i'r contractwr yn ychwanegu mwy na $ 29 eich taliad, a fyddai'n $ 85,48 oni bai bod y PayPal Comisiwn.

Cyfrifon cyswllt

Os ydych chi eisiau ychwanegu arian oddi wrth:

 • trosglwyddiad banc 0%
 • Bitcoin, neteller, Klarna, Paysafe arian parod, Trustlv: 1% comisiwn
 • Cerdyn credyd American Express, Diners, Meistr cerdyn, VISA, cerdyn paysafe: comisiwn 1%

I dynnu'r comisiynau yn ôl yw:

 • Euros: ewro 5,50
 • Visa: 7,50%
 • Swift: ewro 5,50

Os ydych chi eisiau trosi'r arian cyfred a dderbyniwyd i arian cyfred arall, codir y comisiwn 3,99% yn ôl yr arian cyfred.

gyda Skrill Mae'n bosib cael cerdyn debyd, a roddir pan fo symiau'r cyfrif yn fwy na 3000 $, pan fydd hyn yn digwydd, mae'n dod yn aelod VIP (Efydd, Arian, Aur neu Ddiemwnt). Mae ffi eich cais yn € 10 ac fe'i rhoddir rhwng 24 a 48 awr, gan dderbyn yr uchafswm mewn diwrnodau busnes 7. Y comisiynau ar gyfer cyfnewid arian yn 2,49% ar gyfer defnyddwyr rheolaidd, ar gyfer cleientiaid VIP, mae'n 1,75%.

Ffioedd ar gyfer defnydd o'r cerdyn hwn yn null, ac i dynnu'n ôl o ATMs os oes gennych efydd cyfrif yn 1,90%, os ydych yn VIP gleient Arian, Aur neu Diamond dim comisiwn canran dynnu'n ôl, y terfyn tynnu'n ôl yn 900 $ i 5000 $ yn dibynnu ar y math o gyfrif. Mae'n ddelfrydol i'r rhai sy'n gwneud pryniannau ar-lein.

Skrill, yn cymryd cam ymlaen, gyda mynedfa o brynu a gwerthu criptomonedas, ffioedd yn amrywio yn dibynnu ar yr arian sydd gennych yn eich cyfrif, er enghraifft, os oes gan y cyfrif arian mewn doleri neu ewros ac am ei newid i criptomonedas, mae'r Comisiwn prynu neu werthu yn 1,50% ar gyfer arian cyfred eraill comisiwn yn 3% yn hyrwyddo'r defnydd o gamblo, felly y dull hwn o dalu yn cael ei dderbyn ym mron pob bwci a casinos ar-lein.

Fel ar gyfer diogelwch

 • Yn PayPal: Mae diogelwch cyfrif yn uchel iawn, os oes unrhyw gamgymeriad a'r contractwr ar gyfer y trafodiad talu, anfon arian i berson arall neu i'r cyfeiriad anghywir, gallwch weld ble mae'r arian wedi mynd a gofyn am ad-daliad gan y cwmni. Y sefyllfa arall yw, os yw PayPal yn amau ​​bod symudiadau'r cyfrif yn enillion anghyfreithlon i gau'r cyfrif. Ac yn ddiweddarach mae'n agor proses ymchwil ac yn rhewi'r cronfeydd nes bydd y tarddiad yn cael ei bennu.
 • Yn Skrill: Mae'n cadw polisi o beidio â rhannu data ei gleientiaid ag unrhyw fasnachwr, ar yr ochr honno mae'n ddiogel, gan fod angen e-bost a chyfrinair yn unig wrth dalu. Er mwyn cadw'r cyfrif yn ddiogel, o ran yr incwm o gyfrifiadur personol neu'r cais symudol, gallwch chi alluogi'r Dilysiad o ddau ffactor, sy'n creu cod trwy Google Dilyswr i allu cael mynediad o unrhyw le neu ddyfais yn ddiogel. Mae yna hefyd raglen ad-dalu arian ar gyfer yr holl gwsmeriaid hynny sy'n defnyddio'r rhaglen ddiogelwch dilysu dau gam.

Mae cymorth cwsmeriaid mewn ieithoedd 12 yn osgoi'r rhwystrau, yn ogystal â'ch oriau 24 o oriau busnes ar ddiwrnodau 7 yr wythnos.

Fel y gellid ei arsylwi, mae gan bob un fanteision ac anfanteision defnyddio, hyd at y defnyddiwr yw diffinio pwrpas ei gyfrif, ac oddi yno i benderfynu pa un ohonynt sy'n gweddu orau i'w anghenion, yn yr achos hwn Skrill yn ddewis da i'r rhai sydd yn y byd llawrydd ac mae angen taliadau cyson arnynt, gan osgoi lleihau incwm gan gomisiynau er nad yw mor boblogaidd â'i thwf yn y blynyddoedd diwethaf wedi cael ei gyflymu. Bydd PayPal yn parhau i fod yn un o'r dulliau mwyaf poblogaidd, mae wedi ennill dros y blynyddoedd, ymddiriedaeth ei gwsmeriaid, fodd bynnag, gall mater comisiynau fod yn rhy ormodol i rai defnyddwyr.

Rhowch gynnig Skrill.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.