Torrwch y cyfrinair o VBA macro MicroStation

Mae Visual Basic for Applications yn gyfres o lyfrgelloedd a roddodd Microsoft ar gael, ychydig yn hen-ffasiwn ond yn bwerus iawn, yn enwedig mewn fersiynau o Office cyn 2010. Er ei fod yn parhau i fodoli, mae llawer o ddatblygiadau bellach yn cael eu gwneud yn .NET ac amgylcheddau eraill; er hynny, ar gyfer datblygiadau ar sail ffrâm, mae VBA yn ddatrysiad eithaf ymarferol ac yn y Achos micreiddio, eithaf syml. O leiaf rwy'n cofio siarad am hyn trwy ddangos y map wedi'i ffinio a rhywbeth gyda XFM.

Dyma rai o'r problemau a ddaeth i mi y bore yma, tra'n rhedeg yng nghylchfan Virgin, mewn cartref trofannol:

Help: Pan fyddaf yn rhedeg y VBA, mae'r neges yn ymddangos:

«Ni ddarganfuwyd gwybodaeth drwyddedu ar gyfer y gydran hon. Nid oes gennych hawliau digonol gyda'r drwydded hon i ddefnyddio'r swyddogaeth hon yn yr amgylchedd datblygu. »

Mae yna nifer o ffyrdd i fynd o gwmpas y broblem hon, gan gynnwys gosod pecyn rhagofyniad microstation fel y rhai a ryddhawyd ar gyfer XM. Y broblem yma yw, o bosibl pan ydych chi'n defnyddio fersiwn o Windows 8 neu Windows 10, nad yw llawer o lyfrgelloedd hen ffasiwn yn gweithio a siawns na chafodd y VBA hwn ei adeiladu cyn 2010.vba-xvi32-microstatin-excel

Allan allan ymarferol: Gosod Visual Basic 2010 Express, ni fydd hyn yn llwytho'r cyfrifiadur yn llawer a bydd yn ychwanegu'r rheolaethau OCX y gallai defnyddiwr profiadol o bosibl ganfod a chofnodi o'r consolau gorchymyn.

Llwybr tebygol o lawrlwythwch Visual Basic Express yw hyn.

Os ydych chi'n dymuno rhedeg o Microstation Connect Edition, mae bron yn sicr bod yn rhaid i'r cais wneud addasiad oherwydd bod rhai llwybrau llyfrgell wedi newid.

I redeg marcro VBA microstation, yn achos V8i ac yn gynharach mae'n cael ei wneud gyda Utilities / Marcro / Rheolwr Prosiect. Yn achos Microstation Connect, mae'n rhaid i chi ddewis tab Utilities y Rhuban.

Fel y gwelwch, caiff y macro ei weithredu ond os ydym am gyffwrdd â'r cod bydd yn dangos y ffenestr amddiffyn i ni.

A yw'n bosibl torri'r cyfrinair sydd â VBA?

vba-xvi32-microstatin-excel

Mae swyddogaeth amddiffyn cyfrinair Visual Basic for Applications yn ceisio cynhyrchu rheolaeth a diogelwch ar gyfer datblygiadau, felly ni ddylai fod yn gywir gofyn am y pethau hyn ar wefan. Fodd bynnag, gan dybio mai'r ateb yw oherwydd inni anghofio'r cyfrinair neu fod y technegydd datblygwr wedi rhoi'r chikungunya ac yn hongian y llygoden, dyma ddatrysiad ymarferol gan ddefnyddio golygydd hecs.

Mae VBA yn cael ei fabwysiadu gan gwmnïau datblygwyr, felly mae'r acronym a ddefnyddir yn y cod i nodi pryd mae'r cyfrinair wedi'i osod yn newid o un cais i'r llall. Er enghraifft, i gael gwared ar yr allwedd o macro VBA yn Excel, yr acronym fel arfer yw DBP = »cyfrinair», ar gyfer Mynediad yr allwedd yw DPX = »cyfrinair». Os byddwn yn dod o hyd i'r llinyn hwnnw, a'i newid i rywbeth fel DBR yn lle DBP, neu DPR yn lle DPX, pan fydd wedi'i gadw, ni fydd y gorchymyn amddiffyn allweddol wedi'i ysgrifennu'n dda mwyach a bydd y vba yn agor heb ei amddiffyn.

Mae hyn, gan ddefnyddio Hex Editor, yn yr opsiwn Golygu / Chwilio, rydym yn teipio'r llinyn yr ydym yn chwilio amdani, er enghraifft BDP, gyda'r opsiwn Llinyn Testun a chadw Achos sensitif yn weithredol, fel y dangosir yn y ddelwedd ganlynol.

macro-vba-password

Gan ddefnyddio golygydd Hexadecimal (Hex Editor), mae'n debygol y bydd yn agor macro estyniad microdost .mvba ac yn gwneud y newid trwy ddilyn y camau hyn:

1 Lawrlwythwch XVI32

Gellir lawrlwytho hyn y cyfeiriad hwn; yn fy achos i, rwy'n llwytho i lawr y fersiwn 2.55, wedi'i gywasgu'n isel mewn zip, mae'n rhaid i chi ei ddadfeddwl a rhedeg y ffeil xvi32.exe.

vba-xvi32-microstatino

2 Agorwch y cais mvba.

Argymhellir, cyn agor y VBA i wneud copi. Gwelwch, waeth pa mor warchodedig ydyw, gallwch weld ei berfeddion yma. Wel, yr unig beth sydd ar ôl yw edrych am yr acronym hwnnw, ar ôl dod o hyd i un o'r tri llythyren yn cael ei newid ar gyfer X, ac mae'n cael ei arbed. Gyda hyn, mae'r VBA eisoes heb ddiogelwch.

Wrth gau'r cais bydd yn gofyn a ydynt yn achub y newidiadau, mae angen nodi hynny ydw.

vba-xvi32-microstatin-excel

Ar ôl ei arbed, gwelwch pan fyddwch yn agor y VBA nad yw bellach yn gofyn am allwedd, felly mae'n debygol o neilltuo un newydd iddo. Os yw'r defnyddiwr a oedd wedi anghofio'r cyfrinair yn dal i weithio yn y cwmni, mae'n rhaid i chi fynd rhowch ychydig o lympiau iddo ar ei ben neu o leiaf ei orfodi i dalu am y cwrw ddydd Gwener; os bu farw gyda'r chikungunya, mae gennym funud arall o dawelwch.

vba-xvi32-microstatin-excel

Ymddengys mai dod o hyd i'r acronym ar gyfer Microstation VBA (mvba) yw'r pos nesaf. Nid yw yr un peth ar gyfer Excel neu Access ond gydag ymdrech o synnwyr cyffredin ac amynedd gallwch ddod o hyd iddo.

Am yr arbedion sy'n golygu methu â gwybod y cyfrinair, byddwn yn rhoi'r gadwyn acronym i chi yn gyfnewid am gydweithrediad symbolaidd. Wrth gwrs, mae troseddwr neu enillydd bob amser, bod yn rhaid codi tâl XD ar un. Ar gyfer hynny mae'n rhaid i chi brynu'r dadlwythiad gyda Cerdyn credyd neu Paypal.

2 Yn ymateb i "Torri cyfrinair macro VBA Microstation"

  1. Cofion
    Yn fy achos i, dwi ddim eisiau torri, dileu na dinistrio, y gair cyfrinair vba, yr hyn rydw i eisiau yw gadael i mi wybod neu gofio'r cyfrinair. Ydych chi'n gwybod beth fyddai'r modd?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.