Mae Bentley Systems yn penodi Dr Nabil Abou-Rahme yn Gyfarwyddwr Ymchwil

Mae Academïau Datblygiadau Digidol Sefydliad Bentley wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau arddangos sy'n dangos manteision y seilwaith deuol digidol.

LONDON, Y Deyrnas Unedig - Symposiwm Seilwaith y Dyfodol - 10 Ebrill, 2019 - Bentley Systems, Incorporated, prif ddarparwr datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr y byd i ddatblygu gweithrediadau dylunio, adeiladu ac isadeiledd, y mae Dr. Nabil Abou-Rahme wedi ymuno â Bentley fel Prif Swyddog Ymchwil ar gyfer Academïau Datblygu Digidol Sefydliad Bentley. Bydd yn gweithio o swyddfeydd Bentley yn Llundain a bydd yn cyfarwyddo ymdrechion Bentley mewn ymchwil ymlaen llaw digidol, gan weithio gyda gweinidogion llywodraeth, prifysgol a diwydiant i hyrwyddo atebion arloesol ar gyfer hyrwyddo seilwaith. Cyflwynwyd ei rôl newydd heddiw i ymchwilwyr eraill a fynychodd yr Eisteddfod Symposiwm Seilwaith y Dyfodol a gyfarfu yn Academi Ddigidol Digidol Llundain Bentley.

El Dr. Abou-Rahme se une a Bentley proveniente de la consultora global Mott MacDonald, donde participó activamente en la transformación digital, más recientemente como jefe de infraestructura inteligente y líder de práctica global para la ciencia de datos, y antes de eso, como director de la división de transporte inteligente . Su carrera comenzó con la investigación aplicada en optimización y control de redes en el Laboratorio de Investigación de Transporte, donde pasó a gestionar equipos de investigación y completar un doctorado. Los detalles técnicos posteriores de sus funciones de consultoría incluyen especificaciones para la Directiva ITS de la UE, la implementación de sistemas de pago sin contacto liderados por bancos en el transporte público en Sudáfrica y el desarrollo de regímenes operativos para las primeras «autopistas inteligentes» en el Reino Unido.

El CEO de Bentley Systems, Greg Bentley, dijo: «Nos complace que el Dr. Abou-Rahme nos acompañe para inaugurar nuestro rol de director de investigación. Recientemente, avanzamos en la ingeniería de infraestructura a través de gemelos digitales, mediante la convergencia de tecnologías para cumplir simultáneamente sus requisitos esenciales para el contexto digital, los componentes digitales y la cronología digital. En consecuencia, una prioridad apropiada para las Academias de Avance Digital de Bentley Institute es trabajar con organizaciones de investigación autorizadas para explorar y demostrar los beneficios crecientes, que ya se pueden obtener de los gemelos digitales de infraestructura. «En virtud de su combinación única de experiencia en ingeniería de infraestructura y experiencia en investigación, y un entusiasmo contagioso por «volverse digital», Nabil ofrece el ajuste perfecto para liderar estos esfuerzos de colaboración».

El Dr. Abou-Rahme dijo: “Bentley tiene un compromiso claro para acelerar la adopción de tecnologías digitales, incluido el avance de BIM a través de gemelos digitales. Una parte clave de la investigación de avance digital es un portafolio de proyectos demostrativos, prototipos de colaboración que nos permiten explorar el arte de lo posible, al tiempo que aprovechan la mejor experiencia académica, técnica e industrial dentro de esos equipos. Nuestro compromiso también se extiende a apoyar a las instituciones académicas a través del patrocinio y hacer que nuestras tecnologías estén disponibles como una herramienta de aprendizaje y desarrollo. El enfoque abierto y colaborativo de Bentley para la innovación está bien establecido, y estoy emocionado de liderar este portafolio hacia la siguiente fase de la aplicación «.

Mae Abou-Rahme, peiriannydd cofrestredig, yn meddu ar ystadegau Ph.D mewn Bayesaidd o Brifysgol Southampton, gradd meistr mewn gwyddoniaeth o Goleg Prifysgol Llundain, gradd baglor mewn peirianneg sifil o Imperial College London a thystysgrif rheoli cyffredinol o Barc Roffey.

Yn ei sgwrs heddiw ar y Future Infrastructure Symposium, cyfarfod deuddydd o arbenigwyr y diwydiant, ymchwilwyr prifysgolion ac arweinwyr barn i drafod dyfodol seilwaith, cyfeiriodd Dr. Abou-Rahme at sawl prosiect ymchwil noddedig gan Sefydliad Bentley ar draws y byd, gan gynnwys prosiectau arddangos yng Ngholeg y Brifysgol Llundain, Prifysgol Caergrawnt a'r Imperial College, ac anogodd bartïon â diddordeb i gydweithio ar brosiectau arddangos yn y dyfodol i gysylltu ag ef yn Bentley.Institute@bentley.com.

##

Am Academïau Digidol Digartrefedd Sefydliad Bentley

Mae menter gan Bentley Systems, Academïau Blaengynllun Digidol Sefydliad Bentley yn cynnig amgylchedd unigryw a niwtral i arloeswyr i drafod yn agored yr heriau a'r llwyddiannau yn yr amgylchedd adeiledig, ac i gyflymu a gwneud y gorau o'r strategaeth ddigidol (BIM). Mae Academïau Cynnydd Digidol yn gweithio gyda'r diwydiant i weithredu fel catalydd ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar brosesau i gefnogi gweithredu amcanion sy'n seiliedig ar ganlyniadau wrth greu a gweithredu asedau digidol a ffisegol.

Ynglŷn â Bentley Systems

Bentley Systems yw prif ddarparwr byd-eang datrysiadau meddalwedd ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr a pherchenogion gweithrediadau ar gyfer gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith.

Mae Bentley Systems yn cyflogi mwy na chydweithwyr 3,500, yn cynhyrchu refeniw blynyddol o $ 700 miliwn mewn gwledydd 170, ac wedi buddsoddi mwy na $ 1,000 miliwn mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau o 2012. Ers ei sefydlu yn 1984, mae'r cwmni yn parhau i fod y mwyafrif sy'n eiddo i'w bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. Mae Bentley yn rhannu trafodion drwy wahoddiad yn y farchnad breifat NASDAQ; Mae'r partner strategol Siemens AG wedi cronni cyfran leiafrifol heb yr hawl i bleidleisio. www.bentley.com

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.