Mae Bentley Systems yn penodi Dr Nabil Abou-Rahme yn Gyfarwyddwr Ymchwil

Mae Academïau Datblygiadau Digidol Sefydliad Bentley wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau arddangos sy'n dangos manteision y seilwaith deuol digidol.

LLUNDAIN, Y Deyrnas Unedig - Symposiwm Seilwaith y Dyfodol - Ebrill 10, 2019 - Heddiw, cyhoeddodd Bentley Systems, Incorporated, prif ddarparwr atebion meddalwedd cynhwysfawr y byd i hyrwyddo dylunio, adeiladu a gweithrediadau seilwaith, fod Dr. Nabil Abou-Rahme wedi ymuno â Bentley fel Prif Swyddog Ymchwil ar gyfer Academïau Hyrwyddo Digidol Sefydliad Bentley. Bydd yn gweithio o swyddfeydd Bentley yn Llundain ac yn arwain ymdrechion Bentley mewn ymchwil hyrwyddo digidol, gan gydweithredu â gweledigaethwyr y llywodraeth, prifysgolion a diwydiant i ddatblygu atebion arloesol ar gyfer hyrwyddo seilwaith. Cyflwynwyd ei rôl newydd heddiw i ymchwilwyr eraill a fynychodd y Symposiwm Seilwaith y Dyfodol a gyfarfu yn Academi Ddigidol Digidol Llundain Bentley.

Mae Dr. Abou-Rahme yn ymuno â Bentley o'r cwmni ymgynghori byd-eang Mott MacDonald, lle cymerodd ran weithredol mewn trawsnewid digidol, yn fwyaf diweddar fel pennaeth seilwaith deallus ac arweinydd ymarfer byd-eang ar gyfer gwyddoniaeth data, a chyn hynny, fel Cyfarwyddwr yr adran drafnidiaeth ddeallus. Dechreuodd ei yrfa gydag ymchwil gymhwysol ym maes optimeiddio a rheoli rhwydwaith yn y Labordy Ymchwil Trafnidiaeth, lle aeth ymlaen i reoli timau ymchwil a chwblhau doethuriaeth. Mae manylion technegol pellach ei swyddogaethau ymgynghori yn cynnwys manylebau ar gyfer Cyfarwyddeb ITS yr UE, gweithredu systemau talu digyswllt dan arweiniad banciau mewn trafnidiaeth gyhoeddus yn Ne Affrica a datblygu cyfundrefnau gweithredu ar gyfer y 'priffyrdd craff' cyntaf yn y Deyrnas Unedig

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems, Greg Bentley: “Rydym yn falch o gael Dr. Abou-Rahme i ymuno â ni i sefydlu ein rôl fel Cyfarwyddwr Ymchwil. Yn ddiweddar, rydym wedi datblygu peirianneg seilwaith trwy efeilliaid digidol, trwy gydgyfeirio technolegau i fodloni eich gofynion hanfodol ar gyfer cyd-destun digidol, cydrannau digidol, a llinell amser ddigidol ar yr un pryd. Yn unol â hynny, blaenoriaeth briodol i Academïau Hyrwyddo Digidol Sefydliad Bentley yw gweithio gyda sefydliadau ymchwil siartredig i archwilio a dangos y buddion cynyddol sydd eisoes i'w gwireddu o'r efeilliaid digidol seilwaith. "Yn rhinwedd ei gyfuniad unigryw o arbenigedd peirianneg seilwaith ac arbenigedd ymchwil, a'i frwdfrydedd heintus i 'fynd yn ddigidol,' mae Nabil yn cynnig y ffit perffaith i arwain yr ymdrechion cydweithredol hyn."

Dywedodd Dr. Abou-Rahme: “Mae gan Bentley ymrwymiad clir i gyflymu’r broses o fabwysiadu technolegau digidol, gan gynnwys hyrwyddo BIM trwy efeilliaid digidol. Rhan allweddol o ymchwil hyrwyddo digidol yw portffolio o brosiectau arddangos, prototeipiau cydweithredol sy'n caniatáu inni archwilio'r gelf â phosibl, gan sicrhau'r profiad academaidd, technegol a diwydiannol gorau o fewn y timau hynny. Mae ein hymrwymiad hefyd yn ymestyn i gefnogi sefydliadau academaidd trwy noddi a sicrhau bod ein technolegau ar gael fel offeryn dysgu a datblygu. Mae dull agored a chydweithredol Bentley o arloesi wedi'i hen sefydlu, ac rwy'n gyffrous i arwain y portffolio hwn tuag at gam nesaf y cais.

Mae Abou-Rahme, peiriannydd cofrestredig, yn meddu ar ystadegau Ph.D mewn Bayesaidd o Brifysgol Southampton, gradd meistr mewn gwyddoniaeth o Goleg Prifysgol Llundain, gradd baglor mewn peirianneg sifil o Imperial College London a thystysgrif rheoli cyffredinol o Barc Roffey.

Yn ei sgwrs heddiw ar y Future Infrastructure Symposium, cyfarfod deuddydd o arbenigwyr y diwydiant, ymchwilwyr prifysgolion ac arweinwyr barn i drafod dyfodol seilwaith, cyfeiriodd Dr. Abou-Rahme at sawl prosiect ymchwil noddedig gan Sefydliad Bentley ar draws y byd, gan gynnwys prosiectau arddangos yng Ngholeg y Brifysgol Llundain, Prifysgol Caergrawnt a'r Imperial College, ac anogodd bartïon â diddordeb i gydweithio ar brosiectau arddangos yn y dyfodol i gysylltu ag ef yn Bentley.Institute@bentley.com.

##

Am Academïau Digidol Digartrefedd Sefydliad Bentley

Mae menter gan Bentley Systems, Academïau Blaengynllun Digidol Sefydliad Bentley yn cynnig amgylchedd unigryw a niwtral i arloeswyr i drafod yn agored yr heriau a'r llwyddiannau yn yr amgylchedd adeiledig, ac i gyflymu a gwneud y gorau o'r strategaeth ddigidol (BIM). Mae Academïau Cynnydd Digidol yn gweithio gyda'r diwydiant i weithredu fel catalydd ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar brosesau i gefnogi gweithredu amcanion sy'n seiliedig ar ganlyniadau wrth greu a gweithredu asedau digidol a ffisegol.

Ynglŷn â Bentley Systems

Bentley Systems yw prif ddarparwr byd-eang datrysiadau meddalwedd ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr a pherchenogion gweithrediadau ar gyfer gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith.

Mae Bentley Systems yn cyflogi mwy na 3,500 o gydweithwyr, yn cynhyrchu refeniw blynyddol o $ 700 miliwn mewn 170 o wledydd, ac wedi buddsoddi mwy na $ 1,000 biliwn mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau ers 2012. Ers ei sefydlu ym 1984, mae'r cwmni'n parhau i fod ym mherchnogaeth y mwyafrif. o'i bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. Trafodion Gwahoddedig Cyfranddaliadau Bentley ar Farchnad Breifat NASDAQ; Mae'r partner strategol Siemens AG wedi cronni cyfran leiafrifol heb bleidlais. www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.