Geotech + Dronetech: ni ddylech ei golli

Y 3 a 4 nesaf o fis Ebrill eleni 2019, Fairoftechnology - Mae cwmni Sbaeneg, sydd wedi'i lleoli yn Malaga, yn trefnu pob math o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg- yn gwahodd holl gydweithwyr geoengineering i gymryd rhan mewn digwyddiad gwych, lle bydd llawer o arloesi yn y blynyddoedd diwethaf hyn yn cael eu dangos. Fairoftechnology, mae ganddi ystafelloedd lluosog gyda themâu penodol yn ôl anghenion cyfranogwyr ac arddangoswyr.

Mae'r prif sectorau lle mae wedi canolbwyntio ei weithgaredd yn cynnwys: geotechnoleg, drones neu RPA, amaethyddiaeth, adeiladu, pensaernïaeth, peirianneg a phrosesu data. Y cyfan, sectorau sydd mewn ffyniant technolegol llawn y mae angen pwyntiau cyfarfod arnynt sy'n dwyn ynghyd wybodaeth a thueddiadau yn y farchnad.

Mae cynnig Fairoftechnology yn cynnwys salonau 6, sef: geotech, dronetech, Agrotech, Buildingtech, Datatech a Smarttech gyda'r dulliau canlynol:

 • drôn: un o'r technolegau sydd wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf, o'i adeiladu ar gyfer defnydd personol, masnachol neu wyddonol. Dronetech yw'r neuadd sy'n ymroddedig yn unig i ddatgelu popeth sy'n gysylltiedig ag adeiladu, datblygiadau, addasiadau ac atebion yn seiliedig ar yr awyrennau hyn.
 • Geotechnoleg: agored yn ei ystafell Geotech, yn cael ei drosglwyddo, hyrwyddo a hyrwyddo gwybodaeth sy'n gysylltiedig â geomatig.
 • Amaethyddiaeth: Trwy'r arddangosfa Agrotech, mae'n ymroddedig i ddangos pob technoleg ym maes rheoli a chadwraeth amgylcheddol.
 • Adeiladu: y sioe Buildingtech, yn ymroddedig i ddangos, hyrwyddo a hyrwyddo atebion adeiladu. Gan gymryd i ystyriaeth yr holl dechnolegau sydd wedi'u trochi yn yr AEC a SmartCities, megis (BIM, R + D + I)
 • Meddalwedd a phrosesu data: yn Datatech, mae pob ateb prosesu gwybodaeth yn cael ei hyrwyddo
 • Dinasoedd Smart: Smartech, yw'r lle delfrydol i'w neilltuo i'r holl ddatblygwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n cael eu trochi yn y technolegau sy'n gwneud bywyd yn y Dinasoedd Smart. Yn y neuadd hon, caiff pob math o gysylltiadau cydweithredol eu hyrwyddo i greu technolegau newydd, neu i gydweithio fel bod rhai eraill a sefydlwyd yn flaenorol yn gweithio.

Ond, bydd hyn yn Ebrill 3 a 4, dim ond dwy ystafell fydd yn aros ar agor, Geotech a Dronetech. Yn Geotech, bydd yr holl ddyfeisiadau cysylltiedig yn cael eu harddangos, gyda phob math o le, llwyfannau awyrol a daearol sy'n casglu gwybodaeth trwy synhwyro o bell. Hefyd, gellir gweld yr holl ddatblygiadau cyfatebol i feddalwedd a chaledwedd prosesu data o'r math hwn. Mae hyn i gyd yn seiliedig ar fframwaith rhyng-ddeunyddiol Fairoftechnology- spring 2019.

Beth geisir?, Dwyn ynghyd mewn un lle pawb sydd â diddordeb ym maes geomateg, boed cwmnïau mawr, sefydliadau cenedlaethol -public, hyd yn oed y rhai sy'n hyrwyddo twf technolegau hyn yn unigol. Yn yr un modd, hyrwyddo'r gwaith gyda'i gilydd, gan allu cynhyrchu cynghreiriau elw, sy'n caniatáu adborth y systemau a'r prosesau sy'n gysylltiedig â'r 4ta. Roedd yn ddigidol.

Geotech

Proffil Geotech yr ymwelydd proffesiynol yw:

 • Dosbarthwyr offer topograffig,
 • cwmnïau meddalwedd ar gyfer prosesu, prosesu a chynhyrchu cynhyrchion deilliadol,
 • R + D + i sector: ymgynghori, llwyfannau technolegol,
 • Mae gweithwyr proffesiynol Geomateg,
 • Gweithwyr Proffesiynol Pensaernïaeth a Pheirianneg (Sifil, Diwydiannol, Amaethyddol),
 • Endidau a chwmnïau cyhoeddus sy'n ymroddedig i hyfforddi,
 • ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu, adeiladu a hyrwyddo'r technolegau hyn.

Dyma rifyn cyntaf o ddigwyddiadau yn yr ystafell Geotech, bydd periodicity yn fath blynyddol ac maent yn cynnwys diwrnodau 2, yn gwbl broffesiynol a bydd yn digwydd ym Mhalas Cyngresau'r ac Arddangosfeydd y Costa del Sol. Mae'r testunau i gael sylw yn Geotech, hwy yw'r offerynnau a'r synwyryddion, y dadansoddiad tiriogaethol yr eiddo gwastad ac yn olaf y geoinffurfiaeth. Mae cydlynu'r ystafell hon yn gyfrifol am Jorge Delgado García o UPSJ Jaén.

Dronetech

Bydd Dronetech, sef elfen arall y salon arall o'r ffair dechnegol hon, yn cyflwyno holl newyddion y RPA (Awyrennau Peilot O Bell). Mae'r ystafell wedi ei lleoli ar lawr gwaelod y Palas Cyngresau'r ac Arddangosfeydd y Costa del Sol ac yn hyn yn cael ei drafod yn bennaf, creadigaethau newydd o awyrennau ysgafn ac yn hefyd yn bwriadu ffurfio cynghreiriau. Bod yn drones, elfen dechnolegol hanfodol, ar gyfer yr arolwg a chasglu pob math o ddata.

Mae esblygiad drones hefyd yn cael ei roi gan y cydweithio rhwng cwmnïau bach, canolig a mawr, yn ogystal â chyfraniadau gweithwyr proffesiynol yn unigol. Dyma rifyn cyntaf Dronetech a bydd yn para am ddiwrnodau 2.

Proffil yr ymwelydd proffesiynol yn Dronetech yw:

 • Mae datblygwyr a gweithgynhyrchwyr systemau UAV, cwmnïau meddalwedd penodol a datblygwyr,
 • R + D + i sector: ymgynghori, llwyfannau technolegol,
 • Cwmnïau gwyliadwriaeth: cwmnïau peirianneg arolygu diwydiannol,
 • Cwmnïau yn y sector clywedol, peirianneg sifil a phensaernïaeth, geomatig, topograffeg a chartograffeg, topograffeg a chartograffeg,
 • Mae cwmnïau amaethyddiaeth o bwys, hyfforddiant mewn treialu drone a ardystiwyd gan AESA (ATOS),
 • Cynhyrchwyr elfennau a theclynnau ategol ar gyfer drones,
 • Cwmnïau telathrebu, rheoli a phrosesu bigdata,
 • ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu, adeiladu a hyrwyddo'r technolegau hyn.

Cwmnïau a gweithwyr proffesiynol, arddangoswyr yn y sioe hon yw: cwmnïau datblygu systemau drones proffesiynol, dosbarthwyr drôn synwyryddion offer a Airborne a dosbarthwyr ategolion eraill offer topograffig, cwmnïau gwasanaeth peirianneg tirfesur, mapio, GIS, cyfleustodau hedfan drone wedi'i gymhwyso i beirianneg (geomateg, archwilio diwydiannol, amaethyddiaeth fanwl, amgylchedd.), dosbarthwyr meddalwedd peirianneg, a'r sector ategol olaf (hyfforddiant, yswiriant.)

Bydd thema dronetech, yn seiliedig ar bynciau 4, sef synhwyro, diogelwch, ceisiadau ac awyrennau. Ei gydlynydd cyffredinol yw Israel Quintanilla García - Prifysgol Polytechnic Valencia.


Ar y cyfan, yn amser gwych i ledaenu gwybodaeth i'r holl randdeiliaid a hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau newydd yn y diwydiant adeiladu a chyflawniad Smart City, gan wybod bod Sbaen wedi hyd yn nifer o ddinasoedd peilot, gyda'r nod i ddod yn rhif SmartCities 1 . Yn ogystal, mae'n ddigwyddiad sy'n eich galluogi i ddangos pwysigrwydd Geotechnology, gan ddangos i ymwelwyr ac arddangoswyr cwmpas cynnyrch a phrosiectau i gefnogi datblygu gofod, o ran materion strwythurol fel amgylcheddol.

Yn yr un modd, gallwch nodi cryfderau a gwendidau'r prosiectau, gallu cael cydweithrediadau newydd, a chreu gwerth ychwanegol o'r technolegau newydd.

Yma gallwch chi gofrestru.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.