BIM - y duedd anwrthdroadwy o CAD

Yn ein cyd-destun Geo-Engineering, nid yw bellach yn nofel Term BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu), sy'n caniatáu i wrthrychau bywyd go iawn wahanol gael eu modelu, nid yn unig yn eu cynrychiolaeth graffig ond yn eu gwahanol gyfnodau o'r cylch bywyd. Yn golygu bod ffordd, pont, falf, camlas, adeilad, o'r dechrau efallai gennych gofnod sy'n adnabod sy'n cynnwys ei ddyluniad, broses adeiladu, sy'n effeithio ar yr amgylchedd naturiol, gweithredu, defnyddio, grantiau, cynnal a chadw, addasiadau, gwerth ariannol mewn amser a hyd yn oed dymchwel.

Gan ddefnyddio'r dull o damcaniaethwyr sy'n cael eu geofumando pwnc hwn, mae'r llwybr BIM aeddfedu yn gysylltiedig â hyrwyddo mewnbynnau sydd eu hangen i ddatblygu galluoedd offer i gasglu a rheoli gwybodaeth (newydd a rhai sy'n bodoli eisoes), gweithredu safonau byd-eang, data seilwaith a modelu prosesau esblygiadol gwahanol sy'n gysylltiedig â rheoli tir. BIM yn her i gyrraedd eiliad pan fyddwch yn cynnwys perthynas gynhenid ​​gyda PLM (Cynnyrch Rheoli Cylch Bywyd), lle mae'r diwydiant gweithgynhyrchu a gwasanaethau yn ceisio i reoli tebyg er nad o reidrwydd cylch cwmpas yn cynnwys ymddangosiad geo-ofodol.

Pwynt o gydgyfeirio o'r ddau lwybr (BIM + PLM) yw'r cysyniad o ddinasoedd smart (Dinasoedd Smart), lle mae cwmnïau mwyaf mawr yn cael eu rhoi i ffwrdd, felly mae'r galw brys o ddinasoedd mawr fel irreversibility i roedd y dyfeisgarwch dynol annymunol mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn berthnasol i wneud penderfyniadau.

Isod, rydym yn manylu ar rai agweddau sylfaenol a datblygiadau sy'n gysylltiedig â'r BIM a'i berthynas ag offer technolegol poblogaidd.

Lefelau BIM

Mae Bew a Richards yn teoroli llwybr madarch BIM mewn pedwar lefel, gan gynnwys Lefel sero, fel y gwelir yn y graff. Egluro, mai hwn yw llwybr o safbwynt safoni, nid cymaint o fabwysiadu byd-eang, y mae llawer i'w siarad amdano.

dinasoedd smart

BIM Lefel 0 (CAD).

Mae hyn yn cyfateb i'r Dyluniad a Gynorthwyir gan Gyfrifiadur, a welwyd o'r persbectif cyntefig a welsom yn y blynyddoedd 80. Am y cyfnodau hynny, y blaenoriaethau oedd cymryd y darlun technegol a wnaed eisoes mewn setiau o luniadau, i haenau digidol. Rydyn ni'n cofio fel enghreifftiau geni AutoCAD a Microstation yn yr amseroedd hyn, a oedd heb amharu ar y cam enfawr, na wnaethant wneud mwy na Darluniau; dywedodd ei estyniadau (Drawing DWG, Design DGN). Efallai mai ArchiCAD oedd yr unig feddalwedd yr oeddwn eisoes wedi'i weledol y tu hwnt i, a oedd o 1987 yn siarad am yr Adeilad Rhithwir, gyda dirmyg bod yn darddiad Hwngari yn ystod y rhyfel oer. Hefyd yn y cam hwn yw rheoli data nad yw'n cael ei georeferenced o geisiadau eraill sy'n gysylltiedig â rheoli prosiect, megis Cyllidebau, Cynllunio, rheolaeth gyfreithiol, ac ati.

BIM Lefel 1 (2D, 3D).

Mae hyn yn digwydd mewn degawd diwethaf, yn aeddfedrwydd y gweithle y gellir ei alw'n 2D eisoes. Mae'r gwaith adeiladu yn y gofod 3D hefyd yn cael ei roi, er yn ei gamau cyntefig, y gallwn gofio pa mor ddiflas ydoedd gyda AutoCAD R13 a Microstation J. Roedd y gwaith tri-dimensiwn yn cael ei ddarlunio, ond roeddent yn fectorau a ffurfiwyd o hyd gan arch, nodau, wynebau grwpiau o'r rhain. Yn achos AutoDesk, roedd fersiynau fel cysyniadau integredig SoftDesk megis arwynebau o AutoCAD 2014, y gwnaed dyluniadau ffyrdd a dadansoddiad gofodol ohonynt, ond popeth y tu ôl i focs du y gwnaeth atebion fel EaglePoint fwy ohono «lliwgar«. Roedd microstation eisoes yn cynnwys Triforma, Geopack a AutoPlant o dan resymeg debyg, gyda chysylltiadau gofod o'r math cysylltiadau atgynhyrchu heb safoni consensws.

Mae'r degawd, er gwaethaf nad oedd hyd yn oed y modelau a Gwrthrychau safonedig beichiogi yn cael ei wireddu mewn gwirionedd integreiddio gorfodi braidd gydag atebion fertigol ar gyfer AEC a gafwyd gan drydydd parti, gan gynnwys Pensaernïaeth, Adeiladu, Diwydiant Geospatial, Gweithgynhyrchu ac Animeiddio.

Nid yw Autodesk yn siarad o BIM i brynu Revit yn 2002, ond bydd integreiddio atebion fel Civil3D cymryd llawer mwy o amser. Ar gyfer Bentley yn mewnbwn sylweddol XFM sgema (Nodwedd Extensible Modelu) yn MicroStation 2004 ac yn ystod y cyfnod pontio a elwir yn XM eu caffael fel llwyfannau Heastad trydydd parti, RAM, Staad, Optram, Speedikon, ProSteel, PlantWise, RM- Pont LEAP a HevaComp. Yn 2008 Bentley MicroStation lansio V8i, lle mae XFM aeddfed i fodel I-cydweithredol yn safonol.

BIM Lefel 2 (BIMs, 4D, 5 D)

bim

Y peth anoddaf yn y cam hwn o BIM Lefel 2 fu'r safoni; Yn enwedig gan fod cwmnïau preifat yn rhoi byns ar bopeth ac eisiau gorfodi eraill i ddefnyddio eu mympwyon eu hunain. Yn achos meddalwedd ar gyfer y maes geo-ofodol, mae wedi bod yn feddalwedd am ddim sydd wedi gwneud yr heddlu ar gyfer safoni gyda'r graddau o gonsensws sydd bellach yn cynrychioli OGC Consortiwm Agored. Ond yn y maes CAD-BIM, ni fu unrhyw fenter OpenSource, fel bod yr unig feddalwedd am ddim sydd â'r potensial i aeddfedu hyd yn hyn yn LibreCAD, sydd ar Lefel 1 yn unig -os nad yw hynny'n gadael y lefel 0. Mae'r cwmnïau preifat wedi rhyddhau fersiynau am ddim, ond mae'r safoni tuag at y BIM wedi bod yn araf, yn llais rhai oherwydd y monopoli imperiaidd.

Mae'n sylweddol bod cyfraniad y Prydeinig, bod eu hymarfer o wneud bron popeth o dan sylw, wedi arwain at y Safon Brydeinig, fel y mae'r codau BS1192: 2007 a BS7000: 4; Mae'r rhain mor hen o'r planedau papur i Lefel BIM 1. Mae'r BS8541: 2 yn ymddangos yn y model digidol eisoes ac yn y degawd hwn mae'r BS1192: 2 a BS1192: 3.

Mae'n ddealladwy pam y cynhaliodd BentleySystems y Gynhadledd Seilwaith blynyddol a'i wobr yn Llundain, 2013, 2014, 2015 a 2016; yn ogystal â chaffael cwmnïau â phortffolios uchel o gwsmeriaid Prydain -Rwy'n hyderus i feddwl am symud pencadlys Ewrop o'r Iseldiroedd i Iwerddon-.

Yn olaf, mae bob amser o fewn fframwaith yr OGC wedi symud ymlaen gyda nifer o safonau derbyn consensws sy'n cyfeirio at y BIM, yn enwedig y GML, sy'n rhoi enghreifftiau ymlaen llaw fel InfraGML, CityGML a UrbanGML.

Er na all llawer o ymdrechion cyfredol mewn degawd hwn yr ymgais BIM Lefel 2 i gyrraedd modelau cylch bywyd rheoli yn dal i gael ei ystyried yn gynhwysfawr neu safonol a rhagorol dyledion gyda 4D a 5D gynnwys Rhaglennu Adeiladu a Amcangyfrif Dynamig. Tueddiadau yn y cydgyfeirio o ddwy ddisgyblaeth yn uno / caffael cwmnïau a safoni golwg gyfannol enwog.

BIM 3 Lefel (Integreiddio, Rheoli Cylch Bywyd, 6D)

Mae lefel yr integreiddiad a ddisgwylir yn Lefel BNN 3, sydd eisoes ar ôl 2020 yn cynnwys disgwyliadau cwbl i fodiwt o unffurfiaeth o ran y safonau: Data Cyffredin (IFC). Geiriaduron Cyffredin (IDM) a Phrosesau Cyffredin (IFD).

dinasoedd smart

Disgwylir y bydd addasiad y Cylch Bywyd yn arwain at Rhyngrwyd o Bethau (IOT), lle mae'n cael ei nid yn unig yn modelu wyneb y ddaear, ond hefyd y peiriannau a seilwaith sy'n rhan o'r adeiladau, gwrthrychau a ddefnyddir ar gyfer cludo nwyddau (symudol) ar gyfer defnydd domestig, adnoddau naturiol, yn enwedig yn y cylch bywyd sy'n berthnasol i gyfraith gyhoeddus a phreifat y Perchnogion, Gliders, Dylunwyr a Buddsoddwyr.

Yn achos Bentley Systems, rwy'n cofio gweld o'r cyflwyniadau 2013 yn Llundain, integreiddio dau broses y Cylch Diffiniad Prosiect:

  • PIM (Model Gwybodaeth Prosiect) Breef - Cysyniad - Diffiniad - Dylunio - Adeiladu / Comisiwn - Cyflawni / Cau
  • NOD (Model Gwybodaeth Asedau) Ymgyrch - Defnyddiwch

Mae'n weledigaeth ddiddorol, gan ystyried bod yr agweddau hyn yn y degawd nesaf, ond bod hynny'n cael ei datblygu yn caniatáu gwireddu safoni. Er bod llawer o atebion fertigol, gwasanaethau cyfarwyddyd CYSWLLT Argraffiad yn creu amodau Hub fewn amgylchedd sengl ar gyfer yr hyn y MicroStation yw'r arf modelu, ProjectWise y rheoli prosiect herrameinta a Rheoli AssetWise Offeryn Operation , sy'n cau'r ddau eiliad pwysig, Opex a Capex o'r BS1192: 3.

Disgwylir hefyd y bydd y data yn cael ei hystyried yn isadeiledd ar hyn o bryd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddulliau gael eu dosbarthu, safoni i'w defnyddio'n llawn, ac wrth gwrs y bydd ar gael mewn amodau amser real gyda mwy o gyfranogiad gan ddefnyddwyr.

Smart Cities yw cymhelliad BIM

dinasoedd smartHer lefel BIM 3 yw nad yw'r disgyblaethau yn cydgyfeirio mwyach trwy fformatau ffeil ond trwy wasanaethau gan BIM-Hubs. Cynhaliwyd ymarfer diddorol a fydd yn y Dinasoedd Smart, y mae eisoes yn defnyddio achosion fel Compenhague, Singapoore, Johannesburg yn gwneud ymdrechion diddorol i uno yr e-lywodraeth gyda'r g-lywodraeth, os ydym yn caniatáu termau hynny. Ond mae hefyd yn her ddiddorol, yn yr amgylchedd hwnnw o BIM Lefel 3, bod pob gweithgaredd dynol yn cael ei fodelu. Mae hyn yn awgrymu bod agweddau megis cyllid, addysg, iechyd a'r amgylchedd yn cael eu cynnwys mewn cylch sy'n gysylltiedig â rheoli gofodol. Wrth gwrs, ni fyddwn yn gweld yr ymarferion ymarferol hyn yn y degawd hwn, mae'n amheus a dod hyd yn oed 'n sylweddol yn y tymor canolig, o ystyried bod y dyheadau i sicrhau gwelliant yn ansawdd bywyd y trigolion y blaned hon -neu o leiaf y dinasoedd hynny- ac adfer iawndal i'r ecosystem fyd-eang -sydd ddim yn dibynnu ar ychydig o ddinasoedd-.

Er nad yw Smart Cities o gwmpas y gornel, yr hyn sydd yn digwydd gyda'r cwmnïau mawr sy'n rheoli technoleg yn enwog.

Hecsagon, â chaffael cwmnïau fel Leica yn gallu rheoli y cipio data yn y maes, gyda chaffael Intergraph ERDAS + all reoli'r modelu gofodol, yn awr yn gwneud dull amheus ddiweddar gyda Autodesk i reoli'r dylunio, cynhyrchu ac animeiddio. Heb sôn am yr holl gwmnïau a gynhwysir yn yr emporiwm hwnnw, sy'n pwyntio tuag at yr un gwrthrych.

Ar y llaw arall, mae Bentley yn rheoli dyluniad, gweithrediad a beic ystod eang o'r diwydiant Adeiladu, Pensaernïaeth, Sifil a Diwydiannol. Fodd bynnag, nid yw Bentley yw'n ymddangos i fod â diddordeb mewn dwyn lle i bobl eraill, a gweld sut mae cynghrair gyda Trimble prynu bron pob gystadleuwyr sy'n gysylltiedig â'r maes rheoli a modelu, Siemens Mae rheolaeth uchel o weithgynhyrchu a Microsoft sy'n anelu at symud tuag at y seilwaith data -er mwyn peidio â gadael allan, oherwydd yn yr amgylchedd gweledigaethol hon rydych chi wedi'ch colli gyda'ch Windows + Office-

Pan fyddwn yn gweld, cwmnïau mawr yn betio y BIM ar gyfer eu potensial ar fin digwydd yn y tair echel sy'n symud gweithrediad y Dinasoedd Smart: Cynhyrchu Cyfryngau, Seilwaith Cyflenwi ac Arloesi i ofynion newydd ar gyfer cynnyrch / gwasanaethau. Wrth gwrs, mae bwystfilod mawr yn dal i gyd-fynd â blociau, megis ESRI, IBM, Oracle, Amazon, Google, er mwyn sôn am rai o'r rheiny y gwyddom sydd â diddordeb yn eu mentrau Smart Cities eu hunain.

Mae'n amlwg mai'r busnes nesaf yw'r Smart Cities, o dan integreiddio BIM + PLM lle na fydd Microsoft sy'n cymryd drosodd 95% o'r farchnad. Mae hwn yn fodel llawer mwy cymhleth, mae hefyd yn rhagweld y bydd cwmnïau nad ydynt yn betio ar y busnes hwn yn cael eu gadael allan gan wneud CAD, Excel sheets a systemau CRM caeedig. Y busnesau sydd i'w hintegreiddio yw'r rhai nad ydynt o fewn cylch bywyd traddodiadol Pensaernïaeth, Peirianneg, Adeiladu ac Ymgyrch (AECO); y rhai sy'n rheoli gweithgareddau eraill y dynol o dan ddull economaidd-gymdeithasol geo-gyfeiriedig, megis gweithgynhyrchu, llywodraeth electronig, gwasanaethau cymdeithasol, cynhyrchu amaethyddol ac yn anad dim, rheolaeth ynni ac adnoddau naturiol.

Bydd y GIS yn cael ei integreiddio i'r BIM dan weledigaeth Dinasoedd Smart. Ar hyn o bryd, maen nhw'n cael eu cyfuno bron wrth ddal a modelu data, ond mae'n ymddangos bod ganddynt weledigaethau gwahanol o hyd; er enghraifft, nid yw isadeiledd modelu yw i'r GIS, ond mae'n cael ei arbenigol iawn wrth ddadansoddi a modelu o wrthrychau gofod, wrth rhagamcanu senarios ym maes rheoli adnoddau naturiol a lled gwyddorau daear. Bydd O ystyried y dimensiwn dosbarth (6D) bod ar adegau o ddinasoedd smart, meintioli, defnyddio, ailgylchu a chynhyrchu ynni yn bwysig, yna bydd angen i chi galluoedd sydd bellach yn gwneud llawer o arbenigedd GIS. Ond i ddadansoddi'r gallu i gynhyrchu dŵr o basn, sef faint o berfformiad sydd ei angen ar gyfer mesurydd ciwbig o goncrid mae bwlch aruthrol; bydd hynny'n cael ei llenwi i'r graddau y caiff y llawdriniaeth ei chynnwys fel cylch a rennir o'r ddau ddisgyblaeth hyn.

Mewn Casgliad.

chi egeomatesMae llawer mwy i'w siarad, a gobeithiaf barhau i gyffwrdd â'r pwnc hwn. Am y tro, gweithwyr proffesiynol Geo-Peirianneg mae gennym her o alinio ein hunain i anwrthdroadwy a dysgu oddi wrth y lefel dechnegol, oherwydd ei fod yn dal i fod yn amheus a oedd y Cynllun Mapio i weithredu gellir BIM ei wneud heb Gweithgor dibyniaeth yn arwain. Yn enwedig gan fod y BIM yn gorfod eu gweld o ddau safbwynt: Un o bethau i'w gwneud yn y lefel dechnegol, academaidd, gweithredol, gyda golwg ar gynaliadwyedd ac yna safbwynt llywodraethau, sydd â disgwyliadau ystod rhy fyr , gan anghofio bod eu galluoedd normadol yn aml yn araf iawn. Yn ogystal, ar gyfer y rhai sydd mewn dinasoedd sydd eisoes yn gallu meddwl am Ddinasoedd Smart, mae'n fater brys y bydd ffocws ar ddinasyddion, yn hytrach nag ar dechnoleg.

🙂 Os senario hon yn wir, byddai'r freuddwyd yn dod yn wir ymlaen llaw ym gerdded un o fy mentoriaid, sy'n gobeithio 3,000 hectar o goedwig mahogani blannu gyda chylch bywyd tystysgrif sy'n gysylltiedig â'i dyfu; felly gallai fynd i'r banc a'r morgais y llain gyntaf i gyllido'r gweddill yn raddol. Yn ystod blynyddoedd 20 bydd gennych filiwn o fetrau ciwbig o ased y gallwch chi ddatrys nid yn unig eich ymddeoliad, ond hyd yn oed dyled allanol eich gwlad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.