Cyrhaeddodd yr eiliad: #GeospatialByDefault; ymunwch â GWF 2019 yn Amsterdam

Disgwylir mai Fforwm Geo-ofodol y Byd 2019 fydd y digwyddiad geo-ofodol y soniwyd amdano fwyaf yn y flwyddyn Cynrychiolwyr 1,000 +, cyfarwyddwyr 200 + swyddogion gweithredol ac uwch swyddogion y llywodraeth Gwledydd 75 + yn bresennol.

Yn fyr, mae'n ddigwyddiad byd-eang eithriadol ar gyfer y gymuned geo-ofodol, gyda'r thema #GeospatialByDefault: Grymuso Biliynau, mae'n agor mewn pum diwrnod. Bwriedir cynnal y digwyddiad yn Amsterdam, ym Mharc Celf a Digwyddiad Taets, o'r 2 i'r 4 ym mis Ebrill 2019.

Cyfarwyddwyr gweithredol 200 + ac uwch swyddogion y llywodraeth yn bresennol

Bydd Prif Weithredwyr y brandiau gorau yn y diwydiant, gan gynnwys Hexagon, Esri a Trimble, yn annerch y gynulleidfa yn y gynhadledd, i ddarparu gwybodaeth am dueddiadau technoleg esblygol, modelau busnes newydd a rhannu sut mae Geospatial yn dod yn rhan annatod o bob cwmni. a'n bywyd bob dydd.

Mae Prif Swyddogion Gweithredol / arweinwyr busnes amlwg yn cynnwys:

 • Jack Dangermond, Llywydd, Esri
 • Ola Rollen, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hexagon
 • Steve Berglund, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Trimble
 • Jeff Glueck, Prif Swyddog Gweithredol FourSquare
 • Javier de la Torre, sylfaenydd a CSO, CARTO.
 • Massimo Comparini, Prif Swyddog Gweithredol, e-Geos
 • Brian O'Toole, Prif Swyddog Gweithredol, Blacksky
 • Frank Pauli, Prif Weithredwr CycloMedia

Yn ogystal, mae penaethiaid nifer o asiantaethau geo-ofodol cenedlaethol, swyddogion gweithredol lefel-C o sefydliadau blaenllaw a swyddogion lefel uchel o asiantaethau amlochrog fel y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd hefyd wedi cadarnhau eu presenoldeb.

Rhaglenni yn canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan gwmpasu holl ystod yr agenda datblygu byd-eang

Bydd y symposiwm ar ddinasoedd deallus, adeiladu a pheirianneg, amcanion datblygu cynaliadwy, dadansoddi amgylchedd a lleoliad a gwybodaeth busnes, gyda mwy na 60% o ddefnyddwyr terfynol, yn llwyfan ar gyfer cyfnewid deialogau a chyfnewid arferion gorau yn gwahanol ardaloedd daearyddol.

Mae cyflwynwyr proffil uchel yn cynnwys:

 • Is-Faer Brwsel
 • Cyfarwyddwr Rhaglenni Sefydliad Cadasta
 • Cyfarwyddwr Digidol Dinas Athen
 • Cyfarwyddwr cynaladwyedd dinas Sydney
 • Pennaeth y Swyddfa Mentrau Cynaliadwy yn Asiantaeth Ofod Ewrop
 • Rheolwr Coedwigo Byd-eang a Rheoli Llygredd yn INTERPOL
 • Pennaeth Atebion Geo-ofodol ym Munich Parthed
 • Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Radiant Earth Foundation
 • Cyfarwyddwr Byd-eang - Peirianneg Ddigidol ac Awtomeiddio yn Royal HaskoningDHV
 • Cyfarwyddwr Gweithredol Awdurdod Tir Singapore
 • Swyddog Gwybodaeth Geo-ofodol y Warchodfa Natur
 • Llysgennad hinsawdd yr Iseldiroedd

Technolegau arloesol yn cael eu harddangos.

Wedi'i ddosbarthu mewn mwy na 1.000 metr sgwâr, gydag arddangoswyr 45 o'r prif gwmnïau geo-ofodol, asiantaethau'r llywodraeth a chymdeithasau diwydiant, bydd yr arddangosfa yn llwyfan ardderchog i wybod y tueddiadau presennol mewn cynhyrchion, atebion ac arferion geo-ofodol ledled y byd. Ymhlith y nodweddion newydd na ddylid eu colli y mae'r ardaloedd BBaCh a chychwyn, pafiliwn SDG a'r traciau technoleg mewn AI, IoT a Data Mawr a fydd yn cael eu cynnal mewn llawer o'r stondinau. Edrychwch ar y rhestr o arddangoswyr yma.

Rhaglenni rhanbarthol a digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer creu rhwydweithiau.

Paneli pwrpasol sy'n trafod seilwaith geo-ofodol, gwleidyddiaeth a gallu diwydiannol yn rhanbarthau Aberystwyth Asia, Gwladwriaethau Arabaidd, Affrica ac America Ladin yn cael eu trefnu ar gyfer prynhawn yr 3 ym mis Ebrill. Bydd gan bob rhanbarth ei dderbynfa a'i chinio ei hun gydag arbenigeddau rhanbarthol, yn berffaith ar gyfer rhwydweithiau busnes.
Mae nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol wedi eu trefnu gan gynnwys y derbyn arddangoswyr, noson ddiwylliannol a derbyniadau partneriaid darparu cyfleoedd i gynrychiolwyr ymuno a chysylltu.

Defnyddio digwyddiadau ar gyfer gwybodaeth ddefnyddiol

Mae yna gais symudol rhyngweithiol ar gael i fynychwyr y gynhadledd gynllunio calendr y digwyddiad ymlaen llaw. Mae'r cais yn caniatáu i fynychwyr bori drwy'r agenda, cwrdd â'r siaradwyr a chysylltu â chyfranogwyr eraill. Mae'r cais ar gael yn App Store a Google Play Store, o dan yr enw 'Digwyddiadau Cyfryngau Geo-ofodol'.

Ar gyfer cwestiynau ychwanegol: Sarah Hisham, rheolwr rhaglen, cyfryngau geo-ofodol a chyfathrebu Sarah@geospatialmedia.net

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.