Systemau Bentley - Siemens: Strategaeth a luniwyd yn y Rhyngrwyd o bethau

Cafodd Bentley Systems ei eni fel busnes teuluol, ar yr adeg honno o'r 80 mlynedd pan oedd arloesedd technolegol yn manteisio ar yr egwyddorion hynny sy'n sail i genedl America, lle mae gweledigaeth, gwaith caled a gwneud y peth iawn, yn wahanol i wledydd eraill, bron â gwarantu llwyddiant.

Mewn gwledydd o gyd-destun Sbaenaidd, nid yw canran uchel o fusnesau teuluol yn goroesi trydedd genhedlaeth: mae'r tad yn sefydlu'r cwmni ac yn torri ei oriau gwaith 16 yn ôl, mae'r plant yn astudio beth mae'r rhieni'n penderfynu cymryd rhan ynddo ac yn cefnogi'r ymdrech Gwelsant eu rhieni; yr wyrion gwastraff maent yn mwynhau'r manteision ac yn penderfynu buddsoddi'r adnoddau mewn disgyblaeth arall.

Ar sawl achlysur rwyf wedi myfyrio ar hyn, bob tro ar ddiwedd y gynhadledd mae Gregg Bentley yn siarad â'i lygaid, yn fwy na'i eiriau, pa mor arwyddocaol yw hi i weld pobl yn cael eu hysbrydoli gan ymdrechion pedwar brawd sydd allan o'r coleg. Yn ystod y 4 diwethaf, mae'r cydweithwyr a fu'n gyfrifol am y Be Inspired wedi siarad yn y coridorau o bosibiliadau, ar ôl gweld Trimble, Microsoft, Siemens a TopCon fel cyd-gyfranogwyr yr arloesi. Ond rwyf bob amser wedi dod i'r casgliad bod yn rhaid i Brif Swyddog Gweithredol a drawsnewidiodd system weithredu gyda rheolaeth graffeg yn dechnoleg y mae geo-beirianneg y cwmnïau mwyaf agosaf at y 500 uchaf o seilwaith yn cael ei dylunio a'i gweithredu, fod â gwell syniad Mae'n wych mynd â stociau i'r farchnad stoc ac ymddeol i fwynhau eu hymdrech.

Mae'r enghraifft yr ydym eisoes yn ei gweld gyda SIEMENS, y daw gwaith cydweithredol â hi ers sawl blwyddyn. Mae'r cyfranddaliadau ar werth o dan gyflwr eithriadol eithriadol; Bydd Bentley ond yn gwneud hynny gyda'r cwmnïau hynny sy'n barod i newid meddalwedd gyda'u meddalwedd eu bod wedi cael digon o amser ac ewyllys da i ddangos mai dim ond yr hyn sydd ei angen arnynt. Rydym bellach yn deall bod nifer o gaffaeliadau Bentley yn y blynyddoedd diwethaf yn rhan o'r gwaith paratoi hwnnw o'r hyn yr oedd SEIMENS ei angen.

Mae'r berthynas ennill-ennill yn hynod o ddiddorol. Bydd yr arian y byddai SIEMENS yn ei fuddsoddi mewn datblygu a chynnal meddalwedd yn cael ei fuddsoddi wrth fabwysiadu offer Bentley Systems, a fydd yn cynhyrchu elw o fewn model gweithredu risg. Mae Bentley Systems yn cyflawni cleient sy'n amseroedd 232 yn fwy (mewn elw blynyddol), gyda chyfranogiad mewn gwahanol sectorau o Geo-beirianneg.

Nid oeddem yn disgwyl llai; mae'r busnes ar unwaith yn seiliedig ar y buddsoddiad cyson a wnaed gan SIEMENS mewn technoleg y mae Bentley Systems yn ei wneud gyda lefel o weledigaeth sy'n canolbwyntio ar y Rhyngrwyd Pethau (IoT) a heriau lefel BIM 3. Mae'n bendant yn fodel aflonyddgar; mae cwmni a aned yn 1984, gyda 150 gwaith yn llai o weithwyr, yn gallu gwneud cemeg gydag un sy'n bodoli o 1,847 gyda gweithrediad mewn gwledydd 200 yn y sectorau diwydiannol, ynni, iechyd, seilwaith a dinasoedd. Mae un yn cynhyrchu ac yn gweithredu gwasanaethau, ac mae'r llall yn datblygu'r offer sydd eu hangen arno.

Os bydd y model hwn yn parhau, gallwn weld mewn ychydig flynyddoedd ganran yn is na'r 50% o Bentley Systems a ddosbarthwyd mewn o leiaf yr eitemau mawr hynny: y modelu, yr ydym wedi gweld presenoldeb Trimble a Topcon, Microsoft ar gyfer y seilwaith data ag Azure SIÂRAU ar gyfer gweithredu'r dechnoleg hon yn y dyfeisiau sy'n cyrraedd cartrefi a diwydiant.

Yn fyr, gellir gweld strategaeth Bentley i roi'r gorau i fod yn gwmni a reolir gan grŵp o frodyr yn y ffordd y mae ei staff gweithredol wedi'i gyfansoddi. eu cynllun yw aros mewn gofal am ychydig yn hwy, tra byddant yn trosglwyddo cyfranddaliadau i gwmnïau sydd â diddordebau cyfranogi y tu hwnt i'r economi.


Ar y Rhyngrwyd o bethau, nid dyma'r unig strategaeth. Ar yr ochr arall, y cawr a adeiladwyd o gwmpas HEXAGON, a enillodd offer yn raddol sy'n cynnwys y cylch AECO cyfan. Mae model Bentley yn wahanol, gyda rhai pobl yn methu oherwydd er bod gan SEMEM sector mawr, ar hyn o bryd mae'r cydweithio yn rheoli seilwaith y sector trydan; nid oes dim yn atal mynd yn ddiweddarach i sectorau eraill. Bydd angen gweld ymateb HEXAGON a gyrhaeddodd yn hwyr at reolaeth rheilffyrdd, gyda strategaeth Bentley i drawsnewid system y Deyrnas Unedig ac yna caffael y cwmni cyfan sy'n gweithredu'r rhan fwyaf o systemau trenau yn Ewrop.

Bydd yn rhaid i ni hefyd weld beth sy'n digwydd gyda AutoDesk, sy'n codi amheuon ynghylch ymddiswyddiad ei Brif Swyddog Gweithredol a nifer o'i uwch weithredwyr yn ystod y mis diwethaf. Er bod AutoDesk yn rhan o emporium arall, mae bod yn gwmni cyhoeddus yn golygu y gall unrhyw gamau sy'n rhoi ei gyfranogiad mewn perygl achosi i'w weithredoedd ddisgyn; felly mae'r partneriaid strategol sy'n ffurfio eu hecosystem gweledigaeth IoT.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.