mynediad Gofodol Oracle o BentleyMap

Mae'r canlynol yn enghraifft o'r swyddogaethau y gellir eu cyflawni gan ddefnyddio Microstation BentleyMap i reoli gwybodaeth o gronfa ddata OracleSpatial.

Gosod Cleient Oracle

Nid oes angen gosod Oracle ar y cyfrifiadur. Dim ond y Cleient, yn yr achos hwn yr wyf yn defnyddio 11g R2. Yn wahanol i'r adeg y'i defnyddiwyd Microsation Geographics, nid oes angen diffinio llinyn cysylltu yn y cleient, gan ei fod yn gweithio'n fwy effeithlon gan ddefnyddio cysylltydd ODBC. Yn achos BentleyMap, diffinnir y llinyn cyswllt mewn VBA i beidio â mynd i mewn iddo, caiff ei gadw mewn ffeil xml neu caiff ei gofnodi yn y panel wrth wneud y cysylltiad.

map bentley oracle 1

Cysylltu â'r gronfa ddata

map bentley oracle 1Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi ei wneud:

Ffeil> rhyngweithredu map

Mae hyn yn creu tab yn y panel ochr, sef yr hyn sy'n ein galluogi i wneud cysylltiadau â data o wahanol ffynonellau. Yn achos BentleyMap, o'r fan hon gallwch gael mynediad i gysylltiadau Oracle, gwasanaethau SQL Server a WFS.

Trueni nad oes cysylltiad â PostGIS.

Yn y ffolder Cysylltiadau, cliciwch ar y dde a dewiswch New Oracle Connection ...

Mae hyn yn dangos panel, lle mae'n rhaid i ni gofnodi'r defnyddiwr, y cyfrinair a'r cyfeiriad gwasanaeth.

Mewn achos o fynediad drwy borthladd, sef yr 1521 fel arfer, yn ogystal â'r gwasanaeth lletya a'r gwasanaeth o bell lle y'i cyhoeddir.

Gellir cadw nodweddion cysylltiad fel ffeil XML o estyniad orax, sqlx neu wfsx i'w ffonio heb orfod mynd i mewn i'r caeau.

Ymgynghori a golygu gwybodaeth

Unwaith y bydd y cysylltiad wedi'i greu, caiff yr haenau sydd ar gael yn y prosiect eu harddangos, y gellir eu gweld mewn modd trefnus yn ôl math, neu yn ôl categori o briodoleddau a ddiffinnir yn Gweinyddwr Geospatial.

I edrych ar ddata, defnyddir yr eicon ar ffurf sbectol, sy'n caniatáu arddangos yr wybodaeth ar ffurf tabl neu fel strwythur xml.

oracl map bentley

Yn y botwm dde o'r llygoden dangosir yr un swyddogaethau yn y bar offer gofodol:

  • Defnyddir Querry i wneud ymholiad data, naill ai o'r arddangosfa (View) neu o ymholiad penodol, neu o'r holl ddata presennol yn y sgema ofodol.
  • Defnyddir post i arbed newidiadau i geometreg.
  • Clowch / datgloi i alluogi'r posibilrwydd o wneud newidiadau.
  • Dileu Achosion Wedi'u Storio yn clirio'r farn data

map bentley spatial2

map bentley oracle 1Os ydych chi eisiau gwneud ymholiad penodol, gallwch ei roi yn y maes Lle Cymal, yn ôl y wybodaeth sydd yn y gwrthrych. Yn yr achos hwn, dim ond y plotiau stentaidd yr wyf am eu cael, sydd mewn cyflwr gweithredol ac sy'n perthyn i sector 0006 yr Adran 08 a Dinesig 01. Yr ymholiad fyddai:

DILEU = 0 A CODDEPARTAMENTO = 08 A CODMUNICIPIO = 01 A SECTOR = 0006

Mae'n bwysig deall bod BentleyMap yn golygu'n frodorol, felly mae'r posibilrwydd o wneud trychinebau yn gorwedd yn y diffyg rheolaethau diogelwch. Mae angen sefydlu'n glir beth yw rolau'r defnyddwyr, wrth reoli fersiynau rheoli ac adfer gwybodaeth a ddilewyd trwy gamgymeriad. Yn gyffredinol, mae pobl yn ddrwg ac yn drysu ei fod wedi'i gloi â datgloi.

Ar gyfer y gweddill, mae'n syndod, o ystyried bod gennych holl alluoedd meddalwedd CAD. Mae'r practis yn dweud bod yn rhaid i chi gwneud defnydd o VBA am weinyddu'r offer yn well ac am reoli trafodion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.