Dewis darparwr ar gyfer swmp-bost - profiad personol

Amcan unrhyw fenter fasnachol sydd â phresenoldeb ar y Rhyngrwyd yw cynhyrchu gwerth bob amser. Mae hyn yn berthnasol i gwmni mawr sydd â gwefan, sy'n gobeithio trosi ymwelwyr yn werthiannau, ac ar gyfer blog sy'n gobeithio ennill dilynwyr newydd a chadw teyrngarwch yn y rhai sy'n bodoli eisoes. Yn y ddau achos, rheoli tanysgrifwyr ar gyfer anfon negeseuon e-bost torfol Mae'n her ddifrifol iawn, o ystyried y gall penderfyniad drwg ddod i ben o gosb ar ran y peiriannau chwilio nes cau'r safle ar gyfer torri polisïau deddfwriaeth y wlad lle mae'r safle'n cael ei gynnal.

Oherwydd pwysigrwydd y pwnc hwn, rwyf wedi meddwl yn yr erthygl hon, pe bai rhywun wedi ei ysgrifennu ar fy nghyfer ychydig flynyddoedd yn ôl, y byddai wedi osgoi problem a barodd imi newid darparwr parth, cael y wefan ar gau am wythnos a dychwelyd iddi adfer y ddelwedd o beiriannau chwilio, yn enwedig Google. Er bod gwahanol ddarparwyr, mae'r erthygl yn benodol yn seiliedig ar ddadansoddi potensial Malrelay mewn perthynas â MailChimp; llongyfarchiadau os bydd rhywun yn ei chael yn ddefnyddiol.

Y dilysu dwbl.

Mae yna bethau amlwg iawn am hyn, sy'n werth eu crybwyll. Fodd bynnag, yn ôl diwylliant cyffredinol, nid yw rhestr tanysgrifwyr yn gasgliad o negeseuon e-bost a gymerwyd oddi yno. Mae'n bwysig cael rheolwr sy'n gwarantu bod dilysiad dwbl i'r tanysgrifiadau. Bydd y rhybudd cyntaf y byddwch yn ei dderbyn ar gyfer postio torfol anghywir gan eich darparwr cynnal a fydd yn gofyn ichi warantu sut y cawsoch y tanysgrifiad o tua 15 o gyfrifon e-bost a gymerwyd ar hap; Os oes gennych ddilysiad dwbl, rhaid i chi ddarparu'r dyddiad tanysgrifio a'r IP dilysu dwbl, a chyda hynny byddwch yn arbed eich croen; Os nad oes gennych sut i roi'r wybodaeth honno neu os ydych chi'n ei gwneud yn iawn, ni fydd y darparwr parth yn cymhlethu ymladd yn erbyn pwy bynnag sy'n uwch nag ef a bydd yn dweud wrthych na allant roi'r gwasanaeth i chi mwyach; Mae gennych 7 diwrnod i wneud copi wrth gefn a symud i lety arall. Mae MailChimp a Mailrelay yn cynnig yr opsiwn dilysu dwbl; er yn benodol, byddai'n well gennyf wasanaeth sydd â'r gweinyddwyr wedi'u cynnal yn Ewrop ac nid yn yr Unol Daleithiau; meini prawf penodol iawn, ar ôl fy mhrofiad gwael yn y gorffennol.

Yr opsiwn gwasanaeth am ddim ar gyfer rhestrau bach.

Mae gwasanaethau post màs bob amser yn rhoi nifer o gludiannau bob mis i chi am ddim.

  • Er enghraifft, mae MailChimp yn rhoi'r dewis i chi anfon hyd at 7.5 negeseuon e-bost misol i gyfanswm o hyd at ddilynwyr 2.000; hynny yw, 15.000 y mis.
  • Mae Mailrelay yn rhoi'r dewis i chi anfon hyd at 6.25 e-bost at gyfanswm o ddilynwyr 12.000, y mis: hynny yw, hyd at e-bost 75.000 y mis, gyda'ch gwasanaeth am ddim.

Afraid dweud, mae cynnig Mailrelay yn fwy na MailChimp, gan ystyried ei fod eisoes yn cael ei ystyried yn botensial proffidiol gan 1.000 o ddilynwyr dilys sydd wedi'u tanysgrifio. O leiaf, felly dywedwch gurus ar y pwnc hwn.

Gwasanaethau talu gwerth ychwanegol.

Y cwestiwn pam mae tâl yn gysylltiedig â rheoli cyfrifon mawr. Mae cael mwy na 12.000 o danysgrifwyr dilys yn botensial economaidd na fyddai neb yn ei wastraffu, oni bai eu bod yn anwybyddu gwerth marchnata e-bost; I ni yn Geofumadas, mae gwerth tanysgrifiwr dilys yn cyfateb i $ 4.99; y byddai gan 12.000 o danysgrifwyr werth sy'n fwy na $ 50.000. Gyda'r potensial hwn, mae'n gwneud synnwyr talu am wasanaeth a allai, o'i ddefnyddio, wneud menter Rhyngrwyd yn broffidiol a hyrwyddo agor cyfleoedd newydd.

Rydych chi'n talu mwy am wasanaethau sy'n lleihau'r risg o gael eich rhoi ar restr ddu trwy bostio torfol. Mae hyn yn awgrymu anfon gan SMTP ac autoresponders, nad yw'n fwy na'r terfyn anfon bob munud, yn ogystal â chreu twneli gwerthu, mae gwasanaethau sy'n cyfuno yswiriant yn arwain at ragori ar y terfyn anfon misol. Pe baem yn ychwanegu'r opsiwn o segmentu rhestrau yn seiliedig ar briodoleddau, megis gwlad neu iaith, byddem yn siarad y tu hwnt i restrau dosbarthu syml, gan fabwysiadu mwy nag arferion geomarketio gwerthfawr.

Os ydych chi'n ystyried gwasanaeth post torfol, awgrymaf eich bod yn edrych ar Mailrelay. Yn benodol, mae'n well gen i oherwydd bod autoresponders yn rhad ac am ddim; er bod yr hyn y maen nhw'n ei alw'n Smartdelivery wedi creu argraff arnaf, y mae anfon e-byst yn dechrau gyda'r tanysgrifwyr mwyaf gweithgar, gan leihau'r risg o syrthio i hidlwyr sbam neu hysbysebion fel y mae Gmail yn ei wneud pan anfonir e-bost mewn swmp a cyfradd darllen isel.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.