Mae Gwobrau Arweinyddiaeth Geosodol y Byd 2019 wedi'u cyhoeddi a byddant yn cael eu cyflwyno yn GWF

26 Mawrth 2019: Cyfryngau a Chyfathrebu Geo-ofodol wedi cyhoeddi enillwyr y Gwobr Arweinyddiaeth Geo-ofodol y Byd 2019, sy'n esgus llongyfarch arweinwyr y diwydiant geo-ofodol sydd wedi cyflwyno arloesedd yn eu maes gweithredu ac wedi dylanwadu'n sylweddol ar y farchnad bresennol. Dewiswyd yr enwebeion gan reithgor amlwg a gadeiriwyd gan Greg Scott, Cynghorydd Rhyngranbarthol y Cenhedloedd Unedig ar Reoli Gwybodaeth Ddaearyddol Fyd-eang.

Y Gwobr Arweinyddiaeth Geo-ofodol y Byd 2019 Bydd Ebrill 2 yn cael ei gyflwyno yn ystod y Cinio Gala yn yr Eisteddfod Fforwm Geo-ofodol y Byd, ym Mharc Celf a Digwyddiad Taets, Amsterdam - Zaandam, Yr Iseldiroedd.


Dyma'r categorïau gwobrau a'r rhestr o enillwyr:

Gwobr Cyflawniad Oes - AU Dr. Khalifa Al Romaithi

Mae Lt Gen (Retd) Mae Dr. Khalifa Al Romaithi wedi bod yn allweddol o ran hyrwyddo'r proffesiwn geo-ofodol yn y Dwyrain Canol ac mae'n cael ei ystyried yn «Tad y Gymuned Geo-ofodol»Yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig a'r rhanbarth. Ar ôl gwasanaethu fel pennaeth yr Arolwg Milwrol, ei arweinyddiaeth ef a hwylusodd sefydlu NSDI yn yr Emiradau Arabaidd Unedig; diolch i'w ysbrydoliaeth a'i gefnogaeth i fentrau tebyg yn y rhanbarth er 2004. Gan gydnabod y gwerth a'r galw cynyddol am wybodaeth geo-ofodol ar gyfer llywodraethu a datblygu, bu Dr. Khalifa yn hyrwyddo argaeledd data geo-ofodol trwy sefydliadau dinesig fel Bayanat LLC . Sefydlwyd Asiantaeth Ofod Emiradau Arabaidd Unedig hefyd o dan ei arweinyddiaeth, a roddodd ysgogiad i faes seilwaith a pholisïau gofod yn y rhanbarth. Wrth ddilyn ei genhadaeth o adeiladu sefydliadau, mae Dr. Khalifa wedi darparu arweinyddiaeth fel Llywydd y Ganolfan Rhagchwilio Gofod, sefydliad sy'n gyfrifol am ddatblygu cymwysiadau gofod ar gyfer datblygu a diogelwch.

Llysgennad Geo-ofodol y Flwyddyn - Keith Masback

Keith Masback, cyn-filwyr yr Unol Daleithiau UU., Mae'n awdurdod rhyngwladol blaenllaw ar ddeallusrwydd geo-ofodol a than yn ddiweddar roedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol y Sefydliad Cudd-wybodaeth Geo-ofodol yn yr Unol Daleithiau. Dros y blynyddoedd, arweiniodd USGIF o'r tu blaen yn ei genhadaeth i hyrwyddo'r fasnach ymroddiad i ddatblygu cymuned GEOINT gryfach ymhlith llywodraeth, diwydiant, academia, sefydliadau proffesiynol a dinasyddion. Mae Masback wedi bod yn llysgennad cywir ar gyfer technoleg geo-ofodol, gan weithio i ymgysylltu â'r genhedlaeth nesaf drwy raglenni amrywiol a chanolbwyntio ar adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer addysg geo-ofodol ym mhrifysgolion America.

Arweinydd Busnes Geo-ofodol y Flwyddyn - Jeff Glueck

Mae Jeff Glueck wedi bod yn allweddol wrth drawsnewid Foursquare yn ddiweddar. O dan ei arweinyddiaeth, datgelodd Foursquare ei ddelwedd o gais defnyddwyr anghofiedig i ddod yn un o'r cwmnïau mwyaf blaenllaw mewn cudd-wybodaeth lleoliad, sy'n helpu brandiau i leoli, anfon negeseuon a mesur eu defnyddwyr eu hunain. Mae technoleg Foursquare yn darparu data lleoliad ar gyfer Apple, Uber, Twitter, Microsoft, Samsung a datblygwyr 150,000 eraill.

Technegydd y Flwyddyn - Dr. James Crawford

Yn arbenigwr mewn systemau deallusrwydd a gofod artiffisial, defnyddiodd Dr. James Crawford ei brofiad hir yn gweithio yn NASA i arwain sylfeini Mewnwelediad Orbitol yn 2013, pan oedd masnacheiddio gofod ar gyfer arsylwi ar y Ddaear yn dal ar fin dechrau cyfnod newydd. Roedd yn arloeswr wrth harneisio pŵer Deallusrwydd Artiffisial i greu system wybodaeth ofodol newydd i ddeall a nodweddu arsylwadau'r Ddaear at ddibenion cymdeithasol-economaidd byd-eang, rhanbarthol a hyperleol.

Pencampwr Menywod Geo-ofodol y Flwyddyn - Ingrid Vanden Berghe

Mae Ingrid Vanden Berghe yn arloeswr wrth weithredu GIS yng Ngwlad Belg. Mae Berghe hefyd wedi arwain gweithrediad y gyfraith Ewropeaidd ar astudiaethau effaith amgylcheddol. Drwy gydol ei gyrfa mewn gwahanol alluoedd, yn aml mewn rhai o'r prif swyddi yn y maes geo-ofodol ar gyfer llywodraeth Gwlad Belg, mae Ingrid wedi bod yn eiriolwr diflino dros dechnoleg er lles cymdeithas yn y wlad a'r rhanbarth. Fflandrys

Galluogi Polisi Cyhoeddus a Seilwaith - Sefydliad Gwybodaeth Geo-ofodol Ethiopia

Mae sector geo-ofodol Ethiopia yn esblygu gyda'r oes; Sefydliad Gwybodaeth Geo-ofodol Ethiopia sy'n arwain y fenter hon. O ganlyniad i ddiwygiad strwythurol, crëwyd y sefydliad ym mis Hydref 2018 trwy briodoleddau a dyletswyddau a roddwyd i'r Asiantaeth Gwybodaeth Geo-ofodol ac Asiantaeth Diogelwch y Rhwydwaith Gwybodaeth, i gefnogi agenda twf a thrawsnewid y wlad trwy ddarparu. gwybodaeth geo-ofodol o ansawdd i randdeiliaid Gyda'r mandad i weithredu'r Polisi Cenedlaethol ar Wybodaeth a Thechnoleg Gofod, mae'r sefydliad eisoes wedi casglu a phrosesu data ffotogrammetrig o GSDs mawr sy'n cwmpasu 43% o fàs tir Ethiopia ac wedi cynhyrchu mapiau topograffig, stentaidd thematig a graddfa fawr. Yn ychwanegol at ei weledigaeth o weithio gyda phartneriaid rhyngwladol i ddatblygu eu gallu technegol, gweithredodd y geoportal cyfnewid data gofodol cenedlaethol gyda gwasanaeth 24/XNUMX i wneud data daearyddol y wlad yn agored ac yn gorau oll yn rhad ac am ddim.

Sefydliad Ymchwil Geo-ofodol y Flwyddyn - Sefydliad Technoleg Brenhinol Melbourne

Mae Sefydliad Technoleg Brenhinol Melbourne wedi cefnogi hyrwyddo gwyddorau geo-ofodol trwy integreiddio'r pwnc yn sawl cwricwla. Mae ei gymysgedd unigryw o raglen geo-ofodol a mathemategol, a phersbectif rhagweithiol ac arloesol yn denu dwsinau o fyfyrwyr bob blwyddyn, gan helpu i gynhyrchu gweithwyr proffesiynol sy'n barod ar gyfer y diwydiant. Yn ogystal, mae cred y sefydliad bod amrywiaeth yn gonglfaen ansawdd yn rhagorol ac yn cael ei adlewyrchu yn ei ymchwil a'i gyfadran o ansawdd uchel.

Cychwyn Geo-ofodol y Flwyddyn - IMGeospatial

Mae IMGeospatial yn manteisio ar ddeallusrwydd artiffisial a synhwyro o bell a data seiliedig ar leoliad mewn ffordd unigryw i gael gwybodaeth ddefnyddiol i fusnesau. O fewn ychydig flynyddoedd i fodolaeth, mae'r cwmni eisoes wedi gweithio ac wedi darparu atebion i asiantaethau cydnabyddedig fel Banc y Byd, Asiantaeth Ofod Ewrop, Affinity Water ac Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig. Hyd yn oed fel cychwyn cychwyn heb fuddsoddiad mewn VC, mae IMGeospatial yn addasu i nifer fawr o ddiwydiannau sy'n darparu atebion syml ond effeithiol sy'n lleihau costau a hyd y prosiect.

Ynglŷn â Fforwm Geo-ofodol y Byd: Cynhelir Fforwm Geo-ofodol y Byd o'r 2 i'r 4 ym mis Ebrill yn Amsterdam. Mae'r digwyddiad yn blatfform cydweithredol a rhyngweithiol, sy'n dangos gweledigaeth ar y cyd ac ar y cyd o'r gymuned geo-ofodol fyd-eang. Mae'n gyfarfod blynyddol o weithwyr proffesiynol geo-ofodol ac arweinwyr sy'n cynrychioli'r ecosystem geo-ofodol gyfan. Mae'n cynnwys polisïau cyhoeddus, asiantaethau cartograffig cenedlaethol, cwmnïau sector preifat, sefydliadau amlochrog a datblygu, sefydliadau gwyddonol ac academaidd ac, yn fwy na dim, defnyddwyr terfynol y llywodraeth, busnesau a gwasanaethau i ddinasyddion.

Am gwestiynau ychwanegol cysylltwch â: Anusuya Datta, Golygydd Gweithredol, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, Cyfryngau a Chyfathrebu Geo-ofodol Anusuya@geospatialmedia.net Rhif Cyswllt - + 91 9999108798

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.