Archifau ar gyfer

MicroStation-Bentley

Offer ar gyfer Peirianneg a GIS o Bentley

Agor, labelu a Theming ffeil un .shp gyda MicroStation V8i

Yn yr erthygl hon fe welwn sut i agor, thematize a labelu ffeil shp gan ddefnyddio Microstation V8i, yr un peth yn gweithio gyda Bentley Map. Er eu bod yn ffeiliau archaic o ddarnau 16, hen fel rhai - llawer - o'm gwallt llwyd, mae'n anochel eu bod yn parhau i gael eu defnyddio yn ein cyd-destun geospatial. Mae'n amlwg bod y meini prawf hyn yn berthnasol i wrthrychau fector cysylltiedig ...

Ffoniwch wasanaethau WMS o Microstation

microstation wms
Mae'n cael ei adnabod fel gwasanaethau map deployments Gwasanaethau gwe i fapio fector Raster neu trwy'r Rhyngrwyd neu fewnrwyd a wasanaethir gan ddefnyddio'r safon WMS ei hyrwyddo gan y Comisiwn TC211 OGC, Consortiwm geo-ofodol Agored. Yn y bôn, mae'r hyn y mae'r gwasanaeth hwn yn ei wneud yn cael ei arddangos fel delwedd un neu sawl haen gyda symboleg a thryloywder sy'n ...

Materion Microstation 8.5 yn Windows 7

ffenestri microstation 7
Mae'n rhaid i'r rhai sy'n gobeithio defnyddio Microstation 8.5 heddiw fynd i Windows XP ar beiriannau rhithwir am anghydnaws gyda Windows 7, llawer gwaeth ar ddarnau 64. Maent yn sôn am y broblem gyda'r golygydd testun, a soniais yn gynharach fel ateb a hefyd yn cyfeirio at y rheolwr delwedd a'r cysylltiad ODBC. Gadewch i ni weld sut y cânt eu datrys ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'n bryd cau'r dudalen hon, ac fel y digwydd yn nhrefn yr unigolion a gaeodd feiciau blynyddol, rwy'n rhyddhau rhai llinellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Ac yna byddwn yn siarad mwy ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddoniaethau eraill, yn ein plith mae'r diffiniadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaladwyedd y safle sydd wedi bod yn gyflenwyr offer ar gyfer Geo-peirianneg yn eu harloesedd ac yn addasu i arloesi technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y modd y mae ei gyfathrebu corfforaethol yn gwerthu ei arbenigedd, er gwaethaf y ffaith bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn fwy anodd bob dydd ...

Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Y cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau o geo-peirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïol a thrafnidiaeth. ProjectWise yw ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac yn ddiweddar mae wedi cael ei ryddhau ...