Seilwaith 2014 Gynhadledd: Ysbrydoliaeth i Hispanics

Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd y Gynhadledd Seilwaith ar gyfer y flwyddyn 2014, unwaith eto yn Llundain, lle cynhelir y wobr Be Inspired hefyd.

Roedd y digwyddiad yn llawer mwy trefnus nag achlysuron eraill, y rhaglen symudol a ddyluniwyd ganddynt ar gyfer iOS ac Android oedd y gorau; gyda diweddariadau, agenda, ffotograffau ac argymhellion ar gyfer amser hamdden bron ddim yn bodoli. Roeddent bob amser yn dosbarthu papurau hen ffasiwn, ond y peth gorau oedd argaeledd fersiynau digidol o'r hyn y mae pob un eisiau dod â nhw, ac nad yw bellach yn ffitio yn y cêsys cefn, wrth actifadu ap i wrando ar sain "Live to Tell It" ar yn lle gwylio ffilmiau gwag neu bwysleisio dros y map taflwybr ar y leiniau cefnfor hynny.

image

Mwy nag yr oeddem eisoes yn ei wybod ...

Ymhlith y caffaeliadau newydd, dim ond SITEOPS sy'n dal fy sylw, cais syfrdanol sy'n awtomeiddio dyluniad tiriogaethol mewn agweddau fel llawer parcio neu ystadau tai, ail-addasu ar y hedfan pan fydd terfyn, echel, mynedfa neu'r paramedrau maint parcio yn cael eu dadleoli a gyda cyfrifiadau torri / llenwi awtomatig. Fe'i gwelais yn Charlotte 6 blynedd yn ôl a chefais fy swyno, ac er iddo weithio ar AutoDesk Civil3D, mae'n ymddangos bod Bentley yn ei hoffi gymaint fel y byddwn yn ei weld fel nodwedd Geopak mewn cwpl o flynyddoedd.

Roeddem yn hoffi cyflwyno strategaethau effeithiol a gymhwyswyd eleni 2014, er mae'n debyg eu bod yn dod o'r blaen. Er mwyn cadw'r hud, mae'n well gen i eu hysgrifennu yn eu hiaith wreiddiol:

  • BIM Cynhwysfawr (Llyfrau Chwarae)
  • Geo-gyd-destun Cyfannol
  • Rhitholi Talent
  • Darparu Gwelededd (trwy i-modelau)

Mae pob ei esboniad o daflenni 5, y mae wedi bod yn werth yr oriau hedfan 13 cynrychioli gyfeiriad at yrfaoedd yn Tegucigalpa ac yn disgyn glogwynog yn Llundain gyda dim ond un awr i gael gwared ar ofn dŵr o Ebola mewn disian cymydog

Ar lefel y cyflwyniadau, ein parch at faint arddangoswyr, lle nad oes amser i wneud nodiadau er mwyn peidio â cholli'r foment o ysbrydoliaeth. Fel y soniais un diwrnod, nid yw'r lleoedd hyn yn mynd i gael eu dysgu, ond i wybod i ble mae'r tueddiadau yn mynd.

O eiriau Ed Merrow, yn ei gyflwyniad ar Persbectif Prosiectau Cyfalaf:

Nid yw prosiect mawr yn meddiannu peirianwyr, ond dyn busnes ...

Rheoli prosiectau yw'r celf o fod yn barod ar gyfer y annisgwyl ...

Mae prosiect peirianneg yn ymarfer prawf i'n gallu i reoli gwybodaeth ...

image

Mae'r rhan hon wedi fy atgoffa i un o'm ychydig o athrawon, y bu'n faich y bu amser dosbarth yn parhau mor fawr. Yna cofiais athro hardd a wasanaethodd y pwnc "marchnata prosiectau cymdeithasol" i mi a'r cyfuniad gyda'r mentor presennol sydd wedi ein cymryd o'n cynlluniau UML ac wrth ysgwyd llygod wrthym ni:

Stopiwch siarad am gynaliadwyedd. Ble mae'r elw o'r system hon?

BIM: y ffordd i ble mae pawb yn mynd.

Y gair sy'n swnio fwyaf heddiw yw BIM. 3 blynedd yn ôl roedd yn i-model, sydd yr un peth, ond mewn safon a gair y mae pawb eisoes yn ei dderbyn.

Nid ydym yn mynd i orfodi BIM ar unrhyw un. Ond dyma'r unig ddewis arall.

Yn hyn, mae cwmnïau mawr yn benderfynol bod gwledydd yn cymeradwyo deddfwriaeth fel bod BIM yn cael ei fabwysiadu fel safon ar gyfer rheoli seilwaith. Yma mae bron popeth yn ffitio, gan ein bod yn siarad am adeiladau, ffyrdd, planhigion diwydiannol, systemau trosglwyddo, systemau traffig a phopeth sy'n gysylltiedig â'u cylch: Topograffi, pensaernïaeth, adeiladu, modelu, gweithredu, cynnal a chadw ac ailosod.

Mae'n ddiddorol y flaenoriaeth y mae'r cylch mwyngloddio yn ei chymryd, lle mae datrysiadau fel Dylunydd MineCycle, Arolwg MineCycle a Thrin Deunydd MineCycle yn cael eu hyrwyddo, lle mae galluoedd Bentley Map, AECOsim, OpenPlant ac OpenRoads a oedd hyd yn hyn wedi bod yn fwy canolbwyntio ar ddisgyblaethau mwy confensiynol. Wrth gwrs, gwelsom ef eisoes yn dod ar ôl i gwmnïau Perchennog Uchaf Seilwaith 500 ymddangos mewn marchnadoedd y mae eu cryfder wrth ecsbloetio adnoddau naturiol, gan gynnwys mwyngloddio.

Mae'r strategaeth o fynd nid at y mawrion ond at y enfawr wedi gweithio i Bentley, pan ddywedant fod 20 o'r 25 (80%), 40 o'r 50 (80%), 69 o'r 100 (69%) a 233 o Mae 500 (46%) yn defnyddio o leiaf ProjectWise neu AssetWise i reoli gweithrediad seilwaith. Digon i fod yn bwyllog, er bod dull y maent yn gobeithio cyrraedd defnyddwyr canolig neu unigol trwy sianeli newydd rhwng 2015 a 2018 wedi bod yn ddiddorol.

A yw cyfraniad gwerthfawr y bydd yr academi, yn achos yr Asiantaeth Priffyrdd wedi cychwyn Academi AssetWise i hyrwyddo hyfforddiant proffesiynol mewn disgyblaethau megis ffyrdd, rheilffyrdd, Prosiectau Trafnidiaeth a Mega, gweithredu rheoli gan safon BIM.

Beth sydd o'i le gyda Trimble?

imageYn hyn mae'n amlwg iawn bod gan Brif Weithredwyr Bentley, Trimble a Siemens gynllun cerddorfaol da iawn ar gyfer 2018. Datblygwyd y digwyddiad Dimensiynau Trimble ochr yn ochr, yn yr un wythnos yn Las Vegas, felly ni fyddai'n syndod imi hynny yn mae rhyw ddwy neu dair blynedd yn cyhoeddi y bydd y ddau ddigwyddiad yn un. Rydym yn gwybod yn iawn y bydd ymasiad disgyblaethau (nid cwmnïau o reidrwydd) yn dilyn yr hyn a welsom eisoes yn HEXAGON, lle daeth Leica, Erdas, Integraph a phopeth a oedd wedi cronni yn fodel trawiadol y bydd yn rhaid i Trimble + ei gyrraedd. Siemes + Bentley.

Ar ochr Trimble roedd bwth, lle dangoswyd enghreifftiau o integreiddio rhwng Bentley ProjectWise, a ddarllenwyd o ddyfeisiau GPS, gorsaf robotig gyfan yn casglu data a modelu i ProjectWise gan ddefnyddio i-Model. Felly mae'n debyg ei bod wedi bod yn flwyddyn ddwys o waith, lle mae'r budd i'r ddau senario: mae Bentley yn cyrraedd y cae, gyda holl alluoedd y timau hyn: cymylau pwynt, COGO, modelu gwrthrychau; Mae gan Trimble blatfform sy'n integreiddio'r llif gwaith o arolwg i ddylunio, gydag opsiynau i ail-gyfranogi'n ystwyth iawn.

imageDangosodd Siemens yr hyn y maent yn ei wneud, mewn pwnc lle mae'n ymddangos i mi eu bod braidd wedi darfod. Gydag integreiddio holl botensial yr i-fodel, cymwysiadau Bentley ar gyfer rheoli planhigion diwydiannol, systemau trosglwyddo trydanol, cynhyrchu pŵer… Siemens yn bendant yw'r budd mwyaf. Yma, er bod yn rhaid i'r gwaith fod yn llafurus, mae'n ymddangos i mi nad yw'r cemeg yr un peth; Hyd yn oed yn y cyflwyniad amser cinio ddydd Mercher, roedd angen gofyn i'r gynulleidfa am dawelwch oherwydd bod ganddyn nhw fwy o ddiddordeb yn y brathiad a roddon nhw i goes yr iâr nag mewn PowerPoint braidd yn gysyniadol, heb fawr o dystiolaeth arddangosiadol. Wrth gwrs, roeddem yn llawer o beirianwyr sifil, penseiri, ac ychydig o beirianwyr diwydiannol neu drydanol, sef y rhai y bydd hyn yn effeithio arnynt.

Beth am y Premiss Be Inspired

Y tro hwn rydym wedi cael y tablau, felly nid ydym wedi gallu gwneud ein bwrdd betio gyda chydweithwyr o'r cylchgronau eraill. Yn drueni oherwydd y tro hwn roeddwn bron yn sicr o fy rhagfynegiadau, ac efallai y byddwn wedi ennill y 10 pwys y pen y mae'r gwallt melyn hyn yn eu cynrychioli.

Wrth y bwrdd a gefais, rydym wedi rhannu gyda dau Fecsicanwr, Iseldireg, merch o Dde Affrica a merch eithaf Portiwgaleg. Rydym yn cytuno bod lefel y prosiectau eleni wedi bod yn anarferol.

Bu'n dda gwybod bod America Ladin wedi dod â thri gwobr haeddiannol:

  • Y prosiect cloddio ym Mheriw.
  • Y Twnnel o dan môr Brasil.
  • a Phrosiect Porthladdoedd Uruguay.

Ar ôl sawl blwyddyn o wylio'r digwyddiad hwn, rhaid imi gyfaddef bod y rhagosodiad bod bod yno yn ysbrydoledig yn wir. Ar yr achlysur hwn roeddwn yn gallu siarad â siaradwr prosiect porthladdoedd Uruguayan, cyn ac ar ôl, i dreulio'r adrenalin o deimlo fel enillydd, ac aros ychydig yn hirach. Pan fyddwch chi'n cynrychioli'ch gwlad ymhlith 56 o brosiectau o'r radd flaenaf, a bod eich enw'n cael ei grybwyll ar gyfer y wobr, rydych chi'n bendant yn teimlo'r gwladgarwch nad ydyn ni'n prin ei fwynhau mewn gemau rhagbrofol Cwpan y Byd. Ni fydd neb ar ôl eiliad fel hyn, yr un peth drannoeth. A dyma fy ffrindiau, yw'r Be Inspired!

image

Yn fy rhagfynegiadau y flwyddyn nesaf bydd y digwyddiad yn Llundain eto, oherwydd mae'r rhain mewn mwg i farw drosto. Ac yna efallai y byddan nhw'n ei chwarae gyda China, i gau yn 2017 yn Las Vegas gyda Trimble a Siemens mewn un digwyddiad y mae Bentley yn ei alw'n 1B18.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.