Microstation CONNECT Edition - Bydd yn rhaid i ni addasu i'r rhyngwyneb newydd

Yn rhifyn CONNECT o Microstation, a lansiwyd yn 2015 ac a ddaeth i ben yn 2016, mae Microstation yn trawsnewid ei ryngwyneb dewislen ochr draddodiadol trwy'r bar dewislen uchaf tebyg i Microsoft Office. Rydym yn gwybod bod y newid hwn yn dod ag ôl-effeithiau gan y defnyddiwr a oedd yn gwybod ble i ddod o hyd i'r botymau, fel y digwyddodd i ddefnyddwyr AutoCAD yn 2009, er yn ôl yr hyn a welwyd yn y digwyddiadau cyflwyno, os oes rhywbeth y mae Bentley wedi'i ysmygu'n dda Systemau yw ei strategaeth o integreiddio newidiadau yn raddol a'u cynnal dros gyfnod hir.

Gallwn gofio achos y ffeil DGN sydd prin wedi cael tri newid mewn 36 mlynedd. Ymddangosodd IGDS 16-did cychwynnol Intergraph rhwng 1980 a DGN V7 1987 gyda 32 darn, y DGN V8 a weithredwyd yn 2001 pan aeth yn 64-bit, sydd wedi bod o gwmpas ers 15 mlynedd.

Ar lefel y newidiadau sylweddol (heb fynd i fanylion y blynyddoedd 35) o'r llwyfan mae'r ymddygiad tua bob saith mlynedd, gellir ei gofio o Microstation 95, Microstation V8 yn 2001, Microstation V8i yn 2008 ac erbyn hyn mae gennym argraffiad CONNECT Microstation sy'n cael ei lansio yn 2015 ac mae wedi'i integreiddio'n llwyr yn y 2016 hwn yn ôl y maent wedi dangos yng Nghynhadledd Llundain.

microstation rhuban

Ar hyn o bryd mae gen i ddiddordeb mewn edrych ar y newid rhyngwyneb, sydd wedi fy synnu braidd ar yr olwg gyntaf; er bod llawer o drawsnewidiadau V8i i Connect, gan dynnu sylw at addasu'r gwahanol linellau ar Geo-Beirianneg yng nghyd-destun Seilweithiau BIM, gan ganolbwyntio ei dri phrif gynnyrch: Dylunio (Microstation), Rheoli (ProjectWise) a Life Cycle (AssetWise) ac yn enwedig pasio'r model trwyddedu dan gysyniad Meddalwedd fel Gwasanaeth.

Pa mor agos yw Bentley gyda Microsoft

Efallai nad Microsoft yw dyfeisiwr y rhyngwyneb hwnnw â Ribbon, er bod pobl yn ei gysylltu gan ddweud "arddull Microsoft Office 2010" ac felly dyna sut y daeth yn boblogaidd i'r graddau bod gan lawer o offer heddiw eu rhyngwyneb o swyddogaethau yn y ffordd honno. Felly bydd agosrwydd diweddar Microsoft i Bentley wedi cael rhywfaint o ddylanwad. Ond y ffaith fy mod i wedi gweld Microsoft gyda'i gwmwl craidd, ei HoloLens, ei arddangosfa gitante arwyneb a'i gyflwyniadau emosiynol yn y Gynhadledd Seilwaith ers y llynedd, yn fy nghanfyddiad geofumary cynllwyniol, pan fydd Bentley yn mynd yn gyhoeddus y flwyddyn o'r blaen, Bydd Microsoft eisiau llawer mwy na gwerthu trwyddedau ProjectWise yn unig ar gwmwl Azure. Dyma sut mae'n gweithio, er gyda dirgelwch Prif Swyddog Gweithredol sydd wedi meddwl yn dda iawn fel nad yw breuddwyd ei fywyd yn marw; a gwelir tystiolaeth o hynny trwy weld Trimble, Topcon a Siemens gyda chysylltiadau cyflenwol sy'n mynd y tu hwnt i'r dull traddodiadol.

Beth yw mantais y Rhuban Microstation

Yn onest, roedd Bentley bob amser yn gwrthsefyll cael rhyngwyneb tebyg i duedd y lleill, felly daeth y ddewislen fertigol cyn V8 yn ddewislen ochr yn V8i, gyda mwy o gyfleusterau i gael mynediad at offer yn seiliedig ar weithle. Ond roedd hi bob amser yn lletchwith i chwilio am fotymau ar gyfer newbies, felly mae'r Top Ribon â thema yn newid defnyddiol, o ystyried nad yw rhesymeg ffenestri sengl sy'n dilyn y llif gorchymyn yn newid. Yn y diwedd, mae'r cymedroldeb dewislen hwn eisoes mor boblogaidd fel na fydd yn rhaid ailddysgu defnyddwyr o leiaf.

cyswllt ecplorer-microstationMae hefyd yn bwysig bod llawer o bethau'r opsiynau lle gwaith wedi'u cuddio yno, nawr gellir eu gweld mewn ffordd fwy cyfeillgar ar y ddewislen cychwyn. Ac yn olaf, mae'n bwysig asesu na fydd y bwydlenni bellach mor nodweddiadol o'r platfform nes eu bod yn broblem cyn y newid ym maint y sgrin am amser hir.

Felly, yr hyn sydd gennym uchod yw'r gwymp llif gwaith, bar offer mynediad cyflym, tabiau Ribon, a blwch chwilio sy'n cael ei actifadu â F4, y gorau i anghofio'r allwedd i mewn.

Efallai bod hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr gael y gorau o offer a oedd ar gael mewn gwirionedd. O leiaf mae'n ymddangos i mi eu bod wedi rhoi llawer mwy o swyddogaethau i'r ddewislen "Explorer", y mae llawer o bethau fel arddulliau llinell, testunau, dimensiynau a gwrthrychau wedi'u rheoli erioed, ond sydd, o bob ymddangosiad, yn dal i gael eu hanwybyddu. Maent wedi gweithredu pethau bach defnyddiol iawn, megis rhwyddineb cynhyrchu cysylltiadau rhwng taflenni map (cynlluniau) gyda llusgo a gollwng syml, y gellir ei wneud nid yn unig â gwrthrychau mewnol y llun ond gyda ffeiliau allanol fel delweddau neu ddogfennau swyddfa (gair, excel a powerpoint).

Mae'n ddiddorol, wrth drin taflenni, eu bod wedi ychwanegu'r opsiwn o gynhyrchu tabl deinamig o'r holl gynlluniau sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect, y gellir eu gosod fel cynllun mynegai gyda hypergysylltiadau i'r holl safbwyntiau hyn, mynegai mapiau neu fynegai cysyniadol. . Yn yr un modd, nodwch dablau yn dgn, excel neu csv sy'n gysylltiedig â'r gwrthrychau yn y llun, gan gynnwys hydoedd neu feysydd i'w hintegreiddio i feintioli gweithiau a chyllidebau. Roeddwn bob amser yn gweld hyn yn ddi-fudd, ond efallai y byddaf yn newid fy meddwl nawr ei bod yn bosibl cysylltu â phrosiectau trwy Bentley Cloud Services.

Ar gyfer defnyddwyr proffesiynol mae bob amser yr opsiwn i godi'r fwydlen arnofiol yng nghorneli blociau'r fwydlen; mae yna hefyd driciau ar gyfer llywio bysellfwrdd ac addasu swyddogaethau.

Mae hefyd wedi'i ychwanegu at y porwr, mwy o swyddogaethau i'r priodoleddau o'r enw "eitemau", y gellir labelu gwrthrychau â nhw, fel "colofn", "trawst" "gwialen 1 / 4", ac ati, sy'n caniatáu chwilio o'r holl wrthrychau o fath penodol neu eu priodweddau geometrig.

cysylltu gosodiadau microstation

Ac fel y mae'n cael ei wneud gydag Office, yn yr opsiwn "ffeil", gallwch weld swyddogaethau arferol agor, arbed, anfon, ac ati. Ond hefyd mynediad i eiddo gweithle nad oedd ond arbenigwyr yn gwybod sut i ddod o hyd iddo; nawr gyda llawer mwy o opsiynau rheoli megis aseinio ystumiau a newidynnau.

Tudalen groeso

Pan agorir y rhaglen, mae rhyngwyneb ag enghreifftiau, tiwtorialau fideo a dolenni i newyddion yn ymddangos. Gallwch agor y ffeiliau sampl o'r fan hon, neu agor ffeil benodol; yr un peth pan fydd y ffeil waith ar gau, gellir dychwelyd y rhyngwyneb. … Ond ble roeddwn i wedi gweld hyn gyda rhyngwyneb du? XD.

croeso-microstation-v8-connect

Mae'r dudalen groeso hon wedi'i chysylltu â gweinyddwr hyfforddiant Bentley Learn yn nodi lefel y profiad, yn ddewis gwych i ddysgu; Yn ogystal, mae cysylltiad RSS yn caniatáu i Bentley roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ddefnyddwyr am gyhoeddiadau swyddogol, ac ar y gwaelod, mynediad i gyfrifon rhwydwaith cymdeithasol a Bentley Comunities.

Bydd y rhai sy'n gwybod y term Meincnodi ac offer eraill yn y farchnad yn gweld nad yw'r newidiadau hyn yn hollol arloesol. Fodd bynnag, rhaid imi gyfaddef bod rhywbeth y mae Bentley yn ei wneud i sicrhau bod y platfform yn teimlo'n gyflym iawn, yn defnyddio llai o gof a ... er imi feirniadu'r ddau Ribbon o AutoCAD 2009, Mae'n rhaid i mi gyfaddef bod Microstation bellach yn edrych yn llai rhyfedd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.