Newyddlen Newyddion Bentley America Ladin

O Is-Lywyddiaeth Bentley ar gyfer America Ladin, mae Alfredo Castejón yn cyfathrebu yn yr argraffiad cyntaf yn y fformat cyfathrebu hwn:

systemau bentley 1Rydym yn sefydlu cam newydd mewn cyfathrebu â'n Defnyddwyr trwy hyn cylchlythyr ar y tro yn hanes Bentley y byddwn yn ei gofio am flynyddoedd lawer. Mae'n adeg pan fydd y gair a glywn yn fwyaf aml yn "Gysylltiedig" (neu, wedi'i GYSYLLTIEDIG). Bydd ystyr y gair hwn yn cael ei gymhathu mewn gwahanol ddimensiynau ac mewn gwahanol gyd-destunau. Ar yr achlysur hwn, rydym yn cyflwyno'r gair ar y llwyfan sy'n derbyn ein Argraffiad Bentley CONNECT.

Wrth i'r wythnosau fynd heibio, bydd goblygiadau hyrwyddo'r cysyniad o fod yn Ddefnyddwyr Cysylltiedig, gweithio ar Brosiectau Cysylltiedig ac ymhlith Cwmnïau Cysylltiedig yn dod yn fwyfwy amlwg; yn ogystal â'r effaith y bydd y foment hon yn ei chael ar ein hanes.

Rwy'n eich gwahodd i ddysgu trwy'r holl ddulliau sydd ar gael, y datblygiadau arloesol a gynigir gan y Rhifyn hwn o'n cynnyrch. Wrth i hyn ddigwydd, rydym yn agosáu at ein digwyddiad uwchgynhadledd: Cynhadledd 2015 y Flwyddyn mewn Seilwaith, lle byddwn unwaith eto'n gweld y datblygiadau anhygoel ym maes Prosiectau Seilwaith.

Yn y cyflwyniad byr hwn, rwy'n ailadrodd yr hyn yr wyf wedi'i ddweud droeon: bob tro nad yw Peiriannydd o America Ladin yn mynychu'r digwyddiad hwn, collir cyfle dysgu gwych ar gyfer y Tiriogaeth. Rwy'n annog y Gymuned America Ladin i wneud yr ymdrech gyfatebol i gymryd rhan yn y digwyddiad unigryw hwn. Yn yr un modd, gobeithiaf y bydd y gwaith a wnewch ar hyn o bryd yn eich prosiectau, yn creu'r deunydd angenrheidiol i roi hwb i'ch cyfranogiad yn y Rhifyn 2016.
Rwy'n manteisio ar y cyfle hwn i gyfarch ein Defnyddwyr a dymuno llwyddiant iddynt yn eu Prosiectau.

Alfredo Castrejón
VP - America Ladin
Bentley Systems, Inc.

ProjectWise: Prosiectau Proffesiynol mewn Adeiladu

systemau bentley 2Gwybod hyn fideo darluniadol sut i wella darpariaeth prosiectau adeiladu trwy wella cyfathrebu rhwng timau gwaith gan ddefnyddio ProjectWise, y system gydweithredu a gynlluniwyd gan Bentley Systems i chwyldroi cyflwyno prosiectau peirianneg:
I ddysgu mwy am ProjectWise

Argraffiad CONNECT: Profwch y Dyfodol

systemau bentley 3Yn ddiweddar, lansiodd Bentley Argraffiad CONNECT, platfform cyffredin ar gyfer cyflawni prosiectau mewn gweithrediadau seilwaith. Cynhaliwyd y lansiad gyda chyfres o ddigwyddiadau ledled y byd, yn America Ladin cynhaliwyd y digwyddiad yn Ninas Mecsico,gwybod yn y fideo hwn sut y rhyddhawyd CONNECT Edition Bentley.
Roedd y datganiad yn cynnwys fersiynau newydd o MicroStation a Navigator, bod ymhlith y cyntaf i roi cynnig ar y fersiynau newydd hyn ac arbrofi gyda nhw gyda'n rhaglen ragarweiniol. Gwelwch yma sut i wneud hynny.

Dewch i adnabod yr apps Bentley sydd o fewn eich cyrraedd

systemau bentley 4Darganfyddwch yr apiau am ddim a gynigir gan Bentley Systems ar gyfer defnyddwyr yn ogystal â gweithwyr proffesiynol mewn pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu. Darganfyddwch yma ystod o apiau naill ai ar gyfer eich dyfeisiau symudol, ar gyfer defnyddwyr Microsoft Windows neu ar gyfer defnyddwyr Revit a fydd yn eich helpu i symleiddio'r prosesau o ddydd i ddydd yn eich prosiectau seilwaith.

Cynhadledd 2015 Y Flwyddyn Mewn Seilwaith

systemau bentley 5Mae Cynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith 2015 yn dod yn Llundain Fel bob blwyddyn bydd cannoedd o weithwyr proffesiynol seilwaith yn mynychu rhan o'r cyflwyniadau a'r gweithdai ar dechnoleg a diwydiant a roddir yno, yn ogystal â bod yn dyst i gannoedd o brosiectau o bob cwr o'r byd sy'n cael eu harddangos yno . Gallwch hefyd ymuno â ni yn Llundain
Dysgwch fwy yma
Mae Bentley hefyd yn ymfalchïo ym mhrosiectau blynyddol ei ddefnyddwyr mewn llyfr blynyddol sy'n pwysleisio arloesedd, gweledigaeth, ansawdd a chynhyrchiant: The Yearbook Yearbook
Gallwch weld rhifyn y llynedd yma

Ymunwch â'r Gymuned mewn Rhwydweithiau Cymdeithasol o Bentley Systems yn Sbaeneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.