Mae Bentley Systems yn penodi Dr Nabil Abou-Rahme yn Gyfarwyddwr Ymchwil

Mae Academïau Datblygiadau Digidol Sefydliad Bentley wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau arddangos sy'n dangos manteision y seilwaith deuol digidol.

LONDON, Y Deyrnas Unedig - Symposiwm Seilwaith y Dyfodol - 10 Ebrill, 2019 - Bentley Systems, Incorporated, prif ddarparwr datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr y byd i ddatblygu gweithrediadau dylunio, adeiladu ac isadeiledd, y mae Dr. Nabil Abou-Rahme wedi ymuno â Bentley fel Prif Swyddog Ymchwil ar gyfer Academïau Datblygu Digidol Sefydliad Bentley. Bydd yn gweithio o swyddfeydd Bentley yn Llundain a bydd yn cyfarwyddo ymdrechion Bentley mewn ymchwil ymlaen llaw digidol, gan weithio gyda gweinidogion llywodraeth, prifysgol a diwydiant i hyrwyddo atebion arloesol ar gyfer hyrwyddo seilwaith. Cyflwynwyd ei rôl newydd heddiw i ymchwilwyr eraill a fynychodd yr Eisteddfod Symposiwm Seilwaith y Dyfodol a gyfarfu yn Academi Ddigidol Digidol Llundain Bentley.

Mae Dr. Abou-Rahme yn ymuno â Bentley o'r cwmni ymgynghori byd-eang Mott MacDonald, lle cymerodd ran weithredol mewn trawsnewid digidol, yn fwyaf diweddar fel pennaeth seilwaith deallus ac arweinydd ymarfer byd-eang ar gyfer gwyddoniaeth data, a chyn hynny, fel Cyfarwyddwr yr adran drafnidiaeth ddeallus. Dechreuodd ei yrfa gydag ymchwil gymhwysol ym maes optimeiddio a rheoli rhwydwaith yn y Labordy Ymchwil Trafnidiaeth, lle aeth ymlaen i reoli timau ymchwil a chwblhau doethuriaeth. Mae manylion technegol pellach ei swyddogaethau ymgynghori yn cynnwys manylebau ar gyfer Cyfarwyddeb ITS yr UE, gweithredu systemau talu digyswllt dan arweiniad banciau mewn trafnidiaeth gyhoeddus yn Ne Affrica a datblygu cyfundrefnau gweithredu ar gyfer y 'priffyrdd craff' cyntaf yn y Deyrnas Unedig

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems, Greg Bentley: “Rydym yn falch bod Dr. Abou-Rahme yn dod gyda ni i sefydlu ein rôl fel cyfarwyddwr ymchwil. Yn ddiweddar, gwnaethom gynnydd mewn peirianneg seilwaith trwy efeilliaid digidol, trwy gydgyfeirio technolegau i fodloni eu gofynion hanfodol ar yr un pryd ar gyfer y cyd-destun digidol, cydrannau digidol a chronoleg ddigidol. O ganlyniad, blaenoriaeth briodol i Academïau Ymlaen Digidol Sefydliad Bentley yw gweithio gyda sefydliadau ymchwil awdurdodedig i archwilio a dangos y buddion cynyddol, y gellir eu cael eisoes gan efeilliaid seilwaith digidol. "Yn rhinwedd ei gyfuniad unigryw o brofiad peirianneg seilwaith a phrofiad ymchwil, a'i frwdfrydedd heintus dros" fynd yn ddigidol, "mae Nabil yn cynnig y ffit perffaith i arwain yr ymdrechion cydweithredol hyn."

Dywedodd Dr. Abou-Rahme: “Mae gan Bentley ymrwymiad clir i gyflymu’r broses o fabwysiadu technolegau digidol, gan gynnwys hyrwyddo BIM trwy efeilliaid digidol. Rhan allweddol o ymchwil hyrwyddo digidol yw portffolio o brosiectau arddangos, prototeipiau cydweithredol sy'n caniatáu inni archwilio'r gelf â phosibl, gan sicrhau'r profiad academaidd, technegol a diwydiannol gorau o fewn y timau hynny. Mae ein hymrwymiad hefyd yn ymestyn i gefnogi sefydliadau academaidd trwy noddi a sicrhau bod ein technolegau ar gael fel offeryn dysgu a datblygu. Mae dull agored a chydweithredol Bentley o arloesi wedi'i hen sefydlu, ac rwy'n gyffrous i arwain y portffolio hwn tuag at gam nesaf y cais.

Mae Abou-Rahme, peiriannydd cofrestredig, yn meddu ar ystadegau Ph.D mewn Bayesaidd o Brifysgol Southampton, gradd meistr mewn gwyddoniaeth o Goleg Prifysgol Llundain, gradd baglor mewn peirianneg sifil o Imperial College London a thystysgrif rheoli cyffredinol o Barc Roffey.

Yn ei sgwrs heddiw ar y Future Infrastructure Symposium, cyfarfod deuddydd o arbenigwyr y diwydiant, ymchwilwyr prifysgolion ac arweinwyr barn i drafod dyfodol seilwaith, cyfeiriodd Dr. Abou-Rahme at sawl prosiect ymchwil noddedig gan Sefydliad Bentley ar draws y byd, gan gynnwys prosiectau arddangos yng Ngholeg y Brifysgol Llundain, Prifysgol Caergrawnt a'r Imperial College, ac anogodd bartïon â diddordeb i gydweithio ar brosiectau arddangos yn y dyfodol i gysylltu ag ef yn Bentley.Institute@bentley.com.

##

Am Academïau Digidol Digartrefedd Sefydliad Bentley

Mae menter gan Bentley Systems, Academïau Blaengynllun Digidol Sefydliad Bentley yn cynnig amgylchedd unigryw a niwtral i arloeswyr i drafod yn agored yr heriau a'r llwyddiannau yn yr amgylchedd adeiledig, ac i gyflymu a gwneud y gorau o'r strategaeth ddigidol (BIM). Mae Academïau Cynnydd Digidol yn gweithio gyda'r diwydiant i weithredu fel catalydd ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar brosesau i gefnogi gweithredu amcanion sy'n seiliedig ar ganlyniadau wrth greu a gweithredu asedau digidol a ffisegol.

Ynglŷn â Bentley Systems

Bentley Systems yw prif ddarparwr byd-eang datrysiadau meddalwedd ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr a pherchenogion gweithrediadau ar gyfer gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith.

Mae Bentley Systems yn cyflogi mwy na chydweithwyr 3,500, yn cynhyrchu refeniw blynyddol o $ 700 miliwn mewn gwledydd 170, ac wedi buddsoddi mwy na $ 1,000 miliwn mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau o 2012. Ers ei sefydlu yn 1984, mae'r cwmni yn parhau i fod y mwyafrif sy'n eiddo i'w bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. Mae Bentley yn rhannu trafodion drwy wahoddiad yn y farchnad breifat NASDAQ; Mae'r partner strategol Siemens AG wedi cronni cyfran leiafrifol heb yr hawl i bleidleisio. www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.