UPSOCL - Lle i gael ei ysbrydoli

logo upsoclMae ei rhyngwyneb yn syml, heb unrhyw bariau ochr, dim hysbysebion, dim ond ffurflen chwilio a dewislen bron anweledig gyda phum categori.

Dyma safle tarddiad Sbaeneg ei hiaith UPSOCL, sydd wedi'i neilltuo i rannu pethau sy'n bwysig i'r byd. Pethau sy'n ysbrydolirhedeg, pethau diddorol, a phethau y dylid eu gweld.

Daw ei enw o UP = uchod yn Saesneg. Mae'n debyg, oherwydd y syniad yng nghyd-destun Chile, bod y CL wedi cael rhyw fath o gysyniad; ond nawr bod ganddo wahanol gydweithwyr, mae SOCL yn ffordd o grynhoi'r gair Social.

Yn y diwedd, gyda 58 mil o ddilynwyr ar Twitter, bron i 100 mil o danysgrifwyr ar YouTube a mwy na dwy filiwn yn hoffi Facebook, nid yw'n bwysig deall pam y'i gelwir. Yng ngeiriau'r awduron:

Beth fyddai'n digwydd pe baem yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'r Rhyngrwyd i weld ci yn mynd ar drywydd ei gynffon neu rywun yn syrthio i mewn i afon ac fe ddechreuon ni ei ddefnyddio i gan ledaenu syniadau a all newid y ffordd yr ydym yn gweld y byd? Beth fyddai'n digwydd pe byddem yn cymryd y syniadau enfawr hynny nad ydynt ar gael yn Sbaeneg a dileu'r bwlch iaith? ... Dyma sut y cafodd Upsocl ei eni.

Ac, er enghraifft, erthyglau 7 y byddwch chi wedi clywed yn ffonio yn y rhwydweithiau, a bod hynny wedi cael eu hyrwyddo yn UPSOCL:

mapiau

Mapiau 35 i'ch helpu chi i roi ystyr i'r byd.

coridorau biolegol2Pontydd a chamau ar gyfer bywyd gwyllt:

Coridorau Biolegol i weithio gyda Natur ac nid yn ei erbyn.

cawell symudol

29 lluniau o'r gorffennol a fydd yn dangos i chi gyda hiwmor da, sut mae pethau wedi newid.

Yr enghraifft, sef cerbyd i ysgogi carcharorion.

Mapiau GwglYdych chi erioed wedi dod ar draws hyn yn Google Earth?

Dylech chi weld beth ydyw, sut a pham y gwnaethant hynny.

gps siarad

Beth fyddai'n digwydd os bydd GPS yn dechrau siarad â chi?

Mae llawer o gynnwys hefyd yn fideos. Mae rhai yn ysbrydoledig gan eu bod yn ddoniol.

Gwrthdaro Palesteinaidd isrrael

Nid oeddwn erioed wedi gweld y Israel - Palestina gwrthdaro eglurodd mor eithriadol.

Ar adegau pan ddaw'r thema yn ddilys ...

syniadau smart syml

Syniadau gwych, sy'n newid bywydau pobl.

Byddai'n ymddangos mor syml i'r rhai ohonom nad oes ganddynt anghenion mor hanfodol.

Ein parch at ffrindiau Upsocl.

Yma gallwch chi ymweld â'r wefan. http://www.upsocl.com/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.