Geotech + Dronetech: ni ddylech ei golli

Y 3 a 4 nesaf o fis Ebrill eleni 2019, Fairoftechnology - Mae cwmni Sbaeneg, sydd wedi'i lleoli yn Malaga, yn trefnu pob math o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg- yn gwahodd holl gydweithwyr geo-peirianneg i gymryd rhan mewn digwyddiad gwych, lle dangosir llawer o arloesi yn y blynyddoedd diwethaf hyn. Mae gan Fairoftechnology ystafelloedd lluosog gyda themâu penodol yn ôl anghenion cyfranogwyr ac arddangoswyr.

Mae'r prif sectorau lle mae ei weithgaredd yn canolbwyntio ar gynnwys: geotechnoleg, dronau neu RPA's, amaethyddiaeth, adeiladu, pensaernïaeth, peirianneg a phrosesu data. Pob sector mewn ffyniant technolegol llawn sydd angen mannau cyfarfod sy'n dwyn ynghyd wybodaeth a thueddiadau presennol yn y farchnad.

Mae cynnig Fairoftechnology yn cynnwys salonau 6, sef: geotech, dronetech, Agrotech, Buildingtech, Datatech a Smarttech gyda'r dulliau canlynol:

 • drôn: un o'r technolegau sydd wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf, o'i adeiladu ar gyfer defnydd personol, masnachol neu wyddonol. Dronetech yw'r neuadd sy'n ymroddedig yn unig i ddatgelu popeth sy'n gysylltiedig ag adeiladu, datblygiadau, addasiadau ac atebion yn seiliedig ar yr awyrennau hyn.
 • Geotechnoleg: agored yn ei ystafell Geotech, yn cael ei drosglwyddo, hyrwyddo a hyrwyddo gwybodaeth sy'n gysylltiedig â geomatig.
 • Amaethyddiaeth: Trwy'r arddangosfa Agrotech, mae'n ymroddedig i ddangos pob technoleg ym maes rheoli a chadwraeth amgylcheddol.
 • Adeiladu: y sioe Buildingtech, yn ymroddedig i ddangos, hyrwyddo a hyrwyddo atebion adeiladu. Gan gymryd i ystyriaeth yr holl dechnolegau sydd wedi'u trochi yn yr AEC a SmartCities, megis (BIM, R + D + I)
 • Meddalwedd a phrosesu data: yn Datatech, mae pob ateb prosesu gwybodaeth yn cael ei hyrwyddo
 • Dinasoedd Smart: Smartech, yw'r lle delfrydol i'w neilltuo i'r holl ddatblygwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n cael eu trochi yn y technolegau sy'n gwneud bywyd yn y Dinasoedd Smart. Yn y neuadd hon, caiff pob math o gysylltiadau cydweithredol eu hyrwyddo i greu technolegau newydd, neu i gydweithio fel bod rhai eraill a sefydlwyd yn flaenorol yn gweithio.

Ond, bydd hyn yn Ebrill 3 a 4, dim ond dwy ystafell fydd yn aros ar agor, Geotech a Dronetech. Yn Geotech, bydd yr holl ddyfeisiau hynny sy'n ymwneud â phob math o lwyfannau gofod, aer a thir sy'n dal gwybodaeth trwy synhwyro o bell yn cael eu harddangos. Yn yr un modd, bydd yr holl ddatblygiadau sy'n cyfateb i feddalwedd a chaledwedd ar gyfer prosesu data o'r math hwn i'w gweld. Hyn i gyd yn seiliedig ar fframwaith traws-sector Fairoftechnology- gwanwyn 2019.

Beth geisir?, Dwyn ynghyd mewn un lle pawb sydd â diddordeb ym maes geomateg, boed cwmnïau mawr, sefydliadau cenedlaethol -public, hyd yn oed y rhai sy'n hyrwyddo twf technolegau hyn yn unigol. Yn yr un modd, hyrwyddo'r gwaith gyda'i gilydd, gan allu cynhyrchu cynghreiriau elw, sy'n caniatáu adborth y systemau a'r prosesau sy'n gysylltiedig â'r 4ta. Roedd yn ddigidol.

Geotech

Proffil Geotech yr ymwelydd proffesiynol yw:

 • Dosbarthwyr offer topograffig,
 • cwmnïau meddalwedd ar gyfer prosesu, prosesu a chynhyrchu cynhyrchion deilliadol,
 • R + D + i sector: ymgynghori, llwyfannau technolegol,
 • Mae gweithwyr proffesiynol Geomateg,
 • Gweithwyr Proffesiynol Pensaernïaeth a Pheirianneg (Sifil, Diwydiannol, Amaethyddol),
 • Endidau a chwmnïau cyhoeddus sy'n ymroddedig i hyfforddi,
 • ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu, adeiladu a hyrwyddo'r technolegau hyn.

Dyma'r rhifyn cyntaf o ddigwyddiadau yn ystafell Geotech, bydd ei amlder yn flynyddol a bydd yn cynnwys 2 ddiwrnod, mae'n hollol broffesiynol a bydd yn digwydd yng Nghanolfan Gynadledda ac Arddangosfa Costa del Sol. Y pynciau i fynd i'r afael â nhw yn Geotech, nhw yw'r offerynnau a'r synwyryddion, y dadansoddiad tiriogaethol, yr eiddo cadastre ac yn olaf y geoinformation. Mae cydgysylltiad yr ystafell hon yn gyfrifol am Jorge Delgado García o'r UPSJ Jaén.

Dronetech

Dronetech, yw prif neuadd arall y ffair dechnoleg hon, bydd holl newyddbethau'r RPA fel y'u gelwir (Awyrennau Peilot o Bell). Mae'r ystafell hon wedi'i lleoli ar lawr gwaelod Palas Cyngresau ac Arddangosfeydd y Costa del Sol a bydd yn trafod creadigaethau newydd o awyrennau ysgafn yn bennaf, yn ogystal â chynghreiriau. Mae bod yn dronau, yn elfen dechnolegol hanfodol, ar gyfer casglu a chipio pob math o ddata.

Rhoddir esblygiad dronau hefyd trwy gydweithrediadau rhwng cwmnïau bach, canolig a mawr, yn ogystal â chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol unigol. Dyma'r rhifyn cyntaf o Dronetech a bydd yn para am 2 ddiwrnod.

Proffil yr ymwelydd proffesiynol yn Dronetech yw:

 • Mae datblygwyr a gweithgynhyrchwyr systemau UAV, cwmnïau meddalwedd penodol a datblygwyr,
 • R + D + i sector: ymgynghori, llwyfannau technolegol,
 • Cwmnïau gwyliadwriaeth: cwmnïau peirianneg arolygu diwydiannol,
 • Cwmnïau yn y sector clywedol, peirianneg sifil a phensaernïaeth, geomatig, topograffeg a chartograffeg, topograffeg a chartograffeg,
 • Mae cwmnïau amaethyddiaeth o bwys, hyfforddiant mewn treialu drone a ardystiwyd gan AESA (ATOS),
 • Cynhyrchwyr elfennau a theclynnau ategol ar gyfer drones,
 • Cwmnïau telathrebu, rheoli a phrosesu bigdata,
 • ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu, adeiladu a hyrwyddo'r technolegau hyn.

Cwmnïau a gweithwyr proffesiynol, arddangoswyr yn y sioe hon yw: cwmnïau datblygu systemau drones proffesiynol, dosbarthwyr drôn synwyryddion offer a Airborne a dosbarthwyr ategolion eraill offer topograffig, cwmnïau gwasanaeth peirianneg tirfesur, mapio, GIS, cyfleustodau hedfan drone wedi'i gymhwyso i beirianneg (geomateg, archwilio diwydiannol, amaethyddiaeth fanwl, amgylchedd.), dosbarthwyr meddalwedd peirianneg, a'r sector ategol olaf (hyfforddiant, yswiriant.)

Bydd thema dronetech, yn seiliedig ar bynciau 4, sef synhwyro, diogelwch, ceisiadau ac awyrennau. Ei gydlynydd cyffredinol yw Israel Quintanilla García - Prifysgol Polytechnic Valencia.


Yn gyffredinol, roedd eiliad wych i ledaenu gwybodaeth i'r holl randdeiliaid a hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau newydd wrth adeiladu a chyflawni'r Ddinas Smart, gan wybod bod gan Sbaen sawl dinas beilot hyd yma, yn canolbwyntio ar ddod yn SmartCities rhif 1 Yn ogystal, mae'n ddigwyddiad sy'n dangos pwysigrwydd geotechnoleg, gan ddangos cwmpas cynhyrchion a phrosiectau i ymwelwyr ac arddangoswyr, o blaid datblygu gofodol, yn y meysydd strwythurol ac amgylcheddol.

Yn yr un modd, gellir nodi cryfderau a gwendidau'r prosiectau, sicrhau cydweithrediadau newydd, a chreu gwerth ychwanegol o dechnolegau newydd.

Yma gallwch chi gofrestru.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.