Cymharwch newidiadau sydd wedi digwydd fel ffeil CAD

Angen aml iawn yw gallu gwybod y newidiadau sydd wedi digwydd i fap neu gynllun, o'i gymharu ag yr oedd cyn cael ei olygu neu fel swyddogaeth amser, mewn ffeiliau CAD fel DXF, DGN a DWG. Y ffeil DGN yw fformat perchnogol a brodorol Microstation. Yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd gyda DWG sy'n newid ei fformat bob tair blynedd, o'r DGN dim ond dau fformat sydd: y DGN V7 a oedd yn bodoli ar gyfer fersiynau 32-did hyd at Microstation J a DGN V8 sy'n bodoli ers Microstation V8 ac a fydd yn parhau mewn grym am nifer o flynyddoedd. .

Yn yr achos hwn, byddwn yn gweld sut i wneud hynny trwy ddefnyddio Microstation.

1 Gwybod am newidiadau hanesyddol y ffeil CAD

Mabwysiadwyd y swyddogaeth hon yn achos Cadastre Honduras, yn ôl yn 2004, pan nad oedd yr opsiwn o fynd i'r gronfa ddata ofodol yn beth agos. Ar gyfer hyn, penderfynwyd defnyddio'r fersiwn hanesyddol o Microstation, er mwyn arbed pob newid a wnaed i'r map.

Felly, am 10 mlynedd roedd y ffeiliau CAD yn storio pob trafodyn gorchymyn newid, fe'u fersiwniwyd fel y gwelir yn y ddelwedd ganlynol. Mae'r system yn storio rhif fersiwn, dyddiad, defnyddiwr, a disgrifiad o'r newid; Dyma ymarferoldeb arferol pur Microstation sydd ers ei fersiwn V8 2004. Ychwanegol oedd gorfodi trwy VBA a orfododd i greu'r fersiwn wrth agor y gwaith cynnal a chadw ac ar ddiwedd y trafodiad. Gwnaed rheolaeth ffeiliau gan ddefnyddio ProjectWise, i atal dau ddefnyddiwr rhag ei ​​ddefnyddio ar yr un pryd.

Waeth pa mor gyntefig oedd y weithdrefn, roedd y ffeil heb yr hanes wedi'i actifadu yn caniatáu gweld y newidiadau gyda lliwiau; Y map ar y chwith yw'r fersiwn wedi'i newid, ond wrth ddewis y trafodiad gallwch weld mewn lliwiau beth gafodd ei ddileu (yr eiddo 2015), beth oedd yn newydd (yr eiddo 433,435,436) ac mewn gwyrdd yr hyn a addaswyd ond na chafodd ei ddadleoli. Er bod y lliwiau'n ffurfweddadwy, y peth pwysig yw bod y newid yn gysylltiedig â thrafodiad yn yr hanes y gellir ei wrthdroi hyd yn oed.

Gweld faint o newidiadau sydd gan y map hwn. Yn ôl yr archif hanesyddol, mae’r 127 o waith cynnal a chadw a ddioddefodd y sector yn dweud pa mor dda y cafodd y fethodoleg ei meddiannu a’i pharhau, yn anad dim rwy’n gyffrous gweld defnyddwyr yr oedd yn bleser mynd gyda nhw i weld gêm o’r tîm cenedlaethol: Sandra, Wilson, Josué , Rossy, el Chamaco ... galluog a dwi'n cael deigryn. 😉

Er i ni chwerthin pan wnaethon ni benderfynu mudo i Oracle Spatial yn 2013, ac roedden ni'n ei weld fel nodwedd hynafol; ni allem ei fabwysiadu, yr wyf wedi'i wirio mewn gwledydd o'r un cyd-destun lle penderfynwyd arbed ffeiliau ar wahân ar gyfer pob newid neu lle na arbedwyd yr hanes yn syml. Yr unig her newydd oedd meddwl sut i adfer trwy VBA yr hanes hwnnw sy'n gysylltiedig â thrafodion a'i droi'n wrthrychau wedi'u fersiwn o'r gronfa ddata ofodol.

2 Cymhariaeth o ddau ffeil CAD

Nawr mae'n debyg na storiwyd unrhyw reolaeth hanesyddol, ac mai'r hyn rydych chi ei eisiau yw cymharu hen fersiwn o gynllun stentaidd yn erbyn un wedi'i addasu flynyddoedd yn ddiweddarach. Neu ddau gynllun a addaswyd gan wahanol ddefnyddwyr, ar wahân.

I wneud hyn, mae ffrindiau yr ochr arall i'r ffin wedi darparu teclyn defnyddiol iawn i mi o'r enw dgnCompare sydd wedi fy synnu. Dim ond y ddwy ffeil sy'n cael eu galw, ac mae'n rhedeg cymhariaeth rhwng y ddwy realiti.

Gallwch nid yn unig gymharu'r ffeil yn erbyn un arall, ond yn erbyn sawl un; yn cynhyrchu adroddiadau ac arddangosfa graffig o'r gwrthrychau a gafodd eu hychwanegu, eu dileu, gan gynnwys y rhai a gafodd ychydig o addasiadau fel lliw neu drwch llinell. Yn bendant y byddai cymhariaeth â llaw yn cymryd oriau, os nad diwrnodau yn dibynnu ar faint o newidiadau. Yn dibynnu ar y cymhwysiad peirianneg rydych chi'n gweithio arno a faint o amser y gallwch chi ei arbed, mae dgnCompare yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gwneud y swydd honno mewn ychydig funudau yn unig.

Os oes gan rywun ddiddordeb mewn gweld arddangosiad o sut mae gweithredoedd DgnCompare a sut i'w gael, gadewch i chi yn y ffurflen ganlynol bydd technegydd yn cysylltu â chi.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.