Bydd y gwobrau "Oscar of Infrastructure" yn Singapore

Mae Bentley Systems wedi cyhoeddi'r alwad am gyflwyno prosiectau ar gyfer y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli 2017 i'r Datblygiadau BIM mewn Seilwaith.

Gyda ffocws ar ddatblygiadau mewn safoni BIM, mae Bentley Systems yn bwriadu gosod ei alwad am y blynyddoedd i ddod yn y Dwyrain Pell; yn union eleni yn un o'r dinasoedd y mae eu modelu'n gynyddol agosach at brototeip y ddinas smart (#smartcity).

Mae Bentley Systems, yn gwmni sy'n canolbwyntio ar gyflenwi atebion meddalwedd annatod ar gyfer y datblygu seilwaith. Y Gwobrau Beirniadu 2017 cânt eu dyfarnu gan reithgor annibynnol sy'n cynnwys arbenigwyr o'r sector, maent yn cydnabod y prosiectau seilwaith yn unol â datblygiadau BIM sy'n gwella cyflawni prosiectau a / neu berfformiad yr asedau. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno prosiectau yw'r 1 o Fai 2017.

Y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli yn rhan annatod o'r Cynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith 2017 o Bentley, a fydd yn cael ei gynnal ar ddyddiau 10, 11 a 12 ym mis Hydref yn Singapore, yng Nghanolfan Confensiwn ac Arddangosfa Sands yn Nhraeth Bae Marina, un o'r adeiladau mwyaf nodweddiadol yn Asia. Darparwyd dyluniad strwythurol Traethau Bae Marina gan Arup a hi oedd enillydd y Wobr Byddwch yn Ysbrydoli 2010 am ei Arloesi mewn Peirianneg Strwythurol.

Gall pob defnyddiwr Bentley gyflwyno eu prosiectau yn rhaglen y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli, waeth beth yw'r cyfnod lle mae'r prosiect: cyn-adeiladu / cysyniadol, dylunio, adeiladu neu weithredu. Dewisodd y tri a gyrhaeddodd y rownd derfynol ar gyfer pob categori o'r Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli Byddant yn ennill taith i Singapore i fynychu'r gynhadledd, fel gwesteion Bentley Systems. Bydd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn cyflwyno eu prosiectau yng ngham olaf cynhadledd y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli gerbron y beirniaid, arweinwyr barn y diwydiant a mwy na 100 o'r cyfryngau.

Y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli Maent yn cydnabod cynnydd BIM yn y categorïau 17 canlynol, y mae nifer ohonynt yn newydd eleni, a fy sylw yw "Gweithrediadau Trefol" a "Pheirianneg Amgylcheddol":

 • Pontydd
 • Adeiladau a champws
 • Adeiladu
 • Peirianneg amgylcheddol
 • Gweithgynhyrchu
 • Mwyngloddio a pheirianneg alltraeth
 • Gweithrediadau trefol
 • Gweithfeydd pŵer a phrosesu
 • Cyflawni prosiectau
 • Rheilffyrdd a thrafnidiaeth
 • Modelu realiti
 • Ffyrdd a ffyrdd
 • Perfformiad asedau ffyrdd a rheilffyrdd
 • Perfformiad asedau diwydiannol a gwasanaethau cyhoeddus
 • Trosglwyddo a dosbarthu gwasanaethau cyhoeddus
 • Planhigion dŵr a dŵr gwastraff
 • Rhwydweithiau dŵr

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys sawl fforwm diwydiant newydd, gan gynnwys:

 • Adeiladau a champws
 • Diwydiannol
 • Rheilffyrdd a thrafnidiaeth
 • Ffyrdd a phontydd
 • Systemau trefol
 • Gwasanaethau cyhoeddus a dŵr

Dywedodd Richard Ruth, pennaeth cynnyrch a gwasanaethau, Danfoss: "Cafodd ein cwmni anrhydedd o gael ei gydnabod yn y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli 2016 ar gyfer ein datblygiadau arloesol mewn perfformiad asedau a rheoli ynni. Rhoddodd y gynhadledd a'r gwobrau gyfle gwych i ni gwrdd â phrosiectau technolegol eithriadol ac arloesi o bob cwr o'r byd, ac rwyf hefyd am dynnu sylw at yr achlysuron. rhwydweithio a gynigir gan y gynhadledd. Agwedd arall a welsom yn ddefnyddiol iawn oedd bod ein prosiect wedi'i werthuso a'i gymharu â phrosiectau cydweithwyr a chystadleuwyr eraill yn y diwydiant. Gobeithiwn gyflwyno nifer o brosiectau yn y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli 2017 a mynychu'r gynhadledd yn Singapore! ".

Dywedodd Paul Baron, cyfarwyddwr y grŵp busnes yn y Môr Tawel, GHD: "Hyd yn oed cyn mynd ar y llwyfan roeddwn i'n teimlo fel enillydd. Roedd y ffaith syml o gymryd rhan yn y digwyddiad a chael ei amgylchynu gan gynifer o ymgeiswyr prosiect rhagorol yn ysbrydoledig iawn. Rydym yn falch iawn bod ein prosiect i hyrwyddo rheoli adeiladu ymhlith yr enwebeion ar gyfer y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli 2016. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi'r diddordeb a ddangosir gan y cyfryngau ledled y byd gan ein cwmni a'n defnydd arloesol o dechnoleg. Bod ein prosiect yn cael ei gydnabod yn y byd cyn i'n cyfoedion, arweinwyr y diwydiant ac aelodau'r cyfryngau fod yn wers ostyngedig. Gobeithiwn gyflwyno prosiectau newydd eleni. "

Holl ymgeiswyr y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli Maent yn cael cydnabyddiaeth bwysig a gwerthfawr yn y gymuned seilwaith ryngwladol. Trwy raglen y Gwobrau Byddwch yn Ysbrydoli, gall y cyfranogwyr:

 • cael cydnabyddiaeth ryngwladol Wrth gyflwyno'ch prosiectau seilwaith yn y Bentley Yearbook: Infrastructure Yearbook, sy'n cael ei ddosbarthu mewn fformat printiedig a digidol i 150.000 cyfryngau, llywodraethau a phersonoliaethau amlwg yn y diwydiant rhyngwladol; Ar y llaw arall, bydd yr holl enillwyr, y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol a phrosiectau enwebedig eraill yn cael eu cynnwys yn y safle o broffiliau prosiect defnyddwyr Bentley;
 • cryfhewch eich mantais gystadleuol trwy ddangos i gleientiaid, sy'n bodoli eisoes a photensial, y gwerth y mae eu priod gwmnïau yn ei gyfrannu at y prosiectau diolch i ddatblygiadau arloesol BIM;
 • derbyn sylw helaeth yn y cyfryngau o'r cyfryngau rhyngwladol a chefnogaeth tîm Bentley ar gyfer marchnata a hyrwyddo eu prosiectau priodol.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen Wobrau Byddwch yn Ysbrydoli neu i gwblhau ffurflen gyflwyno, ewch i www.bentley.com/BeInspired.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.