Seilwaith 2014 Gynhadledd: Ysbrydoliaeth i Hispanics

Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd y Gynhadledd Seilwaith ar gyfer y flwyddyn 2014, unwaith eto yn Llundain, lle cynhelir y wobr Be Inspired hefyd.

Roedd y digwyddiad yn llawer mwy trefnus nag achlysuron eraill, y rhaglen symudol ar gyfer iOS ac Android oedd y gorau; gyda'r diweddariadau, yr agenda, y ffotograffau a'r argymhellion ar gyfer amser hamdden heb fod yn bodoli o gwbl. Roeddent bob amser yn rhoi papurau hen ffasiwn allan, ond y gorau oedd argaeledd fersiynau digidol o'r hyn y mae pawb eisiau ei gyflwyno, ac nid yw hynny'n ffitio yn y pentyrrau cefn, tra'n actifadu ap i wrando ar "Vivir para Contarla" mewn sain. lle i wylio ffilmiau gwag neu straen gyda'r map o drywydd yn y teithiau trawsatlantig hynny.

image

Mwy nag yr oeddem eisoes yn ei wybod ...

Ymysg y caffaeliadau newydd yn unig mae SITEOPS yn cofnodi fy sylw, cais rhyfeddol sy'n awtomeiddio'r dyluniad tiriogaethol mewn agweddau megis llawer o barcio neu drefoli, ail-ddarllen yr awyren cyn dadleoli terfyn, echel, mynedfa neu baramedrau maint y mannau parcio a chyda cyfrifiadau torri / llenwi awtomatig. Gwelais ef yn Charlotte am 6 o flynyddoedd yn ôl ac fe'm syfrdanodd, ac er ei fod yn gweithio ar AutoDesk Civil3D, ymddengys fod Bentley wedi ei hoffi gymaint nes y byddwn yn ei weld fel swyddogaeth Geopak mewn ychydig flynyddoedd.

Roeddem yn hoffi cyflwyno strategaethau effeithiol sydd wedi'u cymhwyso eleni 2014, er fy mod yn dyfalu eu bod o'r blaen. Er mwyn cynnal yr hud, mae'n well gennyf eu hysgrifennu yn eu hiaith wreiddiol:

  • BIM Cynhwysfawr (Llyfrau Chwarae)
  • Geo-gyd-destun Cyfannol
  • Rhitholi Talent
  • Darparu Gwelededd (trwy i-modelau)

Mae pob ei esboniad o daflenni 5, y mae wedi bod yn werth yr oriau hedfan 13 cynrychioli gyfeiriad at yrfaoedd yn Tegucigalpa ac yn disgyn glogwynog yn Llundain gyda dim ond un awr i gael gwared ar ofn dŵr o Ebola mewn disian cymydog

Ar lefel y cyflwyniadau, ein parch at faint arddangoswyr, lle nad oes amser i wneud nodiadau er mwyn peidio â cholli'r eiliad o ysbrydoliaeth. Fel y dywedais un diwrnod, nid yw'r lleoedd hyn yn mynd i ddysgu, ond i wybod ble mae'r tueddiadau yn mynd.

O eiriau Ed Merrow, yn ei gyflwyniad ar Persbectif Prosiectau Cyfalaf:

Nid yw prosiect mawr yn meddiannu peirianwyr, ond dyn busnes ...

Rheoli prosiectau yw'r celf o fod yn barod ar gyfer y annisgwyl ...

Mae prosiect peirianneg yn ymarfer prawf i'n gallu i reoli gwybodaeth ...

image

Mae'r rhan hon wedi fy atgoffa i un o'm ychydig o athrawon, y bu'n faich y bu amser dosbarth yn parhau mor fawr. Yna cofiais athro hardd a wasanaethodd y pwnc "marchnata prosiectau cymdeithasol" i mi a'r cyfuniad gyda'r mentor presennol sydd wedi ein cymryd o'n cynlluniau UML ac wrth ysgwyd llygod wrthym ni:

Stop siarad am gynaliadwyedd. Ble mae elw y system hon?

BIM: y ffordd i ble mae pawb yn mynd.

Y gair y mae'r rhan fwyaf yn ei swnio heddiw yw BIM. Roedd 3 o flynyddoedd yn ôl yn i-fodel, sydd yr un fath, ond mewn safon a gair y mae pawb yn ei dderbyn.

Nid ydym yn mynd i orfodi BIM ar unrhyw un. Ond dyma'r unig ddewis arall.

Yn hyn o beth, mae'r gwledydd mawr yn cael eu pennu gan y gwledydd i basio deddfwriaeth fel bod BIM yn cael ei fabwysiadu fel safon ar gyfer rheoli seilwaith. Yma mae bron popeth bron, oherwydd ein bod yn siarad am adeiladau, ffyrdd, planhigion diwydiannol, systemau trosglwyddo, systemau traffig a phopeth sy'n rhan o'i gylch: Topograffi, pensaernïaeth, adeiladu, modelu, gweithredu, cynnal a chadw ac adnewyddu.

Mae'n ddiddorol mai'r flaenoriaeth y mae'r cylch cloddio yn ei chymryd, lle mae atebion fel MineCycle Designer, MineCycle Survey a MineCycle Material Handling yn cael eu hyrwyddo, lle mae galluoedd Bentley Map, AECOsim, OpenPlant a OpenRoads wedi bod yn fwy hyd yn hyn. canolbwyntio ar ddisgyblaethau mwy confensiynol. Wrth gwrs, roeddem eisoes yn ei weld yn dod ar ôl cwmnïau isadeiledd 500 Perchennog Uchaf oedd yn cyfrif am farchnadoedd sydd â chryfder wrth ddefnyddio adnoddau naturiol, gan gynnwys mwyngloddio.

Mae'r strategaeth o beidio â mynd i'r rhai mawr ond y rhai enfawr wedi gweithio i Bentley, pan fyddant yn siarad am 20 o'r 25 (80%), 40 o'r 50 (80%), 69 o'r 100 (69%) a 233 o Mae 500 (46%) yn defnyddio ProjectWise neu AssetWise o leiaf i reoli gweithrediad seilwaith. Digon i fod yn dawel, er ei fod wedi bod yn ddiddorol yn y ffordd y maent yn gobeithio cyrraedd trwy sianelau newydd i ddefnyddwyr lefel ganolig neu unigol o 2015 i 2018.

A yw cyfraniad gwerthfawr y bydd yr academi, yn achos yr Asiantaeth Priffyrdd wedi cychwyn Academi AssetWise i hyrwyddo hyfforddiant proffesiynol mewn disgyblaethau megis ffyrdd, rheilffyrdd, Prosiectau Trafnidiaeth a Mega, gweithredu rheoli gan safon BIM.

Beth sydd o'i le gyda Trimble?

imageYn hyn o beth, mae'n glir iawn fod gan Brif Swyddogion Gweithredol Bentley, Trimble a Siemens gynllun wedi'i drefnu'n dda iawn ar gyfer 2018. Datblygwyd y digwyddiad Trimble Dimensions yn gyfochrog, yn yr un wythnos yn Las Vegas, felly ni fyddwn yn synnu pe baent yn cyhoeddi mewn dau neu dair blynedd y bydd y ddau ddigwyddiad yn un. Gwyddom yn iawn, y bydd cyfuniad disgyblaethau (nid cwmnïau o reidrwydd) yn dilyn yr hyn a welsom yn HEXAGON, lle daeth Leica, Erdas, Integraph a phopeth a oedd wedi cronni yn fodel trawiadol y bydd yn rhaid i Trimble + ei gyrraedd Siemes + Bentley.

Ar ochr Trimble roedd yna stondin, lle dangoswyd enghreifftiau o integreiddio Bentley ProjectWise, darllenwyd o ddyfeisiau GPS, cyfanswm gorsaf robotig yn codi data ac yn modelu tuag at ProjectWise gan ddefnyddio i-Model. Felly, mae'n debyg ei fod wedi bod yn flwyddyn waith ddwys, lle mae'r budd ar gyfer y ddau senario: mae Bentley yn dod i'r maes, gyda holl alluoedd y timau hyn: pwyntio cymylau, COGO, modelu gwrthrychau; Mae gan Trimble lwyfan sy'n integreiddio'r llif gwaith o'r arolwg i'r dyluniad, gydag opsiynau i ailfeddwl gyda hyblygrwydd mawr.

imageAr ran Siemens dangosodd yr hyn y mae'n ei wneud, mewn pwnc yr wyf yn meddwl eu bod braidd yn hen. Gyda integreiddiad potensial llawn y i-model, mae ceisiadau Bentley ar gyfer rheoli planhigion diwydiannol, systemau trawsyrru trydan, cynhyrchu pŵer ... Siemens yn sicr y mwyaf buddiol. Yma, er bod yn rhaid i'r gwaith fod yn llafurus, ymddengys i mi nad yw cemeg yr un fath; Hyd yn oed yn yr arddangosfa amser cinio ddydd Mercher roedd yn rhaid gofyn i'r gynulleidfa am dawelwch oherwydd bod ganddynt fwy o ddiddordeb yn y brathiad a roddon nhw i'r goes cyw iâr nag mewn PowerPoint braidd yn gysyniadol, heb fawr o dystiolaeth ddangosol. Wrth gwrs, roeddem yn nifer o beirianwyr sifil, penseiri, ac ychydig o beirianwyr diwydiannol neu drydanol y bydd hyn yn effeithio arnynt.

Beth am y Premiss Be Inspired

Y tro hwn rydym wedi neilltuo'r tablau, felly nid ydym wedi gallu gwneud ein bwrdd betio gyda chydweithwyr y cylchgronau eraill. Drueni oherwydd y tro hwn roeddwn bron yn sicr o fy rhagfynegiadau, ac efallai y byddwn i wedi ennill y punnoedd XWUMX y pen yn cynrychioli'r gwallt-melyn.

Yn y tabl sydd wedi fy nghyffwrdd rydym wedi rhannu gyda dau Mecsico, un o Iseldiroedd, merch o Dde Affrica a merch Bortiwgaidd brydferth. Rydym yn cytuno bod lefel y prosiectau eleni wedi bod yn un gwydn.

Bu'n dda gwybod bod America Ladin wedi dod â thri gwobr haeddiannol:

  • Y prosiect cloddio ym Mheriw.
  • Y Twnnel o dan môr Brasil.
  • a Phrosiect Porthladdoedd Uruguay.

Ar ôl sawl blwyddyn o weld y digwyddiad hwn, rhaid i mi gyfaddef bod y syniad bod bod yn ysbrydoledig yn cael ei gyflawni. Ar yr achlysur hwn, roeddwn yn gallu siarad â phrosiect porthladdoedd Uruguayan, cyn ac ar ôl, i dreulio'r adrenalin o deimlo fel enillydd, ac i aros ychydig yn hwy. Pan fyddwch chi'n cynrychioli'ch gwlad ymhlith prosiectau 56 o safon fyd-eang, a chrybwyllir eich enw i dderbyn y wobr, yn bendant rydych chi'n teimlo'r wladgarwch nad ydym yn ei fwynhau bron yn y gemau cymwys yng Nghwpan y Byd. Ni fydd neb ar ôl eiliad fel hyn yr un fath y diwrnod wedyn. Ac mae hyn, fy ffrindiau, yn Be Inspired!

image

Yn fy rhagfynegiadau y flwyddyn nesaf bydd y digwyddiad eto yn Llundain, gan fod y rhain mewn mwg o farw. Ac yna efallai y byddant yn chwarae gyda Tsieina, i gau yn 2017 yn Las Vegas gyda Trimble a Siemens mewn un digwyddiad y mae Bentley yn ei alw'n 1B18.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.