Archifau ar gyfer

MicroStation-Bentley

Offer ar gyfer Peirianneg a GIS o Bentley

Newyddlen Newyddion Bentley America Ladin

O Is-lywyddiaeth Bentley ar gyfer America Ladin, mae Alfredo Castejón yn cyfathrebu â ni yn yr argraffiad cyntaf yn y fformat cyfathrebu hwn: Rydym yn sefydlu cam newydd mewn cyfathrebu â'n Defnyddwyr trwy'r cylchlythyr hwn ar hyn o bryd yn hanes Bentley y byddwn yn ei gofio am nifer o flynyddoedd. Mae'n foment pan mae'r ...

GML agor ffeil gyda QGIS a MicroStation

Mae'r ffeil GML yn un o'r fformatau sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan ddatblygwyr a defnyddwyr GIS, oherwydd ar wahân i fod yn fformat a gefnogir ac a safonir gan yr OGC, mae'n hynod weithredol ar gyfer trosglwyddo a chyfnewid data mewn cymwysiadau gwe. Mae'r GML yn gymhwysiad o'r iaith XML at ddibenion geo-ofodol, mae ei acronym yn sefyll am ...

Agor, labelu a Theming ffeil un .shp gyda MicroStation V8i

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld sut i agor, themateiddio a labelu ffeil shp gan ddefnyddio Microstation V8i, mae'r un peth yn gweithio gyda Bentley Map. Er eu bod yn ffeiliau 16-did hynafol, hen fel rhai -many- o fy llwydion, mae'n anochel eu bod yn parhau i gael eu defnyddio yn ein cyd-destun geo-ofodol. Wrth gwrs, mae'r meini prawf hyn yn berthnasol i wrthrychau fector cysylltiedig ...

Ffoniwch wasanaethau WMS o Microstation

microstation wms
Gelwir gwasanaethau map gwe yn defnyddio cartograffeg fector neu Raster a wasanaethir trwy'r rhyngrwyd neu fewnrwyd gan ddefnyddio'r safon WMS a hyrwyddir gan Gomisiwn TC211 yr OGC, Consortiwm Geo-ofodol Agored. Yn y pen draw, yr hyn y mae'r gwasanaeth hwn yn ei wneud yw arddangos un neu fwy o haenau fel delwedd gyda symboleg a thryloywder sy'n ...

Materion Microstation 8.5 yn Windows 7

ffenestri microstation 7
Rhaid i'r rhai sy'n gobeithio defnyddio Microstation 8.5 heddiw droi at Windows XP ar beiriannau rhithwir oherwydd anghydnawsedd â Windows 7, yn waeth o lawer ar 64 darn. Maen nhw'n sôn am y broblem gyda'r golygydd testun, y soniais amdani eisoes o'r blaen sut i'w datrys, ac maen nhw hefyd yn cyfeirio at y rheolwr delwedd a'r cysylltiad ODBC. Gawn ni weld sut maen nhw'n cael eu datrys ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddorau eraill , yn ein un ni, mae tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Microstation: Cydlynu Excel ac anodiadau Mewnforio Excel

cyd-gyfesurynnau microstation excel
Yr achos: Mae gen i ddata a gasglwyd gyda GPS Promark 100, a thrwy ddefnyddio'r cymhwysiad ôl-brosesu GNSS sydd gan yr unedau hyn, mae'n caniatáu imi anfon y wybodaeth i Excel. Y colofnau sydd wedi'u marcio mewn melyn yw'r cyfesurynnau dwyrain a gogledd a'u hanodi priodol; dim ond gwybodaeth gysylltiedig ag ôl-brosesu yw'r gweddill. Y Broblem: Rwy'n ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaliadwyedd y safle y mae'r cwmnïau sy'n darparu offer ar gyfer Geo-beirianneg wedi'i gael yn eu harloesedd a'u gallu i addasu i arloesiadau technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y ffordd y maent yn gwerthu eu harbenigedd yn eu cyfathrebu corfforaethol, er bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn anoddach ...