Digwyddiad Cysylltiad Bentley

Mae cynhyrchion gwych Bentley Systems wedi bod hyd yma, Microstation, ProjectWise ac AssetWise ac o'r rhain mae'n ymestyn ei gynnig i'r gwahanol feysydd Geo-Peirianneg. Fel y dywedais wrthych flwyddyn yn ôl, mae Bentley wedi cynnwys pedwerydd bet ar yr hyn y mae wedi galw Connnect.

Rhwng misoedd mis Mai a mis Tachwedd o 2015, bydd digwyddiad gwych cysylltiad gweithwyr proffesiynol o'r diwydiannau Peirianneg ar gyfer y bydd Bentley Systems yn cael atebion ar waith. Mae'r digwyddiad yn para am ddau ddiwrnod a bydd yn cael ei gynnal mewn dinasoedd 30, lle bydd mwy na 200 yn defnyddio achosion a darlithoedd 60 yn cael eu cyflwyno o dan y paradigm newydd Bentley: CYSYLLTU'R ADEILADAU.

Bentley Connect

Dyma ddyddiadau'r digwyddiadau:

Philadelphia 18-19 Mai Chicago 19-20 Mai Oslo 19-20 Mai Amsterdam 20-21 Mai Toronto 21-22 Mai Atlanta 2-3 Mehefin Paris 2-3 Mehefin Singapore 3-4 Mehefin

Los Angeles 4-5 Mehefin Chennai 9-10 Mehefin Milano 9-10 Mehefin Prague 10-11 Mehefin Houston Ail-drefnu Madrid 16-17 Mehefin Dinas Mecsico 23-24 Mehefin Manceinion 29-30 Mehefin

Wiesbaden 1-2 Gorffennaf Seoul 14-15 Gorffennaf Tokyo 16-17 Gorffennaf Beijing 6-7 Awst Johannesburg 18-19 Awst Brisbane 19-20 Awst Sao Paulo 25-26 Awst Mumbai 26-27 Awst

Calgary 2-3 Medi Warsaw 29-30 Medi Helsinki 6-7 Hydref Zhengzhou 15-16 Hydref Dubai 23-24 Tachwedd Moscow Dyddiad ar ôl.

Fel y gwelwch, mae Bentley yn taflu'r tŷ allan o'r ffenestr y semester hwn, gan chwilio am welededd strategol lle mai Microsoft yw'r prif noddwr. Dim byd nad ydym wedi ei ddychmygu o'r blaen, a bydd hynny'n sicr yn rhoi goleuadau newydd yn y digwyddiad arbennig yn Llundain ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'n amlwg iawn y bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno'r feddalwedd yn swyddogol fel dull gwasanaeth, sy'n newid yn sylweddol y ffordd y mae cynhyrchion Bentley wedi cael eu trwyddedu a bydd hynny'n awr yn gallu addasu i dueddiadau byd-eang.

Yn achos gwledydd y cyd-destun Ibero-Americanaidd, bydd digwyddiadau yn Madrid, Mecsico a Sao Paulo, ar y dyddiadau a nodir uchod.

Mae'n hanfodol cofrestru, os ydych chi'n disgwyl bod yn ymwybodol o'r llwybr y mae'r technolegau'n cael eu cyfeirio yng nghylch bywyd yr isadeileddau. Fel enghraifft, rwy'n gadael yr agenda Mecsico a fydd yn ddyddiau 23 a 24 o Fehefin.

cysylltu Bentley

Cyflwyniad i CONNECT Edition

Alfredo Castrejón, Is-lywydd, America Ladin, Bentley Systems

CONNECT Edition: Paragraff newydd wrth weithredu prosiectau

Darganfyddwch sut i drawsnewid gweithrediad eich prosiectau. Ni waeth beth yw eich rôl chi mewn prosiect dylunio neu adeiladu ac ni waeth beth yw maint eich prosiect, dysgu sut i gynyddu eich cynhyrchiant unigol a symleiddio cydweithredu trwy'r prosiect ac i bawb sy'n cymryd rhan. Drwy wella gweithrediad prosiectau, byddwch yn cynyddu eich gallu i ddarparu'r adeiladau gorau, pontydd, ffyrdd, planhigion pŵer, rhwydweithiau gwasanaeth, mwyngloddiau a phrosiectau seilwaith eraill yn brydlon, yn ôl y gyllideb a gyda llai o risgiau.

CONNECT Edition yw meddalwedd seilwaith genhedlaeth nesaf Bentley, a fydd yn sefydlu patrwm newydd wrth weithredu'r prosiect.

Dysgwch am yr Arloesi CONNECT Edition ar gyfer MicroStation, ProjectWise a Navigator. Darganfod sut mae'r datblygiadau hyn yn manteisio ar y catalyddion technolegol diweddaraf, megis gwasanaethau cwmwl, cyffwrdd, symudol, ac ati.

Phil Christensen, Is-Lywydd, Sector Morol ac Alltraeth, Bentley Systems

Rheoli beiciau seilwaith cyhoeddus

Mae trefololi yn creu cynnydd yn y galw am adnoddau ac, ar hyn o bryd, mae mwy o gydnabyddiaeth o werth systemau rheoli asedau i reoli'r prosesau cymhleth sy'n angenrheidiol i weithredu cyfuniad amrywiol o asedau seilwaith. Mae'r systemau rheoli asedau hyn yn cefnogi isadeileddau trefol mewn ffyrdd, rheilffyrdd, systemau cerbydau stryd, rhwydweithiau carthffosiaeth a gweithfeydd trin, rhwydweithiau a gweithfeydd trin dŵr dwr a dŵr gwastraff, rhwydweithiau gwasanaeth trydan a nwy, rhwydweithiau cyfathrebu , meysydd awyr, parciau, adeiladau cyhoeddus a rheoli tir, ymhlith eraill. Dysgu sut y gall atebion Bentley gyfrannu at reoli a chynnal isadeileddau trefol a darparu gwasanaethau i adrannau gwaith cyhoeddus, i wasanaethau cyhoeddus a weinyddir gan fwrdeistrefi ac asiantaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy gydol y cylch o fywyd yr asedau.

Alfredo Contreras, Cyfarwyddwr Cynnyrch Gweithredol, Bentley Systems

BIM ar gyfer dinasoedd: O fodelu i realiti

Oherwydd natur gymhleth prosiectau'r llywodraeth a'r gofyniad o gydweithio gan gyfranogwyr ym mhob disgyblaeth a phrosiect, mae llawer o ddinasoedd yn mabwysiadu prosesau BIM i ddod yn ddinasoedd mwy cynaliadwy.

Bentley mewn sefyllfa unigryw i ddarparu BIM ateb go iawn-alluogi, yn amrywio o'r delweddu 3D i fodelu a dylunio i ddadansoddi opsiynau i wella perfformiad a gweithredu gwell prosiect ac uno agweddau ffisegol a rhithwir cael model data cyflawn ac ymyrryd trwy gydol cylch bywyd yr asedau.

Fernando Lazcano, Peiriannydd Cais, Bentley Systems

SIG Ffederal gyda grym Bentley Map

Bwrdeistrefi, asiantaethau'r llywodraeth, cyfleustodau, asiantaethau trafnidiaeth, stentiau a chwmnïau mapio yn dibynnu ar gynnyrch ar gyfer gwasanaethau GIS arolygu, delweddu, mapio, dadansoddi, mapio ac arferion geo-ofodol eraill. Gall cydweithredu a chydweithio rhwng adrannau trefol gydag un ffynhonnell o ddata fod yn her go iawn. Mae'r defnydd o GIS ffederal sy'n darparu un ffynhonnell o wirionedd yn gwella gweithrediad y prosiect ac unffurfiaeth y wybodaeth. Mae'r math hwn o system yn helpu trin ehangu cyflym o isadeiledd trefol a moderneiddio systemau gwybodaeth stentaidd i sicrhau bod adrannau gwahanol yn cael mynediad i fapio gywir a data stentaidd. Mae Bentley yn cynnig galluoedd GIS o'r radd flaenaf gydag ystod o gynhyrchion geosodol
a gynlluniwyd i fodloni'r heriau hyn.

Alfredo Contreras, Cyfarwyddwr Cynnyrch Gweithredol, Bentley Systems

Cofrestrwch yma

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.