#LAND - Cwrs Cyflwyniad Synhwyro o Bell

 

Darganfyddwch bŵer synhwyro o bell. Profwch, teimlo, dadansoddi a gweld popeth y gallwch ei wneud heb fod yn bresennol.

Mae Synhwyro o Bell (RS) yn cynnwys set o dechnegau dal o bell a dadansoddiad o'r wybodaeth sy'n caniatáu inni adnabod y diriogaeth heb fod yn bresennol. Mae digonedd o ddata arsylwi'r Ddaear yn caniatáu inni fynd i'r afael â llawer o faterion amgylcheddol, daearyddol a daearegol brys.

Bydd gan fyfyrwyr ddealltwriaeth gadarn o egwyddorion corfforol Synhwyro o Bell, gan gynnwys cysyniadau ymbelydredd electromagnetig (EM), a byddant hefyd yn archwilio'n fanwl ryngweithio ymbelydredd EM â'r awyrgylch, dŵr, llystyfiant, mwynau a mathau eraill. o dir o safbwynt synhwyro o bell. Byddwn yn adolygu sawl maes lle gellir defnyddio Synhwyro o Bell, gan gynnwys amaethyddiaeth, daeareg, mwyngloddio, hydroleg, coedwigaeth, yr amgylchedd a llawer mwy.

Mae'r cwrs hwn yn eich tywys i ddysgu a gweithredu dadansoddi data mewn Synhwyro o Bell a gwella'ch sgiliau dadansoddi geo-ofodol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

 • Deall cysyniadau sylfaenol Synhwyro o Bell.
 • Deall yr egwyddorion ffisegol y tu ôl i ryngweithio ymbelydredd EM a'r mathau lluosog o orchudd pridd (llystyfiant, dŵr, mwynau, creigiau, ac ati).
 • Deall sut y gall cydrannau atmosfferig effeithio ar signal a gofnodir gan lwyfannau synhwyro o bell a sut i'w cywiro.
 • Dadlwytho, cyn-brosesu, a phrosesu delweddau lloeren.
 • Cymwysiadau synhwyrydd o bell.
 • Enghreifftiau ymarferol o gymwysiadau synhwyro o bell.
 • Dysgu Synhwyro o Bell gyda meddalwedd am ddim

Rhagofynion Cwrs

 • Gwybodaeth sylfaenol am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol.
 • Unrhyw berson sydd â diddordeb mewn Synhwyro o Bell neu ddefnyddio data gofodol.
 • Wedi gosod QGIS 3

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

 • Myfyrwyr, ymchwilwyr, gweithwyr proffesiynol, a chariadon y byd GIS a Synhwyro o Bell.
 • Gweithwyr proffesiynol mewn coedwigaeth, amgylcheddol, sifil, daearyddiaeth, daeareg, pensaernïaeth, cynllunio trefol, twristiaeth, amaethyddiaeth, bioleg a phawb sy'n ymwneud â Gwyddorau Daear.
 • Unrhyw un sy'n dymuno defnyddio data gofodol i ddatrys materion daearegol ac amgylcheddol.

mwy o wybodaeth

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael yn Sbaeneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.