Archifau ar gyfer

MicroStation-Bentley

Offer ar gyfer Peirianneg a GIS o Bentley

Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau geo-beirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïaeth a chludiant. ProjectWise yw'r ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac wedi cael ei ryddhau yn ddiweddar ...

5 Pethau pwysig am fod yn Ysbrydoli 2012

Bydd y rhai sy'n dilyn cyfrif @geofumadas ar Twitter wedi sylwi ar ddau ddiwrnod llawn wedi'u cysegru i'r hashnod # BeIn2012. I ddiweddaru gormodedd o gynnwys dwys mewn tri diwrnod yn unig, dyma grynodeb o'r 5 peth sy'n sefyll allan o'r Be Inspired: 1. Y prosiect mwyaf diddorol O 57 prosiect a gyrhaeddodd y rownd derfynol, galwodd arnaf…

Wedi lansio'r Bentley Descartes newydd v8i

Cyhoeddwyd fersiwn newydd SELECTseries 3 o Bentley Descartes, yr oeddem wedi'i rhagweld ychydig ddyddiau yn ôl. Felly fe wnaethon ni ddarlledu datganiad swyddogol i'r wasg Bentley Systems. HOUSTON - SPAR International - Ebrill 16, 2012 - Bentley Systems, Incorporated, y cwmni blaenllaw sy'n ymroddedig i ddarparu datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer cynnal…

Trawsnewid ffeil DGN o ED50 i ETRS89

Mae defnyddwyr GIS yn aml yn cael eu herio i drawsnewid data CAD a systemau cyfeirio. Rydyn ni'n dweud her oherwydd, mewn llawer o achosion, mae'r trawsnewidiad hwn yn cynnwys gwaith manwl sydd o'r diwedd yn caniatáu inni gadw cymaint o wybodaeth â phosibl o'r data gwreiddiol. Mae'n rhyfedd bod y swyddogaeth hon yn dod gyda Microstation, ond siawns i'r rheini ...

Mewnforio delwedd Google Earth i fformat ecw

Yr angen: Mae angen i ni weithio cadastre gan ddefnyddio delwedd Google Earth mewn fformat georeferenced sy'n ysgafn. Y broblem: Mae'r ortho y mae Stitchmaps yn ei lawrlwytho ar ffurf jpg, nid yw'r georeference a ddaw yn ei sgil yn cael ei gefnogi gan Microstation. Yr ateb: Dadlwythwch y ddelwedd gyda Stitchmaps, cydamserwch Google Earth â Microstation i fewnforio'r cipio georeferenced ...

Rwy'n-fodel, yn ôl i dalent

Mae'r esblygiad technolegol yn y maes cyfrifiadurol yn gymhleth, mae cyfraith Moore wedi dangos yn ffyddlon na fydd yn bosibl mewn dwy flynedd i ddefnyddio Windows 7 heb gael ei ystyried yn gynhanesyddol. Mae AutoCAD 2013 eisoes yn swnio yn y fforymau ac rydym wedi gorffen heb gnoi AutoCAD 2012 newydd, mae bron popeth heddiw yn dafladwy, ...

A fydd gennym Ficrostation ar gyfer Mac?

Ychydig flynyddoedd yn ôl fe wnaeth AutoDesk ein synnu wrth ddychwelyd i Mac; Er nad yw'n fersiwn hollol gyfochrog eto a bod rhai swyddogaethau ar goll, rydym yn deall tuedd amlwg tuag at sector a elwir yn ddethol ers cryn amser. Mae'r dychweliad Bentley hwnnw i Mac, wedi bod yn ddisgwyliad sydd wedi bod yn ymddangos yn ystod y blynyddoedd diwethaf. ...