Archwilio delweddau lloeren a dynnu dadansoddiad gan ddefnyddio Landviewer

Pan ddaw i chwilio am ddata penodol (AOI - Maes o ddiddordeb) er gwybodaeth gan synwyryddion pell, EOS - System Arsylwi y Ddaear yw un o'r platfformau gwe mwyaf a ddefnyddir; ar gyfer chwilio, dewis a lawrlwytho delweddau o lwyfannau lloeren. Mae'r llwyfan hon wedi integreiddio rhai offer echdynnu data gofodol yn ddiweddar, sy'n werth sôn amdanynt.

Y prif Landviewer rhyngwyneb yn cynnwys panel ochr chwith, lle mae pob cynnyrch o bob un o'r synwyryddion yn seiliedig gofod-, sy'n gysylltiedig â'r AOI, bar offer ar y lan chwith, sy'n cynnwys swyddogaethau fel y dangosir: tynnu AOI (hirsgwar, amlochrog neu gylchlythyr), mesur, nodi haenau gosod rhestr rhannu, dadansoddi cyfres amser a safbwyntiau 3D. Yn yr ardal isaf mae'r raddfa, cydlyniad lleoliad yr ardal.

Yn flaenorol, yn y blwch lleoliad, rhoddwyd yr ardal o ddiddordeb a dangoswyd yr holl ddelweddau sy'n gysylltiedig â'r pwynt hwnnw. Nawr, wrth chwilio am y lleoliad angenrheidiol, caiff AOI ei adeiladu'n awtomatig sy'n caniatáu mynediad i'r llyfrgell cynnyrch yn ddiweddarach. Yn ychwanegol at hyn, rhaid ei ystyried cyn y gallwch weld, chwilio, dewis a llwytho i lawr unrhyw olygfa, rhaid i chi gofrestru ar y dudalen cyn gwneud unrhyw broses, ers i chi gofrestru cyfnod prawf o ddiwrnodau 15 gyda y rhai sy'n cael y budd-daliadau hyn:

Chwilio hyblyg, detholiad eang o ddelweddau isel, canolig ac uchel, defnydd anghyfyngedig o gyfuniadau a mynegeion, creu mynegeion arferol, mynediad at ddata hanesyddol, meysydd o ddiddordeb lluosog, a WMS i fewnforio data i unrhyw GIS.

Y llwyfan -a oedd o'r blaen yn rhad ac am ddim- Mae ganddo fuddion eang a newydd. Yn flaenorol, gallech lwytho o leiaf gynhyrchion lloeren 10 o'r dudalen hon, heb unrhyw gyfyngiad; Nawr, gyda'r diweddariadau newydd, mae ychydig yn fwy arbenigol.

Ar ôl cwblhau'r gwaith o adeiladu'r AOI, maent yn cael eu cyflwyno yn awtomatig pob golygfeydd sy'n gysylltiedig â'r ardal hon. Y paen chwith yn dangos yr holl lwyfannau sy'n cynnwys data yn y lleoliad hwnnw yn nes ymlaen y gellir ei hidlo yn ôl y pwrpas yr astudiaeth. llwyfannau lloeren y gellir eu dewis cynnyrch yn cael: Sentinel-2L1C + 2A, Landsat 8 Oli + TIRs, Landsat 7 ETM +, Landsat 4 5-TM, CBERS-4 MUX, CBERS .4 WFI CBERS-4 PAN5, CBERS 4 -PAN10 a NAIP.

Y fantais o ddefnyddio AOI, yw nad yw'r llwyfan yn dangos canlyniadau nad ydynt yn cyfateb neu beidio i dalu am yr ardal darged, pob newidiadau i'r dudalen hon yn mynd i yr ardal o ddiddordeb ei orchuddio'n llwyr gan y cynnyrch lloeren synhwyrydd dethol. Mae hyn yn bwysig iawn oherwydd mewn lwyfannau eraill descraga fel y USGS, Cyfleuster Alaska SAR neu ganiatáu o hyd i bwynt, ond nid yn gwarantu bod y pwynt hwn yn cael ei orchuddio'n llwyr gan yr olygfa. Mae hyn yn helpu i leihau'r amser a dreulir i chwilio a dewis y cynhyrchion, a gall y dadansoddwr dreulio mwy o amser ar brosesu ymlaen llaw neu ar ôl prosesu.

Wrth weithio gydag AOI, ni chewch chi na ddangosir unrhyw ddelweddau hap nad ydynt yn cyfateb nac yn cwmpasu'r ardal a ddewiswyd.

Gallwch ddefnyddio hidlwyr eraill fel ffynhonnell y delweddau, hy, p'un a ydynt yn synwyryddion goddefol, ddydd nos, synwyryddion goddefol isel cydraniad, synwyryddion gweithredol, data maes, data o ffeil EOS, a delweddau cydraniad uchel . Un o'r dudalen diweddariadau mwyaf diddorol yw helpu'r ymchwilydd i nodi pa ddyddiau eich AOI cynnwys chynhyrchion cysylltiedig, gynt dyddiad dechrau a diwedd yn sefyll ac mae pob golygfeydd cyfatebol heb eu plygu.

Pan fyddwch yn clicio ar y calendr, gallwch weld y dyddiadau amlygu mewn glas, sy'n digwydd pan mae golygfeydd sydd ar gael, ac mae'n rhaid i chi chwilio am ddiwrnodau eraill, ond, gyda marciau glas, gallwch fod yn sicr pa ddiwrnod yn cynnwys golygfeydd.

Gan fod y llwyfan yn cynnwys delweddau optegol ac mae'r rhain yn fwy sensitif i ffactorau atmosfferig megis cymylogrwydd, mae yna hidlydd hefyd sy'n helpu i daflu delweddau sy'n cynnwys canran uchel o gymylau. Yn ogystal, mae'n bosibl tanysgrifio i dderbyn hysbysiadau am golygfeydd newydd sy'n gysylltiedig â'r AOI, neu os gwnaed rhywfaint o chwiliad arall, y system neu gofio ac anfon hysbysiadau am argaeledd cynnyrch.

Mae'r cais yn arbed yr holl AOI, wedi cael eu creu, dros amser, y gellir eu llwytho i lawr gydag offer eraill sydd wedi cael eu hychwanegu, gan ddileu'r AOI i lunio fformat neu eu dileu yn ôl yr angen. O ran y defnydd o mynegeion, cyn i uwchraddio gallech ddychmygu i'r llenni, gyda'r mwyaf cyffredin a ddefnyddir fel NDVI neu NDWI mynegeion, erbyn hyn maent wedi ychwanegu llawer mwy o mynegeion, megis Savi, ARVI, EVI, SIPI neu GCI Glaswelltir Mynegai Clorophile.

Gall y defnyddiwr, yn dibynnu ar bwrpas yr astudiaeth, addasu'r mynegeion, rhowch yr enw y mae ef neu hi yn ei ystyried, dewiswch y palet lliw sy'n fwyaf cynrychioliadol ar gyfer eu hastudiaeth -neu greu newydd- wedi cyflawni nifer o gyfleusterau, gan integreiddio'r defnyddiwr i'r prosesau mewn modd syml.

Offeryn diddorol arall yw'r dadansoddiad, sy'n eich galluogi i arsylwi ar y cyfnodau lle roedd golygfeydd o'r blaen, a gallwch weld sut mae'r AOI a ddewiswyd yn flaenorol wedi esblygu. Gallwch wneud gwelediadau rhwng golygfeydd cyffredin, neu'r mynegeion y mae'r platfform yn eu darparu. Gall y llinell amser fynd o 1 i 6 mis, neu o 1 blwyddyn i 10 o flynyddoedd, os oes angen cyfnod penodol, gellir ei roi hefyd.

Yn y cyfnod newydd hwn o'r Landviewer, mae'n bosibl addasu'r delweddau yn weledol, gan ei bod yn hysbys y gall ffactorau atmosfferig neu eraill fod yn glir iawn neu'n dywyll iawn, felly mae'r swyddogaeth gyfystyriol wedi'i ychwanegu. ymestyn, i gydbwyso'r histogram, yn y copaon tywyllwch hynny neu'r goleuadau uchel sydd gan yr olygfa.

Mae yna opsiynau cyflym 4 i addasu'r ddelwedd:

  • Gan ymestyn y histogram lleol,
  • histogram ymestyn cwblhau set ddata,
  • adran leol o doriad cronnus,
  • Toriad ymestyn coginio (diofyn).

Ychwanegu'r uchod, gallwch:

  • Gallwch ychwanegu haenau gweld trwy weinyddwyr WMS, gall y golygfeydd yn cael eu llwytho i lawr gyda thorri AOI, lleoli fel ag y blwch chwilio (1) neu mesuriadau ardal cynnyrch cyflawn yn weddol syml, gallwch gael mynediad at y rhestr o haenau a ddefnyddiwyd yn y broses o ymuno â'r platfform (o'r map sylfaen, tir MDT drwodd i'r ddelwedd olaf a ddefnyddiwyd).
  • Maent yn cyflwyno'r posibilrwydd o rannu'r olygfa mewn rhwydweithiau cymdeithasol, megis ar Twitter, LinkedIn, Facebook, neu drwy ddolen (2). Yn yr un modd, os oes unrhyw anghyfleustra yn y platfform, cysylltir â'r tîm cymorth yn y botwm a gedwir yn rhan isaf y sgrin (3).

Mae'n bwysig gweld sut mae offer fel y rhain yn helpu i wella a hwyluso prosesu data, ac adeiladu dadansoddiad gofodol. Gall y dechnoleg yn seiliedig ar ddata cwmwl yn cael ei storio yn y cwmwl EOS llawer o gynhyrchion a mynediad at y rhain o unrhyw gyfrifiadur, pob rhaid i chi ystyried yw nad yw bellach yn rhad ac am ddim llwyfan, mae'n Mae'n werth talu am y gwasanaethau a gynigir. Byddwn yn gweld yn y dyfodol agos os yw'r offer hyn, yn rhannol neu yn gyfan gwbl yn disodli'r ceisiadau GIS a PDI (Prosesu Delweddau Digidol), sydd wedi cael eu defnyddio yn y cyfnod diweddar megis ERDAS Dychmygwch neu ENVI.

I fynd i mewn, cofrestru a chael y dyddiau prawf 15, ewch i'r ddolen ganlynol: Landviewer-EOS.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.