BIM - Byddai'r byd wedi breuddwydio 20 o flynyddoedd yn ôl

20 mlynedd yn ddiweddarach, ni allaf ond cysylltu'r BIM â'r esblygiad a gynrychiolodd am y cyfnod hwnnw gan adael y bwrdd lluniadu a'r papur olrhain ar gyfer y ffeiliau CAD. Roedd hynny'n esblygiad trawiadol, o ystyried ei fod yn gartwnydd a chyfrifiannell llyfrau + cyfrifiannell + Lotus 123. Roeddwn i'n meddwl ei bod yn anhygoel credu nad oedd bellach angen rhoi rhwbiwr trydan a benglog i'r papur o flaen ailgynllunio, yn llawer llai i wneud addasiadau i awyrennau lluosog ar gyfer y newid hwnnw, nac i daflu'r copïau sepia o'r gwreiddiol, nad oedd ond yn eu staenio â y coch i lawr ar gyfer y cynlluniau a adeiladwyd neu orchuddiwch fwrdd y prif adeiladwr.banfaa

Rhaid i mi gyfaddef fy mod bob amser yn gefnogwr o'r technolegau, roeddwn i wedi defnyddio 8086 gyda monitor sgrin oren ar adegau o DOS amrwd. Yn drawiadol, roedd wedi symud o wneud tocynnau cost uned yn Lotus 123 i SAICIC 3 ar gyfer amcangyfrifon ac amcangyfrifon, ac wedi symud o linell amser hynafol SAICIC i Microsoft Project 4 i reoli amser, er ar gyfer rhestr roedd yn dal i ddefnyddio rhaglenni ar FoxBase yn DOS Nid oherwydd nad oedd mwy, ond roedd bron â bod yn amhosibl i fôr-ladrad, EaglePoint a SAICIC 4.

Mae popeth wedi newid, pan wnes i gymryd rhan yn fy nwylo AutoCAD, bryd hynny R13, gyda Phorth PC 2000, Pentium I o 133 Mhz a 250 MB o ddisg galed. Yn sicr, dyna'r adegau pan allwn i gloi fy hun yn yr unig swyddfa â system aerdymheru -gan y cyfrifiadur; nid i mi-, a mynd allan i wres canol dydd gyda siwmper ocr i brynu cinio a siocled a chôc.

Ffyc y triglyseridau a oedd yn bwysig iawn.

aecosim1

Mae BIM heddiw i mi, sef yr hyn a oedd yn amhosibl pan fi oedd yr unig dechnolegydd oedd yn frwd dros fecaneiddio'r llawlyfr -gyda'r hyn fyddai gen i-.

Pe buasem ond wedi cael AECOsim, ni fyddai angen i'r dyluniad rhagarweiniol wneud brasluniau dyfrlliw o'r Pensaer Ramiro Bonilla, a oedd gyda llaw yn drawiadol ond yn anffodus na ellir eu symud, yn y drafft hwnnw o Brif Adeilad Banc Lluoedd Arfog Honduras; byddai wedi cael ei wneud unwaith yn CAD, gan efelychu'r gwahanol flociau cyfaint sy'n costio cymaint i gysoni â'r cysyniad «sobr»Gan y Peiriannydd Roberto López Carballo. Ar ôl iddo gael ei gymeradwyo, ni fyddai wedi gorfod brwydro am ddyddiau i gael cymeradwyaeth y gwaith adeiladu, gyda dioddefaint ymhlyg Rudy a Rubén -heddiw penseiri parch-, yn bennaf oherwydd unwaith y datblygwyd y gwaith adeiladu bu'n rhaid gwneud ffensys gydag amynedd y Peiriannydd strwythurol Boris Viscovich a'i flas digalon am gamddefnyddio gwrthbwysau, bron yn amhosibl gyda'r mannau delfrydol yn yr islawr ar gyfer parcio llawer o 2.50 metr o led.

Gyda BIM, mae'r dyluniad yn seiliedig ar feysydd swyddogaethol, fel penseiri yn gwneud ar AECOsim, ar echelinau sydd ynghlwm wrth dempled Rwy'n-fodel, fel bod y peiriannydd strwythurol yn chwarae â meintiau yn unig, gan weithredu fersiwn ffederal o'r un DGN ar Bentley STAAD; heb yr ailadroddiadau diddiwedd o Beiriannydd Rivera, gyda'i daflenni printiedig parhaus yn chwilio am eiliadau o ormod o wydr.aecosim

Mae BIM yn caniatáu datblygiad cyfochrog o'r system aerdymheru, gyda rheolaeth ymyrraeth ragarweiniol, gan wahaniaethu rhwng trawst dur a thrawst concrit, rhag ofn y bydd angen gwneud twll yn y pwynt cyhyriad, yn chwarter y hyd neu os nad yw'r hysbysfwrdd yn mynd i'w ganiatáu. Byddem wedi achub byd, ar ôl i'r sylfaen gael ei hail-ddylunio ar ôl yr amodau lleithder a geir yn ardal y codwyr, 5 metr islaw'r islawr, a oedd yn awgrymu ailfeddwl y llenfur ac ail-gyflunio'r slab sylfaen. Byddai cyfuno BentleyRAM ar gyfer yr atodiad dur strwythurol, GEOPAK ar gyfer y topograffi a Generative Components ar gyfer dyluniad crwm yr awditoriwm wedi bod yn foethusrwydd ... a phob un am ffeil DGN yn cael ei fwydo yn safon IFC dros ProjectWise, nid oes ots bod fy swyddfa yn y Torres Valladolid de Comayaguela ac yn y prynhawniau y dylwn orfod ymladd yn ystafell ddosbarth y Llyfrgell yn ystod amser marw fy ngham prifysgol.

Ond mae'r BIM yn mynd y tu hwnt i fodelu'r dyluniad, mae hefyd yn cynnwys efelychu'r broses adeiladu, cofiaf beth oedd yn ei gostio i benderfyniad milwrol yr amserau hynny i ddewis math o ddeunyddiau ar gyfer y gorffeniadau a wnaed yn ddiddiwedd y symboleg ar awyren amgylcheddau; Beth i beidio â dweud am y diweddariad o lwythi marw ar ôl iddyn nhw benderfynu cyfaddef i symud i farmor o gwmpas y seithfed lefel. Mae cymhwyso modelu BIM wedi'i gynllunio gan ddefnyddio elfennau bywyd go iawn, naill ai gyda Revit neu AECOsim, mae'n rhaid i chi ddweud mai wal yw hon, nid oes gwahaniaeth y deunydd, ond os caiff ei diffinio dywedir ei bod yn floc concrit, a fydd yn arwain repellent o 0.75 centimetr o drwch, gyda morter 1: 4, sglein calch a phaent dŵr. Yma daw'r daioni, ni ddylwn i fod yn gwneud cyfrifiadau, ar ôl cyfrifiadau i amcangyfrif y gost, oherwydd drwy ddefnyddio'r ategyn ar gyfer Naviswork, gallaf gael y gyllideb yn ddeinamig waeth beth yw newidiadau idiotig chwaeth drwg y cytrefi.

imodel2

Unwaith y bydd y dyluniad wedi'i orffen, dim ond yn y cynllun, toriadau, ffasadau y bydd yn rhaid i chi gynhyrchu'r cynlluniau yn yr hen ffordd, gan gynnwys y safbwyntiau persbectif, gan ychwanegu at yr animeiddiadau trawiadol na fyddai bellach yn meddiannu oriau trafod ym mhencadlys y Sefydliad Rhagolygon Milwrol, gyda'r bwrdd newydd o reolwyr a oedd yn byw yn gwybod unwaith eto holl fanylion y prosiect. Mae safonau IFC bellach yn caniatáu'r gyfnewidfa ni waeth os wyf yn defnyddio AECOsim (Bentley Architecture gynt) a'u AutoDesk Revit + Naviswork (sydd bellach yn cynnwys yr hyn a wnes i faint a ddilewyd). Felly, er mwyn rheoli cynnydd gwaith nid oes angen mynd i lyfrau nodiadau Peiriannydd Carlos Rosales, nad ydynt yn cadw at gyfrifon y Peiriannydd Marisela, y ffantasi Cowboy Palma, neu gyda sgriblo'r peiriannydd Jessica Ortiz. Byddai'n arbed amser i mi brosesu'r amcangyfrifon, y gorchmynion newid a'r rheolaeth cynnydd yn MsProject.

O, wrth gwrs, mae BIM yn arbed fi i fod y tu ôl i lygaid craff y Peiriannydd Rosario, gan fesur ac ysgrifennu yn ei llyfr nodiadau bob manylyn i ddiffinio'r gorchmynion mewn ffurfiau arbennig i Mármoles de Honduras, y rheiliau pres trwy ffacs i y cwmni Torogoz yn El Salvador, neu drefn yr awyr drych a ddaeth o Miami a does neb yn gwybod ym mha gynhwysydd o Tollau Puerto Cortés a gollwyd.

Os ydych chi'n meddwl mai gwneud gyda meddalwedd CAD yw'r mwyaf, rhaid i chi droi eich llygaid at BIM, oherwydd mae'n mynd y tu hwnt i'r hyn a alwyd yn flaenorol gennym ni AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu), mae AECO yn awgrymu cylch oes yr Ymgyrch, hynny yw, gweddill oes yr adeilad nad yw 20 flynyddoedd yn ddiweddarach yn cael ei ystyried yn brosiect peirianyddol ond fel prosiect economaidd -fel y bu erioed-.

La Llinell amser BIM mae'n bell i ffwrdd, ond os gallwch ennill unrhyw beth am gyfnod, edrychwch arno Revit y AECOsim. Mae'r ysbrydoliaeth sy'n achosi i mi yr un fath â 20 o flynyddoedd yn ôl, mae'r penderfyniad am ba frand i'w ddewis yn ei adael i'ch hoffter.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.