Digwyddiad Cysylltiad Bentley

Mae cynhyrchion gwych Bentley Systems wedi bod hyd yn hyn, Microstation, ProjectWise ac AssetWise ac o'r rhain mae'r cynnig cyfan yn cael ei estyn i wahanol feysydd Geo-Beirianneg. Fel y dywedais wrthych tua blwyddyn yn ôl, mae Bentley wedi cynnwys pedwerydd bet ar yr hyn y mae wedi'i alw'n Connnect.

Rhwng misoedd Mai a Thachwedd 2015, bydd y digwyddiad gwych yn cael ei gynnal i gysylltu gweithwyr proffesiynol o'r diwydiannau Geo-beirianneg y mae gan Bentley Systems atebion ar eu cyfer. Mae'r digwyddiad yn para dau ddiwrnod ac yn cael ei gynnal mewn 30 o ddinasoedd, lle bydd mwy na 200 o achosion defnyddio a 60 o brif gyflwyniadau yn cael eu cyflwyno o dan batrwm newydd Bentley: CYSYLLTU GOLYGU.

Bentley Connect

Dyma ddyddiadau'r digwyddiadau:

Philadelphia 18-19 Mai    Chicago 19-20 Mai    Oslo 19-20 Mai   Amsterdam 20-21 Mai   Toronto 21-22 Mai   Atlanta 2-3 Mehefin   Paris 2-3 Mehefin   Singapore 3-4 Mehefin

Los Angeles 4-5 Mehefin   Chennai 9-10 Mehefin   Milano 9-10 Mehefin    Prague 10-11 Mehefin    Houston Ail-drefnu  Madrid 16-17 Mehefin  Dinas Mecsico 23-24 Mehefin    Manceinion 29-30 Mehefin 

Wiesbaden 1-2 Gorffennaf      Seoul 14-15 Gorffennaf    Tokyo 16-17 Gorffennaf     Beijing 6-7 Awst     Johannesburg 18-19 Awst     Brisbane 19-20 Awst    Sao Paulo 25-26 Awst    Mumbai 26-27 Awst

Calgary 2-3 Medi    Warsaw 29-30 Medi    Helsinki 6-7 Hydref    Zhengzhou 15-16 Hydref    Dubai 23-24 Tachwedd    Moscow Dyddiad ar ôl.

Fel y gallwch weld, mae Bentley yn taflu'r tŷ allan y ffenestr y semester hwn, i chwilio am welededd strategol lle Microsoft yw'r prif noddwr. Dim byd nad ydym wedi'i ddychmygu o'r blaen, a bydd hynny'n sicr o roi goleuadau newydd yn y digwyddiad mawr yn Llundain ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'n amlwg iawn y bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno'r feddalwedd yn swyddogol fel dull gwasanaeth, sy'n newid yn radical y ffordd y mae cynhyrchion Bentley wedi'u trwyddedu ac a fydd nawr yn gallu addasu i dueddiadau'r byd.

Yn achos gwledydd y cyd-destun Ibero-Americanaidd, bydd digwyddiadau ym Madrid, Mexico a Sao Paulo, ar y dyddiadau a nodir uchod.

Mae cofrestru'n hanfodol os ydych chi'n gobeithio bod yn ymwybodol o'r llwybr y mae technolegau yn ei gymryd yng nghylch bywyd yr isadeiledd. Fel enghraifft, gadawaf yr agenda ar gyfer Mecsico, a fydd ar Fehefin 23 a 24.

cysylltu Bentley

Cyflwyniad i CONNECT Edition

Alfredo Castrejón, Is-lywydd, America Ladin, Bentley Systems

CONNECT Edition: Patrwm newydd wrth weithredu prosiectau

Darganfyddwch sut i drawsnewid eich prosiect. Waeth beth yw eich rôl mewn prosiect dylunio neu adeiladu, a waeth beth yw maint eich prosiect, dysgwch sut i gynyddu eich cynhyrchiant unigol a symleiddio cydweithredu ar draws y prosiect ac i'r holl gyfranogwyr. Trwy wella gweithrediad prosiectau, byddwch yn cynyddu eich gallu i ddarparu'r adeiladau, pontydd, ffyrdd, gweithfeydd pŵer, rhwydweithiau cyfleustodau, mwyngloddiau a phrosiectau seilwaith eraill ar amser, ar gyllideb, a gyda llai o risg.

Mae CONNECT Edition yn feddalwedd seilwaith cenhedlaeth nesaf Bentley, a fydd yn sefydlu patrwm newydd wrth weithredu prosiectau.

Dysgwch am arloesiadau CONNECT Edition ar gyfer MicroStation, ProjectWise, a Navigator. Darganfyddwch sut mae'r arloesiadau hyn yn manteisio ar y catalyddion technoleg diweddaraf fel cwmwl, cyffwrdd, symudol, a mwy.

Phil Christensen, Is-Lywydd, Sector Morol ac Alltraeth, Bentley Systems

Rheolaeth cylch bywyd seilwaith cyhoeddus

Mae trefoli yn cynhyrchu cynnydd yn y galw am adnoddau a, heddiw, mae mwy o gydnabyddiaeth o werth systemau rheoli asedau, i reoli'r prosesau cymhleth sy'n angenrheidiol i weithredu cymysgedd amrywiol o asedau seilwaith. Mae'r systemau rheoli asedau hyn yn cynnig cefnogaeth i isadeileddau trefol ar ffyrdd, rheilffyrdd, systemau tramiau, rhwydweithiau carthffosiaeth a gweithfeydd trin, rhwydweithiau a phlanhigion trin dŵr a dŵr gwastraff, rhwydweithiau gwasanaeth trydan a nwy, rhwydweithiau cyfathrebu. , meysydd awyr, parciau, adeiladau cyhoeddus a rheoli tir, ymhlith eraill. Dysgwch sut y gall datrysiadau Bentley helpu i reoli a chynnal isadeiledd trefol a gwasanaethu adrannau gwaith cyhoeddus, cyfleustodau a redir gan ddinasoedd, ac asiantaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy gydol y cylch bywyd. oes asedau.

Alfredo Contreras, Cyfarwyddwr Cynnyrch Gweithredol, Bentley Systems

BIM ar gyfer dinasoedd: O fodelu i realiti

Oherwydd natur gymhleth prosiectau llywodraeth a'r gofyniad i gyfranogiad gan gyfranogwyr ym mhob disgyblaeth a phrosiect, mae llawer o ddinasoedd yn croesawu prosesau BIM i ddod yn ddinasoedd mwy cynaliadwy.

Mae Bentley mewn sefyllfa unigryw i gynnig datrysiad wedi'i alluogi gan BIM, yn amrywio o ddelweddu 3D ar gyfer modelu a dylunio i ddadansoddi opsiynau ar gyfer perfformiad gwell a gweithredu prosiect yn well, yn ogystal â chyfuno agweddau corfforol a rhithwir ar gyfer Sicrhewch fodel data cyflawn a throchi trwy gydol cylch bywyd asedau.

Fernando Lazcano, Peiriannydd Cais, Bentley Systems

SIG Ffederal gyda grym Bentley Map

Mae bwrdeistrefi, asiantaethau'r llywodraeth, cyfleustodau, asiantaethau cludo, cadastres, a chwmnïau mapio yn dibynnu ar gynhyrchion GIS ar gyfer arolygu, delweddu, mapio, dadansoddi, cartograffeg, ac arferion geo-ofodol eraill. Gall cydweithredu a chydweithio rhwng adrannau trefol ag un ffynhonnell ddata ddod yn her go iawn. Mae defnyddio GIS ffederal sy'n darparu un ffynhonnell o wirionedd yn gwella gweithrediad prosiect a chysondeb gwybodaeth. Mae'r math hwn o system yn helpu i fynd i'r afael ag ehangu cyflym y seilwaith trefol a moderneiddio systemau gwybodaeth stentaidd i sicrhau bod gan wahanol adrannau fynediad at ddata stentaidd a chartograffig cywir. Mae Bentley yn cynnig galluoedd GIS o'r radd flaenaf gydag ystod o gynhyrchion geo-ofodol
wedi'i gynllunio i wynebu'r heriau hyn.

Alfredo Contreras, Cyfarwyddwr Cynnyrch Gweithredol, Bentley Systems

Cofrestrwch yma

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.