Dewis Darparwr ar gyfer Post Maeth - Profiad Personol

Nod unrhyw fenter fasnachol sy'n gwneud ei bresenoldeb ar y Rhyngrwyd yw cynhyrchu gwerth bob amser. Mae hyn yn berthnasol i gwmni mawr sydd â gwefan, sy'n disgwyl cyfieithu ymwelwyr i werthiannau, ac i flog sy'n disgwyl cael dilynwyr newydd a chadw teyrngarwch yn y rhai presennol. Yn y ddau achos, mae rheoli tanysgrifwyr yn anfon negeseuon e-bost torfol Mae'n her ddifrifol iawn, o ystyried y gall penderfyniad drwg ddod i ben o gosb ar ran y peiriannau chwilio nes cau'r safle ar gyfer torri polisïau deddfwriaeth y wlad lle mae'r safle'n cael ei gynnal.

Oherwydd pwysigrwydd y pwnc hwn, meddyliais am yr erthygl hon, pe bai rhywun wedi ei ysgrifennu i mi ychydig flynyddoedd yn ôl, byddwn wedi osgoi problem a arweiniodd at newid darparwr y parth, a yw'r safle wedi cau am wythnos ac yn mynd yn ôl i adfer y ddelwedd cyn y peiriannau chwilio, yn enwedig Google. Er bod gwahanol ddarparwyr, mae'r erthygl yn benodol yn seiliedig ar ddadansoddi potensial Malrelay mewn perthynas â MailChimp; Llongyfarchiadau os yw rhywun yn ddefnyddiol.

Y dilysu dwbl.

Mae pethau amlwg iawn yn hyn, sydd yn fwy na sôn amdano. Fodd bynnag, yn ôl diwylliant cyffredinol, nid yw rhestr o danysgrifwyr yn gasgliad o e-byst a gymerwyd oddi yno. Mae'n bwysig cael rheolwr sy'n gwarantu bod tanysgrifiadau'n cael eu dilysu ddwywaith. Bydd y rhybudd cyntaf y byddwch yn ei dderbyn ar gyfer anfon negeseuon e-bost torfol yn anghywir, gan eich darparwr lletya a fydd yn gofyn i chi warantu sut y cawsoch danysgrifiad rhai o gyfrifon e-bost 15 a gymerwyd ar hap; os oes gennych ddilysiad dwbl, rhaid i chi ddarparu'r dyddiad tanysgrifio a'r ip dilysu dwbl, a gyda hynny byddwch yn arbed eich croen; Os nad oes gennych sut i roi'r wybodaeth honno neu os byddwch yn ei dyfeisio, ni fydd y darparwr parth yn gymhleth yn ymladd yn erbyn pwy sydd uwch ei ben a bydd yn dweud wrthych na all roi mwy o wasanaeth i chi; bod gennych 7 diwrnod i wneud copi wrth gefn a symud i lety arall. Mae MailChimp a Mailrelay yn cynnig yr opsiwn o ddilysu dwbl; er y byddai'n well gennyf yn benodol gael gwasanaeth sydd â gweinyddwyr yn cael eu cynnal yn Ewrop ac nid yn yr Unol Daleithiau; meini prawf penodol iawn, ar ôl fy mhrofiad gwael yn y gorffennol.

Yr opsiwn gwasanaeth am ddim ar gyfer rhestrau bach.

Mae gwasanaethau post màs bob amser yn rhoi nifer o gludiannau bob mis i chi am ddim.

  • Er enghraifft, mae MailChimp yn rhoi'r dewis i chi anfon hyd at 7.5 negeseuon e-bost misol i gyfanswm o hyd at ddilynwyr 2.000; hynny yw, 15.000 y mis.
  • Mae Mailrelay yn rhoi'r dewis i chi anfon hyd at 6.25 e-bost at gyfanswm o ddilynwyr 12.000, y mis: hynny yw, hyd at e-bost 75.000 y mis, gyda'ch gwasanaeth am ddim.

Nid oes angen dweud bod cynnig Mailrelay yn fwy na MailChimp, o ystyried bod dilynwyr dilys danysgrifenedig 1.000 eisoes yn cael ei ystyried yn botensial proffidiol. O leiaf, dyma'r hyn y mae gurus yn ei ddweud am y pwnc hwn.

Gwasanaethau talu gwerth ychwanegol.

Mae'r cwestiwn pam i dalu yn gysylltiedig â rheoli cyfrifon mawr. Mae cael mwy na thanysgrifwyr dilys 12.000, yn botensial economaidd na fyddai neb yn ei wastraffu, oni bai eich bod yn anwybyddu gwerth marchnata post; I ni yn Geofumadas, mae gwerth tanysgrifiwr dilys yn cyfateb i ddoleri 4.99; y byddai gan danysgrifwyr 12.000 werth sy'n fwy na'r ddoleri 50.000. Gyda'r potensial hwn, mae'n gwneud synnwyr talu am wasanaeth y mae'n cael ei ddefnyddio'n helaeth ag ef, gallai wneud menter Rhyngrwyd yn broffidiol a hybu agor cyfleoedd newydd.

Mae'n talu mwy, am wasanaethau sy'n lleihau'r risg o ddienw drwy bostio torfol. Mae hyn yn awgrymu anfon SMTP a autoresponders, nad yw'n fwy na'r terfyn llongau y funud, yn ogystal â chreu twnelau gwerthiant, gwasanaethau sydd, ynghyd ag yswiriant, yn arwain at ragori ar y terfyn llongau misol. Os byddwn yn ychwanegu'r opsiwn o rannu rhestrau yn ôl priodoleddau, fel y wlad neu'r iaith, byddem yn siarad y tu hwnt i restrau dosbarthu syml, gan fabwysiadu arferion geomarketing yn fwy na gwerthfawr.

Os ydych chi'n meddwl am wasanaeth post màs, awgrymaf eich bod yn edrych ar Mailrelay. Yn arbennig, mae'n well gen i oherwydd bod yr awduron yn rhydd; er bod yr hyn y maent yn ei alw'n Smartdelivery wedi creu argraff arna i, y mae anfon negeseuon e-bost ato yn dechrau gan y tanysgrifwyr mwyaf gweithgar, gan leihau'r risg o syrthio i negeseuon e-bost diangen neu hidlyddion ad wrth i Gmail wneud e-bost Mae ganddo fynegai darllen isel.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.