Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Llwytho ffeiliau mawr i Google Drive

Dyma wasanaeth Google ar gyfer storio ar-lein. Oherwydd ei fod wedi ei lansio'n rhy fawr, mae'r gwasanaeth o gydamseru a llwytho ffeiliau mawr yn eithaf gwael. Ond oherwydd ei fod o Google, bydd yn tyfu ac nid yw'n syniad gwael i unrhyw un newid o Google Docs i Google Drive. Hyd yma, ni fydd neb ...

Mae'r flwyddyn wych o Google Chrome

Ar gyfer Google Chrome yn enghraifft drawiadol o'r hyn a ddywedwyd flynyddoedd 4 yn ôl: "Mae'r porwr sy'n anelu at fod yn system weithredu" Rwy'n cofio ym mis Medi 2008 ysgrifennodd sut mae Google yn lansio ei hun porwr, pan fydd y disgwyliad dethrone y Rhyngrwyd Byddai Explorer yn ymddangos yn wallgof fel meddwl nawr bod y ...

Problemau gydag Awdur Byw gyda WordPress

Yn ddiweddar, dechreuodd Awdur Byw achosi problemau, mewn o leiaf ddau achos: 1. Pan gaiff erthygl newydd ei chreu, mae ei lwytho i fyny yn anfon neges gwall hyd yn oed os yw'r erthygl wedi'i llwytho i fyny. Yna, pan fyddwch chi'n ceisio eto, crewch erthygl newydd o'r fath, ar adeg nodi'r achos, mae nifer o erthyglau eisoes wedi eu cyhoeddi ...

Ble mae defnyddwyr gvSIG?

Y dyddiau hyn, cynigir gwefan ar gvSIG i ddysgu mwy am y prosiect. Er bwynt cryf o hyn yw marchnad Portiwgaleg-Cymraeg gan ei fod yn cael ei wneud yn y fframwaith y digwyddiad MundoGEO, cyrraedd tu hwnt i'w cyrraedd, felly rydym yn cymryd y cyfle i ddadansoddi rhai o'r ffigurau yn ...

Cybernetics, gwasanaeth cynnal gwych

Heddiw mae yna lawer o wasanaethau cynnal am ddim, fel Wordpress.com a Google Blogger nawr yn cael eu galw'n Google Blogs. Ond dros amser mae'r safleoedd sy'n aeddfed a chwmnïau angen gwasanaeth sy'n gwarantu diogelwch i'r gwerth economaidd a chorfforaethol sy'n cynrychioli'r presenoldeb ar y Rhyngrwyd. Mae yna wahanol ddewisiadau eraill yn hyn o beth; yn ...

Geofumadas, 1 blwyddyn yn y Rhwydweithiau Cymdeithasol

Flwyddyn yn ôl penderfynais roi Geofumadas yng nghyd-destun Rhwydweithiau Cymdeithasol. Mae'r ffigurau yn amrwd ac maen nhw'n siarad ychydig iawn, ond rwyf am fanteisio ar yr erthygl i fynegi fy nghanfyddiad amdano. Ionawr 2012. Dilynwyr ar Facebook ......... 15,946 Ionawr 2012. Dilynwyr ar Twitter ........ 1,079 Rwy'n cyfaddef, mae'n eich costio i ddod o hyd i synnwyr deniadol i bwnc rhwydweithiau ...

Mapiau am ddim o bob cwr o'r byd

d-maps.com yw un o'r gwasanaethau eithriadol hynny yr oeddem bob amser yn awyddus i fodoli. Mae'n borth adnodd am ddim sy'n canolbwyntio ar gynnig mapiau o unrhyw ran o'r byd, mewn gwahanol ffurfiau llwytho i lawr, yn ôl yr angen. Mae'r cynnwys wedi'i wahanu i gategorïau rhanbarthol ac mae'n cynnwys casgliad gwerthfawr o fapiau hanesyddol hefyd ...

Môr-ladrad Meddalwedd, thema ddiddiwedd

Dim ond yn y dyddiau hyn y mae Cyfraith SOPA wedi ein treialu, mae'n hyderus hyd yn oed i niweidio susceptiadau gyda'r mater o ba raddau y mae hawliau eiddo deallusol yn cyrraedd a lle mae hawliau preifatrwydd unigol neu reoli gwybodaeth ar y cyd yn dechrau. Mae'n debyg bod cenhedlaeth i lawr o'r blynyddoedd 20 ...

Dyfynbrisiau cywir trwy ddyfynbrisiau syth yn Microsoft Word

Mae hyn fel arfer yn broblem wrth olygu testun HTML yn Microsoft Word neu Writter Live. Mae'r broblem yn cael ei godio fel <a href="/preguntas-extranas-sobre-tecnologias-cad/"> gwestiynau rhyfedd am dechnoleg CAD yn rhoi </a> broblem i ni, gan ein bod yn byw yn rhaid i'r dyfynbrisiau fod yn syth, fel a ganlyn ffordd: <a href="/preguntas-extranas-sobre-tecnologias-cad/"> gwestiynau rhyfedd am dechnolegau CAD </a> Pan fyddwn yn cymryd lle ...