Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Llwytho ffeiliau mawr i Google Drive

Dyma wasanaeth Google ar gyfer storio ar-lein. Oherwydd ei lansio'n rhy frysiog, mae'r gwasanaeth llwytho a chydamseru ffeiliau mawr yn eithaf gwael. Ond o fod o Google, bydd yn tyfu ac nid yw'n syniad drwg i unrhyw un newid o Google Docs i Google Drive. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw un wedi ...

Blwyddyn wych Google Chrome

Mae achos Google Chrome yn enghraifft syfrdanol o'r hyn a ddywedwyd 4 blynedd yn ôl: "Y porwr sy'n dyheu am fod yn system weithredu" Rwy'n cofio ym mis Medi 2008 ysgrifennais am sut lansiodd Google ei borwr ei hun, pan oedd y disgwyliad i ddadwneud y Rhyngrwyd Byddai Explorer yn ymddangos yn wallgof sut i feddwl nawr bod y ...

Problemau gyda chyhoeddi Ysgrifennwr Byw gyda WordPress

Yn ddiweddar dechreuodd Ysgrifennwr Byw achosi problemau, mewn o leiaf dau achos: 1. Pan fydd erthygl newydd yn cael ei chreu, wrth ei huwchlwytho mae'n anfon neges gwall er bod yr erthygl yn cael ei huwchlwytho. Yna, wrth geisio eto, crëwch erthygl newydd fel bod sawl erthygl eisoes wedi'u cyhoeddi ar hyn o bryd o sylwi ar yr achos ...

Ble mae defnyddwyr gvSIG

Y dyddiau hyn cynigir gweminar ar gvSIG i ddysgu mwy am y prosiect. Er mai amcan cryf o hyn yw'r farchnad sy'n siarad Portiwgaleg, fel y mae'n cael ei gwneud o fewn fframwaith y digwyddiad MundoGEO, bydd ei gwmpas yn mynd ymhellach, felly manteisiwn ar y cyfle i ddadansoddi rhai o'r ffigurau sydd yn ...

Cybernetics, gwasanaeth cynnal gwych

Heddiw mae yna lawer o wasanaethau cynnal am ddim, fel Wordpress.com a Google Blogger o'r enw Google Blogs bellach. Ond dros amser, mae angen gwasanaeth ar wefannau sy'n aeddfedu a chwmnïau sy'n gwarantu diogelwch ar gyfer y gwerth economaidd a chorfforaethol y mae'r presenoldeb ar y Rhyngrwyd yn ei gynrychioli. Hefyd yn hyn mae yna wahanol ddewisiadau eraill; yn…

Geofumadas, blwyddyn mewn Rhwydweithiau Cymdeithasol

Flwyddyn yn ôl, penderfynais roi Geofumadas yng nghyd-destun Rhwydweithiau Cymdeithasol. Mae'r ffigurau'n amrwd ac yn siarad ychydig iawn, ond rwyf am fanteisio ar yr erthygl i fynegi fy nghanfyddiad amdani. Ionawr 2012. Dilynwyr ar Facebook ......... 15,946 Ionawr 2012. Dilynwyr ar Twitter ........ 1,079 Rwy'n cyfaddef, roedd yn anodd imi ddod o hyd i synnwyr deniadol ym mhwnc rhwydweithiau ...

Creu ein cymhwysiad symudol ein hunain

Mae'n bosibl mai cwndid yw un o'r atebion gorau ar gael ar gyfer adeiladu cymwysiadau symudol. Mae'r hyblygrwydd sydd ganddo, wedi'i ychwanegu at nifer y llwyfannau â chymorth yn adlewyrchu gwaith anhygoel ei grewyr y gallwch chi fynd â blog, porthiant rss neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol i gymwysiadau sy'n barod i'w dosbarthu mewn siopau o ...

Mapiau am ddim o bob cwr o'r byd

d-maps.com yw un o'r gwasanaethau eithriadol hynny yr oeddem bob amser eisiau bodoli. Mae'n borth o adnoddau am ddim sy'n canolbwyntio ar gynnig mapiau o unrhyw ran o'r byd, mewn gwahanol fformatau i'w lawrlwytho, yn dibynnu ar yr angen. Mae'r cynnwys wedi'i rannu'n gategorïau rhanbarthol ac mae casgliad gwerthfawr o fapiau hanesyddol hefyd wedi'i gynnwys.…

Môr-ladrad meddalwedd, pwnc di-ddiwedd

Yn union yn y dyddiau hyn y mae Deddf SOPA wedi ein sgramblo, mae hyd yn oed yn fregus brifo tueddiadau gyda'r mater o ba mor bell y mae hawliau eiddo deallusol yn mynd a lle mae hawliau preifatrwydd unigol neu reoli gwybodaeth ar y cyd yn dechrau. Mae'n debygol y byddai cenhedlaeth o dan 20 oed yn ...