BIM - Y byd y byddwn i wedi breuddwydio amdano 20 mlynedd yn ôl

20 mlynedd yn ddiweddarach, ni allaf ond cysylltu BIM fel yr esblygiad yr oedd yn ei gynrychioli bryd hynny, gan adael y bwrdd lluniadu ac olrhain papur ar gyfer ffeiliau CAD. Esblygiad trawiadol oedd hwnnw, o ystyried iddo ddod o fod yn arlunydd braslunio a chyfrifiannell llyfr nodiadau + cyfrifiannell + Lotus 123. Roedd yn ymddangos yn drawiadol i mi gredu nad oedd angen rhoi rhwbiwr trydan a phenglog ar y papur olrhain cyn ail-ddylunio, llawer llai gwneud addasiadau iddo cynlluniau lluosog ar gyfer y newid hwnnw, na thaflu'r copïau sepia o'r gwreiddiol i ffwrdd, a oedd ond yn staenio gyda'r marciwr coch ar gyfer y cynlluniau a adeiladwyd neu'n leinio bwrdd y prif adeiladwr.banfaa

Rhaid imi gyfaddef fy mod bob amser yn ffan o dechnoleg, roeddwn wedi defnyddio 8086 gyda monitor sgrin oren yn nyddiau DOS amrwd. Yn drawiadol, roedd wedi symud o wneud taflenni costau uned yn Lotus 123 i SAICIC 3 ar gyfer cyllidebau ac amcangyfrifon, ac roedd wedi mynd o'r matrics llinell amser SAICIC hynafol i Microsoft Project 4 i reoli amser, er ar gyfer rhestr eiddo roedd yn dal i ddefnyddio rhaglennu ar FoxBase yn DAU. Nid am nad oedd mwy, ond roedd hacio EaglePoint a SAICIC 4 yn y dyddiau hynny bron yn amhosibl.

Newidiodd popeth, pan gymerais i fy nwylo AutoCAD, ar yr adeg honno R13, gyda PC Gateway 2000, Pentium I 133 Mhz a disg galed 250 MB. Cadarn, dyna'r amseroedd hynny pan allwn gloi fy hun yn yr unig swyddfa aerdymheru -gan y cyfrifiadur; nid i mi-, a mynd allan i wres canol dydd gyda siwmper ocr i brynu cinio a siocled a chôc. 

Ffyc y triglyseridau a oedd yn bwysig iawn.

aecosim1

BIM i mi heddiw yw'r hyn a oedd yn amhosibl pan mai fi oedd yr unig dechnolegydd a oedd yn angerddol am fecaneiddio'r llawlyfr -gyda'r hyn fyddai gen i-. 

Pe buasem ond wedi cael AECOsim, ni fyddai angen i'r dyluniad rhagarweiniol wneud brasluniau dyfrlliw o'r Pensaer Ramiro Bonilla, a oedd gyda llaw yn drawiadol ond yn anffodus na ellir eu symud, yn y drafft hwnnw o Brif Adeilad Banc Lluoedd Arfog Honduras; byddai wedi cael ei wneud unwaith yn CAD, gan efelychu'r gwahanol flociau cyfaint sy'n costio cymaint i gysoni â'r cysyniad «sobr»Gan y Peiriannydd Roberto López Carballo. Ar ôl ei gymeradwyo, ni fyddai wedi gorfod brwydro am ddyddiau i gael cymeradwyaeth y gwaith adeiladu, gyda dioddefaint ymhlyg Rudy a Rubén -heddiw penseiri parch-, yn bennaf oherwydd unwaith y datblygwyd y gwaith adeiladu bu'n rhaid gwneud ffensys gydag amynedd y Peiriannydd strwythurol Boris Viscovich a'i flas digalon am gamddefnyddio gwrthbwysau, bron yn amhosibl gyda'r mannau delfrydol yn yr islawr ar gyfer parcio llawer o 2.50 metr o led.

Gyda BIM, mae'r dyluniad yn seiliedig ar feysydd swyddogaethol, fel penseiri yn gwneud ar AECOsim, ar echelinau sydd ynghlwm wrth dempled Rwy'n-fodel, fel bod y peiriannydd strwythurol yn chwarae â meintiau yn unig, gan weithredu fersiwn ffederal o'r un DGN ar Bentley STAAD; heb yr ailadroddiadau diddiwedd o Beiriannydd Rivera, gyda'i daflenni printiedig parhaus yn chwilio am eiliadau o ormod o wydr.aecosim

Mae BIM yn caniatáu i ddatblygiad y system aerdymheru gael ei wneud yn gyfochrog, gyda rheolaeth ymyrraeth ragarweiniol, gan wahaniaethu rhwng trawst dur a thrawst concrit, rhag ofn bod angen gwneud twll yn y pwynt mewnlifiad, yn y chwarter hyd. neu os na fydd y cerdyn yn caniatáu hynny. Byddem wedi achub byd, ar ôl i'r sylfaen gael ei hailgynllunio ar ôl yr amodau llaith a ddarganfuwyd yn ardal yr elevydd, 5 metr o dan yr islawr, a oedd yn awgrymu ailfeddwl y llenfur ac ad-drefnu'r slab sylfaen. Byddai cyfuno BentleyRAM ar gyfer yr atodiad dur strwythurol, GEOPAK ar gyfer y dopograffeg a'r Cydrannau Cynhyrchiol ar gyfer dyluniad crwm yr awditoriwm wedi bod yn foethusrwydd ... a phob un ar ffeil DGN wedi'i fwydo yn safon IFC ar ProjectWise, nid oes ots bod fy swyddfa yn y Torres Valladolid de Comayaguela ac yn y prynhawniau y dylwn orfod ymladd yn ystafell ddosbarth y Llyfrgell yn ystod amser marw fy ngham prifysgol.

Ond mae BIM yn mynd y tu hwnt i fodelu'r dyluniad, mae hefyd yn cynnwys efelychu'r broses adeiladu. Rwy'n cofio beth gostiodd penderfyniad milwrol yr amseroedd hynny i ddewis math o ddeunyddiau ar gyfer y gorffeniadau, roedd y symboleg ar y cynllun amgylcheddau yn ddiddiwedd; beth i beidio â dweud am ddiweddaru taliadau marw ar ôl iddyn nhw benderfynu yn lle melysion symud i farmor trwy gydol y seithfed lefel. Gan gymhwyso modelu BIM, fe'i cynlluniwyd gan ddefnyddio elfennau bywyd go iawn, naill ai gyda Revit neu AECOsim, mae'n rhaid i chi ddweud mai wal yw hon, nid yw'r deunydd o bwys, ond os caiff ei ddiffinio dywedir ei fod yn floc concrit, a fydd yn cario. Plastr 0.75 centimetr o drwch, gyda morter 1: 4, sglein calch a phaent wedi'i seilio ar ddŵr. Dyma'r peth da, ni fyddai'n rhaid i mi fod yn gwneud cyfrifiadau, ar ôl cyfrifiadau i amcangyfrif y gost, oherwydd gan ddefnyddio'r ategyn Naviswork, gallaf gael y gyllideb yn ddeinamig waeth beth fo'r newidiadau idiotig yn chwaeth ddrwg y cyrnol.

imodel2

Ar ôl gorffen y dyluniad, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cynhyrchu'r cynlluniau llawr, adrannau, ffasadau, heb ei wneud yr hen ffordd, gan gynnwys y golygfeydd persbectif, gan ychwanegu at yr animeiddiadau trawiadol na fyddai nawr yn cymryd oriau o drafod ym mhencadlys y Instituto de Previsión Militar, gyda'r bwrdd comandwyr newydd a oedd â gofal am wybod eto holl fanylion y prosiect. Mae safonau IFC bellach yn caniatáu cyfnewidfa p'un a wyf yn defnyddio AECOsim (Pensaernïaeth Bentley gynt) ac maent yn defnyddio AutoDesk Revit + Naviswork (sydd bellach yn cynnwys faint a gymerodd i ffwrdd). Felly, nid yw rheoli cynnydd y gwaith yn gofyn am fynd i lyfrau nodiadau'r Peiriannydd Carlos Rosales, nad ydynt yn cyfateb i gyfrifon y Peiriannydd Marisela, o Fantasy Cowboy Palma, na sgriblo'r Peiriannydd Jessica Ortiz. Byddai'n arbed amser imi brosesu amcangyfrifon, newid gorchmynion a rheoli cynnydd yn MsProject.

O, wrth gwrs, mae BIM yn arbed fi i fod y tu ôl i lygaid craff y Peiriannydd Rosario, gan fesur ac ysgrifennu yn ei llyfr nodiadau bob manylyn i ddiffinio'r gorchmynion mewn ffurfiau arbennig i Mármoles de Honduras, y rheiliau pres trwy ffacs i y cwmni Torogoz yn El Salvador, neu drefn yr awyr drych a ddaeth o Miami a does neb yn gwybod ym mha gynhwysydd o Tollau Puerto Cortés a gollwyd.

Os ydych chi'n credu mai gwneud rendradau gyda meddalwedd CAD yw'r gorau, dylech ddychwelyd eich edrychiad i BIM, oherwydd ei fod yn mynd y tu hwnt i'r hyn a alwyd yn flaenorol yn AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu), mae AECO yn awgrymu cylch bywyd yr Ymgyrch, hynny yw. gweddill oes yr adeilad nad yw ar hyn o bryd, 20 mlynedd yn ddiweddarach, yn cael ei ystyried yn brosiect peirianneg ond fel prosiect economaidd -fel y bu erioed-.

La Llinell amser BIM mae'n bell i ffwrdd, ond os gallwch ennill unrhyw beth am gyfnod, edrychwch arno Revit y AECOsim. Mae'r ysbrydoliaeth y mae'n ei achosi i mi yr un fath ag 20 mlynedd yn ôl, mae'r penderfyniad i ba frand i'w ddewis yn cael ei adael yn ôl eich hoffter chi.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.