Realiti wedi'i ryddhau neu yn rhithwir? Pa well yw cyflwyno prosiect? 

Mae'r ffordd o gyflwyno'r prosiectau wedi bod yn drawsnewidiad pwysig, diolch i ddigidoli'r diwydiant a chymhwyso technolegau newydd. Ac roedd yn fater o amser bod y datblygiadau hyn hefyd yn cyrraedd sector y strwythurau. Mae realiti estynedig a realiti rhithwir yn rhoi'r posibilrwydd cyflwyno prosiectau mewn ffordd fwyaf arloesol a thrawiadol, mae cyfrannu yn ei dro yn werth mawr i'ch dealltwriaeth.

Mae cwmnïau mawr a stiwdios pensaernïaeth a pheirianneg bach o amgylch y byd yn defnyddio'r technolegau hyn yn eu prosesau dyddiol, mewn gwahanol gyfnodau'r prosiect. Ond cyn penderfynu eu cyflwyno mae angen gwybod beth yw eu gwahaniaethau er mwyn gwybod beth sydd ei angen, rhywbeth a fydd yn dibynnu ar y prosiect dan sylw.

Realiti estynedig a realiti rhithwir: gwahaniaethau

Trwy Mae realiti estynedig yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol rithwir am elfennau ac amgylcheddau go iawn. Yn y modd hwn, er enghraifft, mae'n bosibl dangos model 3D o'r prosiect ar yr amgylchedd go iawn y caiff ei leoli ynddo, ac i'w ddelweddu yn ei gyfanrwydd. Mae'r realiti estynedig hefyd yn caniatáu dangos cynnydd y prosiect, gan amlygu ac ailosod y gwahanol gyfnodau.

O'i ran ef, Mae realiti rhithwir yn cynnwys defnyddio dyfeisiau sy'n cwmpasu'r olygfa, gan ei gwneud yn ddim ond gweld amgylchedd 100 rhithwir. Nid oes unrhyw beth a welir yn real, gan gynhyrchu byd rhithwir mewn 3D neu drwy luniau neu 360 o fideos. Mae hyn yn caniatáu, er enghraifft, i ddechrau o'r lleoliad lle mae'r prosiect yn mynd, i osod y model 3D yr ydym wedi'i daflunio arnynt.

Y ddau i mewn enghreifftiau o realiti estynedig Gyda'r realiti rhithwir, mae gan y defnyddiwr gyfle i ryngweithio â'r byd, gan dderbyn gwybodaeth bwysig am y prosiect.

Ffordd i ymgorffori realiti estynedig a realiti rhithwir i brosiect

Gwelsom yn y Enghreifftiau estynedig o realiti yn dda iawn o'i gymhwysiad mewn prosiectau, fel yn achos realiti rhithwir. A'r realiti yw, yn groes i'r hyn y mae'n ymddangos, ei fod yn broses hawdd a chyflym iawn.

Yn union y peth mwyaf cymhleth yw cyrraedd yr hyn sydd gennym eisoes, sef ein prosiect ein hunain wedi'i gyfrifo a'i fodelu yn 3D. Gan ddechrau o'r sylfaen honno, ni fydd yn rhaid i ni ond ei dangos mewn realiti estynedig ar awyren neu arosod y model 3D ar leoliad gwirioneddol y strwythur, neu droi at realiti rhithwir naill ai yn ein stiwdio neu yng nghyfleusterau'r cleient. Bydd y dewis yn dibynnu ar faint y prosiect a'r buddsoddiad a wneir.

Os penderfynwch ar realiti estynedig gallwch ddefnyddio llwyfan ar gyfer peirianneg, cyhoeddi'r prosiect mewn sianel bersonol gyfrinachol. Gallwch hefyd ddatblygu cais pwrpasol ar gyfer y prosiect. Ond os dewiswch realiti rhithwir, rhaid i chi ddatblygu cwmni sy'n arbenigo yn unig wrth ddatblygu realiti rhithwir.

Un Ymateb i “Realiti Estynedig neu Rithwir? Pa un sy'n well cyflwyno prosiect? "

  1. Mae'n dechrau gyda chwestiwn ac nid yw'n dod i ateb neu ateb, nid yw'r erthygl yn egluro'r amheuaeth y mae'n ei godi, mae fel petai'n gofyn ai 1 ydyw neu ai 2 ydyw? A byddai'r erthygl yn ateb "os yw'r ddau yn rhifau"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.