Yn dechrau gyda cham cadarn Fforwm Fforwm Geo-ofodol y Byd 2019 yn Amsterdam

Ebrill 2, 2019, Amsterdam: Dechreuodd Fforwm Geo-ofodol y Byd (GWF) 2019, y digwyddiad mwyaf disgwyliedig ar gyfer y gymuned geo-ofodol fyd-eang, ddoe ym Mharc Celf a Digwyddiad Taets yn Amsterdam-ZNSTD. Dechreuodd y digwyddiad gyda mwy na 1,000 o gynrychiolwyr o 75 gwlad yn dod ynghyd i gyfnewid gwybodaeth am sut mae geo-ofodol yn dod yn hollbresennol yn ein bywydau beunyddiol a sut i yrru arloesedd yn y sector hwn. Dechreuodd diwrnod cyntaf y fforwm tridiau (Ebrill 2-4), sy'n gasgliad blynyddol o weithwyr proffesiynol ac arweinwyr sy'n cynrychioli'r ecosystem geo-ofodol gyfan, gyda sesiwn lawn ar #GeospatialByDefault: Grymuso Biliynau, thema'r cynhadledd eleni. Roedd y gynhadledd hefyd yn cynnwys cyfranogiad 45 o arddangoswyr.

I ddechrau'r gynhadledd, pwysleisiodd Dorine Burmanje, llywydd Kadaster, yr Iseldiroedd, cyd-westeiwr y gynhadledd, fod angen mwy o amrywiaeth ar y gymuned geo-ofodol: myfyrwyr, busnesau newydd, menywod a mentrau o wledydd sy'n datblygu i harneisio gwir botensial y dechnoleg hon a gwneud y "symudiad geo-ofodol yn ddiofyn" yn llwyddiannus. Anogodd hefyd awdurdodau cyhoeddus a phreifat i ddarparu "data dibynadwy" ar gyfer datblygu cynaliadwy, a hefyd sicrhau eu bod ar gael gan ddefnyddwyr allweddol eraill.

Gan dynnu sylw at sut mae technolegau geo-ofodol yn chwarae rhan gynhenid ​​wrth fynd i’r afael â rhai o’r heriau y mae’r byd yn eu hwynebu, dywedodd Llywydd Esri a Chadeirydd Cyngor y Byd ar gyfer y Diwydiant Geo-ofodol, Jack Dangermond, “Rydym yn symud i fyd sy’n newid yn esbonyddol. , creu llawer o broblemau a bygwth ein bywyd. Mae angen i ni drawsnewid ein dealltwriaeth o'r byd a sut rydym yn cyflawni ein cyfrifoldebau ac yn y dechnoleg geo-ofodol hon mae'n darparu'r llwyfan gorau i raddfa'r gwaith hwn yn gyflym a gwneud ein byd yn lle gwell i fyw ynddo.

Roedd llysgennad India i'r Iseldiroedd, Venu Rajamony hefyd ymhlith y siaradwyr a gafodd sylw ar y diwrnod agoriadol. Gan bwysleisio'r fframwaith polisi geo-ofodol yn India, mae wedi dweud bod gan ddiwydiant preifat ran wych i'w chwarae yno. "Mae India yn credu mai datblygu yw'r prif amcan ac, er mwyn ei wireddu, mae angen neidio o ran technoleg, ac mae'r swyddogaeth geo-ofodol yn chwarae'r rôl bwysicaf."

Cafodd yr ail sesiwn lawn, a gymedrwyd gan Geospatial Media and Communications, Prif Swyddog Gweithredol Sanjay Kumar, ddadl ddiddorol ar sut y gall technolegau geo-ofodol chwarae rôl allweddol wrth ddigideiddio'r sector adeiladu. Bu'r panel o bedwar siaradwr amlwg yn trafod llif gwaith cydweithredol a modelau busnes: dyfodol peirianneg ddigidol ar gyfer y farchnad AEC.

«Mae data gofodol wedi'i integreiddio'n ddwfn i atebion amser real sy'n canolbwyntio ar fodel. Mae llif gwaith rhwng cipio data mewnbwn ar gyfer modelu gweithredu corfforol ac i’r gwrthwyneb, ”meddai Steve Berglund, llywydd a phrif swyddog gweithredol Trimble. Gan barhau â'r sgwrs, dywedodd BVR Mohan Reddy, llywydd gweithredol Cyient, India: "Mae peirianneg ddigidol yn adnewyddu'r hen ac yn adeiladu'r newydd a dyma'r peiriant twf newydd ar gyfer marchnad AEC, gan drawsnewid diwydiannau."

Dywedodd Andreas Gerster, Is-lywydd Adeiladu Byd-eang BIM-CIM, FARO, yr Almaen, fod prosiectau adeiladu yn gynyddol gymhleth a drud, ac er mwyn eu symleiddio, yr unig ateb yw integreiddio technoleg.

Canolbwyntiodd trydydd sesiwn lawn y dydd ar 5G + Geo-ofodol - Llunio dinasoedd digidol. Siaradodd Mohamed Mezghani, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Ryngwladol Trafnidiaeth Gyhoeddus Gwlad Belg am sut mae cyrff trafnidiaeth ledled y byd yn cofleidio technolegau geo-ofodol. Dywedodd Malcolm Johnson, Is-Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol (ITU), y Swistir: “Mae gan ITU ran hanfodol i’w chwarae yn yr economi ddigidol; Mae cyfranogwyr ITU yn ceisio cydweithredu ag amrywiol ddiwydiannau. O ran dinasoedd craff, mae angen i mi weithio ar y cyd yn enwedig o ran technoleg a safoni.

Dywedodd Wim Herijgers, Cyfarwyddwr Grŵp, Arloesi Digidol a Thechnoleg Fugro: “Mae'r Sefydliad Digidol yn fframwaith data digidol, gofodol a daearyddol pedwar dimensiwn, sy'n anelu at roi dealltwriaeth ddofn i gwsmeriaid o wefannau ac asedau. », Esboniodd. ychwanegol. Esboniodd Frank Pauli, cyfarwyddwr gweithredol Cyclomedia, sut mae gwybodaeth geo-ofodol yn allweddol wrth gynllunio rhwydwaith ar gyfer 5G ar gyflymder digynsail, gan ei fod yn symleiddio dyluniad a rheolaeth asedau, ac yn darparu gweledigaeth ymgolli, arosodedig a manwl. Pwynt cwmwl ar gyfer gwneud penderfyniadau yn llwyddiannus.

Canolbwyntiodd sesiwn olaf y dydd ar y Pŵer i rannu: Seilwaith gwybodaeth geo-ofodol Adeiladu economïau cynaliadwy. Trafododd y panelwyr fod yr 21ain ganrif yn gyfnod dinasoedd mawr ac wrth i ni weithio gyda'n gilydd i helpu i adeiladu dinasoedd a threfi cynaliadwy a chynaliadwy, gall technoleg geo-ofodol helpu i ddatgloi cyfleoedd gwych ar gyfer cynnydd. Canolbwyntiodd Dr. Virginia Burkett o'r USGS ac Anna Wellenstien o Fanc y Byd ar sut mae gwybodaeth yn sylfaenol i drawsnewidiad economaidd ac anghenion geo-ofodol anghenion economaidd gwledydd. Pwysleisiodd William Priest o'r Comisiwn Geo-ofodol, y Deyrnas Unedig ymhellach y gwerth economaidd y mae'r geo-ofodol yn ei ychwanegu at ei wlad. Paloma Merodio Gómez, Is-lywydd, INEGI, Mecsico, yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyflwr y cyfrifiad economaidd, poblogaeth a thai a'r rôl sylfaenol a chwaraeir gan dechnoleg geo-ofodol.

Lansiwyd y prosiect Open ELS gan Mick Cory, Ysgrifennydd Cyffredinol a Chyfarwyddwr Gweithredol EuroGeographics. Lansiodd EuroGeographics y gwasanaethau data agored cyntaf prosiect y Gwasanaethau Lleoliad Ewropeaidd Agored (ELS) yn Fforwm Byd Geo-ofodol. Mae data'r prosiect Open ELS yn gam cyntaf i gael manteision economaidd a chymdeithasol aelodau awdurdodedig EuroGeographics, y National Cartography, Cadastre ac Awdurdodau Cofrestru Tir Ewrop.

Dros y deuddydd nesaf, bydd mwy na chynrychiolwyr 1,000, mwy na Prif Swyddogion Gweithredol 200 ac uwch swyddogion y llywodraeth o wledydd 75 yn defnyddio'r llwyfan GWF i ryngweithio a chydweithio, a dangos gweledigaeth gyfunol y gymuned geo-ofodol fyd-eang.

Ynglŷn â Fforwm Geo-ofodol y Byd: Mae Fforwm Geo-ofodol y Byd yn blatfform cydweithredol a rhyngweithiol sy'n dangos gweledigaeth ar y cyd ac ar y cyd o'r gymuned geo-ofodol fyd-eang. Mae'n gyfarfod blynyddol o weithwyr proffesiynol geo-ofodol ac arweinwyr sy'n cynrychioli'r ecosystem geo-ofodol gyfan. Mae'n cynnwys polisïau cyhoeddus, asiantaethau cartograffig cenedlaethol, cwmnïau sector preifat, sefydliadau amlochrog a datblygu, sefydliadau gwyddonol ac academaidd ac, yn anad dim, defnyddwyr terfynol y llywodraeth, busnesau a gwasanaethau i ddinasyddion.

Cyswllt â'r cyfryngau
Sarah Hisham
Rheolwr cynnyrch
sarah@geospatialmedia.net

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.